ฉงชิ่ง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6196

ฉงชิ่ง

หยางโจว (ไถโจว)

01-18/ 14:05(Depart)

01-18/ 16:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8751

ฉงชิ่ง

จิ่นกางซาน

01-18/ 19:40(Depart)

01-18/ 21:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6430

ฉงชิ่ง

หนิงโป

01-18/ 22:05(Depart)

01-19/ 00:20(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6108

ฉงชิ่ง

Shanghaipudong

01-18/ 05:40(Depart)

01-18/ 07:55(Arrival)

01-18/ 07:10(Depart)

01-18/ 09:12(Arrival)

01-18/ 07:19(Depart)

01-18/ 09:11(Arrival)

arrive

9C8868

ฉงชิ่ง

Shanghaipudong

01-18/ 17:55(Depart)

01-18/ 20:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6582

ฉงชิ่ง

Shanghaipudong

01-18/ 22:20(Depart)

01-19/ 00:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8898

ฉงชิ่ง

เซี่ยงไฮ้

01-18/ 12:20(Depart)

01-18/ 14:40(Arrival)

--

01-18/ 14:15(Arrival)

01-18/ 12:19(Depart)

--

take off

9C8996

ฉงชิ่ง

เซี่ยงไฮ้

01-18/ 20:10(Depart)

01-18/ 22:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8926

ฉงชิ่ง

ลั่วหยาง

01-18/ 20:20(Depart)

01-18/ 21:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8614

ฉงชิ่ง

เซินเจิ้น

01-18/ 09:55(Depart)

01-18/ 12:00(Arrival)

01-18/ 10:25(Depart)

01-18/ 12:20(Arrival)

01-18/ 10:40(Depart)

01-18/ 12:20(Arrival)

arrive

9C8994

ฉงชิ่ง

ฉือเจียจวง

01-18/ 22:10(Depart)

01-19/ 00:25(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6195

หยางโจว (ไถโจว)

ฉงชิ่ง

01-18/ 10:20(Depart)

01-18/ 13:00(Arrival)

--

01-18/ 12:32(Arrival)

01-18/ 10:19(Depart)

01-18/ 12:32(Arrival)

arrive

9C6429

หนิงโป

ฉงชิ่ง

01-18/ 17:35(Depart)

01-18/ 20:30(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8897

เซี่ยงไฮ้

ฉงชิ่ง

01-18/ 07:50(Depart)

01-18/ 11:00(Arrival)

--

01-18/ 11:01(Arrival)

01-18/ 08:30(Depart)

01-18/ 11:01(Arrival)

arrive

9C8995

เซี่ยงไฮ้

ฉงชิ่ง

01-18/ 15:50(Depart)

01-18/ 19:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8752

จิ่นกางซาน

ฉงชิ่ง

01-18/ 16:40(Depart)

01-18/ 18:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8867

Shanghaipudong

ฉงชิ่ง

01-18/ 14:00(Depart)

01-18/ 16:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6581

Shanghaipudong

ฉงชิ่ง

01-18/ 17:45(Depart)

01-18/ 20:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6107

Shanghaipudong

ฉงชิ่ง

01-18/ 23:10(Depart)

01-19/ 02:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8925

ลั่วหยาง

ฉงชิ่ง

01-18/ 17:15(Depart)

01-18/ 19:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8613

เซินเจิ้น

ฉงชิ่ง

01-18/ 06:35(Depart)

01-18/ 08:50(Arrival)

01-18/ 07:30(Depart)

01-18/ 09:46(Arrival)

01-18/ 07:46(Depart)

01-18/ 09:44(Arrival)

arrive

9C8993

ฉือเจียจวง

ฉงชิ่ง

01-18/ 18:40(Depart)

01-18/ 21:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.