วิธีการชำระเงินออนไลน์—Springairlines
1. การทำธุรกรรมทางการเงินด้วยบัตรเครดิตต่างๆบนเว็บไซต์จะต้องได้รับการอนุมัติและเป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดของธนาคารผู้ออกบัตร หากท่านมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตระหว่างประเทศ โปรดติดต่อสอบถามไปยังธนาคารผู้ออกบัตร และทางเราไม่รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตที่เป็นของบริษัท
 
2. ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศบนเว็บไซต์นี้ โดยธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตจะเป็นผู้คำนวณค่าใช้จ่ายสุทธิตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และอาจมีค่าธรรมเนียมค่าบริการเกิดขึ้น สกุลเงินประจำท้องถิ่นที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ใช้เป็นเพียงตัวเลขอ้างอิงเท่านั้น
 
3. ก่อนทำการชำระเงิน โปรดทำความเข้าใจข้อกำหนดที่ 6 อีกครั้ง กล่าวคือ เจ้าของบัตรเครดิตจะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีชื่อปรากฎอยู่บนตั๋วโดยสาร หรือเป็นหนึ่งในผู้โดยสารที่ร่วมเดินทาง
 
4. กรณีธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตเป็นธนาคารในประเทศจีน ที่มีโลโก้ UnionPay ปรากฎอยู่บนบัตร โปรดทำธุรกรรมผ่านหน้าเว็บไซต์ภาษาจีนกลางของ Spring Airlines ที่ www.ch.com
 
5. อย่าปิดหน้าต่างเบราเซอร์ในขณะที่ระบบกำลังดำเนินการทำการชำระเงิน หลังจากทำการจองเสร็จสิ้นแล้ว ทางเราอาจต้องทำการยืนยันข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน และจะติดต่อท่านในกรณีจำเป็น
 
6. เพื่อความปลอดภัย โปรดแสดงบัตรเครดิตที่ท่านใช้ชำระเงิน ที่เคาท์เตอร์เช็คอิน หากไม่สามารถแสดงบัตรเครดิตดังกล่าวได้สายการบินอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน และความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดถือเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อกำหนด
 
7. การเรียกเงินคืนจะต้องเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนประจำท้องถิ่นที่ธนาคารตั้งอยู่ โดยยอดเงินเรียกคืนจะคืนเข้าสู่บัญชีบัตรเครดิตของท่านภายใน 2-6 เดือน
 
8. หากมีข้อสงสัยใดๆเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ที่หมายเลข (+86 21)95524 หรือส่งอีเมลมายัง cs@air-spring.com ทั้งนี้หากท่านไม่ได้รับอีเมลตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง โปรดติดต่อไปที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของ Spring Airlines ที่หมายเลข (+86 21)95524 โดยเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์จะเป็นผู้ไขปัญหาข้อสงสัยให้กับท่าน
  • Copyright ©1998-2018 สงวนลิขสิทธิ์ CH.COM
  • หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการและร้องเรียน (+8621) 95524
  • อีเมล์รับเรื่องร้องเรียน: cs@ch.com
  • ร่วมกับเรา