เฉิงตู flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8888

เฉิงตู

เซี่ยงไฮ้

10-26/ 13:40(Depart)

10-26/ 16:15(Arrival)

--

10-26/ 16:16(Arrival)

10-26/ 13:58(Depart)

--

take off

9C6278

เฉิงตู

Shanghaipudong

10-26/ 11:15(Depart)

10-26/ 14:05(Arrival)

--

10-26/ 13:58(Arrival)

10-26/ 11:43(Depart)

10-26/ 13:58(Arrival)

arrive

9C6458

เฉิงตู

Shanghaipudong

10-26/ 20:25(Depart)

10-26/ 23:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6163

เฉิงตู

หนิงโป

10-26/ 10:35(Depart)

10-26/ 13:20(Arrival)

--

10-26/ 13:21(Arrival)

10-26/ 11:01(Depart)

10-26/ 13:21(Arrival)

arrive

9C8986

เฉิงตู

ฉือเจียจวง

10-26/ 09:25(Depart)

10-26/ 11:45(Arrival)

--

10-26/ 11:37(Arrival)

10-26/ 09:51(Depart)

10-26/ 11:37(Arrival)

arrive

9C8887

เซี่ยงไฮ้

เฉิงตู

10-26/ 09:10(Depart)

10-26/ 12:35(Arrival)

--

10-26/ 12:12(Arrival)

10-26/ 09:19(Depart)

10-26/ 12:00(Arrival)

arrive

9C8985

ฉือเจียจวง

เฉิงตู

10-26/ 07:10(Depart)

10-26/ 09:50(Arrival)

--

10-26/ 09:16(Arrival)

10-26/ 07:07(Depart)

10-26/ 09:19(Arrival)

arrive

9C6457

Shanghaipudong

เฉิงตู

10-26/ 15:30(Depart)

10-26/ 19:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6277

Shanghaipudong

เฉิงตู

10-26/ 15:50(Depart)

10-26/ 19:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6164

หนิงโป

เฉิงตู

10-26/ 16:30(Depart)

10-26/ 19:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.