ยินฉวน flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6696

ยินฉวน

หนานฉาง

09-28/ 12:05(Depart)

09-28/ 14:40(Arrival)

09-28/ 12:05(Depart)

09-28/ 14:40(Arrival)

--

--

plan

9C6202

ยินฉวน

ฉือเจียจวง

09-28/ 11:10(Depart)

09-28/ 12:40(Arrival)

--

09-28/ 12:29(Arrival)

09-28/ 11:09(Depart)

--

take off

9C8694

ยินฉวน

เหอเฝย์

09-28/ 14:00(Depart)

09-28/ 16:10(Arrival)

09-28/ 14:00(Depart)

09-28/ 16:10(Arrival)

--

--

plan

9C6274

ยินฉวน

หยางโจว (ไถโจว)

09-28/ 12:35(Depart)

09-28/ 15:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6695

หนานฉาง

ยินฉวน

09-28/ 08:40(Depart)

09-28/ 11:15(Arrival)

--

09-28/ 11:01(Arrival)

09-28/ 08:43(Depart)

--

take off

9C8693

เหอเฝย์

ยินฉวน

09-28/ 10:45(Depart)

09-28/ 13:10(Arrival)

--

09-28/ 13:00(Arrival)

09-28/ 10:43(Depart)

--

take off

9C6201

ฉือเจียจวง

ยินฉวน

09-28/ 08:40(Depart)

09-28/ 10:20(Arrival)

--

09-28/ 10:15(Arrival)

09-28/ 08:35(Depart)

09-28/ 10:20(Arrival)

arrive

9C6273

หยางโจว (ไถโจว)

ยินฉวน

09-28/ 09:00(Depart)

09-28/ 11:45(Arrival)

--

09-28/ 11:36(Arrival)

09-28/ 09:03(Depart)

09-28/ 11:44(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.