ฮาร์บิน flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8944

ฮาร์บิน

หยางโจว (ไถโจว)

04-11/ 10:45(Depart)

04-11/ 13:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8684

ฮาร์บิน

หนิงโป

04-11/ 21:25(Depart)

04-12/ 00:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8966

ฮาร์บิน

Shanghaipudong

04-11/ 12:25(Depart)

04-11/ 16:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8860

ฮาร์บิน

Shanghaipudong

04-11/ 13:30(Depart)

04-11/ 16:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8870

ฮาร์บิน

Shanghaipudong

04-11/ 20:00(Depart)

04-11/ 23:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8672

ฮาร์บิน

หวายอัน

04-11/ 11:05(Depart)

04-11/ 13:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8859

Shanghaipudong

ฮาร์บิน

04-11/ 07:10(Depart)

04-11/ 10:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8965

Shanghaipudong

ฮาร์บิน

04-11/ 08:20(Depart)

04-11/ 11:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8869

Shanghaipudong

ฮาร์บิน

04-11/ 15:50(Depart)

04-11/ 19:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8943

หยางโจว (ไถโจว)

ฮาร์บิน

04-11/ 07:10(Depart)

04-11/ 09:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8671

หวายอัน

ฮาร์บิน

04-11/ 09:45(Depart)

04-11/ 12:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8683

หนิงโป

ฮาร์บิน

04-11/ 17:20(Depart)

04-11/ 20:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.