วิธีประหยัดค่าขนถ่ายสัมภาระ—Springairlines

เงื่อนไขสัมภาระ

สปริงแอร์ไลน์ช่วยคุณประหยัดเงินในการเดินทางแต่ละครั้งด้วยความตั้งใจจริง ด้วยบริการสัมภาระ..ฟรี!! 15 กิโลกรัม สำหรับท่านผู้โดยสารที่อยากบิน..ก็บินไปกับเรา ท่านสามารถบินโดยไม่ต้องกังวลเรื่องโหลดสัมภาระอีกต่อไป หรือหากสัมภาระของท่านหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด (15 กิโลกรัม) ท่านสามารถเลือกซื้อน้ำหนักเพิ่มได้ตามความต้องการในราคาเป็นกันเองเช่นกัน

กระเป๋าและสัมภาระทั้งหมดรวมกัน ไม่เกิน 15 กิโลกรัม (โหลดและถือขึ้นเครื่อง) ซึ่งผู้โดยสารจะสามารถมีสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ฟรี 1 ใบ และสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องนั้นต้องหนัก ไม่เกิน 5 กก. (เฉพาะเส้นทางที่ออกจากประเทศไทย และเส้นทางจากประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเทศจีน) และ 7 กก. (เดินทางในประเทศจีน) อย่างไรก็ตาม ขนาดกระเป๋าต้องมีขนาดไม่เกิน 20X30X40 ซม.หากผู้โดยสารมีความต้องการเดินทางด้วยน้ำหนักกระเป๋ามากกว่าที่ ทางสายการบินกำหนดสามารถเลือกซื้อตั๋ว “Spring Plus” ซึ่งจะได้รับน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มเป็น 25 กก.หรือสามารถซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มผ่านทาง เว็ปไซด์ตามจำนวนที่ท่านต้องการในราคาประหยัดกว่าเมื่อไปซื้อหน้าเคาท์เตอร์เชคอิน

เส้นทางระหว่างประเทศ

เงื่อนไขน้ำหนักสัมภาระเส้นทางในประเทศจีน

วิธีการซื้อสัมภาระเพิ่มเติมออนไลน์

เส้นทางออกจากประเทศไทย

· ออกจากกรุงเทพ และเชียงใหม่ บริการเสริมออนไลน์จะปิดให้บริการก่อนเวลาเดินทาง 48 ชั่วโมง

· ออกจากภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี บริการเสริมออนไลน์จะปิดให้บริการก่อนเวลา 72 ชั่วโมง

***หากท่านผู้โดยสารที่เดินทางออกจากประเทศไทย กรุณาซื้อบริการเสริมของเราตามเวลาที่กำหนดไว้***

เส้นทางต่างประเทศ

· การซื้อน้ำหนักกระเป๋าออนไลน์จะปิดให้บริการก่อนการเดินทาง 24 ชั่วโมง สำหรับเส้นทาง โกตากินะบาลู เสีบมเรียบ
เกาะเจจู และกรุงโซล

เส้นทางจากประเทศจีน

· การซื้อน้ำหนักกระเป๋าออนไลน์ของเส้นทางจากประเทศจีนจะปิดให้บริการก่อนการเดินทาง 3 ชั่วโมง

คำแนะนำ

1. เส้นทางภายในประเทศจีน ผู้โดยสารสามารถซื้อน้ำหนักได้ ดังนี้5KG/10KG/15KG/20KG/25KG/30KG/35KG/40KG และสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 5KG หรือ 10KG

2. เส้นทางในภายในประเทศจีนสำหรับผู้โดยสาร Spring Plus และผู้โดยสารชั้นธุรกิจ ท่านสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระออนไลน์ได้ ดังนี้5KG/10KG/15KG/20KG/25KG/30KG/35KG/40KG

3. สำหรับเส้นทางต่างประเทศท่านสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระออนไลน์ได้ ดังนี้ 5KG/10KG/15KG/20KG/25KG/30KG/35KG/40KG

4. ผู้โดยสารที่เดินทางจากซากาเพื่อไปยังเซี่ยงไฮ้ จะได้รับน้ำหนักกระเป๋า 25 กิโลกรัม (รวมสัมภาระขึ้นเครื่อง) และจะมีผลบังคับไปจนถึงเที่ยวบิน วันที่ 31 มีนาคม 2017

5. ผู้โดยสารที่ไม่ได้ซื้อน้ำหนักผ่านช่องทางต่างๆ ล่วงหน้า สามารถที่ซื้อได้ที่เค้าเตอร์ของสปริงแอร์ไลน์ในสนามบิน ในราคาตามน้ำหนักจริงที่ท่านต้องการ

6. เส้นทางการบินภายในประเทศการซื้อน้ำหนักสัมภาระผ่านระบบออนไลน์จะปิดให้บริการ 3 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง (เส้นทางระหว่างประเทศที่ออกจากนครหางโจว การซื้อน้ำหนักสัมภาระออนไลน์จะปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทาง) ในเส้นทางอื่นๆ ที่กำหนดการซื้อน้ำหนักสัมภาระออนไลน์จะปิดให้บริการ 3 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง สำหรับเส้นทางต่างประเทศการซื้อสัมภาระออนไลน์จะปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง (ไทย ญี่ปุ่น สามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระออนไลน์ 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง และสำหรับเส้นทาง เสียมเรียบ ซาบาห์ ภูเก็ต กระบี่  สุราษฎร์ธานี เกาะเจจู โซล จะปิดบริการซื้อขายน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง) หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 021-95524

7. การซื้อน้ำหนักกระเป๋า หากทำการซื้อมามากกว่าจำนวนน้ำหนักจริง สปริงแอร์ไลน์จะไม่คืนค่าส่วนต่างให้ แต่ถ้าน้ำหนักที่สือมาล่วงหน้าไม่พอกับน้ำหนักจริง ผู้โดยสารต้องจ่ายค่าส่วนต่างที่เคาท์เตอร์เชคอิน ณ วันเดินทาง ซึ่งการคำนวนราคาน้ำหนักจะคิดเป็น 1.5 % ของราคาตั๋วที่ซื้อ

8. การทำคืนเงินค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นอยู่กับตั๋วโดยสารที่ซื้อ และไม่สามารถที่จะขอคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตั๋วนั้นๆ ที่ออก

9. รายการการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มเติมออนไลน์จะไม่แสดงในใบรายการตั๋วโดยสาร หากท่านต้องการใบเสร็จเพื่อนำไปใช้ในการเบิกจ่าย กรุณาเข้าไปที่เว็ปไซด์สปริงแอร์ไลน์และเลือก"ใบเสร็จออนไลน์" และสามารถปริ้นได้ตัวท่านเอง หรือสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จที่เค้าน์เตอร์สปริงแอร์ไลน์ที่สนามบิน สำหรับเส้นทางประเทศญี่ปุ่น สามารถติดต่อที่เค้าน์เตอร์สปริงแอร์ไลน์ที่สนามบิน

10. สปริงแอร์ไลน์อนุญาตให้ผู้โดยสารนำสัมภาระสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ แต่ขนาดสัมภาระสัมภาระต้องมีขนาดไม่เกิน 20*30*40 เซนติเมตร หากมีขนาดเกินกว่าที่กำหนดผู้โดยสารต้องทำการโหลดสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน และหากเกิดค่าใช้จ่ายในการโหลดสัมภาระ สายการบินจะเรียกเก็บตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสายการบิน และตามกฎของสนามบิน (ข้อแนะนำ หากท่านซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มออนไลน์มาก่อน จะประหยัดและราคาถูกกว่าเมื่อมาซื้อที่สนามบิน)

11. หากผู้โดยต้องการโหลดสัมภาระมีค่า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า จะต้องมีการบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงก่อนจะทำการโหลด และจะต้องอยู่ในพิกัดน้ำหนักที่ผู้โดยสารได้ทำการซื้อออนไลน์ล่วงหน้ามา หากสัมภาระมีน้ำหนักเกิน และต้องมาซื้อเพิ่มจะคิดราคาเต็มตามอัตราที่สปริงแอร์ไลน์กำหนด

****เงื่อนไขทั้งหมดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม****