หวายอัน flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8857

หวายอัน

หลานโจว

02-28/ 14:55(Depart)

02-28/ 17:35(Arrival)

--

02-28/ 17:43(Arrival)

02-28/ 15:15(Depart)

02-28/ 17:42(Arrival)

arrive

9C8858

หวายอัน

หนิงโป

02-28/ 10:45(Depart)

02-28/ 11:55(Arrival)

--

02-28/ 11:53(Arrival)

02-28/ 10:50(Depart)

02-28/ 11:53(Arrival)

arrive

9C8671

หวายอัน

ฮาร์บิน

02-28/ 09:50(Depart)

02-28/ 12:15(Arrival)

--

02-28/ 12:06(Arrival)

02-28/ 10:07(Depart)

02-28/ 12:07(Arrival)

arrive

9C6332

หวายอัน

กว่างโจว

02-28/ 22:10(Depart)

03-01/ 01:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8672

หวายอัน

เซินเจิ้น

02-28/ 15:00(Depart)

02-28/ 17:45(Arrival)

02-28/ 15:37(Depart)

02-28/ 18:07(Arrival)

02-28/ 15:50(Depart)

02-28/ 18:07(Arrival)

arrive

9C8666

หวายอัน

ฉือเจียจวง

02-28/ 21:50(Depart)

02-28/ 23:25(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8665

หวายอัน

เวินโจว

02-28/ 17:05(Depart)

02-28/ 18:45(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8857

หนิงโป

หวายอัน

02-28/ 12:50(Depart)

02-28/ 14:10(Arrival)

--

02-28/ 14:12(Arrival)

02-28/ 13:15(Depart)

02-28/ 14:13(Arrival)

arrive

9C8858

หลานโจว

หวายอัน

02-28/ 07:25(Depart)

02-28/ 10:00(Arrival)

--

02-28/ 09:52(Arrival)

02-28/ 07:44(Depart)

02-28/ 09:53(Arrival)

arrive

9C6331

กว่างโจว

หวายอัน

02-28/ 16:55(Depart)

02-28/ 19:30(Arrival)

--

02-28/ 19:09(Arrival)

02-28/ 17:08(Depart)

--

take off

9C8671

เซินเจิ้น

หวายอัน

02-28/ 06:50(Depart)

02-28/ 09:05(Arrival)

--

02-28/ 09:07(Arrival)

02-28/ 07:10(Depart)

02-28/ 09:08(Arrival)

arrive

9C8672

ฮาร์บิน

หวายอัน

02-28/ 11:25(Depart)

02-28/ 14:15(Arrival)

--

02-28/ 15:02(Arrival)

02-28/ 12:38(Depart)

02-28/ 15:01(Arrival)

arrive

9C8666

เวินโจว

หวายอัน

02-28/ 19:35(Depart)

02-28/ 21:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8665

ฉือเจียจวง

หวายอัน

02-28/ 14:40(Depart)

02-28/ 16:15(Arrival)

--

--

--

--

cancel

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.