บริการรถบัสมาเก๊าเอ็กเพลสของท่าอากาศยานจูไห่

ท่าอากาศยานจูไห่ – มาเก๊า
ค่าโดยสาร: 100 หยวน
ระยะเวลาในการเดินทาง  : 90 นาที
ออกเดินทางจาก : สถานีรถบัส อาคารผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานจูไห่ 

เส้นทางที่ 1 : ท่าอากาศยานจูไห่ – กรมศุลกากรเหิงจิน – โรงแรม Hard Rock – โรงแรม Grand Emperor
ออกเดินทางเวลา : 11:00, 12:00, 15:00, 16:30, 18:40

เส้นทางที่ 2 :  ท่าอากาศยานจูไห่ – กรมศุลกากรกงเป่ย - โรงแรม Grand Emperor - โรงแรม Hard Rock
ออกเดินทางเวลา : 20:00


มาเก๊า – ท่าอากาศยานจูไห่
ค่าโดยสาร : 120 ฮ่องกงดอลล่าร์
ระยะเวลาในการเดินทาง  : 90 นาที
ออกเดินทางจาก : โรงแรม Grand Emperor
เส้นทางการเดินทาง : โรงแรม Grand Emperor - โรงแรม Hard Rock – กรมศุลกากรเหิงจิน – ท่าอากาศยานจูไห่
ออกเดินทางเวลา : 08:40, 09:40, 13:00, 14:00, 16:45, 18:30
รถบัสจะออกเดินทางจากโรงแรม Hard Rock หลังจากตารางออกเดินทางประมาณ 20 นาที
เบอร์โทรติดต่อ :
สายด่วนศูนย์รถบัสจูไห่ : +86 756 8287888  หรือ  +86 756 8111333
โรงแรม Grand Emperor :  +853-28229878
โรงแรม Hard Rock : +853-28898810

 

ท่าอากาศยานจูไห่ – จงซาน
ค่าโดยสาร : ฟรีค่าโดยสารสำหรับท่านผู้โดยสารที่มีตั๋วโดยสารของจงซานเอ็กเพลซ หรือมีตั๋วโดยสารวันนั้นๆจากท่าอากาศยานจูไห่
ระยะเวลาให้บริการ: วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ออกเดินทางจาก: สถานีรถบัสอาคารผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานจูไห่
เส้นทางการเดินทาง: ท่าอากาศยานจูไห่ – สถานีรถบัสซานเซียง – ตึก Zhongshan CYTS – ตึก Zhongshan Zhuhai Aviation
ออกเดินทางเวลา: 08:00, 11:00, 12:30, 15:00, 18.00, 20:30

 

จงซาน – ท่าอากาศยานจูไห่
ค่าโดยสาร: ฟรีค่าโดยสารสำหรับท่านผู้โดยสารที่มีตั๋วโดยสารของจงซานเอ็กเพลซ หรือมีตั๋วโดยสารวันนั้นๆจากท่าอากาศยานจูไห่
ออกเดินทางจาก: ตึก Zhongshan Zhuhai Aviation (ฝั่งทิศตะวันตก)
เส้นทางการเดินทาง: ตึก Zhongshan Zhuhai Aviation  - ตึก Zhongshan CYTS (ฝั่งทิศตะวันออก) – สถานีรถบัสซานเซียง – มหาวิทยาลัยจี๋หลิน – ท่าอากาศยานจูไห่
ออกเดินทางเวลา: 08:00, 11:00, 12:30, 15:00, 18.00, 20:30
รถบัสจะออกเดินทางจากตึก Zhongshan CYTS ประมาณ 10 นาทีหลังจากตารางเวลาออกเดินทาง และประมาณ 45 นาทีที่สถานีรถบัสซานเซียง

 

ท่าอากาศยานจูไห่ – เจียงเหมิน
ค่าโดยสาร: ฟรีค่าโดยสารสำหรับท่านผู้โดยสารที่มีตั๋วโดยสารของเอ็กเพลซชัทเทิล หรือมีตั๋วโดยสารวันนั้นๆจากท่าอากาศยานจูไห่
เส้นทางการเดินทาง: ท่าอากาศยานจูไห่ – ศูนย์การบริการ Jiangmen Aviation
ออกเดินทางเวลา: 09:00, 11:30, 15:30, 18:30
เส้นทางการเดินรถจะให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553
เบอร์โทรติดต่อ: +86 756 3273336 / +86 756 8287888
เส้นทางการเดินทาง: ศูนย์การบริการ Jiangmen Aviation - ท่าอากาศยานจูไห่
ออกเดินทางเวลา: 07:00, 10:00, 13:00, 17:00

 

ท่าอากาศยานจูไห่ – ม่าวหมิง
ค่าโดยสาร : 100 หยวน
ระยะเวลาการเดินทาง: ประมาณ 4 ชั่วโมง
เส้นทางการเดินทาง: ท่าอากาศยานจูไห่ – จุดพักของท่าอากาศยาน City Center, ม่าวหมิง
เวลาออกเดินทาง: 15:30

 

ม่าวหมิง – ท่าอากาศยานจูไห่
ค่าโดยสาร : 100 หยวน
ระยะเวลาการเดินทาง: ประมาณ 4 ชั่วโมง
เส้นทางการเดินทาง: จุดพักของท่าอากาศยาน City Center, ม่าวหมิง – ท่าอากาศยานจูไห่
เวลาออกเดินทาง: 08:00

 

โปรดทราบว่าตารางข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น สามารถทำการสอบถามข้อมูลที่แน่นอนได้ที่สถานีออกเดินทาง ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่สัมพันธ์ +86 756 8287888 / +86 756 7773333 หรือที่สำนักงานขายของสปริงแอร์ไลน์ ศูนย์จูไห่ที่เบอร์ +86 756 3363566 / +86 756 3363500

  • Copyright ©1998-2018 สงวนลิขสิทธิ์ CH.COM
  • หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการและร้องเรียน (+8621) 95524
  • อีเมล์รับเรื่องร้องเรียน: cs@ch.com
  • ร่วมกับเรา