ไป่ไห่ flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8798

ไป่ไห่

เหอเฝย์

02-27/ 18:45(Depart)

02-27/ 21:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6384

ไป่ไห่

ฮาร์บิน

02-27/ 16:05(Depart)

02-27/ 20:35(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8584

ไป่ไห่

เสิ่นหยาง

02-27/ 20:10(Depart)

02-28/ 00:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8968

ไป่ไห่

Shanghaipudong

02-27/ 20:10(Depart)

02-27/ 22:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6210

ไป่ไห่

หลานโจว

02-27/ 20:05(Depart)

02-27/ 23:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6383

ฮาร์บิน

ไป่ไห่

02-27/ 09:55(Depart)

02-27/ 15:20(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8967

Shanghaipudong

ไป่ไห่

02-27/ 16:05(Depart)

02-27/ 19:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8583

เสิ่นหยาง

ไป่ไห่

02-27/ 14:20(Depart)

02-27/ 19:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6209

หลานโจว

ไป่ไห่

02-27/ 16:30(Depart)

02-27/ 19:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.