ฉางชุน flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8810

ฉางชุน

Shanghaipudong

03-02/ 10:25(Depart)

03-02/ 13:15(Arrival)

--

03-02/ 12:52(Arrival)

03-02/ 10:27(Depart)

--

take off

9C8936

ฉางชุน

Shanghaipudong

03-02/ 19:30(Depart)

03-02/ 22:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8546

ฉางชุน

หนิงโป

03-02/ 19:35(Depart)

03-02/ 22:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6472

ฉางชุน

ฉือเจียจวง

03-02/ 10:40(Depart)

03-02/ 12:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8662

ฉางชุน

ฉือเจียจวง

03-02/ 12:35(Depart)

03-02/ 14:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8656

ฉางชุน

หนานฉาง

03-02/ 19:20(Depart)

03-02/ 22:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8655

หนานฉาง

ฉางชุน

03-02/ 08:45(Depart)

03-02/ 11:40(Arrival)

--

03-02/ 11:46(Arrival)

03-02/ 09:06(Depart)

--

take off

9C8809

Shanghaipudong

ฉางชุน

03-02/ 06:45(Depart)

03-02/ 09:35(Arrival)

--

03-02/ 09:10(Arrival)

03-02/ 06:50(Depart)

03-02/ 09:10(Arrival)

arrive

9C8935

Shanghaipudong

ฉางชุน

03-02/ 15:40(Depart)

03-02/ 18:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8545

หนิงโป

ฉางชุน

03-02/ 15:50(Depart)

03-02/ 18:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6471

ฉือเจียจวง

ฉางชุน

03-02/ 07:40(Depart)

03-02/ 09:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8661

ฉือเจียจวง

ฉางชุน

03-02/ 15:55(Depart)

03-02/ 18:15(Arrival)

--

--

--

--

cancel

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.