วิธีประหยัดค่าขนถ่ายสัมภาระ—Springairlines
ซื้อเลย

นโยบายเกี่ยวกับสัมภาระใหม่ที่เริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 (รวม):

นโยบายสัมภาระ

ประเภทตั๋วเครื่องบิน

ข้อกำหนดสัมภาระถือ

ปริมาตรสัมภาระถือ

ข้อกำหนดการโหลดสัมภาระ

เว็บไซต์/APP/เวเช็ตเฉพาะ

สัมภาระถือฟรีชิ้นหนึ่ง 7KG

ความยาว 30cm ความกว้าง 20cm ความสูง 40cm

ไม่มีสัมภาระถือ

โซนที่นั่ง SpringPlus class

สัมภาระถือฟรีชิ้นหนึ่ง 7KG

ความยาว 40cm ความกว้าง 20cm ความสูง 55cm

สัมภาระโหลด 30KG

สัมภาระถือ

ผู้โดยสารทุกคนสามารถถือสัมภาระที่ลงทะเทีบนไว้บนเครื่องบินได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัมภาระถือของคุณไม่เกินขนาดและน้ำหนักที่กำหนด(ไม่เกิน 7kg) และไม่มีสิงของจำกัดใด ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าตามเวลาที่กำหนด ข้อกำหนดในการรับสัมภาระของสปริงแอร์ไลน์ไม่เหมือนกับสายการบินอื่นทุกข้อ โปรดยืนยันอีกครั้งว่ากระเป๋าของคุณไม่เกนขนาดที่แสดงด้านล่าง

ขนาดกระเป๋าถือที่ได้มาตรฐาน

พกพกติดตัว ไม่เกิน 7kg ยาว

ความหนา 30 ซม

ความกว้าง 20 ซม

ความสูง 40 ซม

การแนะนำผลิตภัณฑ์โดยละเอียด

1. สัมภาระที่จะโหลดจะสามารถขยายได้เพียงครั้งเดียว

2. การปรับเปลี่ยนราคาสัมภาระโหลดที่เคาน์เตอร์เช็คอินราคาสัมภาระโหลดปรับเปลี่ยน ซึ่งตั้งราคาตามระยะทางบินและระยะน้ำหนักของสัมภาระโหลด ได้แก่ 1~5KG6~10KG11~15KG… ขันตอนน้ำหนักของสัมภาระที่สอดคล้องคือ 5KG10KG15KG…ฯลฯ ตามลักษณะเส้นทางการบินและระยะทางบิน การตั้งราคาสัมภาระโหลดทุก 5KG มีดังนี้

ราคาสัมภาระที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
ลักษณะเส้นทางการบิน สกุลเงินที่สอดคล้อง 0-999 กิโลเมตร 1000-1999 กิโลเมตร 2000-2999 กิโลเมตร 3000 กิโลเมตรและขึ้นไป
เส้นทางการบินภายในประเทศ หยวนจีน(CNY) 60 75 90 105
เส้นทางการบินระหว่างประเทศและภูมิภาค หยวนจีน(CNY) 120 135 150 165
เงินบาทไทย(THB) 570 640 710 785
เยนญึ่ปุ่น(JPY) 2000 2200 2400 2700
ดอลล่าร์สหรัฐ(USD) 18 20 22 24
ดอลล่าร์ฮ่องกง(HKD) 135 150 170 185
เงินวอนเกาหลี(KRW) 20000 23000 25000 28000
ดอลล่าร์มาเก้า(MOP) 140 155 175 190
ดอลล่าร์ไต้หวัน(TWD) 535 605 670 735
ดอลล่าร์สิงคโปร์(SGD) 24 27 30 33
ริงกิตมาเลเซีย(MYR) 70 80 90 100

3. เราจะตรวจสอบสัมภาระที่คุณพกติดตัวไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินและประตูขึ้นเครื่อง เมื่อเช็คอินที่เคาน์เตอร์ สำหรับสัมภาระส่วนกวนกว่าตั๋วของคุณจะถือเป็นสัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับสัมภาระส่วนเกิน โปรดมาที่ประตูขึ้นเครื่องก่อน 30-45 นาที เพื่อร่วมมือกับบริษัทของเราตรวจสอบจำนวนน้ำหนักและปริมาณสัมภาระที่คุณพกพาติดตัวไปที่ห้องโดยสาร จำนวนสัมภาระที่มีอยู่ในหรือซื้อโดยตั๋วของคุณสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินเท่านั้น หากพบว่าประตูขึ้นเครื่องว่าสัมภาระของคุณไม่ตรงตามข้อกำหนดในการรับสัมภาระฟรีเราจะเรียกเก็บค่าสัมภาระของคุณสำหรับสัมภาระเกิน(ชำระเป็นสกุลเงินท้องถินหรือเงินสด) และสัมภาระที่เกินกำหนดจะวางอยู่ในช่องเก็บสัมภาระในลักษณะเดียว(ขึ้นอยู่กับพื้นที่) เพื่อความสะดวกของคุณโปรดตรวจสอบการเช็คอินการโหลดสัมภาระที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ตารางการเก็บค่าสัมภาระที่รับฝากสัมภาระเกินการกำหนดประตูขึ้นเครื่องมีดังนี้

ตารางการเก็บค่าสัมภาระเกินการกำหนดในประตูขึ้นเครื่องเส้นทางภายในประเทศ(สกุลเงินท้องถิ่น)
สกุลเงิน ประตูขึ้นเครื่อง(คิดตามชิ้น แต่ละชิ้น≤10KG)
หยวนจีน 300
สกุลเงิน ประตูขึ้นเครื่อง(คิดตามชิ้น แต่ละชิ้น>10KG)
หยวนจีน 500
ตารางการเก็บค่าสัมภาระเกินการกำหนดในประตูขึ้นเครื่องเส้นทางระหว่างประเทศหรือภูมิภาก(สกุลเงินท้องถิ่น)
สกุลเงิน ประตูขึ้นเครื่อง(คิดตามชิ้น แต่ละชิ้น≤20KG)
เงินบาท 3500
ตอลล่าร์สหรัฐ 100
ดอลล่าร์ฮ่องกง 800
เงินวอนเกาหลี 120000
ดอลล่าร์มาเก้า 800
ดอลล่าร์ไต้หวัน 3000
ดอลล่าร์สิงคโปร์ 140
เยนญึ่ปุ่น 11500
หยวนจีน 700
สกุลเงิน ประตูขึ้นเครื่อง(คิดตามชิ้น 20KG<แต่ละชิ้น≤32KG)
เงินบาท 7000
ตอลล่าร์สหรัฐ 200
ดอลล่าร์ฮ่องกง 1600
เงินวอนเกาหลี 240000
ดอลล่าร์มาเก้า 1600
ดอลล่าร์ไต้หวัน 6000
ดอลล่าร์สิงคโปร์ 280
เยนญึ่ปุ่น 23000
หยวนจีน 1400
หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินสำหรับผู้โดยสารในเที่ยวบินของ Spring Airlines Co., Ltd. ที่ออกเดินทางจากประเทศญี่ปุ่นพร้อมสัมภาระเกินขนาดหรือน้ำหนักเกิน ณ บริเวณประตูขึ้นเครื่อง จะคำนวณด้วย 1.5% ตามราคาสูงสุดที่เผยแพร่ของตั๋วโดยสารชั้นประหยัดสำหรับผู้ใหญ่หนึ่งท่านในเที่ยวบินตรงหนึ่งเที่ยว พร้อมรับชำระในสกุลเงินท้องถิ่น้

๕ คำบอกอื่น ๆ (สำหรับผู้โดยสารทุกคน)

1、ขนาดของสัมภาระที่สามารถบรรทุกเข้าไปในห้องโดยสารคือ ภายใน 20*30*40cm และชั่งน้ำหนักภายใน7KG เกินขนาดหรือน้ำหนัก จะถือเป็นสัมภาระโหลดและต้องเช็คอินการโหลดสัมภาระที่เคาน์เตอร์

2、กำหนดเวลาสำหรับสารการบินสปริงที่จะซื้อสัมภาระโหลดล่วงหน้า จะมีความแตกต่างกันออกไปตามเส้นทางที่ผู้โดยสารซื้อ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

กำหนดเวลารับสัมภาระเช็คอินล่วงหน้า
ป้ายต้นทาง กำหนดเวลาซื้อ
ป้ายต้นทางภายในประเทศ เที่ยวบินกำหนดจะหมดเวลาภายใน ๒ ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
ต้นทางไต้หวัน เส้นทางการบินกำหนดจะหมดเวลาภายใน ๓ ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
ต้นทางฮ่องกง มาเก้า กำหนดจะหมดเวลาภายใน ๓ ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
ต้นทางญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ กำหนดจะหมดเวลาภายใน ๒ ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
ต้นทางกัมพูชา ประเทศไทย มาเลเซีย กำหนดจะหมดเวลาภายใน ๒๔ ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

3、สัมภาระที่ซื้อล่วงหน้าทางออกไลน์จะต้องเป็นไปตามหลักการของ “มากไม่ถอยและน้อยกว่าจะเติมเต็ม” สัมภาระที่ซื้อล่วงหน้าทางออกไลน์ หากยังไม่ใช้หรือมีส่วนเหลือ จะไม่ถอนคืน และใช้เฉพาะเที่ยวบินนี้เท่านั้นและไม่สามารถซ้ำได้

4、ค่าสัมภาระการโหลดที่ซื้อล่วงหน้าจะไม่ถอนคืนต่างหาก สามารถคืนหรือเปลี่ยนแปลได้ตามตั๋วเครื่องบินที่เกี่ยวข้องเท่านั้น (คืนหรือเปลี่ยนจะไม่เก็บค่าธรรมเนียม)

5、การรับใหเสร็จ ค่าสัมภาระการโหลดที่ซื้อล่วงหน้าหรือซื้อที่เคาน์เตอร์ไม่ปรากฏในกำหนดการเดินทาง หากคุณต้องการเบิกใบเสร็จค่าสัมภาระ ผู้โดยสารที่ซื้อล่วงหน้าสามารถพิมพ์ไปที่ “ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์”ในการจัดการใบสั่งซื้อของเว็บไซต์ทางการของสปริงแอร์ไลน์หรือไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินเพื่อรับใบเสร็จที่กำหนดจำนวน ผู้โดยสารที่ซื้อค่าสัมภาระที่เคาน์เตอร์ต้องไปรับที่เคาน์เตอร์ (ยกเว้นสถานีที่ดำเนการใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์)

6、ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า ความแม่นยำ สำหรับอุปกรณ์ความแม่นยำ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องดนตรีจะถือเป็นสิ่งของโหลด หากผู้โดยสารยืนยันจะโหลดเป็นสัมภาระโหลด ต้องเก็บห่อให้เรียบร้อย ปริมาณน้ำหนักสำหรับของเหล่านี้สามารถคิดในค่าสัมภาระที่ซื้อผ่านทางออนไลน์ ที่เคาน์เตอร์จะเก็บตามค่าสัมภาระโหลด

7、โปรดทราบ นโยบายสัมภาระข้างต้นใช้ได้กับเที่ยวบิน 9C

การซื้อกระเป๋าออนไลน์จะประหยัดกว่าซื้อที่เคาน์เตอร์ที่สนามบินซื้อเลย
  • Copyright ©1998-2019 สงวนลิขสิทธิ์ CH.COM
  • หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการและร้องเรียน (+8621) 95524
  • อีเมล์รับเรื่องร้องเรียน: cs@ch.com
  • ร่วมกับเรา