ฟรี บริการรถบัสไปท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เซี่ยงไฮ้ (เฉพาะไฟลท์เช้าตรู่)

ออกเดินทาง: รถจะจอดอยู่ที่ People’s Square ถนนอู๋เซิง (จากป้ายรถเมล์สาย 145, ฝั่งทิศตะวันออกของพิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้)   

เดินทางไปยัง: ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เซี่ยงไฮ้

เวลา: ทุกวัน เวลา 05:00 (ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2556 ถึงวัน 29 มีนาคม 2557)

เที่ยวบิน:    

9C8843   ผู่ตง – ต้าเหลียน

9C8809   ผู่ตง – ฉางชุน

9C8859    ผู่ตง – ฮาร์ปิน

9C8839   ผู่ตง – เสิ่นหยาง

9C8875   ผู่ตง – มาเก๊า 

9C8569 ผู่ตง – เชจู

9C8895 ผู่ตง – จ้านเจียง

9C8833   ผู่ตง – เซี่ยเหมิน

 

หมายเหตุ:
1. รถบัสจะออกเดินทางพร้อมกันทั้งหมด ไม่สามารถรอผู้โดยสารที่มาไม่ทันเวลาที่กำหนดได้
2. ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ผู้โดยสารจะต้องทำการสำรองที่นั่งก่อนทำการใช้บริการ
3. ที่นั่งจำกัดเฉพาะผู้โดยสารของสปริงแอร์ไลน์เท่านั้น
4. ไม่มีบริการรถบัสฟรีสำหรับผู้ที่เดินทางกับกรุ๊ปทัวร์
5. สปริงแอร์ไลน์ขอปฏิเสธการให้บริการกับลูกค้าที่ไม่มีการยืนยันการสำรองที่นั่ง

 

การสำรองที่นั่ง:
ออนไลน์ : หลังจากทำการสำรองตั๋วเดินทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ไปยัง รายการการสั่งซื้อ – ตัวเลือกเพิ่มเติม – จองชัทเทิลบัสท่าอากาศยาน (ฟรี)
เคาน์เตอร์ : เมื่อได้ทำการสำรองตั๋วเดินทางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถทำการแจ้งขอรับบริการกับทางพนักงานขายของเราได้

  • Copyright ©1998-2018 สงวนลิขสิทธิ์ CH.COM
  • หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการและร้องเรียน (+8621) 95524
  • อีเมล์รับเรื่องร้องเรียน: cs@ch.com
  • ร่วมกับเรา