หนานฉาง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6768

หนานฉาง

เหยียนเฉิน

09-18/ 07:10(Depart)

09-18/ 08:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6776

หนานฉาง

Boao Airport

09-18/ 19:10(Depart)

09-18/ 21:25(Arrival)

09-18/ 19:10(Depart)

09-18/ 21:05(Arrival)

09-18/ 19:03(Depart)

--

take off

9C8649

หนานฉาง

หลานโจว

09-18/ 15:25(Depart)

09-18/ 17:55(Arrival)

--

09-18/ 18:02(Arrival)

09-18/ 15:44(Depart)

09-18/ 18:02(Arrival)

arrive

9C8924

หนานฉาง

เสิ่นหยาง

09-18/ 21:35(Depart)

09-19/ 00:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8650

หนานฉาง

เจียหยาง

09-18/ 22:10(Depart)

09-18/ 23:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6449

หนานฉาง

กุ้ยหลิน

09-18/ 07:15(Depart)

09-18/ 09:00(Arrival)

--

09-18/ 08:24(Arrival)

09-18/ 07:09(Depart)

09-18/ 08:24(Arrival)

arrive

9C6400

หนานฉาง

ฉือเจียจวง

09-18/ 16:10(Depart)

09-18/ 18:15(Arrival)

--

09-18/ 17:50(Arrival)

09-18/ 16:07(Depart)

09-18/ 17:52(Arrival)

arrive

9C8923

หนานฉาง

จ้านเจียง

09-18/ 11:05(Depart)

09-18/ 13:05(Arrival)

--

09-18/ 12:42(Arrival)

09-18/ 11:03(Depart)

09-18/ 12:42(Arrival)

arrive

9C6478

หนานฉาง

Shanghaipudong

09-18/ 08:10(Depart)

09-18/ 09:55(Arrival)

--

09-18/ 09:19(Arrival)

09-18/ 08:14(Depart)

09-18/ 09:20(Arrival)

arrive

9C6853

หนานฉาง

ต้าเหลียน

09-18/ 20:50(Depart)

09-18/ 22:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6695

หนานฉาง

ยินฉวน

09-18/ 12:25(Depart)

09-18/ 14:55(Arrival)

--

09-18/ 15:22(Arrival)

09-18/ 13:16(Depart)

09-18/ 15:18(Arrival)

arrive

9C8656

หนานฉาง

เซินเจิ้น

09-18/ 23:50(Depart)

09-19/ 01:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8655

หนานฉาง

ฉางชุน

09-18/ 08:35(Depart)

09-18/ 11:25(Arrival)

--

09-18/ 11:22(Arrival)

09-18/ 08:43(Depart)

09-18/ 11:16(Arrival)

arrive

9C8649

เจียหยาง

หนานฉาง

09-18/ 12:50(Depart)

09-18/ 14:35(Arrival)

--

09-18/ 14:21(Arrival)

09-18/ 12:57(Depart)

09-18/ 14:20(Arrival)

arrive

9C8650

หลานโจว

หนานฉาง

09-18/ 18:50(Depart)

09-18/ 21:10(Arrival)

--

09-18/ 21:06(Arrival)

09-18/ 19:00(Depart)

--

take off

9C6775

Boao Airport

หนานฉาง

09-18/ 22:10(Depart)

09-19/ 00:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8924

จ้านเจียง

หนานฉาง

09-18/ 18:05(Depart)

09-18/ 20:00(Arrival)

--

09-18/ 19:39(Arrival)

09-18/ 18:02(Depart)

--

take off

9C6767

เหยียนเฉิน

หนานฉาง

09-18/ 23:50(Depart)

09-19/ 01:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6450

กุ้ยหลิน

หนานฉาง

09-18/ 10:00(Depart)

09-18/ 11:35(Arrival)

--

09-18/ 11:43(Arrival)

09-18/ 10:34(Depart)

09-18/ 11:42(Arrival)

arrive

9C6477

Shanghaipudong

หนานฉาง

09-18/ 21:55(Depart)

09-18/ 23:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6399

ฉือเจียจวง

หนานฉาง

09-18/ 13:00(Depart)

09-18/ 14:55(Arrival)

--

09-18/ 14:53(Arrival)

09-18/ 12:58(Depart)

09-18/ 14:53(Arrival)

arrive

9C8923

เสิ่นหยาง

หนานฉาง

09-18/ 06:50(Depart)

09-18/ 10:10(Arrival)

--

09-18/ 09:47(Arrival)

09-18/ 06:55(Depart)

09-18/ 09:47(Arrival)

arrive

9C6854

ต้าเหลียน

หนานฉาง

09-18/ 15:10(Depart)

09-18/ 17:20(Arrival)

--

09-18/ 17:26(Arrival)

09-18/ 15:26(Depart)

09-18/ 17:26(Arrival)

arrive

9C6696

ยินฉวน

หนานฉาง

09-18/ 16:10(Depart)

09-18/ 18:35(Arrival)

--

09-18/ 18:27(Arrival)

09-18/ 16:22(Depart)

09-18/ 18:29(Arrival)

arrive

9C8656

ฉางชุน

หนานฉาง

09-18/ 20:00(Depart)

09-18/ 23:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8655

เซินเจิ้น

หนานฉาง

09-18/ 06:00(Depart)

09-18/ 07:35(Arrival)

--

--

--

--

cancel

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.