ต้าเหลียน flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8844

ต้าเหลียน

Shanghaipudong

10-28/ 11:30(Depart)

10-28/ 13:35(Arrival)

--

10-28/ 13:01(Arrival)

10-28/ 11:26(Depart)

10-28/ 13:01(Arrival)

arrive

9C6808

ต้าเหลียน

Shanghaipudong

10-28/ 17:50(Depart)

10-28/ 20:10(Arrival)

--

10-28/ 19:18(Arrival)

10-28/ 17:46(Depart)

10-28/ 19:18(Arrival)

arrive

9C8880

ต้าเหลียน

ฉือเจียจวง

10-28/ 09:55(Depart)

10-28/ 11:25(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6418

ต้าเหลียน

ฉือเจียจวง

10-28/ 19:20(Depart)

10-28/ 20:45(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8774

ต้าเหลียน

หนิงโป

10-28/ 11:55(Depart)

10-28/ 13:55(Arrival)

--

10-28/ 13:54(Arrival)

10-28/ 12:04(Depart)

10-28/ 13:54(Arrival)

arrive

9C6941

ต้าเหลียน

หนานหนิง

10-28/ 07:45(Depart)

10-28/ 11:15(Arrival)

--

10-28/ 11:18(Arrival)

10-28/ 07:46(Depart)

10-28/ 11:17(Arrival)

arrive

9C6854

ต้าเหลียน

หนานฉาง

10-28/ 15:10(Depart)

10-28/ 17:20(Arrival)

--

10-28/ 17:25(Arrival)

10-28/ 15:25(Depart)

10-28/ 17:25(Arrival)

arrive

9C6937

ต้าเหลียน

หนานทง

10-28/ 09:15(Depart)

10-28/ 11:10(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8714

ต้าเหลียน

หยางโจว (ไถโจว)

10-28/ 22:20(Depart)

10-29/ 00:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8879

ฉือเจียจวง

ต้าเหลียน

10-28/ 07:30(Depart)

10-28/ 08:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6417

ฉือเจียจวง

ต้าเหลียน

10-28/ 16:50(Depart)

10-28/ 18:25(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8773

หนิงโป

ต้าเหลียน

10-28/ 08:05(Depart)

10-28/ 10:05(Arrival)

10-28/ 08:05(Depart)

10-28/ 09:56(Arrival)

10-28/ 08:01(Depart)

10-28/ 09:46(Arrival)

arrive

9C8713

หยางโจว (ไถโจว)

ต้าเหลียน

10-28/ 19:50(Depart)

10-28/ 21:30(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8843

Shanghaipudong

ต้าเหลียน

10-28/ 08:40(Depart)

10-28/ 10:40(Arrival)

--

10-28/ 10:20(Arrival)

10-28/ 08:53(Depart)

10-28/ 10:20(Arrival)

arrive

9C6807

Shanghaipudong

ต้าเหลียน

10-28/ 14:40(Depart)

10-28/ 16:40(Arrival)

--

10-28/ 16:44(Arrival)

10-28/ 15:00(Depart)

10-28/ 16:44(Arrival)

arrive

9C6853

หนานฉาง

ต้าเหลียน

10-28/ 20:30(Depart)

10-28/ 22:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6938

หนานทง

ต้าเหลียน

10-28/ 11:55(Depart)

10-28/ 13:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6942

หนานหนิง

ต้าเหลียน

10-28/ 13:00(Depart)

10-28/ 16:55(Arrival)

--

10-28/ 16:31(Arrival)

10-28/ 13:21(Depart)

10-28/ 16:31(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.