Flight Schedule
China Standard Time (CST) = UTC/GMT +8 hours

Departure City Departure Time Arrival City Arrival Time Flight No Remarks Plan Start Time Plan Over Time
Quanzhou(Jinjiang) 19:45 Lanzhou 23:20 9C6162 M W F 2020-03-29 2020-04-04
Shenzhen 20:45 Shanghai 23:05 9C8950 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Xian 21:30 Shanghai 23:55 9C8846 M Tu Th F Sat 2020-03-29 2020-05-02
Jieyang(Shantou) 08:00 Zhanjiang 09:30 9C8611 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Zhanjiang 10:15 Shanghai 12:50 9C8636 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Shijiazhuang 08:40 Kunming 11:55 9C8937 M W Th F Sat Sun 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 14:00 Chongqing 16:50 9C8867 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Guiyang 21:20 Shanghai 23:30 9C8886 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Sanya 20:50 Shanghai 23:30 9C8780 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Ningbo 16:10 Guilin 18:40 9C8501 W Sun 2020-03-29 2020-05-02
Huaian 17:05 Wenzhou 18:45 9C8665 M Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 08:10 Chongqing 11:15 9C8897 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 07:50 Kunming 11:25 9C8953 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Baotou 10:35 Shijiazhuang 11:55 9C8618 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Taiyuan 17:35 Shanghai 19:55 9C8734 M W Th F Sat Sun 2020-03-29 2020-05-02
Ningbo 07:00 Luoyang 09:10 9C6289 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Jieyang(Shantou) 11:20 Ningbo 12:55 9C8597 W 2020-03-29 2020-05-02
Shijiazhuang 15:55 Shanghai 18:05 9C6268 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Handan 17:15 Xiamen 19:35 9C8691 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 07:50 Shijiazhuang 10:10 9C6267 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Lanzhou 07:25 Hefei 09:35 9C6133 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Shijiazhuang 09:40 Urumqi 13:50 9C8657 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Luoyang 22:35 Shenyang 00:45 9C8926 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Changchun 19:25 Nanchang 22:30 9C8656 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Ningbo 08:45 Jieyang(Shantou) 10:35 9C8598 W 2020-03-29 2020-05-02
Shenyang 17:15 Shanghai 20:10 9C8850 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 13:20 Shenzhen 15:45 9C8881 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Shijiazhuang 09:55 Hangzhou 12:05 9C8555 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Shaoyang 23:35 Shenzhen 01:05 9C6288 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Jieyang(Shantou) 09:55 Shanghai 11:45 9C8958 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Shenzhen 13:25 Shanghai 15:35 9C8776 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Mianyang 10:45 Shijiazhuang 12:45 9C8604 M Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Chengdu 13:40 Shanghai 16:15 9C8888 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 14:25 Xian 17:10 9C8947 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 09:10 Chengdu 12:35 9C8887 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Changsha 20:20 Shanghai 22:15 9C8852 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Nanchang 08:45 Changchun 11:40 9C8655 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Zhangjiakou 14:00 Shijiazhuang 15:05 9C6268 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Jieyang(Shantou) 08:25 Nanchang 10:10 9C8649 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 07:05 Xiamen 08:55 9C8815 Th F Sat 2020-03-29 2020-05-02
Zhanjiang 12:45 Nanchang 14:40 9C8798 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Yangzhou 13:10 Fuzhou 14:50 9C8763 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Qianjiang 16:10 Kunming 17:50 9C8961 W F 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 14:20 Taiyuan 16:45 9C8733 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Nanchang 17:45 Jieyang(Shantou) 19:25 9C8650 Tu Sat 2020-03-29 2020-05-02
Zhuhai 19:05 Ningbo 21:20 9C8632 Sun 2020-03-29 2020-05-02
Urumqi 17:05 Xian 20:25 9C8846 M Tu Th F Sat 2020-03-29 2020-05-02
Kunming 20:40 Mianyang 22:15 9C8596 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Harbin 14:35 Shanghai 18:00 9C8966 M W Sun 2020-03-29 2020-05-02
Xiamen 21:10 Shanghai 22:55 9C8804 M W Th F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Wenzhou 19:35 Huaian 21:05 9C8666 M Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Lanzhou 14:30 Nanchang 16:50 9C8650 Tu Sat 2020-03-29 2020-05-02
Kunming 16:45 Yangzhou 19:30 9C8730 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Yancheng 22:55 Shenzhen 01:25 9C8510 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Harbin 12:55 Shanghai 16:05 9C8860 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 10:10 Huaihua 12:40 9C8827 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Lanzhou 07:45 Huaian 10:00 9C8858 M Tu W Th Sat Sun 2020-03-29 2020-05-02
Ningbo 07:45 Dalian 09:45 9C8773 M W Sun 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 06:50 Jieyang(Shantou) 09:00 9C8957 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Kunming 13:25 Shijiazhuang 16:20 9C8938 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Lanzhou 20:00 Shanghai 22:30 9C8796 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Sanya 15:10 Shijiazhuang 19:00 9C8660 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Kunming 18:55 Qianjiang 20:50 9C8962 W F 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 22:00 Guangzhou 00:40 9C8929 M Tu W Th F Sun 2020-04-26 2020-05-02
Shanghai 22:00 Guangzhou 00:40 9C8929 Daily 2020-03-29 2020-04-25
Shanghai 22:05 Guangzhou 00:30 9C8929 Sat 2020-04-26 2020-05-02
Chengdu 20:50 Shijiazhuang 22:55 9C8986 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Mianyang 18:00 Kunming 19:35 9C8595 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Lanzhou 07:45 Huaian 10:00 9C8858 F 2020-03-29 2020-05-02
Yinchuan 10:25 Shanghai 13:00 9C8508 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Qianjiang 21:35 Shanghai 23:35 9C8962 W F 2020-03-29 2020-05-02
Nanchang 23:20 Shenzhen 01:05 9C8656 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Shenyang 19:35 Zhangjiakou 21:20 9C8600 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Urumqi 16:40 Xian 20:25 9C8846 W 2020-03-29 2020-05-02
Beihai 19:50 Shenyang 23:50 9C8584 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 12:55 Changde 15:15 9C8829 M Tu Th Sat Sun 2020-03-29 2020-05-02
Shenzhen 11:20 Shanghai 13:35 9C8918 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Xian 10:35 Urumqi 14:30 9C8845 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Hangzhou 13:10 Shijiazhuang 15:20 9C8556 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Lanzhou 15:50 NanYang 17:20 9C8712 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Changde 16:00 Kunming 17:50 9C8829 M Tu Th Sat Sun 2020-03-29 2020-05-02
Xian 19:00 Shanghai 21:05 9C8948 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Ningbo 15:45 Zhuhai 18:10 9C8631 Sun 2020-03-29 2020-05-02
Shijiazhuang 11:05 Chengde 12:15 9C8903 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 13:55 Dalian 16:00 9C8977 M W Sat 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 07:05 Xiamen 09:05 9C8815 M Tu W Sun 2020-03-29 2020-05-02
NanYang 13:00 Lanzhou 14:55 9C8711 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Shenzhen 16:55 Shanghai 19:10 9C8882 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 17:20 Guiyang 20:20 9C8885 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Urumqi 15:00 Luoyang 18:50 9C6290 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Changchun 19:30 Shanghai 22:15 9C8936 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Lanzhou 20:20 Shaoyang 22:50 9C6288 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Shijiazhuang 16:30 Changchun 18:45 9C8661 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Luoyang 19:35 Ningbo 21:30 9C6290 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Chongqing 17:55 Shanghai 20:15 9C8868 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Yinchuan 19:35 Qingyang 20:25 9C8782 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Shenzhen 12:55 Zhangjiakou 16:25 9C8599 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Dalian 10:45 Ningbo 12:50 9C8774 Sun 2020-03-29 2020-05-02
Guangzhou 06:45 Shanghai 09:00 9C8930 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Huaian 10:45 Ningbo 11:55 9C8858 F 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 06:55 Xian 09:30 9C8845 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Xishuangbanna 17:00 Changsha 19:20 9C8852 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Mianyang 23:00 Shenyang 01:50 9C8596 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Shijiazhuang 15:55 Shanghai 18:05 9C8904 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Lanzhou 18:25 Nanchang 20:45 9C6253 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Huaian 09:45 Harbin 12:05 9C8671 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Chongqing 12:20 Shanghai 14:40 9C8898 Tu W Th F Sat Sun 2020-03-29 2020-05-02
Shenyang 06:30 Xian 09:40 9C8831 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Tianjin 15:50 Sanya 19:45 9C8884 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Zhangjiakou 17:10 Shenyang 18:45 9C8599 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 14:05 Xiamen 15:55 9C8807 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Guilin 19:25 Ningbo 21:25 9C8502 W Sun 2020-03-29 2020-05-02
Shaoyang 09:00 Lanzhou 11:25 9C6287 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Qingyang 21:10 Shanghai 23:30 9C8782 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Xiamen 10:10 NanYang 12:15 9C8711 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Ningbo 10:55 Jinggangshan 12:40 9C8752 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Kunming 13:10 Shanghai 16:00 9C8954 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Shenyang 07:35 Shijiazhuang 09:30 9C8659 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Ningbo 16:10 Kunming 19:35 9C8605 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 12:50 Shenyang 15:20 9C8849 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Ningbo 13:55 Guiyang 17:00 9C8701 M W F 2020-03-29 2020-05-02
Yinchuan 14:25 Hefei 16:45 9C8694 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Lanzhou 20:20 Zunyi 22:30 9C8528 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Ningbo 10:05 Shenyang 12:35 9C8696 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Chongqing 12:25 Shanghai 14:40 9C8898 M 2020-03-29 2020-05-02
Zhanjiang 21:25 Ningbo 23:40 9C8558 F 2020-03-29 2020-05-02
Hefei 10:25 Lanzhou 12:50 9C6134 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Huaihua 13:30 Kunming 15:05 9C8827 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 06:40 Sanya 10:00 9C8779 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Huaian 10:45 Ningbo 12:00 9C8858 M Tu W Th Sat Sun 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 12:45 Qianjiang 15:25 9C8961 W F 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 17:40 Chongqing 20:45 9C6153 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Lanzhou 13:50 Shenyang 16:25 9C8554 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Xiamen 09:55 Shanghai 11:40 9C8816 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Nanning 12:30 Ningbo 15:00 9C8670 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Shijiazhuang 08:25 Baotou 09:50 9C8617 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Changchun 16:55 Xiamen 21:00 9C8728 W Sun 2020-03-29 2020-05-02
Shenyang 17:25 Lanzhou 20:40 9C8553 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Changsha 13:20 Xishuangbanna 16:05 9C8851 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Ningbo 14:45 Zhengzhou 16:55 9C6291 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 15:05 ANSHUN 18:20 9C8677 M W F 2020-03-29 2020-05-02
Shenzhen 06:50 Huaian 09:00 9C8671 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Luoyang 17:15 Chongqing 19:05 9C8925 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Huaian 21:50 Shijiazhuang 23:25 9C8666 M Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Yancheng 16:20 Tianjin 18:10 9C8509 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Jinggangshan 13:30 Chongqing 15:30 9C8752 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Shijiazhuang 19:50 Shenyang 21:45 9C8660 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Shijiazhuang 10:20 Sanya 14:05 9C8659 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Huaihua 19:00 Shanghai 21:05 9C8828 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Xiamen 20:50 Shanghai 22:45 9C8804 Tu Sat 2020-03-29 2020-05-02
Shenzhen 06:25 Nanchang 07:55 9C8655 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Beihai 12:45 Yangzhou 15:20 9C8998 W Sun 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 14:40 Zunyi 17:35 9C8823 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 07:20 Zhanjiang 10:15 9C8635 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Ningbo 08:35 Nanning 11:30 9C8669 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Shenyang 14:35 Weihai 16:05 9C8743 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Zhuhai 19:30 Ningbo 21:45 9C8632 F 2020-03-29 2020-05-02
Harbin 14:35 Shanghai 17:50 9C8966 Tu Th F Sat 2020-03-29 2020-05-02
Shenyang 13:35 Luoyang 16:20 9C8925 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Chongqing 09:55 Shenzhen 11:55 9C8614 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 06:30 Yinchuan 09:40 9C8507 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Shenzhen 12:55 Yancheng 15:20 9C8509 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Yangzhou 16:45 Guiyang 19:40 9C8969 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Huaian 15:00 Shenzhen 17:45 9C8672 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Dunhuang 17:10 Lanzhou 19:00 9C8796 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Hefei 11:10 Yinchuan 13:35 9C8693 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 10:25 Harbin 13:25 9C8965 M Tu Th F Sat Sun 2020-03-29 2020-05-02
Shijiazhuang 08:40 Kunming 12:00 9C8937 Tu 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 16:50 Xiamen 19:00 9C8803 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Ningbo 18:00 Zhanjiang 20:40 9C8557 F 2020-03-29 2020-05-02
Xian 10:50 Shenyang 13:25 9C8832 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Guiyang 18:05 Ningbo 20:25 9C8702 M W F 2020-03-29 2020-05-02
Changchun 12:35 Shijiazhuang 14:40 9C8662 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 07:55 Nanning 11:20 9C8911 W 2020-03-29 2020-05-02
Xian 21:30 Shanghai 23:45 9C8846 W 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 07:25 Guangzhou 10:00 9C8835 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Nanchang 15:55 Shijiazhuang 18:05 9C8798 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 15:50 Chongqing 19:00 9C8995 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Shijiazhuang 07:00 Nanchang 09:00 9C8797 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 10:10 Changsha 12:20 9C8851 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Shijiazhuang 12:00 Guilin 14:50 9C8853 Sat 2020-03-29 2020-05-02
Shenzhen 06:15 Xian 08:55 9C8753 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Chongqing 17:00 Jinggangshan 18:45 9C8751 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Chongqing 22:00 Shanghai 00:25 9C6154 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Nanchang 11:10 Lanzhou 13:40 9C8649 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Tianjin 20:10 Yancheng 21:45 9C8510 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 10:40 Lanzhou 13:55 9C8795 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Weihai 22:30 Shenyang 23:50 9C8744 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 17:00 Shenzhen 19:35 9C8949 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 09:35 Shenzhen 12:15 9C8775 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 21:40 Shenzhen 00:25 9C8955 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Changde 21:35 Shanghai 23:35 9C8830 M Tu Th Sat Sun 2020-03-29 2020-05-02
Changchun 17:00 Xiamen 21:00 9C8728 M F 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 15:40 Changchun 18:25 9C8935 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Shenyang 14:20 Handan 16:30 9C8691 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Shijiazhuang 07:00 Guilin 09:45 9C8853 Tu Th 2020-03-29 2020-05-02
Shijiazhuang 14:40 Huaian 16:15 9C8665 M Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Xiamen 10:55 Changchun 14:55 9C8727 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Luoyang 09:55 Urumqi 13:55 9C6289 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Xian 10:15 Shenzhen 13:20 9C8754 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Nanchang 17:50 Jieyang(Shantou) 19:30 9C8650 Th 2020-03-29 2020-05-02
Shenzhen 06:35 Chongqing 08:50 9C8613 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Nanning 12:15 Shanghai 14:45 9C8912 M Tu W Th Sat Sun 2020-03-29 2020-05-02
Xiamen 22:15 Yangzhou 00:10 9C8726 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Zunyi 09:25 Lanzhou 11:25 9C8527 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Shenyang 13:25 Mianyang 17:15 9C8595 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Lanzhou 13:50 Yantai 16:35 9C6121 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Lanzhou 14:45 Dunhuang 16:25 9C8795 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Yangzhou 08:55 Nanning 12:00 9C6183 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Nanjing 20:05 Weihai 21:45 9C8744 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Mianyang 21:00 Shanghai 23:50 9C8902 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Urumqi 17:05 Xian 20:25 9C8846 Sun 2020-03-29 2020-05-02
Shenyang 14:20 Beihai 19:05 9C8583 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Jieyang(Shantou) 08:25 Hefei 10:20 9C8693 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Chongqing 20:20 Luoyang 21:50 9C8926 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Kunming 16:40 Huaihua 18:15 9C8828 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
NanYang 18:05 Xiamen 20:05 9C8712 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Nanchang 10:00 Zhanjiang 12:00 9C8797 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Dalian 10:40 Ningbo 12:50 9C8774 M W F 2020-03-29 2020-05-02
Chongqing 21:50 Shanghai 00:25 9C6154 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Guiyang 21:25 Yangzhou 23:50 9C8970 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Kunming 18:55 Changde 20:45 9C8830 M Tu Th Sat Sun 2020-03-29 2020-05-02
Shenzhen 06:45 Shaoyang 08:15 9C6287 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 14:05 Qingyang 17:00 9C8781 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Taiyuan 17:35 Shanghai 20:10 9C8734 Tu 2020-03-29 2020-05-02
Zunyi 18:25 Shanghai 20:50 9C8824 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 13:10 Guangzhou 15:45 9C8855 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Yangzhou 07:05 Shijiazhuang 08:50 9C8657 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Guangzhou 16:45 Shanghai 19:05 9C8856 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Chengde 14:00 Shijiazhuang 15:05 9C8904 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Weihai 17:05 Nanjing 18:55 9C8743 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Ningbo 16:10 Zhuhai 18:25 9C8631 F 2020-03-29 2020-05-02
Yantai 17:45 Lanzhou 20:40 9C6122 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Shijiazhuang 11:05 Zhangjiakou 12:15 9C6267 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 17:40 Chongqing 20:55 9C6153 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Nanning 12:50 Yangzhou 15:20 9C6184 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Shijiazhuang 19:25 Yangzhou 21:15 9C8658 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Shenzhen 07:20 Shanghai 09:35 9C8956 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Yangzhou 08:55 Beihai 12:00 9C8997 W Sun 2020-03-29 2020-05-02
Harbin 11:25 Huaian 14:15 9C8672 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 18:05 Guangzhou 20:30 9C8931 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Fuzhou 15:50 Yangzhou 17:25 9C8764 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Chongqing 20:05 Shanghai 22:25 9C8996 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Ningbo 07:00 Dalian 08:55 9C8773 F 2020-03-29 2020-05-02
Zhangjiakou 22:05 Shenzhen 01:35 9C8600 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Zhanjiang 11:00 Jieyang(Shantou) 12:20 9C8612 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Huaian 15:00 Lanzhou 17:35 9C8857 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Qingyang 18:00 Yinchuan 18:50 9C8781 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Yangzhou 12:15 Kunming 15:40 9C8729 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Shijiazhuang 07:40 Mianyang 10:00 9C8603 M Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 09:55 Harbin 13:00 9C8965 W 2020-03-29 2020-05-02
Shenyang 07:00 Hangzhou 09:45 9C8920 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Ningbo 16:10 Jieyang(Shantou) 18:00 9C8598 M 2020-03-29 2020-05-02
Guangzhou 11:15 Shijiazhuang 14:05 9C8900 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Sanya 15:45 Shanghai 18:55 9C8940 Sat 2020-03-29 2020-05-02
Zhengzhou 17:55 Ningbo 19:50 9C6292 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Urumqi 14:50 Shijiazhuang 18:35 9C8658 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
ANSHUN 19:30 Shanghai 22:10 9C8678 M W F 2020-03-29 2020-05-02
Xian 21:30 Shanghai 23:45 9C8846 Sun 2020-03-29 2020-05-02
Xiamen 16:55 Shanghai 18:40 9C8808 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Lanzhou 14:30 Nanchang 17:00 9C8650 Th 2020-03-29 2020-05-02
Guangzhou 21:35 Shanghai 23:50 9C8932 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Sanya 11:00 Tianjin 14:50 9C8883 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Hefei 17:35 Jieyang(Shantou) 19:25 9C8694 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Xiamen 15:05 Shanghai 17:00 9C8838 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 07:50 Shijiazhuang 10:10 9C8903 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Guangzhou 11:05 Shanghai 13:20 9C8836 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 07:30 Harbin 10:35 9C8859 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Dalian 17:10 Shanghai 19:05 9C8978 M W Sat 2020-03-29 2020-05-02
Jieyang(Shantou) 18:45 Ningbo 20:25 9C8597 M 2020-03-29 2020-05-02
Hangzhou 10:55 Shenyang 13:30 9C8919 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 16:50 Mianyang 20:15 9C8901 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Shenzhen 06:45 Zunyi 08:40 9C8527 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Jinggangshan 19:30 Ningbo 21:00 9C8751 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Zunyi 23:15 Shenzhen 01:05 9C8528 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 11:55 Xiamen 14:00 9C8837 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 08:05 Nanning 11:20 9C8911 M Tu Th Sat Sun 2020-03-29 2020-05-02
Ningbo 13:00 Huaian 14:15 9C8857 Daily 2020-03-29 2020-05-02
Kunming 20:45 Ningbo 23:35 9C8606 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-05-02
Dongying 22:15 Shanghai 23:55 9C8738 M W Th F Sat Sun 2020-04-12 2020-04-18
Dongying 22:15 Shanghai 23:55 9C8738 Daily 2020-04-19 2020-05-02
Shanghai 19:45 Dongying 21:30 9C8737 Daily 2020-04-19 2020-05-02
Shanghai 19:45 Dongying 21:30 9C8737 M W Th F Sat Sun 2020-04-12 2020-04-18
Shanghai 07:20 Quanzhou(Jinjiang) 09:05 9C8909 M W F Sun 2020-03-29 2020-04-04
Shanghai 19:45 Quanzhou(Jinjiang) 21:25 9C8941 Th Sat 2020-04-05 2020-04-11
Quanzhou(Jinjiang) 09:50 Shanghai 11:20 9C8910 M W Th F Sat Sun 2020-04-05 2020-04-11
Quanzhou(Jinjiang) 19:30 Shanghai 21:05 9C8942 W F 2020-04-05 2020-04-11
Quanzhou(Jinjiang) 22:10 Shanghai 23:45 9C8942 Th Sat 2020-04-05 2020-04-11
Shanghai 17:05 Quanzhou(Jinjiang) 18:45 9C8941 M W F Sun 2020-04-12 2020-05-02
Shanghai 19:05 Enshi 21:15 9C8523 Tu Th Sat 2020-04-12 2020-05-02
Quanzhou(Jinjiang) 19:30 Shanghai 21:05 9C8942 M W F Sun 2020-04-12 2020-05-02
Shanghai 07:20 Quanzhou(Jinjiang) 09:05 9C8909 Daily 2020-04-12 2020-05-02
Quanzhou(Jinjiang) 09:50 Shanghai 11:20 9C8910 M W F Sun 2020-03-29 2020-04-04
Enshi 09:30 Shanghai 11:20 9C8524 Tu 2020-04-05 2020-04-11
Enshi 09:30 Shanghai 11:20 9C8524 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-04-04
Enshi 21:55 Shanghai 23:45 9C8524 Th Sat 2020-04-05 2020-04-11
Enshi 21:55 Shanghai 23:45 9C8524 Tu Th Sat 2020-04-12 2020-05-02
Shanghai 19:05 Quanzhou(Jinjiang) 20:45 9C8909 Tu 2020-04-05 2020-04-11
Shanghai 19:05 Enshi 21:15 9C8523 Th Sat 2020-04-05 2020-04-11
Shanghai 17:05 Quanzhou(Jinjiang) 18:45 9C8941 W F 2020-04-05 2020-04-11
Shanghai 19:45 Quanzhou(Jinjiang) 21:25 9C8941 Tu Th Sat 2020-04-12 2020-05-02
Shanghai 19:05 Quanzhou(Jinjiang) 20:45 9C8909 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-04-04
Quanzhou(Jinjiang) 09:50 Shanghai 11:20 9C8910 Daily 2020-04-12 2020-05-02
Shanghai 06:30 Enshi 08:50 9C8523 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-04-04
Quanzhou(Jinjiang) 21:30 Shanghai 23:00 9C8910 Tu 2020-04-05 2020-04-11
Quanzhou(Jinjiang) 22:10 Shanghai 23:45 9C8942 Tu Th Sat 2020-04-12 2020-05-02
Quanzhou(Jinjiang) 21:30 Shanghai 23:00 9C8910 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-04-04
Shanghai 06:30 Enshi 08:50 9C8523 Tu 2020-04-05 2020-04-11
Shanghai 07:20 Quanzhou(Jinjiang) 09:05 9C8909 M W Th F Sat Sun 2020-04-05 2020-04-11
Nanjing 12:20 Phnom Penh 16:35 9C6241 W 2020-04-05 2020-04-18
Phnom Penh 14:55 Nanjing 18:45 9C6242 W 2020-04-05 2020-04-18
Quanzhou(Jinjiang) 19:45 Lanzhou 23:20 9C6162 M W F Sun 2020-04-05 2020-04-11
Shenzhen 20:45 Shanghai 23:05 9C8950 M Tu W Th F Sat 2020-03-29 2020-04-04
Yangzhou 08:55 Yinchuan 11:35 9C6273 M W F 2020-03-29 2020-04-04
Yangzhou 08:55 Yinchuan 11:35 9C6273 M W F Sun 2020-04-05 2020-05-02
Shanghai 07:30 Shenzhen 10:10 9C8917 M Tu W Th F Sat 2020-03-29 2020-04-04
Phnom Penh 22:30 Shenzhen 00:55 9C8688 Sun 2020-04-05 2020-04-11
Shanghai 17:55 Sanya 21:20 9C8801 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Ningbo 15:50 Changchun 18:35 9C8545 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Shanghai 06:30 Qingdao 08:05 9C8821 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Chongqing 22:25 Shijiazhuang 00:25 9C8994 M Tu W F Sun 2020-03-29 2020-04-04
Qingdao 09:05 Shanghai 10:40 9C8822 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Sanya 22:20 Shanghai 01:40 9C8802 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Qingdao 21:05 Ningbo 22:45 9C8704 W 2020-03-29 2020-04-04
Lanzhou 15:50 Quanzhou(Jinjiang) 19:00 9C6161 M W F Sun 2020-04-05 2020-04-11
Shenzhen 18:20 Phnom Penh 21:00 9C8687 Sun 2020-04-05 2020-04-11
Shijiazhuang 18:15 Shanghai 20:10 9C8766 F 2020-03-29 2020-04-04
Yinchuan 12:25 Yangzhou 14:50 9C6274 M W F Sun 2020-04-05 2020-05-02
Shijiazhuang 19:00 Chongqing 21:20 9C8993 M Tu W F Sun 2020-03-29 2020-04-04
Shanghai 06:45 Changchun 09:35 9C8809 M Sun 2020-03-29 2020-04-04
Yinchuan 12:25 Yangzhou 14:50 9C6274 M W F 2020-03-29 2020-04-04
Shijiazhuang 18:20 Harbin 20:35 9C8673 M W F 2020-03-29 2020-04-04
Harbin 21:35 Shijiazhuang 23:45 9C8674 M W F 2020-03-29 2020-04-04
Tianjin 10:55 Yangzhou 12:35 9C8989 Tu Th 2020-03-29 2020-04-04
Yangzhou 07:50 Tianjin 09:40 9C8990 Tu Th Sat 2020-04-05 2020-05-02
Yangzhou 07:50 Tianjin 09:40 9C8990 Tu Th 2020-03-29 2020-04-04
Baishan 22:25 Shanghai 01:25 9C8532 Sat 2020-04-05 2020-04-11
Changchun 10:25 Shanghai 13:15 9C8810 M Sun 2020-03-29 2020-04-04
Ningbo 18:30 Qingdao 20:05 9C8703 W 2020-03-29 2020-04-04
Tianjin 10:55 Yangzhou 12:35 9C8989 Tu Th Sat 2020-04-05 2020-05-02
Shanghai 19:05 Baishan 21:40 9C8531 Sat 2020-04-05 2020-04-11
Changchun 19:30 Ningbo 22:15 9C8546 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Lanzhou 15:50 Quanzhou(Jinjiang) 19:00 9C6161 M W F 2020-03-29 2020-04-04
Shanghai 07:30 Shenzhen 10:10 9C8917 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Ningbo 10:05 Shenyang 12:45 9C8696 M W F Sun 2020-04-05 2020-05-02
Shenyang 06:40 Ningbo 09:15 9C8695 M Tu Th F Sat Sun 2020-03-29 2020-04-04
Shanghai 07:05 Shenyang 09:25 9C8839 Tu Th F Sat Sun 2020-03-29 2020-04-04
Jieyang(Shantou) 13:30 Wenzhou 14:50 9C6123 W 2020-04-05 2020-04-11
Dalian 09:55 Shanghai 11:55 9C8844 F Sun 2020-03-29 2020-04-04
Shenyang 06:40 Ningbo 09:15 9C8695 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Tianjin 18:55 Yangzhou 20:40 9C8989 M W F Sun 2020-04-05 2020-05-02
Shanghai 12:50 Shijiazhuang 14:55 9C8765 F 2020-03-29 2020-04-04
Yangzhou 16:05 Tianjin 17:55 9C8990 M W F Sun 2020-04-05 2020-05-02
Ningbo 10:05 Shenyang 12:45 9C8696 M F Sun 2020-03-29 2020-04-04
Shenyang 10:15 Shanghai 12:55 9C8840 Tu Th F Sat Sun 2020-03-29 2020-04-04
Dalian 09:55 Shanghai 11:55 9C8844 W F Sun 2020-04-05 2020-05-02
Zhuhai 10:10 Shanghai 12:10 9C8820 W F Sat 2020-03-29 2020-04-04
Shanghai 06:45 Zhuhai 09:20 9C8819 W F Sat 2020-03-29 2020-04-04
Wenzhou 15:40 Jieyang(Shantou) 17:15 9C6124 W 2020-04-05 2020-04-11
Shanghai 22:55 Guangzhou 01:40 9C8541 M Tu W Th F Sun 2020-04-26 2020-05-02
Shanghai 06:45 Changchun 09:35 9C8809 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Guiyang 19:55 GuangYuan 21:20 9C6102 Tu Th Sat 2020-04-05 2020-04-11
Wudangshan 20:50 Shanghai 22:55 9C8724 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Shanghai 08:15 Taipei 10:15 9C8951 Tu Th 2020-04-05 2020-04-11
Taipei 11:15 Shanghai 13:15 9C8952 Tu Th Sun 2020-03-29 2020-04-04
Shanghai 08:15 Taipei 10:15 9C8951 Tu Th Sun 2020-03-29 2020-04-04
Taipei 11:15 Shanghai 13:15 9C8952 Tu Th 2020-04-05 2020-04-11
Shijiazhuang 14:40 GuangYuan 16:40 9C6101 Tu Th Sat 2020-04-05 2020-04-11
GuangYuan 22:05 Shijiazhuang 23:50 9C6102 Tu Th Sat 2020-04-05 2020-04-11
Changchun 10:25 Shanghai 13:15 9C8810 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Shanghai 19:10 Xiamen 21:00 9C8863 Daily 2020-04-12 2020-05-02
Jieyang(Shantou) 11:30 Ningbo 13:05 9C8597 Sat Sun 2020-04-12 2020-05-02
Guiyang 19:55 GuangYuan 21:20 9C6102 Th 2020-03-29 2020-04-04
Shijiazhuang 14:40 GuangYuan 16:40 9C6101 Th 2020-03-29 2020-04-04
Yangzhou 16:20 Lanzhou 19:20 9C8513 M W Th F Sun 2020-03-29 2020-04-04
Shanghai 19:10 Xiamen 21:00 9C8863 M W Th F 2020-03-29 2020-04-04
GuangYuan 17:25 Guiyang 18:55 9C6101 Th 2020-03-29 2020-04-04
Ningbo 15:50 Changchun 18:35 9C8545 M Th Sat 2020-03-29 2020-04-04
Changchun 19:30 Ningbo 22:15 9C8546 M Th Sat 2020-03-29 2020-04-04
GuangYuan 22:05 Shijiazhuang 23:50 9C6102 Th 2020-03-29 2020-04-04
Jieyang(Shantou) 11:30 Ningbo 13:05 9C8597 Sat 2020-04-05 2020-04-11
Shijiazhuang 18:15 Shanghai 20:10 9C8766 Daily 2020-04-12 2020-05-02
Xiamen 21:50 Shanghai 23:35 9C8864 W 2020-03-29 2020-04-11
Shanghai 12:50 Shijiazhuang 14:55 9C8765 M W F 2020-04-05 2020-04-11
Shijiazhuang 18:15 Shanghai 20:10 9C8766 M Tu W Th F Sat 2020-04-05 2020-04-11
Xiamen 21:50 Shanghai 23:45 9C8864 M Th F 2020-03-29 2020-04-04
Xiamen 21:50 Shanghai 23:35 9C8864 W Sun 2020-04-12 2020-05-02
Shanghai 12:50 Shijiazhuang 14:55 9C8765 M W F Sun 2020-04-12 2020-05-02
Ningbo 08:55 Jieyang(Shantou) 10:45 9C8598 Sat 2020-04-05 2020-04-11
Ningbo 08:55 Jieyang(Shantou) 10:45 9C8598 Sat Sun 2020-04-12 2020-05-02
Shanghai 19:10 Xiamen 21:00 9C8863 M Tu W Th F Sat 2020-04-05 2020-04-11
GuangYuan 17:25 Guiyang 18:55 9C6101 Tu Th Sat 2020-04-05 2020-04-11
Shanghai 17:25 Wudangshan 19:55 9C8723 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Wudangshan 20:50 Shanghai 22:55 9C8724 M W Th F Sat Sun 2020-03-29 2020-04-04
Ningbo 22:25 Shijiazhuang 00:45 9C8826 Tu Th Sat 2020-04-05 2020-05-02
Shanghai 17:25 Wudangshan 19:55 9C8723 M W Th F Sat Sun 2020-03-29 2020-04-04
Nanchang 22:55 Lanzhou 01:25 9C6254 M W F Sun 2020-03-29 2020-05-02
Shijiazhuang 18:20 Harbin 20:35 9C8673 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Shanghai 22:55 Guangzhou 01:40 9C8541 M Tu W Th F Sat 2020-04-05 2020-04-11
Ningbo 17:05 Chengdu 20:05 9C6216 Daily 2020-04-12 2020-05-02
Chengdu 09:45 Ningbo 12:40 9C6215 Daily 2020-04-12 2020-05-02
Ningbo 17:05 Chengdu 20:05 9C6216 W Th F Sat 2020-04-05 2020-04-11
Chengdu 09:45 Ningbo 12:40 9C6215 W Th F Sat 2020-04-05 2020-04-11
Shijiazhuang 13:40 Guangzhou 16:50 9C8899 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Shijiazhuang 13:40 Guangzhou 16:50 9C8899 Tu W Th F Sat Sun 2020-03-29 2020-04-04
Shijiazhuang 07:10 Chengdu 09:50 9C8985 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Yangzhou 07:00 Xiamen 08:55 9C8725 M Tu W Th F Sat 2020-03-29 2020-04-04
Shijiazhuang 07:10 Chengdu 09:50 9C8985 Tu W Th F Sat Sun 2020-03-29 2020-04-04
Yangzhou 07:00 Xiamen 08:55 9C8725 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Hohhot 14:00 Shijiazhuang 15:25 9C8586 Th Sat 2020-03-29 2020-04-04
Shijiazhuang 11:20 Hohhot 12:45 9C8585 Th Sat 2020-03-29 2020-04-04
Ningbo 17:25 Zhanjiang 20:05 9C8557 Tu Th Sun 2020-04-05 2020-05-02
Shanghai 15:55 Harbin 19:00 9C8869 Tu Th F 2020-04-05 2020-05-02
Harbin 19:55 Shanghai 23:10 9C8870 Tu Th Sat 2020-04-05 2020-04-11
Harbin 19:55 Shanghai 23:30 9C8870 F 2020-04-05 2020-05-02
Harbin 21:35 Shijiazhuang 23:45 9C8674 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Tianjin 10:55 Ningbo 13:00 9C8520 M F 2020-03-29 2020-04-04
Ningbo 17:25 Zhanjiang 20:05 9C8557 Tu Sun 2020-03-29 2020-04-04
Ningbo 07:20 Tianjin 09:40 9C8519 M W F 2020-04-05 2020-04-11
Shijiazhuang 11:20 Hohhot 12:45 9C8585 M W Th Sat 2020-04-05 2020-05-02
Tianjin 10:55 Ningbo 13:00 9C8520 M W F 2020-04-05 2020-04-11
Hohhot 14:00 Shijiazhuang 15:25 9C8586 M W Th Sat 2020-04-05 2020-05-02
Shanghai 15:55 Harbin 18:55 9C8869 Sat 2020-04-05 2020-04-11
Ningbo 07:20 Tianjin 09:40 9C8519 M F 2020-03-29 2020-04-04
Zhanjiang 20:50 Ningbo 23:05 9C8558 Tu Sun 2020-03-29 2020-04-04
Guangzhou 06:15 Shanghai 08:50 9C8542 M Tu W Th F Sat 2020-04-05 2020-04-11
Guangzhou 06:15 Shanghai 08:50 9C8542 Daily 2020-04-12 2020-05-02
Zhanjiang 20:50 Ningbo 23:05 9C8558 Tu Th Sun 2020-04-05 2020-05-02
Shanghai 07:00 Zhangjiakou 09:55 9C8607 Tu Sat 2020-03-29 2020-04-04
Zhangjiakou 10:40 Shanghai 13:00 9C8608 Tu Th Sat 2020-04-05 2020-05-02
Jieyang(Shantou) 13:00 Nantong 15:10 9C6233 Tu Th Sat 2020-04-05 2020-04-11
Yangzhou 07:20 Fuzhou 09:00 9C8763 M W F Sun 2020-03-29 2020-04-04
Phnom Penh 22:00 Shenzhen 01:00 9C8688 F 2020-03-29 2020-04-04
Chongqing 22:25 Shijiazhuang 00:25 9C8994 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Nantong 15:55 Yantai 17:35 9C6233 Tu Th Sat 2020-04-05 2020-04-11
Yantai 18:20 Nantong 20:05 9C6234 Tu Th Sat 2020-04-05 2020-04-11
Shanghai 06:45 Zhuhai 09:20 9C8819 Daily 2020-04-12 2020-05-02
Zhuhai 10:10 Shanghai 12:10 9C8820 Daily 2020-04-12 2020-05-02
Nantong 20:50 Jieyang(Shantou) 23:20 9C6234 Tu Th Sat 2020-04-05 2020-04-11
Shanghai 07:00 Zhangjiakou 09:55 9C8607 Tu Th Sat 2020-04-05 2020-05-02
Zhangjiakou 10:40 Shanghai 13:00 9C8608 Tu Sat 2020-03-29 2020-04-04
Shanghai 06:50 Dalian 09:00 9C8843 Tu F Sat Sun 2020-03-29 2020-04-04
Dalian 09:55 Shanghai 12:00 9C8844 Tu Sat 2020-03-29 2020-04-04
Lanzhou 08:30 Beihai 11:25 9C6209 Daily 2020-04-12 2020-05-02
Beihai 20:25 Shijiazhuang 23:25 9C8642 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-04-11
Shijiazhuang 08:05 Yinchuan 09:40 9C6201 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-04-11
Shijiazhuang 17:15 Lanzhou 19:35 9C8719 Daily 2020-04-12 2020-05-02
Beihai 12:10 Lanzhou 15:00 9C6210 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-04-11
Shijiazhuang 14:40 GuangYuan 16:40 9C6101 Sun 2020-04-12 2020-05-02
Lanzhou 21:30 Shijiazhuang 23:20 9C8720 M W F Sun 2020-03-29 2020-04-11
Lanzhou 08:30 Beihai 11:25 9C6209 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-04-11
Shijiazhuang 18:05 Guilin 20:50 9C8853 F 2020-04-12 2020-05-02
Quanzhou(Jinjiang) 19:45 Lanzhou 23:20 9C6162 Daily 2020-04-12 2020-05-02
Beihai 20:25 Shijiazhuang 23:25 9C8642 Daily 2020-04-12 2020-05-02
Shijiazhuang 07:05 Guilin 09:45 9C8853 Sun 2020-04-12 2020-05-02
Guiyang 19:55 GuangYuan 21:20 9C6102 M Tu W Th F Sat 2020-04-12 2020-05-02
Shijiazhuang 12:10 Guilin 14:50 9C8853 W 2020-04-12 2020-05-02
Yinchuan 10:25 Shijiazhuang 12:00 9C6202 Daily 2020-04-12 2020-05-02
Baotou 10:05 Shijiazhuang 11:20 9C8618 W 2020-04-12 2020-05-02
Guilin 10:30 Shijiazhuang 12:45 9C8854 Tu Th Sun 2020-04-12 2020-05-02
Shanghai 15:55 Harbin 18:55 9C8869 Sat Sun 2020-04-12 2020-05-02
GuangYuan 22:05 Shijiazhuang 23:50 9C6102 M Tu W Th F Sat 2020-04-12 2020-05-02
Guilin 20:30 Shijiazhuang 23:05 9C8854 M 2020-04-12 2020-05-02
Guiyang 19:50 GuangYuan 21:15 9C6102 Sun 2020-04-12 2020-05-02
Harbin 19:55 Shanghai 23:10 9C8870 Tu Th Sat Sun 2020-04-12 2020-05-02
Shijiazhuang 16:10 Beihai 19:40 9C8641 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-04-11
Guilin 10:30 Shijiazhuang 12:45 9C8854 Tu Th 2020-03-29 2020-04-11
Jieyang(Shantou) 13:30 Wenzhou 14:50 9C6123 M W F 2020-04-12 2020-05-02
Wenzhou 15:40 Jieyang(Shantou) 17:15 9C6124 M W F 2020-04-12 2020-05-02
GuangYuan 17:25 Guiyang 18:50 9C6101 Sun 2020-04-12 2020-05-02
Yinchuan 10:25 Shijiazhuang 12:00 9C6202 Tu Th Sat 2020-03-29 2020-04-11
Shanghai 22:55 Guangzhou 01:40 9C8541 Daily 2020-04-12 2020-04-25
Shenzhen 14:30 Shijiazhuang 17:25 9C8906 Daily 2020-04-12 2020-05-02
Shijiazhuang 21:35 Shenzhen 00:55 9C8905 Daily 2020-04-12 2020-05-02
Baishan 22:25 Shanghai 01:25 9C8532 Daily 2020-04-12 2020-05-02
Shanghai 19:05 Baishan 21:40 9C8531 Daily 2020-04-12 2020-05-02
Tianjin 10:55 Ningbo 13:00 9C8520 M W F Sun 2020-04-12 2020-05-02
Ningbo 07:20 Tianjin 09:40 9C8519 M W F Sun 2020-04-12 2020-05-02
Fuzhou 09:50 Yangzhou 11:25 9C8764 M W F Sun 2020-04-12 2020-05-02
Zhuhai 10:10 Shanghai 12:10 9C8820 M Tu W Th F Sat 2020-04-05 2020-04-11
Fuzhou 09:50 Yangzhou 11:25 9C8764 M W F 2020-04-05 2020-04-11
Yangzhou 07:20 Fuzhou 09:00 9C8763 M W F Sun 2020-04-12 2020-05-02
Yangzhou 07:20 Fuzhou 09:00 9C8763 M W F 2020-04-05 2020-04-11
Fuzhou 09:50 Yangzhou 11:25 9C8764 M W F Sun 2020-03-29 2020-04-04
Shanghai 06:45 Zhuhai 09:20 9C8819 M Tu W Th F Sat 2020-04-05 2020-04-11
Jieyang(Shantou) 13:00 Nantong 15:10 9C6233 Tu Th Sat Sun 2020-04-12 2020-05-02
Yantai 18:20 Nantong 20:05 9C6234 Tu Th Sat Sun 2020-04-12 2020-05-02
Nantong 15:55 Yantai 17:35 9C6233 Tu Th Sat Sun 2020-04-12 2020-05-02
Nantong 20:50 Jieyang(Shantou) 23:20 9C6234 Tu Th Sat Sun 2020-04-12 2020-05-02
GuangYuan 17:25 Guiyang 18:55 9C6101 M Tu W Th F Sat 2020-04-12 2020-05-02
Beihai 12:10 Lanzhou 15:00 9C6210 Daily 2020-04-12 2020-05-02
GuangYuan 22:00 Shijiazhuang 23:50 9C6102 Sun 2020-04-12 2020-05-02
Shijiazhuang 08:05 Yinchuan 09:40 9C6201 Daily 2020-04-12 2020-05-02
Shijiazhuang 06:30 Shanghai 08:30 9C6256 M Tu Th Sat 2020-04-12 2020-05-02
Shijiazhuang 14:40 GuangYuan 16:40 9C6101 M Tu W Th F Sat 2020-04-12 2020-05-02
Guilin 15:40 Shijiazhuang 18:05 9C8854 Sat 2020-03-29 2020-04-11
Shanghai 15:35 yanan 18:25 9C6311 W F Sun 2020-04-19 2020-04-25
yanan 19:10 Shanghai 21:50 9C6312 W F Sun 2020-04-19 2020-04-25
Shanghai 15:35 yanan 18:25 9C6311 M W F Sun 2020-04-26 2020-05-02
yanan 19:10 Shanghai 21:50 9C6312 M W F Sun 2020-04-26 2020-05-02
Shanghai 15:35 yanan 18:25 9C6311 W Sun 2020-04-05 2020-04-18
yanan 19:10 Shanghai 21:50 9C6312 W Sun 2020-04-05 2020-04-18
Shenzhen 18:20 Phnom Penh 21:00 9C8687 F 2020-03-29 2020-04-04
Shijiazhuang 19:00 Chongqing 21:20 9C8993 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Xiamen 20:35 Handan 23:00 9C8692 W F 2020-03-29 2020-04-04
Handan 23:50 Shenyang 01:45 9C8692 M W F Sun 2020-04-05 2020-05-02
Xiamen 20:35 Handan 23:05 9C8692 M Sun 2020-03-29 2020-04-04
Handan 23:50 Shenyang 01:45 9C8692 W F 2020-03-29 2020-04-04
Xiamen 20:35 Handan 23:00 9C8692 M W F Sun 2020-04-05 2020-05-02
Handan 23:50 Shenyang 01:45 9C8692 M Sun 2020-03-29 2020-04-04
Shijiazhuang 08:00 Baotou 09:20 9C8617 W 2020-04-12 2020-05-02
Shijiazhuang 16:10 Beihai 19:40 9C8641 Daily 2020-04-12 2020-05-02
Lanzhou 21:30 Shijiazhuang 23:20 9C8720 Daily 2020-04-12 2020-05-02
Lanzhou 15:50 Quanzhou(Jinjiang) 19:00 9C6161 Daily 2020-04-12 2020-05-02
Shijiazhuang 17:05 Guilin 19:45 9C8853 M 2020-04-12 2020-05-02
Shijiazhuang 17:15 Lanzhou 19:35 9C8719 M W F Sun 2020-03-29 2020-04-11
Shanghai 21:10 Shijiazhuang 23:20 9C6255 M W F Sun 2020-04-12 2020-05-02
Guilin 15:40 Shijiazhuang 18:05 9C8854 W Sat 2020-04-12 2020-05-02
Guilin 21:35 Shijiazhuang 23:55 9C8854 F 2020-04-12 2020-05-02
Bangkok 15:45 Shanghai 19:45 9C8580 Tu 2020-04-05 2020-05-02
Shanghai 23:00 Bangkok 03:30 9C8891 Sat 2020-04-26 2020-05-02
Tokyo 19:00 Shanghai 22:15 9C6218 Sun 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 15:00 Tokyo 18:00 9C6217 Sun 2020-03-29 2020-05-02
Bangkok 19:45 Guangzhou 22:35 9C8894 Sat 2020-04-26 2020-05-02
Shanghai 11:55 Phnom Penh 16:45 9C8533 W 2020-03-29 2020-05-02
Shanghai 09:50 Bangkok 14:45 9C8579 Tu 2020-04-05 2020-05-02
Shanghai 13:55 Jeju 15:40 9C8569 M 2020-04-05 2020-05-02
Jeju 13:30 Shanghai 15:05 9C8570 M 2020-03-29 2020-04-04
Jeju 16:25 Shanghai 17:55 9C8570 M 2020-04-05 2020-05-02
Phnom Penh 17:40 Shanghai 21:40 9C8534 W 2020-03-29 2020-05-02
Bangkok 19:10 Shanghai 23:30 9C8580 Tu 2020-03-29 2020-04-04
Shanghai 14:00 Bangkok 18:10 9C8579 Tu 2020-03-29 2020-04-04
Shanghai 07:40 Jeju 09:20 9C8569 M 2020-03-29 2020-04-04
Jieyang(Shantou) 18:00 Guilin 19:30 9C8705 M F 2020-03-29 2020-05-02
Guilin 20:15 Jieyang(Shantou) 21:40 9C8706 M F 2020-03-29 2020-05-02
Hangzhou 23:05 Jieyang(Shantou) 01:05 9C8538 M W F Sun 2020-03-29 2020-04-04
Lanzhou 12:25 Yangzhou 14:55 9C8514 M W Th F Sun 2020-03-29 2020-04-04
Shijiazhuang 10:30 Ningbo 12:30 9C8825 M W Th F Sun 2020-03-29 2020-04-04
Ningbo 22:25 Shijiazhuang 00:45 9C8826 Th 2020-03-29 2020-04-04
Jieyang(Shantou) 20:15 Hangzhou 22:00 9C8537 M W F Sun 2020-03-29 2020-04-04
Shanghai 12:50 Shijiazhuang 15:05 9C8765 Tu Th Sat 2020-04-05 2020-05-02
Xiamen 21:50 Shanghai 23:45 9C8864 M Tu Th F Sat 2020-04-05 2020-05-02
Shijiazhuang 07:30 Yancheng 09:10 9C8785 M W Th F Sat Sun 2020-03-29 2020-04-04
Shijiazhuang 07:30 Yancheng 09:10 9C8785 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Shenyang 21:55 Lanzhou 01:25 9C8915 Tu Th Sat 2020-04-05 2020-05-02
Yancheng 16:35 Ningbo 17:45 9C8640 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Yancheng 10:00 Yinchuan 12:45 9C8639 M W Th F Sat Sun 2020-03-29 2020-04-04
Beihai 14:40 Changde 16:25 9C8732 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Yancheng 10:15 Fuzhou 12:15 9C8785 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Shijiazhuang 17:05 Zhangjiakou 18:15 9C8783 W 2020-04-05 2020-05-02
Yinchuan 13:30 Yancheng 15:50 9C8640 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Yangzhou 20:15 Jieyang(Shantou) 22:30 9C6115 M W F Sun 2020-04-05 2020-05-02
Shijiazhuang 07:00 Xiamen 09:50 9C8975 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Shanghai 06:50 Dalian 09:00 9C8843 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Yangzhou 20:15 Jieyang(Shantou) 22:30 9C6115 W F Sun 2020-03-29 2020-04-04
Xiamen 10:50 Shijiazhuang 13:45 9C8976 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Shanghai 19:45 Dongying 21:30 9C8737 M W F Sun 2020-04-05 2020-04-11
Shanghai 19:45 Dongying 21:30 9C8737 W F Sun 2020-03-29 2020-04-04
Dongying 22:15 Shanghai 23:55 9C8738 W F Sun 2020-03-29 2020-04-04
Dongying 22:15 Shanghai 23:55 9C8738 M W F Sun 2020-04-05 2020-04-11
Jieyang(Shantou) 23:15 Yangzhou 01:15 9C6116 W F Sun 2020-03-29 2020-04-04
Dalian 09:55 Shanghai 12:00 9C8844 M Tu Th Sat 2020-04-05 2020-05-02
Jieyang(Shantou) 23:15 Yangzhou 01:15 9C6116 M W F Sun 2020-04-05 2020-05-02
Shanghai 06:30 Qingdao 08:05 9C8821 Tu W Th F Sat 2020-03-29 2020-04-04
Qingdao 09:05 Shanghai 10:40 9C8822 Tu W Th F Sat 2020-03-29 2020-04-04
Qingdao 21:05 Ningbo 22:45 9C8704 M W Sat 2020-04-05 2020-05-02
Ningbo 18:30 Qingdao 20:05 9C8703 M W Sat 2020-04-05 2020-05-02
Shanghai 07:05 Shenyang 09:25 9C8839 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Shenyang 10:15 Shanghai 12:55 9C8840 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Beihai 21:55 Yangzhou 00:30 9C8998 Tu Sat 2020-04-05 2020-05-02
Changde 12:05 Beihai 13:55 9C8731 M Tu Th F Sat Sun 2020-03-29 2020-04-04
Yancheng 16:35 Ningbo 17:45 9C8640 M W Th F Sat Sun 2020-03-29 2020-04-04
Shanghai 11:30 Sanya 15:00 9C8939 Tu Th Sat 2020-04-05 2020-05-02
Zhangjiakou 19:40 Shijiazhuang 20:50 9C8784 W 2020-04-05 2020-05-02
Changde 17:10 Shanghai 19:10 9C8732 M Tu Th F Sat Sun 2020-03-29 2020-04-04
Changde 17:10 Shanghai 19:10 9C8732 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Hangzhou 23:05 Jieyang(Shantou) 01:05 9C8538 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Shanghai 08:45 Changde 11:20 9C8731 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Ningbo 07:55 Yancheng 09:15 9C8639 M W Th F Sat Sun 2020-03-29 2020-04-04
Yancheng 15:45 Shijiazhuang 17:20 9C8786 M W Th F Sat Sun 2020-03-29 2020-04-04
Jieyang(Shantou) 20:15 Hangzhou 22:00 9C8537 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Beihai 14:40 Changde 16:25 9C8732 M Tu Th F Sat Sun 2020-03-29 2020-04-04
Yancheng 10:15 Fuzhou 12:15 9C8785 M W Th F Sat Sun 2020-03-29 2020-04-04
Changde 12:05 Beihai 13:55 9C8731 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Lanzhou 12:25 Yangzhou 14:55 9C8514 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Shanghai 08:45 Changde 11:20 9C8731 M Tu Th F Sat Sun 2020-03-29 2020-04-04
Yancheng 10:00 Yinchuan 12:45 9C8639 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Lanzhou 18:25 Shenyang 21:05 9C8916 Tu Th Sat 2020-04-05 2020-05-02
Shanghai 11:30 Sanya 15:00 9C8939 Th Sat 2020-03-29 2020-04-04
Yinchuan 13:30 Yancheng 15:50 9C8640 M W Th F Sat Sun 2020-03-29 2020-04-04
Yangzhou 16:20 Lanzhou 19:20 9C8513 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Fuzhou 13:10 Yancheng 15:00 9C8786 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Yancheng 15:45 Shijiazhuang 17:20 9C8786 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Ningbo 07:55 Yancheng 09:15 9C8639 Daily 2020-04-05 2020-05-02
Fuzhou 13:10 Yancheng 15:00 9C8786 M W Th F Sat Sun 2020-03-29 2020-04-04
Yangzhou 18:10 Beihai 21:10 9C8997 Tu Sat 2020-04-05 2020-05-02
Wuhan 06:45 Shijiazhuang 08:35 9C8866 Tu 2020-03-29 2020-04-04
Sanya 16:15 Shanghai 19:15 9C8940 Tu Th 2020-04-05 2020-05-02
Sanya 16:15 Shanghai 19:15 9C8940 Th 2020-03-29 2020-04-04
Hong Kong 13:20 Shanghai 15:55 9C8922 F 2020-04-05 2020-05-02
Shanghai 09:15 Hong Kong 12:20 9C8921 F 2020-04-05 2020-05-02
Shijiazhuang 17:10 Nanning 20:15 9C8643 Daily 2020-03-29 2020-04-04
Nanning 21:10 Shijiazhuang 00:15 9C8644 Daily 2020-04-19 2020-05-02
Shijiazhuang 10:30 Ningbo 12:30 9C8825 Daily 2020-04-12 2020-05-02
Shijiazhuang 17:10 Nanning 20:15 9C8643 M Tu Th Sat Sun 2020-04-05 2020-04-11
Shijiazhuang 17:10 Nanning 20:15 9C8643 Daily 2020-04-19 2020-05-02
Ningbo 20:40 Shijiazhuang 22:55 9C8826 M W F Sun 2020-03-29 2020-04-04
Shijiazhuang 17:10 Nanning 20:15 9C8643 M Tu W Th F Sat 2020-04-12 2020-04-18
Nanning 21:10 Shijiazhuang 00:15 9C8644 Daily 2020-03-29 2020-04-04
Shijiazhuang 10:30 Ningbo 12:30 9C8825 Tu Th F Sat Sun 2020-04-05 2020-04-11
Nanning 21:10 Shijiazhuang 00:15 9C8644 M Tu W Th F Sat 2020-04-12 2020-04-18
Ningbo 20:40 Shijiazhuang 22:55 9C8826 F Sun 2020-04-05 2020-04-11
Ningbo 20:40 Shijiazhuang 22:55 9C8826 M W F Sun 2020-04-12 2020-05-02
Nanning 21:10 Shijiazhuang 00:15 9C8644 M Tu Th Sat Sun 2020-04-05 2020-04-11
Shanghai 07:05 Macau 09:50 9C8875 Sun 2020-04-12 2020-05-02
Shanghai 08:15 Taipei 10:15 9C8951 Th 2020-04-12 2020-05-02
Macau 10:55 Shanghai 13:20 9C8876 Sun 2020-04-12 2020-05-02
Taipei 11:15 Shanghai 13:15 9C8952 Th 2020-04-12 2020-05-02
Ningbo 21:05 Bangkok 01:20 9C8571 Sat 2020-04-26 2020-05-02
Shijiazhuang 07:00 Xiamen 09:50 9C8975 Tu Th Sat Sun 2020-03-29 2020-04-04
Xiamen 10:50 Shijiazhuang 13:45 9C8976 Tu Th Sat Sun 2020-03-29 2020-04-04
Shijiazhuang 22:50 Guangzhou 01:40 9C8680 M W Th Sat 2020-04-05 2020-05-02
Guangzhou 06:20 Shijiazhuang 09:10 9C8679 M W Th Sat 2020-04-05 2020-05-02

Tips:the following routes are charter flights

Shenyang = Zhangjiajie Shanghai = Siem Reap Shijiazhuang = Guilin Dalian = Changbaishan Hangzhou = Guilin Hangzhou = Sanya
Hangzhou = Zhangjiajie Shijiazhuang = Zhangjiajie Shijiazhuang = Luoyang Shenyang = Guilin Shanghai = Sanya Luoyang = Hong Kong
Shanghai = Manzhouli Shanghai = Zhangjiajie Shanghai = Changbaishan Shanghai = Guilin Tianjin = Sanya Shenyang = Sanya
Shijiazhuang = Sanya