เฉวียนโจว flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6320

เฉวียนโจว

ฉือเจียจวง

12-03/ 09:50(Depart)

12-03/ 12:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8910

เฉวียนโจว

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 19:50(Depart)

12-03/ 21:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6702

เฉวียนโจว

เหยียนเฉิน

12-03/ 16:40(Depart)

12-03/ 19:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6162

เฉวียนโจว

หลานโจว

12-03/ 11:50(Depart)

12-03/ 15:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6319

ฉือเจียจวง

เฉวียนโจว

12-03/ 16:15(Depart)

12-03/ 19:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8909

เซี่ยงไฮ้

เฉวียนโจว

12-03/ 07:20(Depart)

12-03/ 09:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6701

เหยียนเฉิน

เฉวียนโจว

12-03/ 13:40(Depart)

12-03/ 15:45(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6161

หลานโจว

เฉวียนโจว

12-03/ 07:50(Depart)

12-03/ 11:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.