ฝูโจว flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8764

ฝูโจว

หยางโจว (ไถโจว)

04-16/ 11:20(Depart)

04-16/ 13:00(Arrival)

--

04-16/ 12:47(Arrival)

04-16/ 11:37(Depart)

04-16/ 12:46(Arrival)

arrive

9C8786

ฝูโจว

เหยียนเฉิน

04-16/ 13:05(Depart)

04-16/ 14:55(Arrival)

04-16/ 13:25(Depart)

04-16/ 15:33(Arrival)

04-16/ 13:43(Depart)

04-16/ 15:34(Arrival)

arrive

9C6542

ฝูโจว

หลานโจว

04-16/ 11:45(Depart)

04-16/ 15:15(Arrival)

--

04-16/ 15:52(Arrival)

04-16/ 12:29(Depart)

04-16/ 15:55(Arrival)

arrive

9C6284

ฝูโจว

เสิ่นหยาง

04-16/ 17:05(Depart)

04-16/ 20:15(Arrival)

--

04-16/ 19:47(Arrival)

04-16/ 17:05(Depart)

--

take off

9C8763

หยางโจว (ไถโจว)

ฝูโจว

04-16/ 13:50(Depart)

04-16/ 15:35(Arrival)

--

04-16/ 15:30(Arrival)

04-16/ 14:05(Depart)

04-16/ 15:30(Arrival)

arrive

9C6541

หลานโจว

ฝูโจว

04-16/ 07:55(Depart)

04-16/ 10:55(Arrival)

--

04-16/ 10:48(Arrival)

04-16/ 07:54(Depart)

04-16/ 10:48(Arrival)

arrive

9C6283

เสิ่นหยาง

ฝูโจว

04-16/ 06:55(Depart)

04-16/ 10:05(Arrival)

--

04-16/ 10:14(Arrival)

04-16/ 07:16(Depart)

04-16/ 10:14(Arrival)

arrive

9C8785

เหยียนเฉิน

ฝูโจว

04-16/ 10:20(Depart)

04-16/ 12:10(Arrival)

--

04-16/ 12:32(Arrival)

04-16/ 10:46(Depart)

04-16/ 12:32(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.