ฮาร์บิน flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6693

ฮาร์บิน

หนานฉาง

09-28/ 12:25(Depart)

09-28/ 15:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6331

ฮาร์บิน

โม่เหอ

09-28/ 17:05(Depart)

09-28/ 18:50(Arrival)

09-28/ 17:05(Depart)

09-28/ 18:45(Arrival)

--

--

plan

9C8674

ฮาร์บิน

ฉือเจียจวง

09-28/ 10:55(Depart)

09-28/ 13:15(Arrival)

--

09-28/ 13:17(Arrival)

09-28/ 10:54(Depart)

--

take off

9C6704

ฮาร์บิน

Shanghaipudong

09-28/ 13:35(Depart)

09-28/ 16:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8870

ฮาร์บิน

Shanghaipudong

09-28/ 19:40(Depart)

09-28/ 23:05(Arrival)

09-28/ 19:40(Depart)

09-28/ 23:05(Arrival)

--

--

plan

9C6332

ฮาร์บิน

Shanghaipudong

09-28/ 22:10(Depart)

09-29/ 01:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8684

ฮาร์บิน

หนิงโป

09-28/ 21:15(Depart)

09-29/ 00:30(Arrival)

09-28/ 21:15(Depart)

09-29/ 00:20(Arrival)

--

--

plan

9C8672

ฮาร์บิน

หวายอัน

09-28/ 11:05(Depart)

09-28/ 13:40(Arrival)

--

09-28/ 13:36(Arrival)

09-28/ 10:48(Depart)

--

take off

9C8944

ฮาร์บิน

หยางโจว (ไถโจว)

09-28/ 19:50(Depart)

09-28/ 22:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6703

Shanghaipudong

ฮาร์บิน

09-28/ 07:10(Depart)

09-28/ 10:05(Arrival)

--

09-28/ 09:47(Arrival)

09-28/ 07:10(Depart)

09-28/ 09:50(Arrival)

arrive

9C6331

Shanghaipudong

ฮาร์บิน

09-28/ 13:10(Depart)

09-28/ 16:00(Arrival)

09-28/ 13:10(Depart)

09-28/ 16:00(Arrival)

--

--

plan

9C8869

Shanghaipudong

ฮาร์บิน

09-28/ 15:30(Depart)

09-28/ 18:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8683

หนิงโป

ฮาร์บิน

09-28/ 17:10(Depart)

09-28/ 20:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6694

หนานฉาง

ฮาร์บิน

09-28/ 08:00(Depart)

09-28/ 11:20(Arrival)

--

09-28/ 11:08(Arrival)

09-28/ 07:51(Depart)

09-28/ 11:17(Arrival)

arrive

9C6332

โม่เหอ

ฮาร์บิน

09-28/ 19:35(Depart)

09-28/ 21:10(Arrival)

09-28/ 19:35(Depart)

09-28/ 21:10(Arrival)

--

--

plan

9C8673

ฉือเจียจวง

ฮาร์บิน

09-28/ 07:50(Depart)

09-28/ 09:55(Arrival)

--

09-28/ 09:47(Arrival)

09-28/ 07:45(Depart)

09-28/ 09:51(Arrival)

arrive

9C8943

หยางโจว (ไถโจว)

ฮาร์บิน

09-28/ 15:55(Depart)

09-28/ 18:30(Arrival)

09-28/ 15:55(Depart)

09-28/ 18:30(Arrival)

--

--

plan

9C8671

หวายอัน

ฮาร์บิน

09-28/ 09:50(Depart)

09-28/ 12:20(Arrival)

--

09-28/ 11:58(Arrival)

09-28/ 09:37(Depart)

--

take off

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.