ต้าเหลียน flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6859

ต้าเหลียน

ฉือเจียจวง

09-28/ 06:55(Depart)

09-28/ 08:25(Arrival)

--

09-28/ 08:17(Arrival)

09-28/ 06:50(Depart)

09-28/ 08:22(Arrival)

arrive

9C8844

ต้าเหลียน

Shanghaipudong

09-28/ 11:00(Depart)

09-28/ 12:55(Arrival)

--

09-28/ 12:48(Arrival)

09-28/ 10:56(Depart)

--

take off

9C6536

ต้าเหลียน

Shanghaipudong

09-28/ 23:05(Depart)

09-29/ 01:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6777

ต้าเหลียน

หยางโจว (ไถโจว)

09-28/ 06:40(Depart)

09-28/ 08:30(Arrival)

--

09-28/ 08:03(Arrival)

09-28/ 06:30(Depart)

09-28/ 08:07(Arrival)

arrive

9C7619

ต้าเหลียน

จี่หนาน

09-28/ 08:40(Depart)

09-28/ 09:50(Arrival)

--

09-28/ 09:58(Arrival)

09-28/ 08:34(Depart)

09-28/ 10:04(Arrival)

arrive

9C6779

ต้าเหลียน

ฉางโจว

09-28/ 12:40(Depart)

09-28/ 14:20(Arrival)

--

--

09-28/ 12:35(Depart)

--

take off

9C6731

ต้าเหลียน

ฮูฮอต

09-28/ 17:20(Depart)

09-28/ 19:30(Arrival)

09-28/ 17:20(Depart)

09-28/ 19:30(Arrival)

--

--

plan

9C7387

ต้าเหลียน

หลานโจว

09-28/ 16:55(Depart)

09-28/ 20:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6365

ต้าเหลียน

หนิงโป

09-28/ 06:55(Depart)

09-28/ 08:50(Arrival)

--

09-28/ 08:46(Arrival)

09-28/ 06:54(Depart)

09-28/ 08:52(Arrival)

arrive

9C7193

ต้าเหลียน

หนานจิง

09-28/ 19:10(Depart)

09-28/ 20:55(Arrival)

09-28/ 19:10(Depart)

09-28/ 20:55(Arrival)

--

--

plan

9C7194

หนานจิง

ต้าเหลียน

09-28/ 10:00(Depart)

09-28/ 11:40(Arrival)

--

09-28/ 11:39(Arrival)

09-28/ 09:56(Depart)

09-28/ 11:42(Arrival)

arrive

9C7388

หลานโจว

ต้าเหลียน

09-28/ 13:20(Depart)

09-28/ 16:05(Arrival)

09-28/ 13:20(Depart)

09-28/ 16:05(Arrival)

--

--

plan

9C6780

ฉางโจว

ต้าเหลียน

09-28/ 15:30(Depart)

09-28/ 17:15(Arrival)

09-28/ 15:30(Depart)

09-28/ 17:15(Arrival)

--

--

plan

9C8843

Shanghaipudong

ต้าเหลียน

09-28/ 08:10(Depart)

09-28/ 10:05(Arrival)

--

09-28/ 09:47(Arrival)

09-28/ 08:05(Depart)

09-28/ 09:53(Arrival)

arrive

9C6535

Shanghaipudong

ต้าเหลียน

09-28/ 23:00(Depart)

09-29/ 00:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6366

หนิงโป

ต้าเหลียน

09-28/ 14:35(Depart)

09-28/ 16:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6860

ฉือเจียจวง

ต้าเหลียน

09-28/ 18:10(Depart)

09-28/ 19:40(Arrival)

09-28/ 18:10(Depart)

09-28/ 19:40(Arrival)

--

--

plan

9C6778

หยางโจว (ไถโจว)

ต้าเหลียน

09-28/ 16:50(Depart)

09-28/ 18:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C7620

จี่หนาน

ต้าเหลียน

09-28/ 21:55(Depart)

09-28/ 23:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6732

ฮูฮอต

ต้าเหลียน

09-28/ 20:30(Depart)

09-28/ 22:15(Arrival)

09-28/ 20:30(Depart)

09-28/ 22:15(Arrival)

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.