ฉงชิ่ง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8630

ฉงชิ่ง

เฉียนเจียง(ฉงชิ่ง)

04-13/ 19:40(Depart)

04-13/ 20:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6108

ฉงชิ่ง

Shanghaipudong

04-13/ 05:40(Depart)

04-13/ 07:55(Arrival)

--

04-13/ 07:35(Arrival)

04-13/ 05:48(Depart)

04-13/ 07:35(Arrival)

arrive

9C8868

ฉงชิ่ง

Shanghaipudong

04-13/ 17:30(Depart)

04-13/ 19:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6154

ฉงชิ่ง

Shanghaipudong

04-13/ 22:00(Depart)

04-14/ 00:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8926

ฉงชิ่ง

ลั่วหยาง

04-13/ 21:05(Depart)

04-13/ 22:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8994

ฉงชิ่ง

ฉือเจียจวง

04-13/ 23:05(Depart)

04-14/ 01:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6196

ฉงชิ่ง

หยางโจว (ไถโจว)

04-13/ 12:55(Depart)

04-13/ 15:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8898

ฉงชิ่ง

เซี่ยงไฮ้

04-13/ 11:25(Depart)

04-13/ 13:55(Arrival)

--

04-13/ 13:29(Arrival)

04-13/ 11:35(Depart)

--

take off

9C8996

ฉงชิ่ง

เซี่ยงไฮ้

04-13/ 20:30(Depart)

04-13/ 22:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8614

ฉงชิ่ง

เซินเจิ้น

04-13/ 09:40(Depart)

04-13/ 11:50(Arrival)

--

04-13/ 11:26(Arrival)

04-13/ 09:44(Depart)

04-13/ 11:26(Arrival)

arrive

9C8751

ฉงชิ่ง

จิ่นกางซาน

04-13/ 18:55(Depart)

04-13/ 20:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8867

Shanghaipudong

ฉงชิ่ง

04-13/ 13:35(Depart)

04-13/ 16:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6153

Shanghaipudong

ฉงชิ่ง

04-13/ 17:50(Depart)

04-13/ 20:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6107

Shanghaipudong

ฉงชิ่ง

04-13/ 22:55(Depart)

04-14/ 02:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8629

เฉียนเจียง(ฉงชิ่ง)

ฉงชิ่ง

04-13/ 17:40(Depart)

04-13/ 18:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8993

ฉือเจียจวง

ฉงชิ่ง

04-13/ 19:25(Depart)

04-13/ 22:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8897

เซี่ยงไฮ้

ฉงชิ่ง

04-13/ 07:30(Depart)

04-13/ 10:20(Arrival)

--

04-13/ 10:04(Arrival)

04-13/ 07:38(Depart)

04-13/ 10:03(Arrival)

arrive

9C8995

เซี่ยงไฮ้

ฉงชิ่ง

04-13/ 16:35(Depart)

04-13/ 19:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8925

ลั่วหยาง

ฉงชิ่ง

04-13/ 18:15(Depart)

04-13/ 20:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6195

หยางโจว (ไถโจว)

ฉงชิ่ง

04-13/ 09:10(Depart)

04-13/ 11:40(Arrival)

--

04-13/ 12:01(Arrival)

04-13/ 09:41(Depart)

04-13/ 12:02(Arrival)

arrive

9C8613

เซินเจิ้น

ฉงชิ่ง

04-13/ 06:30(Depart)

04-13/ 08:35(Arrival)

--

04-13/ 08:40(Arrival)

04-13/ 06:48(Depart)

04-13/ 08:39(Arrival)

arrive

9C8752

จิ่นกางซาน

ฉงชิ่ง

04-13/ 16:05(Depart)

04-13/ 18:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.