หวายอัน flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8671

หวายอัน

ฮาร์บิน

09-29/ 09:45(Depart)

09-29/ 12:05(Arrival)

--

09-29/ 12:04(Arrival)

09-29/ 09:53(Depart)

09-29/ 12:04(Arrival)

arrive

9C8672

หวายอัน

เซินเจิ้น

09-29/ 14:40(Depart)

09-29/ 17:15(Arrival)

09-29/ 16:00(Depart)

09-29/ 18:27(Arrival)

09-29/ 16:14(Depart)

09-29/ 18:28(Arrival)

arrive

9C8858

หวายอัน

หนิงโป

09-29/ 10:50(Depart)

09-29/ 12:05(Arrival)

09-29/ 11:15(Depart)

09-29/ 12:17(Arrival)

09-29/ 11:17(Depart)

09-29/ 12:17(Arrival)

arrive

9C8857

หวายอัน

หลานโจว

09-29/ 15:05(Depart)

09-29/ 17:45(Arrival)

09-29/ 15:30(Depart)

09-29/ 18:14(Arrival)

09-29/ 15:45(Depart)

09-29/ 18:14(Arrival)

arrive

9C8872

หวายอัน

Shanghaipudong

09-29/ 09:40(Depart)

09-29/ 11:00(Arrival)

--

09-29/ 10:36(Arrival)

09-29/ 09:37(Depart)

09-29/ 10:35(Arrival)

arrive

9C8671

เซินเจิ้น

หวายอัน

09-29/ 06:20(Depart)

09-29/ 08:45(Arrival)

--

09-29/ 08:38(Arrival)

09-29/ 06:32(Depart)

09-29/ 08:38(Arrival)

arrive

9C8672

ฮาร์บิน

หวายอัน

09-29/ 11:05(Depart)

09-29/ 13:50(Arrival)

--

09-29/ 13:32(Arrival)

09-29/ 11:25(Depart)

09-29/ 13:32(Arrival)

arrive

9C8857

หนิงโป

หวายอัน

09-29/ 12:55(Depart)

09-29/ 14:10(Arrival)

09-29/ 13:30(Depart)

09-29/ 14:41(Arrival)

09-29/ 13:38(Depart)

09-29/ 14:41(Arrival)

arrive

9C8858

หลานโจว

หวายอัน

09-29/ 07:45(Depart)

09-29/ 10:05(Arrival)

--

09-29/ 10:30(Arrival)

09-29/ 08:23(Depart)

09-29/ 10:30(Arrival)

arrive

9C8871

Shanghaipudong

หวายอัน

09-29/ 07:20(Depart)

09-29/ 08:30(Arrival)

--

09-29/ 08:28(Arrival)

09-29/ 07:38(Depart)

09-29/ 08:28(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.