เหอเฝย์ flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8694

เหอเฝย์

เจียหยาง

04-16/ 17:05(Depart)

04-16/ 19:00(Arrival)

04-16/ 19:17(Depart)

04-16/ 21:23(Arrival)

04-16/ 19:41(Depart)

--

take off

9C8693

เหอเฝย์

ยินฉวน

04-16/ 10:50(Depart)

04-16/ 13:10(Arrival)

04-16/ 11:10(Depart)

04-16/ 13:42(Arrival)

04-16/ 11:22(Depart)

04-16/ 13:43(Arrival)

arrive

9C8797

เหอเฝย์

ไป่ไห่

04-16/ 09:30(Depart)

04-16/ 12:10(Arrival)

--

04-16/ 12:21(Arrival)

04-16/ 09:59(Depart)

04-16/ 12:22(Arrival)

arrive

9C6628

เหอเฝย์

เสิ่นหยาง

04-16/ 10:25(Depart)

04-16/ 12:55(Arrival)

--

04-16/ 12:58(Arrival)

04-16/ 10:27(Depart)

04-16/ 12:58(Arrival)

arrive

9C8798

เหอเฝย์

ฉือเจียจวง

04-16/ 16:10(Depart)

04-16/ 17:55(Arrival)

--

04-16/ 17:37(Arrival)

04-16/ 16:15(Depart)

04-16/ 17:37(Arrival)

arrive

9C6134

เหอเฝย์

หลานโจว

04-16/ 10:30(Depart)

04-16/ 13:00(Arrival)

--

04-16/ 13:13(Arrival)

04-16/ 10:56(Depart)

04-16/ 13:13(Arrival)

arrive

9C8693

เจียหยาง

เหอเฝย์

04-16/ 08:00(Depart)

04-16/ 09:55(Arrival)

--

04-16/ 09:47(Arrival)

04-16/ 08:12(Depart)

04-16/ 09:47(Arrival)

arrive

9C8797

ฉือเจียจวง

เหอเฝย์

04-16/ 07:00(Depart)

04-16/ 08:40(Arrival)

--

04-16/ 08:22(Arrival)

04-16/ 06:57(Depart)

04-16/ 08:22(Arrival)

arrive

9C6627

เสิ่นหยาง

เหอเฝย์

04-16/ 06:45(Depart)

04-16/ 09:35(Arrival)

--

04-16/ 09:09(Arrival)

04-16/ 06:44(Depart)

04-16/ 09:10(Arrival)

arrive

9C8694

ยินฉวน

เหอเฝย์

04-16/ 14:00(Depart)

04-16/ 16:10(Arrival)

04-16/ 16:50(Depart)

04-16/ 18:47(Arrival)

04-16/ 16:51(Depart)

04-16/ 18:47(Arrival)

arrive

9C8798

ไป่ไห่

เหอเฝย์

04-16/ 13:00(Depart)

04-16/ 15:20(Arrival)

--

04-16/ 15:22(Arrival)

04-16/ 13:19(Depart)

04-16/ 15:22(Arrival)

arrive

9C6133

หลานโจว

เหอเฝย์

04-16/ 07:30(Depart)

04-16/ 09:35(Arrival)

--

04-16/ 09:36(Arrival)

04-16/ 07:36(Depart)

04-16/ 09:36(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.