ยินฉวน flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6274

ยินฉวน

หยางโจว (ไถโจว)

02-28/ 13:20(Depart)

02-28/ 15:55(Arrival)

--

02-28/ 16:02(Arrival)

02-28/ 13:36(Depart)

02-28/ 16:02(Arrival)

arrive

9C8640

ยินฉวน

เหยียนเฉิน

02-28/ 13:20(Depart)

02-28/ 15:55(Arrival)

--

02-28/ 15:44(Arrival)

02-28/ 13:22(Depart)

02-28/ 15:45(Arrival)

arrive

9C8694

ยินฉวน

เหอเฝย์

02-28/ 19:25(Depart)

02-28/ 21:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6202

ยินฉวน

ฉือเจียจวง

02-28/ 10:15(Depart)

02-28/ 11:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8636

ยินฉวน

เซี่ยงไฮ้

02-28/ 10:25(Depart)

02-28/ 13:00(Arrival)

--

02-28/ 12:45(Arrival)

02-28/ 10:30(Depart)

02-28/ 12:47(Arrival)

arrive

9C6273

หยางโจว (ไถโจว)

ยินฉวน

02-28/ 09:30(Depart)

02-28/ 12:35(Arrival)

--

02-28/ 12:29(Arrival)

02-28/ 09:51(Depart)

02-28/ 12:23(Arrival)

arrive

9C8639

เหยียนเฉิน

ยินฉวน

02-28/ 09:45(Depart)

02-28/ 12:35(Arrival)

--

02-28/ 12:34(Arrival)

02-28/ 10:03(Depart)

02-28/ 12:34(Arrival)

arrive

9C8693

เหอเฝย์

ยินฉวน

02-28/ 16:10(Depart)

02-28/ 18:40(Arrival)

--

02-28/ 18:40(Arrival)

02-28/ 16:30(Depart)

--

take off

9C6201

ฉือเจียจวง

ยินฉวน

02-28/ 07:40(Depart)

02-28/ 09:30(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8635

เซี่ยงไฮ้

ยินฉวน

02-28/ 06:35(Depart)

02-28/ 09:40(Arrival)

--

02-28/ 09:24(Arrival)

02-28/ 06:43(Depart)

02-28/ 09:24(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.