หวายอัน flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8671

หวายอัน

ฮาร์บิน

12-03/ 09:45(Depart)

12-03/ 12:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8672

หวายอัน

เซินเจิ้น

12-03/ 15:00(Depart)

12-03/ 17:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8858

หวายอัน

หนิงโป

12-03/ 10:45(Depart)

12-03/ 11:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8666

หวายอัน

ฉือเจียจวง

12-03/ 21:25(Depart)

12-03/ 22:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8665

หวายอัน

เวินโจว

12-03/ 16:45(Depart)

12-03/ 18:20(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8857

หวายอัน

หลานโจว

12-03/ 14:50(Depart)

12-03/ 17:35(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8671

เซินเจิ้น

หวายอัน

12-03/ 06:40(Depart)

12-03/ 08:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8672

ฮาร์บิน

หวายอัน

12-03/ 11:25(Depart)

12-03/ 14:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8666

เวินโจว

หวายอัน

12-03/ 19:15(Depart)

12-03/ 20:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8665

ฉือเจียจวง

หวายอัน

12-03/ 14:35(Depart)

12-03/ 16:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8857

หนิงโป

หวายอัน

12-03/ 12:50(Depart)

12-03/ 14:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8858

หลานโจว

หวายอัน

12-03/ 07:45(Depart)

12-03/ 10:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.