เหอเฝย์ flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6134

เหอเฝย์

หลานโจว

11-27/ 10:35(Depart)

11-27/ 13:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6628

เหอเฝย์

เสิ่นหยาง

11-27/ 11:00(Depart)

11-27/ 13:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8694

เหอเฝย์

เจียหยาง

11-27/ 22:35(Depart)

11-28/ 00:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8693

เหอเฝย์

ยินฉวน

11-27/ 16:10(Depart)

11-27/ 18:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8797

เหอเฝย์

ไป่ไห่

11-27/ 15:15(Depart)

11-27/ 18:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8798

เหอเฝย์

ฉือเจียจวง

11-27/ 21:55(Depart)

11-27/ 23:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6133

หลานโจว

เหอเฝย์

11-27/ 07:25(Depart)

11-27/ 09:45(Arrival)

--

11-27/ 09:34(Arrival)

11-27/ 07:44(Depart)

--

take off

9C8693

เจียหยาง

เหอเฝย์

11-27/ 13:35(Depart)

11-27/ 15:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6627

เสิ่นหยาง

เหอเฝย์

11-27/ 07:20(Depart)

11-27/ 10:10(Arrival)

--

11-27/ 09:43(Arrival)

11-27/ 07:27(Depart)

--

take off

9C8694

ยินฉวน

เหอเฝย์

11-27/ 19:25(Depart)

11-27/ 21:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8798

ไป่ไห่

เหอเฝย์

11-27/ 18:45(Depart)

11-27/ 21:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8797

ฉือเจียจวง

เหอเฝย์

11-27/ 12:40(Depart)

11-27/ 14:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.