ฉงชิ่ง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6108

ฉงชิ่ง

Shanghaipudong

12-09/ 05:40(Depart)

12-09/ 07:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8868

ฉงชิ่ง

Shanghaipudong

12-09/ 17:55(Depart)

12-09/ 20:35(Arrival)

--

12-09/ 20:06(Arrival)

12-09/ 18:05(Depart)

12-09/ 20:03(Arrival)

arrive

9C6154

ฉงชิ่ง

Shanghaipudong

12-09/ 22:10(Depart)

12-10/ 00:30(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8614

ฉงชิ่ง

เซินเจิ้น

12-09/ 09:55(Depart)

12-09/ 12:00(Arrival)

--

12-09/ 11:41(Arrival)

12-09/ 10:00(Depart)

12-09/ 11:41(Arrival)

arrive

9C6196

ฉงชิ่ง

หยางโจว (ไถโจว)

12-09/ 11:55(Depart)

12-09/ 14:15(Arrival)

--

12-09/ 13:34(Arrival)

12-09/ 11:51(Depart)

12-09/ 13:34(Arrival)

arrive

9C8926

ฉงชิ่ง

ลั่วหยาง

12-09/ 21:25(Depart)

12-09/ 22:55(Arrival)

--

12-09/ 22:33(Arrival)

12-09/ 21:22(Depart)

--

take off

9C7000

ฉงชิ่ง

ฉือเจียจวง

12-09/ 11:05(Depart)

12-09/ 13:10(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8994

ฉงชิ่ง

ฉือเจียจวง

12-09/ 22:15(Depart)

12-10/ 00:20(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8751

ฉงชิ่ง

จิ่นกางซาน

12-09/ 17:00(Depart)

12-09/ 18:35(Arrival)

--

12-09/ 18:24(Arrival)

12-09/ 17:07(Depart)

12-09/ 18:25(Arrival)

arrive

9C8898

ฉงชิ่ง

เซี่ยงไฮ้

12-09/ 12:20(Depart)

12-09/ 14:40(Arrival)

--

12-09/ 14:03(Arrival)

12-09/ 12:21(Depart)

12-09/ 14:03(Arrival)

arrive

9C8996

ฉงชิ่ง

เซี่ยงไฮ้

12-09/ 20:10(Depart)

12-09/ 22:25(Arrival)

--

12-09/ 21:55(Arrival)

12-09/ 20:09(Depart)

--

take off

9C8867

Shanghaipudong

ฉงชิ่ง

12-09/ 14:00(Depart)

12-09/ 16:50(Arrival)

--

12-09/ 16:54(Arrival)

12-09/ 14:16(Depart)

12-09/ 16:54(Arrival)

arrive

9C6153

Shanghaipudong

ฉงชิ่ง

12-09/ 18:00(Depart)

12-09/ 21:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6107

Shanghaipudong

ฉงชิ่ง

12-09/ 23:10(Depart)

12-10/ 02:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6999

ฉือเจียจวง

ฉงชิ่ง

12-09/ 07:30(Depart)

12-09/ 10:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8993

ฉือเจียจวง

ฉงชิ่ง

12-09/ 18:40(Depart)

12-09/ 21:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8613

เซินเจิ้น

ฉงชิ่ง

12-09/ 06:35(Depart)

12-09/ 08:50(Arrival)

--

12-09/ 08:49(Arrival)

12-09/ 06:48(Depart)

12-09/ 08:49(Arrival)

arrive

9C8925

ลั่วหยาง

ฉงชิ่ง

12-09/ 18:25(Depart)

12-09/ 20:15(Arrival)

--

12-09/ 19:45(Arrival)

12-09/ 18:17(Depart)

12-09/ 19:43(Arrival)

arrive

9C8752

จิ่นกางซาน

ฉงชิ่ง

12-09/ 13:40(Depart)

12-09/ 15:40(Arrival)

--

12-09/ 15:00(Arrival)

12-09/ 13:27(Depart)

12-09/ 15:00(Arrival)

arrive

9C6195

หยางโจว (ไถโจว)

ฉงชิ่ง

12-09/ 08:00(Depart)

12-09/ 10:50(Arrival)

--

12-09/ 10:36(Arrival)

12-09/ 08:15(Depart)

12-09/ 10:35(Arrival)

arrive

9C8629

เฉียนเจียง(ฉงชิ่ง)

ฉงชิ่ง

12-09/ 17:45(Depart)

12-09/ 18:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8897

เซี่ยงไฮ้

ฉงชิ่ง

12-09/ 08:10(Depart)

12-09/ 11:15(Arrival)

--

12-09/ 10:43(Arrival)

12-09/ 08:07(Depart)

12-09/ 10:43(Arrival)

arrive

9C8995

เซี่ยงไฮ้

ฉงชิ่ง

12-09/ 15:50(Depart)

12-09/ 18:50(Arrival)

--

12-09/ 18:33(Arrival)

12-09/ 15:59(Depart)

12-09/ 18:33(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.