ยินฉวน flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8694

ยินฉวน

เหอเฝย์

12-03/ 19:20(Depart)

12-03/ 21:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6914

ยินฉวน

ฟู่หยาง

12-03/ 13:20(Depart)

12-03/ 15:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6274

ยินฉวน

หยางโจว (ไถโจว)

12-03/ 12:45(Depart)

12-03/ 15:20(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6202

ยินฉวน

ฉือเจียจวง

12-03/ 10:15(Depart)

12-03/ 11:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8693

เหอเฝย์

ยินฉวน

12-03/ 16:05(Depart)

12-03/ 18:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6913

ฟู่หยาง

ยินฉวน

12-03/ 09:55(Depart)

12-03/ 12:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6273

หยางโจว (ไถโจว)

ยินฉวน

12-03/ 08:50(Depart)

12-03/ 11:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6201

ฉือเจียจวง

ยินฉวน

12-03/ 07:45(Depart)

12-03/ 09:25(Arrival)

--

--

--

--

cancel

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.