คำแนะนำการเดินทางด้วยรถบัสของท่าอากาศยานสือเจียจวง

เส้นทางรถบัส

จอดตามสถานีต่อไปนี้

ราคา

ตัวเมือง – ท่าอากาศยานสือเจียจวง

ให้บริการตั้งแต่เวลา 05:00 – 21:00

จอดตามสถานีต่อไปนี้ :
เฉียวตง: โรงแรม Civil Aviation – ท่าอากาศยานสือเจียจวง (ออกเดินทางทุกๆ 30 นาที)
เฉียวซี:  โรงแรมจิงแหยน ถนนจงหวาต้าเจีย – โรงแรม FX (ถนนจงหวาต้าเจีย กับ ถนนสือจวง) – ท่าอากาศยานสือเจียจวง ( 05:00 – 08:00 ออกเดินทางทุกๆ 60 นาที / 08:00 – 16:00 ออกเดินทางทุกๆ 30 นาที / 16:00 – 21:00 ออกเดินทางทุกๆ 60 นาที)

ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 1 ชั่วโมง

20 หยวน

ท่าอากาศยานสือเจียจวง – ตัวเมือง

รถบัสจะออกเดินทางตามเที่ยวบินที่มาถึงยังท่าอากาศยาน

จอดตามสถานีต่อไปนี้ :
เฉียวตง : ท่าอากาศยานสือเจียจวง – สี่แยกยี่หวาไฮเวย์ - โรงแรม Civil Aviation – โรงพยาบาลเด็ก (เหอเป่ยทีวี) – โรงภาพยนต์เหยเป่ย – สถานีรถไฟ – โรงแรม Civil Aviation
เฉียวซี : ท่าอากาศยานสือเจียจวง - โรงแรม FX (ถนนจงหวาต้าเจีย กับ ถนนสือจวง) - โรงแรมจิงแหยน ถนนจงหวาต้าเจีย – แยกถนนจงหวาต้าเจีย กับ ถนนกงหนง (ธนาคาร ICBC) – กรมการขนส่งสือเจียจวง ตารางเดินรถนี้ให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554

ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 1 ชั่วโมง

บริการรถบัสจากปาวติง, เหิงสุ่ย, ซิงไท่, หานตาน และ ชางโจวไปยังท่าอากาศยานสือเจียจวง (เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 กรกฏาคม 2554)

ปาวติง – ท่าอากาศยานสือเจียจวง

ออกเดินทางจากปาวติงเวลา : 04:30, 06:00, 08:00, 09:30, 11:30, 13:30, 15:00, 18:00 

จุดออกเดินทาง : ถนนฉี่อี้ซี เขตจื้อแหยน บล็อคอี

ออกเดินทางจากท่าอากาศยานเวลา : 10:30, 12:00 ,13:30 ,15:00 ,16:30 ,18:30 ,21:00 ,23:00 

ระยะเวลาในการเดินทาง: ประมาณ 2 ชั่วโมง

39 หยวน

เหิงสุ่ย – ท่าอากาศยานสือเจียจวง

ออกเดินทางจากเหิงสุ่ยเวลา : 07:00 ,11:30 ,16:00 

จุดออกเดินทาง : เหอเป่ยแอร์ไลน์ ตรงข้ามกับซุปเปอร์มาเก็ต มุมถนนจงซิน กับ ถนนเซิงจี๋

ออกเดินทางจากท่าอากาศยานเวลา : 13:30 ,17:00 ,22:00 

ระยะเวลาในการเดินทาง : ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที

40 หยวน

ซิงไท่ – ท่าอากาศยานสือเจียจวง

ออกเดินทางจากซิงไท่เวลา : 06:00, 09:00,11:00, 13:00, 16:30 

จุดออกเดินทาง :
รถบัสคันที่ 1 จอดที่ : โรงแรม Jinniu Energy Grand  เลขที่ 193 ถนนจงซิ่งซี
รถบัสคันที่ 2 จอดที่ : เหอเป่ยแอร์ไลน์ ตรงข้ามกับสถานีรถไฟซิงไท่ ในโรงแรมจิงหวา

ออกเดินทางจากท่าอากาศยานเวลา : 10:30,13:30, 15:00, 17:00, 22:00

ระยะเวลาในการเดินทาง : ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที

48 หยวน

หานตาน – ท่าอากาศยานสือเจียจวง

ออกเดินทางจากหานตานเวลา : 05:30, 08:00, 10:30, 14:00, 16:30

จุดออกเดินทาง : เหอเป่ยแอร์พอร์ตกรุ๊ป ถนนเหรินหมิง (30 เมตรทางทิศตะวันตกของโรงแรทจินซาน)

ออกเดินทางจากท่าอากาศยานเวลา : 10:30, 13:30, 16:30, 18:30, 22:00

ระยะเวลาในการเดินทาง : ประมาณ 3 ชั่วโมง

55 หยวน

ชางโจว – ท่าอากาศยานสือเจียจวง

ออกเดินทางจากหานตานเวลา : 06:00, 09:30, 17:00

จุดออกเดินทาง : เลขที่ 85 ถนนซินหวา

ออกเดินทางจากท่าอากาศยานเวลา : 13:30, 17:00, 22:00

ระยะเวลาในการเดินทาง : ประมาณ 3 ชั่วโมง

65 หยวน

โปรดทราบว่าตารางข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น สอบถามข้อมูลที่แน่นอนได้ที่ สปริงแอร์ไลน์ เบอร์โทร  +86(21) 95524

  • Copyright ©1998-2018 สงวนลิขสิทธิ์ CH.COM
  • หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการและร้องเรียน (+8621) 95524
  • อีเมล์รับเรื่องร้องเรียน: cs@ch.com
  • ร่วมกับเรา