ฉงชิ่ง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6108

ฉงชิ่ง

Shanghaipudong

09-26/ 05:40(Depart)

09-26/ 08:15(Arrival)

--

09-26/ 07:56(Arrival)

09-26/ 05:31(Depart)

09-26/ 08:07(Arrival)

arrive

9C8868

ฉงชิ่ง

Shanghaipudong

09-26/ 17:30(Depart)

09-26/ 19:55(Arrival)

--

09-26/ 19:51(Arrival)

09-26/ 17:29(Depart)

09-26/ 20:12(Arrival)

arrive

9C7298

ฉงชิ่ง

Shanghaipudong

09-26/ 19:20(Depart)

09-26/ 21:45(Arrival)

--

09-26/ 21:45(Arrival)

09-26/ 19:29(Depart)

--

take off

9C6154

ฉงชิ่ง

Shanghaipudong

09-26/ 22:00(Depart)

09-27/ 00:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8751

ฉงชิ่ง

จิ่นกางซาน

09-26/ 16:10(Depart)

09-26/ 17:55(Arrival)

--

09-26/ 17:48(Arrival)

09-26/ 16:08(Depart)

09-26/ 17:52(Arrival)

arrive

9C8614

ฉงชิ่ง

เซินเจิ้น

09-26/ 09:40(Depart)

09-26/ 11:45(Arrival)

--

09-26/ 11:27(Arrival)

09-26/ 09:31(Depart)

09-26/ 11:31(Arrival)

arrive

9C8994

ฉงชิ่ง

ฉือเจียจวง

09-26/ 23:05(Depart)

09-27/ 01:15(Arrival)

09-26/ 23:05(Depart)

09-27/ 01:15(Arrival)

--

--

plan

9C8898

ฉงชิ่ง

เซี่ยงไฮ้

09-26/ 11:25(Depart)

09-26/ 13:55(Arrival)

--

09-26/ 13:37(Arrival)

09-26/ 11:15(Depart)

09-26/ 13:42(Arrival)

arrive

9C8996

ฉงชิ่ง

เซี่ยงไฮ้

09-26/ 20:30(Depart)

09-26/ 23:10(Arrival)

--

09-26/ 22:48(Arrival)

09-26/ 20:27(Depart)

--

take off

9C8926

ฉงชิ่ง

ลั่วหยาง

09-26/ 21:05(Depart)

09-26/ 22:35(Arrival)

--

--

09-26/ 20:54(Depart)

--

take off

9C6196

ฉงชิ่ง

หยางโจว (ไถโจว)

09-26/ 11:00(Depart)

09-26/ 13:15(Arrival)

--

09-26/ 13:26(Arrival)

09-26/ 11:21(Depart)

--

take off

9C8867

Shanghaipudong

ฉงชิ่ง

09-26/ 13:35(Depart)

09-26/ 16:25(Arrival)

--

09-26/ 15:57(Arrival)

09-26/ 13:25(Depart)

09-26/ 16:04(Arrival)

arrive

9C7297

Shanghaipudong

ฉงชิ่ง

09-26/ 14:55(Depart)

09-26/ 18:05(Arrival)

--

09-26/ 17:36(Arrival)

09-26/ 14:43(Depart)

09-26/ 17:45(Arrival)

arrive

9C6153

Shanghaipudong

ฉงชิ่ง

09-26/ 17:50(Depart)

09-26/ 20:50(Arrival)

--

09-26/ 20:19(Arrival)

09-26/ 17:50(Depart)

09-26/ 20:27(Arrival)

arrive

9C6107

Shanghaipudong

ฉงชิ่ง

09-26/ 23:15(Depart)

09-27/ 02:05(Arrival)

09-26/ 23:15(Depart)

09-27/ 02:05(Arrival)

--

--

plan

9C8752

จิ่นกางซาน

ฉงชิ่ง

09-26/ 13:05(Depart)

09-26/ 15:05(Arrival)

--

09-26/ 14:43(Arrival)

09-26/ 12:58(Depart)

09-26/ 14:57(Arrival)

arrive

9C8993

ฉือเจียจวง

ฉงชิ่ง

09-26/ 19:20(Depart)

09-26/ 21:55(Arrival)

--

09-26/ 21:30(Arrival)

09-26/ 19:14(Depart)

--

take off

9C8925

ลั่วหยาง

ฉงชิ่ง

09-26/ 18:05(Depart)

09-26/ 20:00(Arrival)

--

09-26/ 19:33(Arrival)

09-26/ 17:50(Depart)

09-26/ 19:41(Arrival)

arrive

9C8897

เซี่ยงไฮ้

ฉงชิ่ง

09-26/ 07:35(Depart)

09-26/ 10:20(Arrival)

--

09-26/ 10:02(Arrival)

09-26/ 07:33(Depart)

09-26/ 10:10(Arrival)

arrive

9C8995

เซี่ยงไฮ้

ฉงชิ่ง

09-26/ 16:35(Depart)

09-26/ 19:25(Arrival)

--

09-26/ 18:59(Arrival)

09-26/ 16:29(Depart)

09-26/ 19:07(Arrival)

arrive

9C8613

เซินเจิ้น

ฉงชิ่ง

09-26/ 06:30(Depart)

09-26/ 08:35(Arrival)

--

09-26/ 08:36(Arrival)

09-26/ 06:34(Depart)

--

take off

9C6195

หยางโจว (ไถโจว)

ฉงชิ่ง

09-26/ 06:40(Depart)

09-26/ 08:55(Arrival)

--

09-26/ 08:42(Arrival)

09-26/ 06:29(Depart)

09-26/ 08:51(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.