ฮาร์บิน flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8944

ฮาร์บิน

หยางโจว (ไถโจว)

01-25/ 10:40(Depart)

01-25/ 13:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8860

ฮาร์บิน

Shanghaipudong

01-25/ 13:15(Depart)

01-25/ 16:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8966

ฮาร์บิน

Shanghaipudong

01-25/ 14:35(Depart)

01-25/ 18:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8870

ฮาร์บิน

Shanghaipudong

01-25/ 19:40(Depart)

01-25/ 23:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6348

ฮาร์บิน

Shanghaipudong

01-25/ 21:35(Depart)

01-26/ 00:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8684

ฮาร์บิน

หนิงโป

01-25/ 13:45(Depart)

01-25/ 16:45(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6383

ฮาร์บิน

ไป่ไห่

01-25/ 10:10(Depart)

01-25/ 15:20(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8672

ฮาร์บิน

หวายอัน

01-25/ 11:25(Depart)

01-25/ 14:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8674

ฮาร์บิน

ฉือเจียจวง

01-25/ 21:35(Depart)

01-25/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8943

หยางโจว (ไถโจว)

ฮาร์บิน

01-25/ 07:00(Depart)

01-25/ 09:40(Arrival)

--

01-25/ 09:15(Arrival)

01-25/ 06:56(Depart)

--

take off

9C6347

Shanghaipudong

ฮาร์บิน

01-25/ 06:00(Depart)

01-25/ 08:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8859

Shanghaipudong

ฮาร์บิน

01-25/ 07:30(Depart)

01-25/ 10:25(Arrival)

--

01-25/ 10:08(Arrival)

01-25/ 07:33(Depart)

--

take off

9C8965

Shanghaipudong

ฮาร์บิน

01-25/ 10:25(Depart)

01-25/ 13:25(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8869

Shanghaipudong

ฮาร์บิน

01-25/ 15:40(Depart)

01-25/ 18:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8683

หนิงโป

ฮาร์บิน

01-25/ 09:45(Depart)

01-25/ 12:45(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8671

หวายอัน

ฮาร์บิน

01-25/ 09:50(Depart)

01-25/ 12:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6384

ไป่ไห่

ฮาร์บิน

01-25/ 16:05(Depart)

01-25/ 20:35(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8673

ฉือเจียจวง

ฮาร์บิน

01-25/ 06:45(Depart)

01-25/ 08:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.