หวายอัน flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8857

หวายอัน

หลานโจว

05-14/ 14:55(Depart)

05-14/ 17:35(Arrival)

--

05-14/ 17:13(Arrival)

05-14/ 14:59(Depart)

--

take off

9C8671

หวายอัน

ฮาร์บิน

05-14/ 09:45(Depart)

05-14/ 12:15(Arrival)

--

05-14/ 12:24(Arrival)

05-14/ 10:21(Depart)

05-14/ 12:24(Arrival)

arrive

9C8666

หวายอัน

ฉือเจียจวง

05-14/ 20:50(Depart)

05-14/ 22:20(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8665

หวายอัน

เวินโจว

05-14/ 16:10(Depart)

05-14/ 17:45(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8672

หวายอัน

เซินเจิ้น

05-14/ 14:40(Depart)

05-14/ 17:15(Arrival)

05-14/ 16:00(Depart)

05-14/ 18:35(Arrival)

--

--

delay

9C8858

หวายอัน

หนิงโป

05-14/ 10:50(Depart)

05-14/ 12:05(Arrival)

--

05-14/ 11:58(Arrival)

05-14/ 10:58(Depart)

05-14/ 11:58(Arrival)

arrive

9C8671

เซินเจิ้น

หวายอัน

05-14/ 06:20(Depart)

05-14/ 08:55(Arrival)

--

05-14/ 08:47(Arrival)

05-14/ 06:47(Depart)

05-14/ 08:46(Arrival)

arrive

9C8666

เวินโจว

หวายอัน

05-14/ 18:35(Depart)

05-14/ 20:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8665

ฉือเจียจวง

หวายอัน

05-14/ 14:00(Depart)

05-14/ 15:25(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8672

ฮาร์บิน

หวายอัน

05-14/ 11:05(Depart)

05-14/ 13:50(Arrival)

--

05-14/ 13:48(Arrival)

05-14/ 11:37(Depart)

05-14/ 13:48(Arrival)

arrive

9C8857

หนิงโป

หวายอัน

05-14/ 12:55(Depart)

05-14/ 14:10(Arrival)

--

05-14/ 14:08(Arrival)

05-14/ 13:07(Depart)

05-14/ 14:08(Arrival)

arrive

9C8858

หลานโจว

หวายอัน

05-14/ 07:45(Depart)

05-14/ 10:05(Arrival)

--

05-14/ 10:07(Arrival)

05-14/ 07:55(Depart)

05-14/ 10:08(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.