หนานฉาง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8923

หนานฉาง

จ้านเจียง

09-22/ 11:10(Depart)

09-22/ 13:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8924

หนานฉาง

เสิ่นหยาง

09-22/ 20:45(Depart)

09-22/ 23:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8649

หนานฉาง

หลานโจว

09-22/ 11:10(Depart)

09-22/ 13:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8656

หนานฉาง

เซินเจิ้น

09-22/ 23:50(Depart)

09-23/ 01:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8650

หนานฉาง

เจียหยาง

09-22/ 17:45(Depart)

09-22/ 19:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8655

หนานฉาง

ฉางชุน

09-22/ 08:25(Depart)

09-22/ 11:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8923

เสิ่นหยาง

หนานฉาง

09-22/ 07:10(Depart)

09-22/ 10:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8924

จ้านเจียง

หนานฉาง

09-22/ 18:00(Depart)

09-22/ 19:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8650

หลานโจว

หนานฉาง

09-22/ 14:30(Depart)

09-22/ 16:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8649

เจียหยาง

หนานฉาง

09-22/ 08:15(Depart)

09-22/ 09:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8656

ฉางชุน

หนานฉาง

09-22/ 20:05(Depart)

09-22/ 23:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8655

เซินเจิ้น

หนานฉาง

09-22/ 06:00(Depart)

09-22/ 07:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.