เจิ้งโจว flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6292

เจิ้งโจว

หนิงโป

12-03/ 13:25(Depart)

12-03/ 15:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6584

เจิ้งโจว

Shanghaipudong

12-03/ 15:20(Depart)

12-03/ 17:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6334

เจิ้งโจว

เสิ่นหยาง

12-03/ 06:40(Depart)

12-03/ 08:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6200

เจิ้งโจว

เสิ่นหยาง

12-03/ 17:55(Depart)

12-03/ 20:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6291

หนิงโป

เจิ้งโจว

12-03/ 09:50(Depart)

12-03/ 12:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6199

เสิ่นหยาง

เจิ้งโจว

12-03/ 14:20(Depart)

12-03/ 16:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6333

เสิ่นหยาง

เจิ้งโจว

12-03/ 22:25(Depart)

12-04/ 01:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6583

Shanghaipudong

เจิ้งโจว

12-03/ 12:15(Depart)

12-03/ 14:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.