เฉวียนโจว flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8910

เฉวียนโจว

เซี่ยงไฮ้

05-18/ 17:55(Depart)

05-18/ 19:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6216

เฉวียนโจว

เซี่ยงไฮ้

05-18/ 21:35(Depart)

05-18/ 23:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6320

เฉวียนโจว

ฉือเจียจวง

05-18/ 10:20(Depart)

05-18/ 13:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6162

เฉวียนโจว

หลานโจว

05-18/ 12:15(Depart)

05-18/ 15:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6319

ฉือเจียจวง

เฉวียนโจว

05-18/ 14:25(Depart)

05-18/ 17:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8909

เซี่ยงไฮ้

เฉวียนโจว

05-18/ 07:50(Depart)

05-18/ 09:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6215

เซี่ยงไฮ้

เฉวียนโจว

05-18/ 19:05(Depart)

05-18/ 20:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6161

หลานโจว

เฉวียนโจว

05-18/ 08:20(Depart)

05-18/ 11:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.