ฉางชุน flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8810

ฉางชุน

Shanghaipudong

09-28/ 11:00(Depart)

09-28/ 14:05(Arrival)

--

09-28/ 13:24(Arrival)

09-28/ 10:55(Depart)

--

take off

9C8936

ฉางชุน

Shanghaipudong

09-28/ 19:55(Depart)

09-28/ 23:00(Arrival)

09-28/ 19:55(Depart)

09-28/ 23:00(Arrival)

--

--

plan

9C6818

ฉางชุน

Shanghaipudong

09-28/ 21:30(Depart)

09-29/ 00:25(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6270

ฉางชุน

หยางโจว (ไถโจว)

09-28/ 17:05(Depart)

09-28/ 19:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6857

ฉางชุน

หลานโจว

09-28/ 10:30(Depart)

09-28/ 13:55(Arrival)

--

09-28/ 13:59(Arrival)

09-28/ 10:19(Depart)

--

take off

9C6924

ฉางชุน

xianjichang

09-28/ 21:25(Depart)

09-29/ 01:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6313

ฉางชุน

หนิงโป

09-28/ 10:45(Depart)

09-28/ 13:50(Arrival)

--

09-28/ 13:17(Arrival)

09-28/ 10:39(Depart)

--

take off

9C8545

ฉางชุน

หนิงโป

09-28/ 19:20(Depart)

09-28/ 22:10(Arrival)

09-28/ 19:20(Depart)

09-28/ 22:10(Arrival)

--

--

plan

9C8662

ฉางชุน

ฉือเจียจวง

09-28/ 12:50(Depart)

09-28/ 14:55(Arrival)

--

09-28/ 14:48(Arrival)

09-28/ 12:38(Depart)

--

take off

9C6771

ฉางชุน

หนานฉาง

09-28/ 19:45(Depart)

09-28/ 23:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6412

ฉางชุน

เจิ้งโจว

09-28/ 23:10(Depart)

09-29/ 01:55(Arrival)

09-28/ 23:10(Depart)

09-29/ 01:55(Arrival)

--

--

plan

9C6482

ฉางชุน

ตงอิ๋ง

09-28/ 20:00(Depart)

09-28/ 21:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6269

หยางโจว (ไถโจว)

ฉางชุน

09-28/ 12:25(Depart)

09-28/ 14:55(Arrival)

--

09-28/ 14:44(Arrival)

09-28/ 12:35(Depart)

--

take off

9C6858

หลานโจว

ฉางชุน

09-28/ 16:55(Depart)

09-28/ 20:35(Arrival)

09-28/ 16:55(Depart)

09-28/ 20:35(Arrival)

--

--

plan

9C6314

หนิงโป

ฉางชุน

09-28/ 07:05(Depart)

09-28/ 09:50(Arrival)

--

09-28/ 09:29(Arrival)

09-28/ 06:56(Depart)

09-28/ 09:34(Arrival)

arrive

9C8546

หนิงโป

ฉางชุน

09-28/ 15:35(Depart)

09-28/ 18:30(Arrival)

09-28/ 15:35(Depart)

09-28/ 18:30(Arrival)

--

--

plan

9C8809

Shanghaipudong

ฉางชุน

09-28/ 07:20(Depart)

09-28/ 09:55(Arrival)

--

09-28/ 09:47(Arrival)

09-28/ 07:19(Depart)

09-28/ 09:54(Arrival)

arrive

9C8935

Shanghaipudong

ฉางชุน

09-28/ 15:15(Depart)

09-28/ 17:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6817

Shanghaipudong

ฉางชุน

09-28/ 18:05(Depart)

09-28/ 20:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6411

เจิ้งโจว

ฉางชุน

09-28/ 19:35(Depart)

09-28/ 22:20(Arrival)

09-28/ 19:35(Depart)

09-28/ 22:20(Arrival)

--

--

plan

9C6923

xianjichang

ฉางชุน

09-28/ 06:05(Depart)

09-28/ 09:15(Arrival)

--

09-28/ 08:31(Arrival)

09-28/ 05:50(Depart)

09-28/ 08:31(Arrival)

arrive

9C6772

หนานฉาง

ฉางชุน

09-28/ 15:35(Depart)

09-28/ 18:40(Arrival)

09-28/ 15:35(Depart)

09-28/ 18:40(Arrival)

--

--

plan

9C6481

ตงอิ๋ง

ฉางชุน

09-28/ 10:00(Depart)

09-28/ 11:45(Arrival)

--

09-28/ 11:52(Arrival)

09-28/ 10:05(Depart)

09-28/ 11:58(Arrival)

arrive

9C8661

ฉือเจียจวง

ฉางชุน

09-28/ 16:50(Depart)

09-28/ 19:05(Arrival)

09-28/ 16:50(Depart)

09-28/ 19:05(Arrival)

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.