ยินฉวน flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8694

ยินฉวน

เหอเฝย์

05-18/ 14:00(Depart)

05-18/ 16:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8640

ยินฉวน

เหยียนเฉิน

05-18/ 13:20(Depart)

05-18/ 15:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6274

ยินฉวน

หยางโจว (ไถโจว)

05-18/ 12:45(Depart)

05-18/ 15:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6202

ยินฉวน

ฉือเจียจวง

05-18/ 10:40(Depart)

05-18/ 12:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6696

ยินฉวน

หนานฉาง

05-18/ 15:45(Depart)

05-18/ 17:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8693

เหอเฝย์

ยินฉวน

05-18/ 10:50(Depart)

05-18/ 13:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6273

หยางโจว (ไถโจว)

ยินฉวน

05-18/ 09:10(Depart)

05-18/ 11:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8639

เหยียนเฉิน

ยินฉวน

05-18/ 09:40(Depart)

05-18/ 12:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6201

ฉือเจียจวง

ยินฉวน

05-18/ 08:10(Depart)

05-18/ 09:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6695

หนานฉาง

ยินฉวน

05-18/ 12:25(Depart)

05-18/ 14:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.