เฉิงตู flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6163

เฉิงตู

หนิงโป

04-16/ 09:40(Depart)

04-16/ 12:35(Arrival)

--

04-16/ 12:12(Arrival)

04-16/ 09:53(Depart)

04-16/ 12:12(Arrival)

arrive

9C8986

เฉิงตู

ฉือเจียจวง

04-16/ 21:40(Depart)

04-16/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6572

เฉิงตู

หวู่ หลง

04-16/ 17:50(Depart)

04-16/ 21:00(Arrival)

04-16/ 17:50(Depart)

04-16/ 20:03(Arrival)

04-16/ 17:56(Depart)

--

take off

9C8888

เฉิงตู

เซี่ยงไฮ้

04-16/ 13:10(Depart)

04-16/ 16:05(Arrival)

04-16/ 13:30(Depart)

04-16/ 15:52(Arrival)

04-16/ 13:41(Depart)

04-16/ 15:53(Arrival)

arrive

9C6278

เฉิงตู

Shanghaipudong

04-16/ 11:25(Depart)

04-16/ 14:35(Arrival)

--

04-16/ 13:29(Arrival)

04-16/ 11:25(Depart)

04-16/ 13:30(Arrival)

arrive

9C8887

เซี่ยงไฮ้

เฉิงตู

04-16/ 08:55(Depart)

04-16/ 12:05(Arrival)

--

04-16/ 12:32(Arrival)

04-16/ 09:31(Depart)

04-16/ 12:21(Arrival)

arrive

9C6164

หนิงโป

เฉิงตู

04-16/ 19:50(Depart)

04-16/ 22:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6571

หวู่ หลง

เฉิงตู

04-16/ 15:20(Depart)

04-16/ 16:45(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8985

ฉือเจียจวง

เฉิงตู

04-16/ 07:15(Depart)

04-16/ 09:50(Arrival)

--

04-16/ 09:39(Arrival)

04-16/ 07:22(Depart)

04-16/ 09:39(Arrival)

arrive

9C6277

Shanghaipudong

เฉิงตู

04-16/ 17:20(Depart)

04-16/ 20:35(Arrival)

04-16/ 18:00(Depart)

04-16/ 21:45(Arrival)

04-16/ 18:44(Depart)

--

take off

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.