ฉางชุน flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8810

ฉางชุน

Shanghaipudong

09-18/ 10:55(Depart)

09-18/ 13:45(Arrival)

--

09-18/ 13:22(Arrival)

09-18/ 10:58(Depart)

09-18/ 13:22(Arrival)

arrive

9C8936

ฉางชุน

Shanghaipudong

09-18/ 19:35(Depart)

09-18/ 22:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6818

ฉางชุน

Shanghaipudong

09-18/ 21:45(Depart)

09-19/ 00:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6748

ฉางชุน

หวายอัน

09-18/ 18:40(Depart)

09-18/ 20:55(Arrival)

--

09-18/ 20:46(Arrival)

09-18/ 18:46(Depart)

--

take off

9C8656

ฉางชุน

หนานฉาง

09-18/ 20:00(Depart)

09-18/ 23:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6472

ฉางชุน

ฉือเจียจวง

09-18/ 10:25(Depart)

09-18/ 12:30(Arrival)

--

09-18/ 12:17(Arrival)

09-18/ 10:24(Depart)

09-18/ 12:17(Arrival)

arrive

9C8662

ฉางชุน

ฉือเจียจวง

09-18/ 12:40(Depart)

09-18/ 14:55(Arrival)

--

09-18/ 14:28(Arrival)

09-18/ 12:36(Depart)

09-18/ 14:28(Arrival)

arrive

9C8546

ฉางชุน

หนิงโป

09-18/ 19:15(Depart)

09-18/ 22:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8809

Shanghaipudong

ฉางชุน

09-18/ 07:25(Depart)

09-18/ 10:05(Arrival)

--

09-18/ 10:03(Arrival)

09-18/ 07:47(Depart)

09-18/ 09:57(Arrival)

arrive

9C8935

Shanghaipudong

ฉางชุน

09-18/ 14:55(Depart)

09-18/ 17:50(Arrival)

--

09-18/ 17:09(Arrival)

09-18/ 15:02(Depart)

09-18/ 17:09(Arrival)

arrive

9C6817

Shanghaipudong

ฉางชุน

09-18/ 18:05(Depart)

09-18/ 20:45(Arrival)

--

09-18/ 20:33(Arrival)

09-18/ 18:22(Depart)

--

take off

9C6747

หวายอัน

ฉางชุน

09-18/ 15:35(Depart)

09-18/ 17:35(Arrival)

--

09-18/ 17:37(Arrival)

09-18/ 15:43(Depart)

09-18/ 17:34(Arrival)

arrive

9C6471

ฉือเจียจวง

ฉางชุน

09-18/ 07:30(Depart)

09-18/ 09:35(Arrival)

--

09-18/ 09:17(Arrival)

09-18/ 07:28(Depart)

09-18/ 09:13(Arrival)

arrive

9C8661

ฉือเจียจวง

ฉางชุน

09-18/ 16:40(Depart)

09-18/ 18:55(Arrival)

--

09-18/ 18:20(Arrival)

09-18/ 16:38(Depart)

09-18/ 18:20(Arrival)

arrive

9C8655

หนานฉาง

ฉางชุน

09-18/ 08:35(Depart)

09-18/ 11:25(Arrival)

--

09-18/ 11:22(Arrival)

09-18/ 08:43(Depart)

09-18/ 11:16(Arrival)

arrive

9C8545

หนิงโป

ฉางชุน

09-18/ 16:05(Depart)

09-18/ 18:45(Arrival)

--

09-18/ 18:43(Arrival)

09-18/ 16:17(Depart)

09-18/ 18:40(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.