ตารางเวลารถบัสทางไกลของท่าอากาศยานผู่ตง เซี่ยงไฮ้

ตารางเวลารถบัสทางไกล 

 

หางโจว 

เวลาออกเดินทาง : 10:10,10:50,12:00,13:30,15:30,17:30,19:30
ราคาค่าโดยสาร : 100 หยวน

 

เจียซิง

เวลาออกเดินทาง : 11:10,13:10,16:10,18:10

ราคาค่าโดยสาร : 58 หยวน

 

ชิงเถียน 

เวลาออกเดินทาง : 10:40,13:40
ราคาค่าโดยสาร : 230 หยวน

 

อี้อู

เวลาออกเดินทาง : 11:10,17:10
ราคาค่าโดยสาร : 180 หยวน

 

คุนซาน

เวลาออกเดินทาง : 10:30,11:30,12:30,13:30,14:30,15:30,16:30,17:30,18:30,19:30
ราคาค่าโดยสาร : 76 หยวน

 

ซูโจว 

เวลาออกเดินทาง : 10:00,10:40,11:10,11:40,12:10,12:40,13:10,13:50,14:20,14:50,15:20,16:10,16:50,17:20,18:10,18:50,20:00

ราคาค่าโดยสาร : 84 หยวน

 

อู๋ซี 

เวลาออกเดินทาง : 10:10,11:20,12:20,13:20,14:20,15:20,16:20,17:20,18:20,19:20
ราคาค่าโดยสาร : 100 หยวน

 

จางเจียกั่ง 

เวลาออกเดินทาง : 12:50,14:40,15:40,17:40
ราคาค่าโดยสาร : 122 หยวน

ตารางเวลารถบัส  

 

รถบัสท่าอากาศยานสาย 1

ออกเดินทางจาก: ท่าอากาศยานผู่ตง
อาคารผู้โดยสาร1:  6:30-23:00 
อาคารผู้โดยสาร2:  6:35-23:05 
จุดหมายปลายทาง: ท่าอากาศยานหงเฉียว อาคารผ้โดยสาร 2 เวลา 6:00-23:00
หยุดจอด: ไม่มี
ระยะห่างของรถบัส (นาที): 15-25
ราคา: 30 หยวน
เบอร์โทร: (+86)21-68346612

 

รถบัสท่าอากาศยานสาย 2

ออกเดินทางจาก: ท่าอากาศยานผู่ตง
อาคารผู้โดยสาร1: 6:30-23:00  
อาคารผู้โดยสาร2: 6:35-23:05 
จุดหมายปลายทาง: ห้างสรรพสินค้าจิ่วกวง วัดจิงอัน เวลา 5:30-21:30
หยุดจอด : ไม่มี
ระยะห่างของรถบัส (นาที) : 15-25
ราคา : 22 หยวน
เบอร์โทร : (+86)21-68346612

 

รถบัสท่าอากาศยานสาย 3
ออกเดินทางจาก: ท่าอากาศยานผู่ตง
อาคารผู้โดยสาร1:  7:00-23:00 
อาคารผู้โดยสาร2:  7:05-23:05 
จุดหมายปลายทาง: โรงแรม Galaxy เวลา 5:30-20:00
หยุดจอด: รถไฟฟ้าสถานีแถววหลงหยาง, สะพานต๋าผู่, ซวี่เจียฮุ่ย
ระยะห่างของรถบัส (นาที) : 15-20
ราคา : 2 หยวน – 20 หยวน
เบอร์โทร : (+86)21-68346645

 

รถบัสท่าอากาศยานสาย  4
ออกเดินทางจาก: ท่าอากาศยานผู่ตง
อาคารผู้โดยสาร1:  6:30-23:00
อาคารผู้โดยสาร2:  6:35-23:05
จุดหมายปลายทาง: สวนสาธารณะลู่ซวิ่น เวลา 5:10-21:30
หยุดจอด: ถนนเต๋อผิง, อู่เจียวฉ่าง
ระยะห่างของรถบัส (นาที):  20
ราคา: 2 หยวน – 22 หยวน
เบอร์โทร: (+86)21-68346830

 

รถบัสท่าอากาศยานสาย 5

ออกเดินทางจาก: ท่าอากาศยานผู่ตง
อาคารผู้โดยสาร1:  6:30-23:00
อาคารผู้โดยสาร2:  6:35-23:05
จุดหมายปลายทาง: สถานีรถไฟเซี่ยงไฮ้ เวลา 5:10 – 21:30
หยุดจอด: ถนนหยางกาวจง – ถนนหนานหยางปาง, Century Avenue ผู่ตง, ถนนแหยนอันจง
ระยะห่างของรถบัส (นาที): 20
ราคา: 2 หยวน – 20 หยวน
เบอร์โทร: (+86)21-68346830   

 

รถบัสท่าอากาศยานสาย 6

ออกเดินทางจาก: ท่าอากาศยานผู่ตง
อาคารผู้โดยสาร1:  7:00-23:00
อาคารผู้โดยสาร2:  7:05-23:05
จุดหมายปลายทาง: สวนสาธารณะจงซาน เวลา 06:00 – 20:00
หยุดจอด: จางเจียงกาวเคอ, ถนนหลงหยาง, ถนนตงฟาง, หล่าวซีเหมิน, ถนนสือเหมิน, ถนนหวาซาน
ระยะห่างของรถบัส (นาที): 20 – 30
ราคา: 2 หยวน – 20 หยวน
เบอร์โทร: (+86)21-68346645

 

รถบัสท่าอากาศยานสาย 7

ออกเดินทางจาก: ท่าอากาศยานผู่ตง
อาคารผู้โดยสาร1:  7:00-23:00
อาคารผู้โดยสาร2:  7:05-23:05
จุดหมายปลายทาง: สถานีรถไฟเซี่ยงไฮ้ (ใต้) เวลา 06:30 – 21:30
หยุดจอด: ไม่มี
ระยะห่างของรถบัส (นาที): 30
ราคา: 20 หยวน
เบอร์โทร: (+86)21-68855057

 

รถบัสท่าอากาศยานสาย 8

ออกเดินทางจาก: ท่าอากาศยานผู่ตง
อาคารผู้โดยสาร1:  07:00 – 19:30
อาคารผู้โดยสาร2:  07:05 – 19:35
จุดหมายปลายทาง: หลินกั่ง นิว ทาวน์ เวลา 06:00 – 16:00 ฮุยหนาน (มหาวิทยาลัยหนานฮุย) เวลา 06:10 – 18:30
หยุดจอด : Airport Authority Building/Traffic Command/Customs Warehouse/CNAF Station/China Eastern Offices/Warehouse Zone No.2/Shiwan Zhen/Zhu Qiao/Yan Cang/Renmin East Road/Nanhuifeng Highway/Wangjia Tan/Hunan Highway–Jianzhong Rd/Lao Gang/Xin Gang/Laoguo Highway–Dongda Highway West Huaihu Er Rd-Shengang Avenue/West Huaihu San Rd-Shengang Avenue
ราคา :  2 หยวน – 16 หยวน
เบอร์โทร : (+86)21-68022000

 

รถบัสเขตท่าอากาศยานสาย 1 

ออกเดินทางจาก: ท่าอากาศยานผู่ตง
อาคารผู้โดยสาร1:  08:00 – 19:15
อาคารผู้โดยสาร2:  08:05 – 19:20
จุดหมายปลายทาง: หางเฉิงการ์เด้น เวลา 07:10 – 18:45
หยุดจอด: Shiwan/Hongxing/Airline Offices/Customs Warehouse/Airport Police/Airport Authority Building
ราคา: 2 หยวน – 3 หยวน
เบอร์โทร: (+86)21-68346612

 

บริการรถบัสในช่วงเวลาดึก 

ออกเดินทางจาก: ท่าอากาศยานผู่ตง
อาคารผู้โดยสาร1:  ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 23:00 จนกระทั่ง 45 นาทีหลังจากเที่ยวบินสุดท้าย
อาคารผู้โดยสาร2:  ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 23:05 จนกระทั่ง 45 นาทีหลังจากเที่ยวบินสุดท้าย
จุดหมายปลายทาง: ท่าอากาศยานหงเฉียว อาคารผู้โดยสาร 1
หยุดจอด:  ถนนหลงหยาง, ถนนตงฟาง, โรงพยาบาลตงฟาง, ถนนเจ้อเจียงจง, ถนนสือเหมินอี, ถนนหงซวี, ท่าอากาศยานนานาชาติหงเฉียว
ราคา: 16 หยวน, 18 หยวน, 20 หยวน, 22 หยวน, 30 หยวน
เบอร์โทร: (+86)21-68346612

 

รถไฟฟ้าแม่เหล็ก (แม็กเลฟ)  

ออกเดินทางจาก: ท่าอากาศยานผู่ตง
จุดหมายปลายทาง: สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีถนนหลงหยาง
เวลาทำการ: 07:02 – 21:42
ออกเดินทางจาก: สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีถนนหลงหยาง
จุดหมายปลายทาง: ท่าอากาศยานผู่ตง
เวลาทำการ: 06:45 – 21:40
ระยะห่าง (นาที): 15 – 20
ราคามาตรฐาน: เที่ยวเดียว 50 หยวน / ไปกลับ 80 หยวน
ราคาวีไอพี:  เที่ยวเดียว 100 หยวน / ไปกลับ 160 หยวน
เบอร์โทร:  (+86)21-28907777

 

โปรดทราบว่าตารางข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น สามารถทำการตรวจสอบอีกครั้งที่สถานีออกเดินทาง

  • Copyright ©1998-2018 สงวนลิขสิทธิ์ CH.COM
  • หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการและร้องเรียน (+8621) 95524
  • อีเมล์รับเรื่องร้องเรียน: cs@ch.com
  • ร่วมกับเรา