เฉวียนโจว flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8942

เฉวียนโจว

Shanghaipudong

02-28/ 09:05(Depart)

02-28/ 10:50(Arrival)

--

02-28/ 10:33(Arrival)

02-28/ 09:14(Depart)

--

take off

9C6320

เฉวียนโจว

ฉือเจียจวง

02-28/ 12:05(Depart)

02-28/ 14:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6162

เฉวียนโจว

หลานโจว

02-28/ 12:05(Depart)

02-28/ 15:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6216

เฉวียนโจว

เซี่ยงไฮ้

02-28/ 19:55(Depart)

02-28/ 21:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8910

เฉวียนโจว

เซี่ยงไฮ้

02-28/ 21:50(Depart)

02-28/ 23:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8941

Shanghaipudong

เฉวียนโจว

02-28/ 18:55(Depart)

02-28/ 20:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8909

เซี่ยงไฮ้

เฉวียนโจว

02-28/ 06:35(Depart)

02-28/ 08:20(Arrival)

--

02-28/ 08:06(Arrival)

02-28/ 06:41(Depart)

02-28/ 08:07(Arrival)

arrive

9C6215

เซี่ยงไฮ้

เฉวียนโจว

02-28/ 09:35(Depart)

02-28/ 11:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6161

หลานโจว

เฉวียนโจว

02-28/ 15:50(Depart)

02-28/ 19:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6319

ฉือเจียจวง

เฉวียนโจว

02-28/ 15:55(Depart)

02-28/ 19:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.