ตรวจสอบตั๋วโดยสาร

*เลขที่สั่งซื้อ (ตัวพิมพ์ใหญ่):
* ประเภทหนังสือประจำตัว:
Chinese Residence Registration
PLA Retirement ID Card
Mainland Travel Permit for Taiwan residents
Alien Card
Residence permit for Hong Kong, Macao and Taiwan residents
Hong Kong Home Re-entry Permit
Taiwan Travel Permit
Seaman
Retired CCP Official ID
PLA Officer ID
Flight Crew ID
PLA ID Card
Exit-Entry Permit for HongKong / Macau
ID Card
The Foreigner's Permanent Residence Card
Passport
Chinese Travel Permit
Chinese Police ID
None
หมายเหตุ : สำหรับเด็กและทารกให้เลือก "ไม่มี"
* หมายเลขหนังสือประจำตัว :
 
 

คำแนะนำการใช้งาน:

1. ระบบนี้สามารถตรวจสอบได้เฉพาะตั๋วโดยสารอิเลคทรอนิกส์ของ Spring Airlines เท่านั้น.

2.สามารถตรวจสอบตั๋วโดยสารอิเลคทรอนิกส์ได้ทุกใบ ภายในระยะเวลา 1 ปี.

3.หากไม่พบข้อมูลตั๋วโดยสารของท่านอยู่ในระบบ นั่นหมายถึงตั๋วโดยสารของท่านไม่ได้รวมอยู่ในประเภทตั๋วโดยสารนี้.

4.หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมโปรดติดต่อสายด่วนบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่หมายเลข (+86)(+86 21)95524

  • Copyright ©1998-2019 สงวนลิขสิทธิ์ CH.COM
  • หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการและร้องเรียน (+8621) 95524
  • อีเมล์รับเรื่องร้องเรียน: cs@ch.com
  • ร่วมกับเรา