ยินฉวน flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6202

ยินฉวน

ฉือเจียจวง

10-01/ 10:30(Depart)

10-01/ 11:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6350

ยินฉวน

หนานจิง

10-01/ 14:20(Depart)

10-01/ 16:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6340

ยินฉวน

Shanghaipudong

10-01/ 20:25(Depart)

10-01/ 23:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8640

ยินฉวน

เหยียนเฉิน

10-01/ 13:15(Depart)

10-01/ 15:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8782

ยินฉวน

ชิ่งหยาง

10-01/ 12:20(Depart)

10-01/ 13:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8694

ยินฉวน

เหอเฝย์

10-01/ 18:40(Depart)

10-01/ 20:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6349

หนานจิง

ยินฉวน

10-01/ 10:55(Depart)

10-01/ 13:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6201

ฉือเจียจวง

ยินฉวน

10-01/ 08:00(Depart)

10-01/ 09:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6339

Shanghaipudong

ยินฉวน

10-01/ 16:30(Depart)

10-01/ 19:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8639

เหยียนเฉิน

ยินฉวน

10-01/ 09:40(Depart)

10-01/ 12:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8693

เหอเฝย์

ยินฉวน

10-01/ 15:30(Depart)

10-01/ 17:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8781

ชิ่งหยาง

ยินฉวน

10-01/ 10:45(Depart)

10-01/ 11:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.