หวายอัน flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8857

หวายอัน

หลานโจว

09-26/ 14:55(Depart)

09-26/ 17:25(Arrival)

--

09-26/ 17:22(Arrival)

09-26/ 14:47(Depart)

09-26/ 17:27(Arrival)

arrive

9C8858

หวายอัน

หนิงโป

09-26/ 10:50(Depart)

09-26/ 12:05(Arrival)

--

09-26/ 11:58(Arrival)

09-26/ 10:36(Depart)

09-26/ 12:02(Arrival)

arrive

9C8672

หวายอัน

เซินเจิ้น

09-26/ 14:25(Depart)

09-26/ 17:15(Arrival)

09-26/ 15:50(Depart)

09-26/ 18:22(Arrival)

09-26/ 15:53(Depart)

09-26/ 18:29(Arrival)

arrive

9C8671

หวายอัน

ฮาร์บิน

09-26/ 09:50(Depart)

09-26/ 12:20(Arrival)

--

09-26/ 11:54(Arrival)

09-26/ 09:42(Depart)

09-26/ 11:58(Arrival)

arrive

9C8858

หลานโจว

หวายอัน

09-26/ 07:45(Depart)

09-26/ 10:05(Arrival)

--

09-26/ 09:57(Arrival)

09-26/ 07:39(Depart)

09-26/ 09:58(Arrival)

arrive

9C8857

หนิงโป

หวายอัน

09-26/ 12:55(Depart)

09-26/ 14:10(Arrival)

--

09-26/ 13:54(Arrival)

09-26/ 12:49(Depart)

09-26/ 14:03(Arrival)

arrive

9C8672

ฮาร์บิน

หวายอัน

09-26/ 11:05(Depart)

09-26/ 13:40(Arrival)

--

09-26/ 13:40(Arrival)

09-26/ 10:54(Depart)

09-26/ 13:44(Arrival)

arrive

9C8671

เซินเจิ้น

หวายอัน

09-26/ 06:20(Depart)

09-26/ 08:55(Arrival)

--

09-26/ 08:36(Arrival)

09-26/ 06:15(Depart)

09-26/ 08:40(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.