ฝูโจว flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8764

ฝูโจว

หยางโจว (ไถโจว)

11-27/ 12:30(Depart)

11-27/ 14:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6542

ฝูโจว

หลานโจว

11-27/ 11:30(Depart)

11-27/ 15:10(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6284

ฝูโจว

เสิ่นหยาง

11-27/ 18:00(Depart)

11-27/ 21:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8786

ฝูโจว

เหยียนเฉิน

11-27/ 13:10(Depart)

11-27/ 15:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6541

หลานโจว

ฝูโจว

11-27/ 07:35(Depart)

11-27/ 10:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8785

เหยียนเฉิน

ฝูโจว

11-27/ 10:25(Depart)

11-27/ 12:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8763

หยางโจว (ไถโจว)

ฝูโจว

11-27/ 15:30(Depart)

11-27/ 17:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6283

เสิ่นหยาง

ฝูโจว

11-27/ 07:25(Depart)

11-27/ 11:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.