เจิ้งโจว flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6292

เจิ้งโจว

หนิงโป

03-01/ 11:00(Depart)

03-01/ 13:00(Arrival)

--

03-01/ 12:40(Arrival)

03-01/ 11:01(Depart)

03-01/ 12:40(Arrival)

arrive

9C6584

เจิ้งโจว

Shanghaipudong

03-01/ 15:20(Depart)

03-01/ 17:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6200

เจิ้งโจว

เสิ่นหยาง

03-01/ 18:00(Depart)

03-01/ 20:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6291

หนิงโป

เจิ้งโจว

03-01/ 07:55(Depart)

03-01/ 10:00(Arrival)

--

03-01/ 09:49(Arrival)

03-01/ 08:05(Depart)

03-01/ 09:49(Arrival)

arrive

9C6583

Shanghaipudong

เจิ้งโจว

03-01/ 12:15(Depart)

03-01/ 14:20(Arrival)

--

03-01/ 14:16(Arrival)

03-01/ 12:36(Depart)

--

take off

9C6199

เสิ่นหยาง

เจิ้งโจว

03-01/ 14:20(Depart)

03-01/ 17:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.