ฉางชุน flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6472

ฉางชุน

ฉือเจียจวง

05-14/ 10:25(Depart)

05-14/ 12:30(Arrival)

--

05-14/ 12:19(Arrival)

05-14/ 10:32(Depart)

05-14/ 12:19(Arrival)

arrive

9C8662

ฉางชุน

ฉือเจียจวง

05-14/ 12:40(Depart)

05-14/ 15:00(Arrival)

--

05-14/ 14:33(Arrival)

05-14/ 12:46(Depart)

05-14/ 14:33(Arrival)

arrive

9C6832

ฉางชุน

หยางโจว (ไถโจว)

05-14/ 12:00(Depart)

05-14/ 14:30(Arrival)

05-14/ 14:30(Depart)

05-14/ 16:46(Arrival)

05-14/ 14:31(Depart)

05-14/ 16:46(Arrival)

arrive

9C8546

ฉางชุน

หนิงโป

05-14/ 19:15(Depart)

05-14/ 22:10(Arrival)

--

05-14/ 21:54(Arrival)

05-14/ 19:28(Depart)

05-14/ 21:55(Arrival)

arrive

9C8810

ฉางชุน

Shanghaipudong

05-14/ 10:55(Depart)

05-14/ 13:45(Arrival)

--

05-14/ 13:24(Arrival)

05-14/ 11:10(Depart)

05-14/ 13:24(Arrival)

arrive

9C8936

ฉางชุน

Shanghaipudong

05-14/ 19:30(Depart)

05-14/ 22:20(Arrival)

05-14/ 20:20(Depart)

05-14/ 23:14(Arrival)

05-14/ 20:47(Depart)

--

take off

9C6818

ฉางชุน

Shanghaipudong

05-14/ 21:45(Depart)

05-15/ 00:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8728

ฉางชุน

เซี่ยเหมิน

05-14/ 15:10(Depart)

05-14/ 19:00(Arrival)

--

05-14/ 18:35(Arrival)

05-14/ 15:15(Depart)

05-14/ 18:35(Arrival)

arrive

9C8656

ฉางชุน

หนานฉาง

05-14/ 20:05(Depart)

05-14/ 23:00(Arrival)

--

05-14/ 23:14(Arrival)

05-14/ 20:27(Depart)

--

take off

9C6831

หยางโจว (ไถโจว)

ฉางชุน

05-14/ 08:35(Depart)

05-14/ 11:00(Arrival)

--

05-14/ 10:55(Arrival)

05-14/ 08:49(Depart)

05-14/ 10:51(Arrival)

arrive

9C6471

ฉือเจียจวง

ฉางชุน

05-14/ 07:30(Depart)

05-14/ 09:35(Arrival)

--

05-14/ 09:17(Arrival)

05-14/ 07:34(Depart)

05-14/ 09:18(Arrival)

arrive

9C8661

ฉือเจียจวง

ฉางชุน

05-14/ 17:00(Depart)

05-14/ 19:10(Arrival)

--

05-14/ 18:51(Arrival)

05-14/ 17:03(Depart)

05-14/ 18:51(Arrival)

arrive

9C8727

เซี่ยเหมิน

ฉางชุน

05-14/ 10:10(Depart)

05-14/ 13:50(Arrival)

--

05-14/ 14:01(Arrival)

05-14/ 10:45(Depart)

05-14/ 14:01(Arrival)

arrive

9C8545

หนิงโป

ฉางชุน

05-14/ 15:35(Depart)

05-14/ 18:25(Arrival)

--

05-14/ 18:29(Arrival)

05-14/ 16:02(Depart)

05-14/ 18:29(Arrival)

arrive

9C8809

Shanghaipudong

ฉางชุน

05-14/ 07:25(Depart)

05-14/ 10:05(Arrival)

--

05-14/ 10:03(Arrival)

05-14/ 07:50(Depart)

05-14/ 10:05(Arrival)

arrive

9C8935

Shanghaipudong

ฉางชุน

05-14/ 14:55(Depart)

05-14/ 17:50(Arrival)

--

05-14/ 17:27(Arrival)

05-14/ 15:12(Depart)

05-14/ 17:27(Arrival)

arrive

9C6817

Shanghaipudong

ฉางชุน

05-14/ 18:05(Depart)

05-14/ 20:45(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8655

หนานฉาง

ฉางชุน

05-14/ 08:25(Depart)

05-14/ 11:15(Arrival)

--

05-14/ 11:43(Arrival)

05-14/ 08:57(Depart)

05-14/ 11:38(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.