What is VIP Shuttle Service?—Springairlines
บริการรถรับส่งชัทเทิลบัสวีไอพี คืออะไร?
บริการรถรับส่งชัทเทิลบัสวีไอพี เป็นบริการล่าสุดที่ Spring Airlinesได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการพิเศษแก่ลูกค้าของเรา บริการนี้จะช่วยให้ท่านผู้โดยสารได้ประหยัดเวลาในการเดินทางมากขึ้น โดยเมื่อผู้โดยสารลงจากเครื่องพนักงานจะนำท่านสู่รถรับส่งชัทเทิลบัสวีไอพี และพนักงานบริการภาคพื้นก็จะนำกระเป๋าสัมภาระของท่านส่งตรงถึงมือท่านที่รถ หลังจากนั้นรถรับส่งชัทเทิลบัสวีไอพีจะนำท่านไปยังโซนผู้โดยสารขาเข้าทันที ช่วยให้ท่านประหยัดเวลาได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

จะจองบริการนี้ได้อย่างไร?
รายละเอียดบริการรถรับส่งชัทเทิลบัสวีไอพีแสดงอยู่บนหน้าเว็บไซต์การเลือกที่นั่ง ท่านผู้โดยสารต้องจองที่นั่งล่วงหน้าก่อนกำหนดเวลาเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 
มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?
เพียง5 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือแค่ 30 หยวนเท่านั้น
 
เปลี่ยนแปลงการจองรถรับส่งชัทเทิลบัสวีไอพีได้หรือไม่?
ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองบริการรถรับส่งชัทเทิลบัสวีไอพีได้ตลอดเวลาก่อนสิ้นสุดขั้นตอนการชำระเงิน
 
หากเปลี่ยนเที่ยวบินล่ะ?
การจองบริการรถรับส่งชัทเทิลบัสวีไอพีจะอัพเดทโดยอัตโนมัติหากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
 
มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงหรือไม่?
ไม่มีการเรียกเก็บค่าเปลี่ยนเที่ยวรถหรือค่าธรรมเนียมใดๆในการเปลี่ยนแปลงการจองบริการรถรับส่งชัทเทิลบัสวีไอพี
 
ขอคืนเงินได้หรือไม่?
จะขอคืนเงินในส่วนนี้ได้ต่อเมื่อมีการยกเลิกตั๋วโดยสารเท่านั้น ไม่สามารถขอคืนเงินค่าบริการส่วนนี้ได้เพียงลำพังรายการเดียว
 
หากจองตั๋วโดยสารพร้อมกันหลายท่าน ผู้โดยสารแต่ละท่านต้องซื้อบริการนี้ด้วยกันทั้งหมดหรือไม่?
สำหรับการจองตั๋วโดยสารพร้อมกันครั้งละหลายท่าน ผู้โดยสารแต่ละท่านสามารถเลือกซื้อบริการต่างๆได้อย่างอิสระภายในรายการสั่งซื้อเดียวกัน
 
บริการนี้มีให้บริการกับทุกเที่ยวบินหรือไม่?
ปัจจุบันบริการรถรับส่งชัทเทิลบัสวีไอพีนี้ เปิดให้บริการเฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศที่เดินทางมายังเซี่ยงไฮ้เท่านั้น และยังไม่เปิดให้บริการในเที่ยวบินเชื่อมต่อ อย่างไรก็ตามเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ขยายบริการนี้ไปสู่เส้นทางการบินภายในประเทศเส้นทางอื่นๆให้ทั่วถึงมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้
  • Copyright ©1998-2019 สงวนลิขสิทธิ์ CH.COM
  • หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการและร้องเรียน (+8621) 95524
  • อีเมล์รับเรื่องร้องเรียน: cs@ch.com
  • ร่วมกับเรา