เหอเฝย์ flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8797

เหอเฝย์

ไป่ไห่

12-09/ 16:05(Depart)

12-09/ 18:45(Arrival)

--

12-09/ 18:25(Arrival)

12-09/ 16:04(Depart)

12-09/ 18:26(Arrival)

arrive

9C8798

เหอเฝย์

ฉือเจียจวง

12-09/ 22:35(Depart)

12-10/ 00:25(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6628

เหอเฝย์

เสิ่นหยาง

12-09/ 11:05(Depart)

12-09/ 13:30(Arrival)

--

12-09/ 13:34(Arrival)

12-09/ 11:15(Depart)

12-09/ 13:30(Arrival)

arrive

9C6134

เหอเฝย์

หลานโจว

12-09/ 10:30(Depart)

12-09/ 13:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6307

เหอเฝย์

จ้านเจียง

12-09/ 09:30(Depart)

12-09/ 12:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6308

เหอเฝย์

ต้าเหลียน

12-09/ 15:50(Depart)

12-09/ 17:30(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8797

ฉือเจียจวง

เหอเฝย์

12-09/ 13:30(Depart)

12-09/ 15:15(Arrival)

--

12-09/ 14:53(Arrival)

12-09/ 13:31(Depart)

12-09/ 14:52(Arrival)

arrive

9C8798

ไป่ไห่

เหอเฝย์

12-09/ 19:30(Depart)

12-09/ 21:45(Arrival)

12-09/ 20:00(Depart)

12-09/ 21:51(Arrival)

12-09/ 19:56(Depart)

12-09/ 21:51(Arrival)

arrive

9C6308

จ้านเจียง

เหอเฝย์

12-09/ 12:50(Depart)

12-09/ 14:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6627

เสิ่นหยาง

เหอเฝย์

12-09/ 07:05(Depart)

12-09/ 09:50(Arrival)

--

12-09/ 09:13(Arrival)

12-09/ 06:59(Depart)

12-09/ 09:13(Arrival)

arrive

9C6133

หลานโจว

เหอเฝย์

12-09/ 07:25(Depart)

12-09/ 09:35(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6307

ต้าเหลียน

เหอเฝย์

12-09/ 06:40(Depart)

12-09/ 08:35(Arrival)

--

--

--

--

cancel

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.