กว่างโจว or ฉือเจียจวง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6155

กว่างโจว

ฉือเจียจวง

03-05/ 06:20(Depart)

03-05/ 09:10(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8900

กว่างโจว

ฉือเจียจวง

03-05/ 16:45(Depart)

03-05/ 19:35(Arrival)

--

--

--

--

cancel

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.