ฮาร์บิน flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8966

ฮาร์บิน

Shanghaipudong

06-16/ 12:25(Depart)

06-16/ 16:00(Arrival)

--

06-16/ 15:08(Arrival)

06-16/ 12:41(Depart)

06-16/ 15:08(Arrival)

arrive

9C8860

ฮาร์บิน

Shanghaipudong

06-16/ 13:30(Depart)

06-16/ 17:05(Arrival)

--

06-16/ 16:04(Arrival)

06-16/ 13:38(Depart)

06-16/ 16:02(Arrival)

arrive

9C8870

ฮาร์บิน

Shanghaipudong

06-16/ 19:30(Depart)

06-16/ 22:55(Arrival)

--

06-16/ 22:15(Arrival)

06-16/ 19:44(Depart)

--

take off

9C6527

ฮาร์บิน

เจียเกอตาชี

06-16/ 16:00(Depart)

06-16/ 17:15(Arrival)

--

06-16/ 17:20(Arrival)

06-16/ 16:20(Depart)

06-16/ 17:22(Arrival)

arrive

9C6528

ฮาร์บิน

เจียหยาง

06-16/ 20:10(Depart)

06-17/ 00:20(Arrival)

--

06-17/ 00:26(Arrival)

06-16/ 20:34(Depart)

--

take off

9C8944

ฮาร์บิน

หยางโจว (ไถโจว)

06-16/ 10:45(Depart)

06-16/ 13:35(Arrival)

06-16/ 11:20(Depart)

06-16/ 13:48(Arrival)

06-16/ 11:33(Depart)

06-16/ 13:48(Arrival)

arrive

9C8974

ฮาร์บิน

ฉือเจียจวง

06-16/ 23:15(Depart)

06-17/ 01:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8684

ฮาร์บิน

หนิงโป

06-16/ 23:45(Depart)

06-17/ 02:55(Arrival)

06-16/ 23:45(Depart)

06-17/ 02:55(Arrival)

--

--

delay

9C8672

ฮาร์บิน

หวายอัน

06-16/ 11:05(Depart)

06-16/ 13:50(Arrival)

06-16/ 11:55(Depart)

06-16/ 14:34(Arrival)

06-16/ 12:28(Depart)

06-16/ 14:34(Arrival)

arrive

9C8683

หนิงโป

ฮาร์บิน

06-16/ 19:30(Depart)

06-16/ 22:30(Arrival)

06-16/ 19:30(Depart)

06-16/ 22:34(Arrival)

06-16/ 19:47(Depart)

--

take off

9C8973

ฉือเจียจวง

ฮาร์บิน

06-16/ 20:05(Depart)

06-16/ 22:15(Arrival)

06-16/ 21:00(Depart)

06-16/ 23:15(Arrival)

--

--

delay

9C8859

Shanghaipudong

ฮาร์บิน

06-16/ 07:10(Depart)

06-16/ 10:05(Arrival)

--

06-16/ 09:49(Arrival)

06-16/ 07:17(Depart)

06-16/ 09:51(Arrival)

arrive

9C8965

Shanghaipudong

ฮาร์บิน

06-16/ 08:20(Depart)

06-16/ 11:20(Arrival)

--

06-16/ 11:00(Arrival)

06-16/ 08:33(Depart)

06-16/ 11:04(Arrival)

arrive

9C8869

Shanghaipudong

ฮาร์บิน

06-16/ 15:30(Depart)

06-16/ 18:30(Arrival)

--

06-16/ 18:31(Arrival)

06-16/ 15:59(Depart)

06-16/ 18:31(Arrival)

arrive

9C8943

หยางโจว (ไถโจว)

ฮาร์บิน

06-16/ 07:10(Depart)

06-16/ 09:40(Arrival)

--

06-16/ 09:35(Arrival)

06-16/ 07:07(Depart)

06-16/ 09:35(Arrival)

arrive

9C6527

เจียหยาง

ฮาร์บิน

06-16/ 11:00(Depart)

06-16/ 15:00(Arrival)

--

06-16/ 15:10(Arrival)

06-16/ 11:09(Depart)

06-16/ 15:10(Arrival)

arrive

9C6528

เจียเกอตาชี

ฮาร์บิน

06-16/ 18:00(Depart)

06-16/ 19:10(Arrival)

--

06-16/ 19:06(Arrival)

06-16/ 18:08(Depart)

06-16/ 19:05(Arrival)

arrive

9C8671

หวายอัน

ฮาร์บิน

06-16/ 09:45(Depart)

06-16/ 12:15(Arrival)

--

06-16/ 12:42(Arrival)

06-16/ 10:18(Depart)

06-16/ 12:43(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.