เหอเฝย์ flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8693

เหอเฝย์

ยินฉวน

09-26/ 10:45(Depart)

09-26/ 13:10(Arrival)

--

09-26/ 12:57(Arrival)

09-26/ 10:47(Depart)

09-26/ 13:04(Arrival)

arrive

9C6907

เหอเฝย์

ไป่ไห่

09-26/ 15:10(Depart)

09-26/ 17:40(Arrival)

09-26/ 16:30(Depart)

09-26/ 18:57(Arrival)

09-26/ 16:30(Depart)

09-26/ 19:09(Arrival)

arrive

9C6908

เหอเฝย์

เสิ่นหยาง

09-26/ 21:35(Depart)

09-26/ 23:50(Arrival)

09-26/ 23:05(Depart)

09-27/ 01:22(Arrival)

--

--

delay

9C6134

เหอเฝย์

หลานโจว

09-26/ 10:50(Depart)

09-26/ 13:30(Arrival)

09-26/ 11:15(Depart)

09-26/ 13:42(Arrival)

09-26/ 11:09(Depart)

09-26/ 13:47(Arrival)

arrive

9C8694

เหอเฝย์

เจียหยาง

09-26/ 17:00(Depart)

09-26/ 18:50(Arrival)

--

09-26/ 18:47(Arrival)

09-26/ 16:52(Depart)

09-26/ 18:51(Arrival)

arrive

9C8693

เจียหยาง

เหอเฝย์

09-26/ 08:00(Depart)

09-26/ 09:55(Arrival)

--

09-26/ 09:49(Arrival)

09-26/ 07:56(Depart)

09-26/ 09:54(Arrival)

arrive

9C8694

ยินฉวน

เหอเฝย์

09-26/ 14:00(Depart)

09-26/ 16:10(Arrival)

--

09-26/ 16:09(Arrival)

09-26/ 13:56(Depart)

09-26/ 16:12(Arrival)

arrive

9C6908

ไป่ไห่

เหอเฝย์

09-26/ 18:30(Depart)

09-26/ 20:45(Arrival)

09-26/ 20:10(Depart)

09-26/ 22:26(Arrival)

09-26/ 20:05(Depart)

--

take off

9C6907

เสิ่นหยาง

เหอเฝย์

09-26/ 11:30(Depart)

09-26/ 14:10(Arrival)

--

09-26/ 14:10(Arrival)

09-26/ 11:19(Depart)

09-26/ 14:17(Arrival)

arrive

9C6133

หลานโจว

เหอเฝย์

09-26/ 07:40(Depart)

09-26/ 09:50(Arrival)

--

09-26/ 09:47(Arrival)

09-26/ 07:29(Depart)

09-26/ 09:51(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.