เซี่ยงไฮ้ or กว่างโจว flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8835

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

03-04/ 07:25(Depart)

03-04/ 10:00(Arrival)

--

03-04/ 09:35(Arrival)

03-04/ 07:29(Depart)

03-04/ 09:35(Arrival)

arrive

9C6525

Shanghaipudong

กว่างโจว

03-04/ 07:55(Depart)

03-04/ 10:35(Arrival)

--

03-04/ 11:10(Arrival)

03-04/ 08:58(Depart)

03-04/ 11:10(Arrival)

arrive

9C8855

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

03-04/ 14:20(Depart)

03-04/ 16:50(Arrival)

03-04/ 14:55(Depart)

03-04/ 17:17(Arrival)

03-04/ 15:09(Depart)

03-04/ 17:18(Arrival)

arrive

9C8931

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

03-04/ 18:00(Depart)

03-04/ 20:25(Arrival)

--

03-04/ 20:22(Arrival)

03-04/ 18:22(Depart)

03-04/ 20:22(Arrival)

arrive

9C8929

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

03-04/ 22:00(Depart)

03-05/ 00:40(Arrival)

--

03-05/ 00:00(Arrival)

03-04/ 22:02(Depart)

--

take off

9C8541

Shanghaipudong

กว่างโจว

03-04/ 22:55(Depart)

03-05/ 01:30(Arrival)

--

03-05/ 01:00(Arrival)

03-04/ 22:58(Depart)

--

take off

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.