ฉางชุน flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8810

ฉางชุน

Shanghaipudong

09-22/ 10:50(Depart)

09-22/ 13:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6264

ฉางชุน

Shanghaipudong

09-22/ 16:05(Depart)

09-22/ 18:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8936

ฉางชุน

Shanghaipudong

09-22/ 19:25(Depart)

09-22/ 22:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8546

ฉางชุน

หนิงโป

09-22/ 20:00(Depart)

09-22/ 22:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8656

ฉางชุน

หนานฉาง

09-22/ 20:05(Depart)

09-22/ 23:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8662

ฉางชุน

ฉือเจียจวง

09-22/ 12:15(Depart)

09-22/ 14:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8545

หนิงโป

ฉางชุน

09-22/ 15:35(Depart)

09-22/ 18:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8809

Shanghaipudong

ฉางชุน

09-22/ 07:25(Depart)

09-22/ 10:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6263

Shanghaipudong

ฉางชุน

09-22/ 12:00(Depart)

09-22/ 15:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8935

Shanghaipudong

ฉางชุน

09-22/ 14:55(Depart)

09-22/ 17:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8661

ฉือเจียจวง

ฉางชุน

09-22/ 17:00(Depart)

09-22/ 19:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8655

หนานฉาง

ฉางชุน

09-22/ 08:25(Depart)

09-22/ 11:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.