วิธีประหยัดค่าขนถ่ายสัมภาระ—Springairlines
ซื้อเลย
เส้นทางระหว่างประเทศ

โซนที่นั่ง

เงื่อนไขสำหรับสัมภาระขึ้นเครื่อง

ขนาดของสัมภาระขึ้นเครื่อง

เงื่อนไขสำหรับสัมภาระใต้ท้องเครื่อง

ประเภท P/R/X/U/E

ผู้โดยสารสามารถพกพาสัมภาระติดตัว
ที่น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 1 ใบ

30 ซม.* 20 ซม.*40 ซม.
(ความยาว*ความกว้าง*ความสูง)

ต้องซื้อโควตาสัมภาระใต้ท้องเครื่องต่างหาก

ตั๋วประเภท Y ชนิด S/H/V/K/L/M/N/Q/T/W

ผู้โดยสารสามารถพกพาสัมภาระติดตัว
ที่น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 1 ใบ

30 ซม.* 20 ซม.*40 ซม.
(ความยาว*ความกว้าง*ความสูง)

พร้อมมีโควตาสัมภาระใต้ท้องเครื่องฟรี ซึ่น้ำหนักรวมกับสัมภาระพกพาไม่เกิน 15 กิโลกรัม

โซนที่นั่ง Business-economy class

ผู้โดยสารสามารถพกพาสัมภาระติดตัว
ที่น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 1 ใบ

30 ซม.* 20 ซม.*40 ซม.
(ความยาว*ความกว้าง*ความสูง)

และมีโควตาสัมภาระใต้ท้องเครื่องฟรี ซึ่งน้ำหนักรวมกับสัมภาระพกพาไม่เกิน 25 กิโลกรัม

หมายเหตุ สำหรับผู้โดยสารที่ออกเดินทางจากเมืองอุรุมชี จะมีสิทธิ์พกพาสัมภาระพกพาน้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม 1 ใบ ซึ่งมีขนาด 20 ซม.* 30 ซม.*40 ซม. (ความยาว*ความกว้าง*ความสูง)

เงื่อนไขน้ำหนักสัมภาระเส้นทางในประเทศจีน (รายละเอียดแนะนำการขอรับสัมภาระเส้นทางสิงคโปร์ฟรี 33 กิโลกรัม)

โซนที่นั่ง

เงื่อนไขสำหรับสัมภาระขึ้นเครื่อง

ขนาดของสัมภาระขึ้นเครื่อง

เงื่อนไขสำหรับสัมภาระใต้ท้องเครื่อง

โซนที่นั่งที่มิใช่ Business-economy class

ผู้โดยสารสามารถพกพาสัมภาระติดตัว
ที่น้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม 1 ใบ

30 ซม.* 20 ซม.*40 ซม.
(ความยาว*ความกว้าง*ความสูง)

พร้อมมีโควตาสัมภาระใต้ท้องเครื่องฟรี ซึ่งน้ำหนักรวมกับสัมภาระติดตัวไม่เกิน 15 กิโลกรัม

โซนที่นั่ง Business-economy class

ผู้โดยสารสามารถพกพาสัมภาระติดตัว
ที่น้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม 1 ใบ

30 ซม.* 20 ซม.*40 ซม.
(ความยาว*ความกว้าง*ความสูง)

พร้อมมีโควตาสัมภาระใต้ท้องเครื่องฟรี ซึ่น้ำหนักรวมกับสัมภาระพกพาไม่เกิน 25 กิโลกรัม

หมายเหตุ 1.สำหรับผู้โดยสารที่ออกเดินทางจากเมือง Saga จะมีสิทธิ์พกพาสัมภาระพกพาและสัมภาระใต้ท้องเครื่องที่นำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม เงื่อนไขสัมภาระสำหรับเส้นทางจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31/03/2020.

2.สำหรับเที่ยวบินไปยังเซี่ยงไฮ้ที่ออกเดินทางจากโซล น้ำหนักสัมภาระฟรีสำหรับสัมภาระถือขึ้นเครื่องและสัมภาระเช็คอินรวมกันไม่เกิน 37 กก. Spring Airlines จะออกประกาศอีกฉบับเพื่อแจ้งรายละเอียดระยะเวลาหมดเขตสำหรับสัมภาระที่อนุญาตบนเส้นทางนี้.

3.เริ่มต้นเส้นทางบินจากกรุงโซลไปยังฉือเจียจวงและเชจูไปยังหยางโจว โดยสามารถจองตั๋วผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเรา สำหรับเที่ยวบินเส้นทางนี้ จะได้รับน้ำหนักสัมภาระเช็คอินและสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องรวม 23 กิโลกรัม พิเศษเมื่อซื้อคลาส SPRING PLUS จะได้รับน้ำหนักสัมภาระเช็คอินและสัมภาระถือขึ้นเครื่องรวม 30 กิโลกรัม, สำหรับเงื่อนไขระยะเวลาวันหมดอายุของกิจกรรมดังกล่าวทางสายการบินสปริงแอร์ไลน์จะประกาศให้ท่านทราบในลำดับต่อไป

สัมภาระพกพา/หรือสัมภาระติดตัว

1.ผู้โดยสารแต่ละคนมีสิทธิ์พกพาสัมภาระที่ได้ผ่านการตรวจความปลอดภัยแล้วขึ้นเครื่องเท่านั้น

2.โปรดตรวจสอบให้แน่ว่าขนาดและน้ำหนักสัมภาระพกพาที่ถือขึ้นเครื่องของคุณไม่เกินตามที่กำหนดไว้ (น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัมสำหรับเที่ยวบินที่ออกจากเมืองอุรุมซี) และต้องไม่มีสิ่งของห้ามอยู่ในภาระพกพาดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงการล่าช้าการออกเดินทางของเที่ยวบิน

3.สายการบินสปริงแอร์ไลน์มีเงื่อนไขสัมภาระพกพาดังต่อไปนี้ โปรดตรวจก่อนออกเดินทาง

เงื่อนไขน้ำหนักสัมภาระเส้นทางในประเทศจีน

น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

ความหนา 30 ซม

ความกว้าง 20 ซม

ความสูง 40 ซม

เงื่อนไขน้ำหนักสัมภาระเส้นทางระหว่างประเทศ

น้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม

ความหนา 30 ซม

ความกว้าง 20 ซม

ความสูง 40 ซม

คำแนะนำแบบละเอียดของสินค้า

ข้อมูลสำคัญ

ก. สัมภาระที่อนุญาตสามารถเพิ่มขนาดได้ล่วงหน้าเพียงชิ้นเดียว ผู้โดยสารเที่ยวบินในประเทศในชั้นโดยสารต่างๆ ที่มีสัมภาระเช็คอินที่อนุญาตโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ประเภท P/R/X/U/E และผู้โดยสารแบบ Non-SpringPlus) สามารถเพิ่มขนาดสัมภาระที่อนุญาตได้ล่วงหน้าเพียงหนึ่งชิ้นสัมภาระ

ข. สำหรับผู้โดยสารที่เช็คอินเที่ยวบินในประเทศของสายการบิน Spring Airlines สัมภาระใดที่มีขนาดเกินสัมภาระที่อนุญาตโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับชั้นโดยสารตามประเภทตั๋วที่ถือ จะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับสัมภาระเช็คอินและต้องชำระค่าใช้จ่ายสัมภาระส่วนเกิน ค่าใช้จ่ายสัมภาระส่วนเกินสำหรับเส้นทางในประเทศจะเป็นไปตามอัตราราคาที่เผยแพร่ของตั๋วโดยสารสำหรับเส้นทางดังกล่าว x 1.5% ต่อ กก. ผู้โดยสารเที่ยวบินในประเทศในชั้นโดยสารต่างๆ ที่มีสัมภาระเช็คอินที่อนุญาตโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ประเภท P/R/X/U/E) ที่ไม่ได้ซื้อสิทธิ์สัมภาระเช็คอินที่อนุญาตเพิ่มเติมทางออนไลน์ล่วงหน้า สามารถใช้สิทธิ์ของนโยบาย "ส่วนลดสัมภาระเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน สำหรับสัมภาระรายการแรกที่ไม่เกิน 10 กก." ได้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้

ส่วนลดการถือสิทธิ์สัมภาระเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน สำหรับสัมภาระรายการแรกที่ไม่เกิน 10 กก.
ตั๋วโดยสารชั้นประหยัดที่ออกตั๋วแล้ว (เต็มราคา) ราคาส่วนลดเคาน์เตอร์เช็คอิน
0-600 หยวน (ไม่รวมส่วนลด) 20 หยวน
600-800 หยวน (ไม่รวมส่วนลด) 60 หยวน
800-1000 หยวน (ไม่รวมส่วนลด) 80 หยวน
1000-1400 หยวน (ไม่รวมส่วนลด) 100 หยวน
1400 หยวน ขึ้นไป 140 หยวน

หมายเหตุเพิ่มเติม

1. ขอบเขตราคาส่วนลด

ก. เส้นทางที่มีสิทธิ์ใช้ส่วนลด เที่ยวบินในประเทศของสายการบิน Spring Airlines

ข. ผู้โดยสารที่มีสิทธิ์ใช้ส่วนลด ผู้โดยสารของสายการบิน Spring Airlines
ในชั้นโดยสารที่เดินทางพร้อมสัมภาระที่อนุญาตโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ซึ่งไม่ได้ซื้อสิทธิ์สัมภาระเช็คอินที่อนุญาตเพิ่มเติมทางออนไลน์ล่วงหน้า

2. ในกรณีที่สัมภาระเช็คอินรายการแรกน้ำหนักเกิน 10 กก. จะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เคาน์เตอร์เช็คอินตามอัตราราคาที่เผยแพร่ของตั๋วโดยสารนั้น x 1.5% ต่อ กก.

3. สายการบิน Spring Airline จะประกาศวันหมดเขตสำหรับข้อเสนอส่วนลดนี้แยกเป็นกรณีพิเศษ ทางสายการบินขอแนะนำให้ท่านซื้อสิทธิ์สัมภาระที่อนุญาตเพิ่มเติมทางออนไลน์ล่วงหน้า

ค.ผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศและภูมิภาคจะถูกตรวจสัมภาระถือขึ้นเครื่องที่เคาน์เตอร์เช็คอินและที่ประตูขึ้นเครื่อง ที่ประตูเช็คอิน สัมภาระใดที่มีขนาดเกินสัมภาระที่อนุญาตโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับชั้นโดยสารตามประเภทตั๋วที่ถือ จะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับสัมภาระเช็คอินและต้องชำระค่าใช้จ่ายสัมภาระส่วนเกิน ค่าใช้จ่ายสัมภาระส่วนเกินสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศและเส้นทางภูมิภาคจะเป็นไปตามอัตราราคาที่เผยแพร่ของตั๋วโดยสารชั้นประหยัดสำหรับผู้ใหญ่หนึ่งท่านในเที่ยวบินตรงบนเส้นทางนี้ในสกุลเงินท้องถิ่น x 1.5% ต่อ กก. โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าท่านมาถึงประตูขึ้นเครื่อง 30-45 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง เนื่องจากพนักงานของเราอาจทำการตรวจสอบจำนวน น้ำหนัก และขนาดของสัมภาระถือขึ้นเครื่องของท่าน สัมภาระเช็คอินที่รวมอยู่และซื้อพร้อมตั๋วของคุณสามารถใช้ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินเท่านั้น หากพบว่าสัมภาระถือขึ้นเครื่องเกินน้ำหนักของสัมภาระถือขึ้นเครื่องฟรีที่ประตูขึ้นเครื่อง จะมีการคิดค่าใช้จ่ายสัมภาระส่วนเกิน (ซึ่งจะต้องชำระเป็นเงินสดในสกุลเงินท้องถิ่น) และจะถูกเพิ่มไปยังสัมภาระเช็คอิน เพื่อความสะดวกของท่าน(ปฏิบัติตามมาตรฐานภาคพื้นดิน) โปรดตรวจสอบสัมภาระที่ถูกต้องที่เคาน์เตอร์เช็คอินก่อน ต่อไปนี้คือแผนผังของค่าธรรมเนียมสัมภาระส่ว

ตารางค่าใช้จ่ายสำหรับสัมภาระถือขึ้นเครื่องที่ไม่ตรงตามข้อบังคับที่อนุญาตณบริเวณประตูขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินที่เดินทางออกนอกประเทศจีน (ในสกุลเงินท้องถิ่น)
สกุลเงิน ค่าใช้จ่ายณประตูขึ้นเครื่อง (ต่อรายการ,สัมภาระเพียงชิ้นเดียวน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.)
ไทยบาท 3500
ดอลลาร์สหรัฐ 100
ดอลลาร์ฮ่องก 800
วอนเกาหลี 120000
ปาตากามาเก๊า 800
ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ 3000
ดอลลาร์สิงคโปร์ 140
หยวน 700
สกุลเงิน ค่าใช้จ่ายณประตูขึ้นเครื่อง (ต่อรายการ,สัมภาระเพียงชิ้นเดียวน้ำหนักตั้งแต่ 20 กก. (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ถึง 32 กก. (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ไทยบาท 7000
ดอลลาร์สหรัฐ 200
ดอลลาร์ฮ่องก 1600
วอนเกาหลี 240000
ปาตากามาเก๊า 1600
ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ 6000
ดอลลาร์สิงคโปร์ 280
หยวน 1400
หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินสำหรับผู้โดยสารในเที่ยวบินของ Spring Airlines Co., Ltd. ที่ออกเดินทางจากประเทศญี่ปุ่นพร้อมสัมภาระเกินขนาดหรือน้ำหนักเกิน ณ บริเวณประตูขึ้นเครื่อง จะคำนวณด้วย 1.5% ตามราคาสูงสุดที่เผยแพร่ของตั๋วโดยสารชั้นประหยัดสำหรับผู้ใหญ่หนึ่งท่านในเที่ยวบินตรงหนึ่งเที่ยว พร้อมรับชำระในสกุลเงินท้องถิ่น้

ง. สัมภาระที่อนุญาตโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้โดยสาร SpringPlus สัมภาระถือขึ้นเครื่องและสัมภาระเช็คอินน้ำหนักรวมกันต้องไม่เกิน 25 กก.

ข้อมูลเพิ่มเติม (บังคับใช้กับผู้โดยสารทุกประเภท)

ก.สัมภาระถือขึ้นเครื่องจะต้องมีขนาดใหญ่ไม่เกิน 20 x 30 x 40 ซม.หรือมีน้ำหนักไม่เกิน 5 กก. (สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากอุรุมชี) หรือน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. (สำหรับเส้นทางในประเทศที่ไม่ได้ออกเดินทางจากอุรุมชี) สัมภาระที่มีขนาดใหญ่กว่าสัดส่วนที่ระบุหรือน้ำหนักเกินกว่าที่อนุญาต จะได้รับการปฏิบัติที่เคาน์เตอร์เช็คอินเช่นเดียวกับสัมภาระเช็คอินและมีค่าใช้จ่ายตามที่แจ้งให้ทราบ

ข.ระยะเวลาการซื้อเพิ่มเติมล่วงหน้าสำหรับสัมภาระที่อนุญาตจะแตกต่างกันตามเส้นทาง ดูรายละเอียดข้อบังคับแต่ละครั้งที่ด้านล่างนี้

ระยะเวลาการซื้อเพิ่มเติมล่วงหน้าสำหรับสัมภาระที่อนุญาต
สนามบินต้นทาง กำหนดเวลาสำหรับการซื้อ
การออกเดินทางจากจีนแผ่นดินใหญ่ น้อยกว่า 2 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางตามกำหนดการ
การออกเดินทางจากไต้หวัน น้อยกว่า 2 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางตามกำหนดการ
การเดินทางออกจากฮ่องกง/มาเก๊า น้อยกว่า 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางตามกำหนดการ
การเดินทางออกจากญี่ปุ่น เกาหลี หรือสิงค์โปร น้อยกว่า 2 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางตามกำหนดการ
การเดินทางออกจากกัมพูชา ไทย หรือมาเลเซีย น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางตามกำหนดการ

ค. สำหรับสิทธิ์สัมภาระที่อนุญาตที่ซื้อเพิ่มเติมล่วงหน้าทางออนไลน์ จะไม่ได้รับเงินคืนในกรณีที่ท่านใช้สิทธิ์นี้ไม่เต็มจำนวน แต่ผู้โดยสารจะมีค่าใช้จ่ายในกรณีที่สัมภาระมีขนาดน้ำหนักเกินกว่าสิทธิ์ที่ได้รับ ท่านจะไม่ได้รับเงินคืนสำหรับสิทธิ์สัมภาระเพิ่มเติมที่อนุญาตที่ไม่มีการใช้งานที่ท่านซื้อล่วงหน้าทางออนไลน์ หรือสำหรับสิทธิ์สัมภาระที่อนุญาตใดๆ ที่ไม่มีการใช้งาน สิทธิ์สัมภาระที่อนุญาตไม่สามารถถ่ายโอนไปยังเที่ยวบินอื่นได้ และไม่สามารถใช้ซ้ำได้ สิทธิ์นี้ใช้ได้เพียงครั้งเดียว

ง.สิทธิ์สัมภาระเช็คอินที่อนุญาตที่ซื้อล่วงหน้าจะไม่ได้รับเงินคืนหรือเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้จะได้รับเงินคืนหรือเปลี่ยนแปลงเฉพาะตั๋วโดยสารของเที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์ (ไม่มีค่าธรรมเนียมการดำเนินการเมื่อคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลง)

จ.ใบเสร็จรับเงิน สิทธิ์สัมภาระเช็คอินที่อนุญาตที่ซื้อล่วงหน้า หรือซื้อ ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน จะไม่ปรากฏข้อมูลในข้อมูลการเดินทางของท่าน หากผู้โดยสารต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อเบิกค่าใช้จ่าย ผู้โดยสารที่ซื้อล่วงหน้าสำหรับสิทธิ์สัมภาระเช็คอินที่อนุญาต สามารถไปที่เว็บไซต์ของสายการบิน Spring Airlines ได้หลังการเดินทางแล้วสั่งพิมพ์ "ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์” ในส่วน "การจัดการการจอง" หรือขอรับใบเสร็จที่มียอดคงที่ได้จากเคาน์เตอร์เช็คอิน ผู้โดยสารที่ชำระเงินค่าสัมภาระที่อนุญาต ณ เคาน์เตอร์เช็คอินสามารถขอรับใบเสร็จที่มียอดคงที่ได้จากเคาน์เตอร์เช็คอิน (ไม่รวมสนามบินที่ใช้ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว)

ฉ.กฎระเบียบสำหรับเครื่องมือที่มีความละเอียดอ่อนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เครื่องมือที่มีความละเอียดอ่อนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ จะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับสินค้าทั่วไป หากผู้โดยสารยืนยันให้ปฏิบัติกับสัมภาระรายการนี้เช่นเดียวกับสัมภาระเช็คอินทั่วไป โปรดบรรจุหีบห่อสัมภาระนี้ให้เหมาะสม น้ำหนักที่อนุญาตสำหรับสัมภาระประเภทนี้สามารถคิดรวมกับสัมภาระที่อนุญาตที่ชำระเงินออนไลน์ได้ อย่างไรก็ตาม หากมีการชำระเงินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับสัมภาระเช็คอิน

ช.นโยบายกระเป๋าสัมภาระข้างต้น ใช้กับไฟล์ท9Cเท่านั้น ,โปรดทราบ.

การซื้อกระเป๋าออนไลน์จะประหยัดกว่าซื้อที่เคาน์เตอร์ที่สนามบินซื้อเลย
  • Copyright ©1998-2018 สงวนลิขสิทธิ์ CH.COM
  • หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการและร้องเรียน (+8621) 95524
  • อีเมล์รับเรื่องร้องเรียน: cs@ch.com
  • ร่วมกับเรา