ต้าเหลียน flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8844

ต้าเหลียน

Shanghaipudong

02-28/ 09:55(Depart)

02-28/ 11:55(Arrival)

--

02-28/ 11:47(Arrival)

02-28/ 10:11(Depart)

02-28/ 11:47(Arrival)

arrive

9C6536

ต้าเหลียน

Shanghaipudong

02-28/ 22:55(Depart)

03-01/ 01:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8714

ต้าเหลียน

หยางโจว (ไถโจว)

02-28/ 19:50(Depart)

02-28/ 21:35(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8774

ต้าเหลียน

หนิงโป

02-28/ 10:40(Depart)

02-28/ 12:45(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8843

Shanghaipudong

ต้าเหลียน

02-28/ 06:50(Depart)

02-28/ 09:00(Arrival)

02-28/ 07:30(Depart)

02-28/ 09:16(Arrival)

02-28/ 07:52(Depart)

02-28/ 09:16(Arrival)

arrive

9C6535

Shanghaipudong

ต้าเหลียน

02-28/ 19:05(Depart)

02-28/ 21:05(Arrival)

02-28/ 20:00(Depart)

02-28/ 21:50(Arrival)

--

--

delay

9C8713

หยางโจว (ไถโจว)

ต้าเหลียน

02-28/ 17:25(Depart)

02-28/ 19:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8773

หนิงโป

ต้าเหลียน

02-28/ 07:30(Depart)

02-28/ 09:45(Arrival)

--

--

--

--

cancel

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.