หนานฉาง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6695

หนานฉาง

ยินฉวน

09-28/ 08:40(Depart)

09-28/ 11:15(Arrival)

--

09-28/ 11:01(Arrival)

09-28/ 08:43(Depart)

--

take off

9C6996

หนานฉาง

ไท่หยวน

09-28/ 19:10(Depart)

09-28/ 21:15(Arrival)

09-28/ 19:10(Depart)

09-28/ 21:15(Arrival)

--

--

plan

9C7429

หนานฉาง

กรุงเทพ ดอนเมือง

09-28/ 18:55(Depart)

09-28/ 21:25(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6694

หนานฉาง

ฮาร์บิน

09-28/ 08:00(Depart)

09-28/ 11:20(Arrival)

--

09-28/ 11:08(Arrival)

09-28/ 07:51(Depart)

09-28/ 11:17(Arrival)

arrive

9C7201

หนานฉาง

ชิงเต่า

09-28/ 19:00(Depart)

09-28/ 21:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6835

หนานฉาง

จูไห่

09-28/ 17:00(Depart)

09-28/ 18:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6766

หนานฉาง

เมียนหยาง

09-28/ 07:50(Depart)

09-28/ 10:00(Arrival)

--

09-28/ 09:47(Arrival)

09-28/ 07:42(Depart)

--

take off

9C8649

หนานฉาง

หลานโจว

09-28/ 15:10(Depart)

09-28/ 17:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8650

หนานฉาง

เจียหยาง

09-28/ 21:55(Depart)

09-28/ 23:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C7001

หนานฉาง

xianjichang

09-28/ 06:50(Depart)

09-28/ 08:55(Arrival)

--

09-28/ 08:32(Arrival)

09-28/ 06:40(Depart)

09-28/ 08:38(Arrival)

arrive

9C6772

หนานฉาง

ฉางชุน

09-28/ 15:35(Depart)

09-28/ 18:40(Arrival)

09-28/ 15:35(Depart)

09-28/ 18:40(Arrival)

--

--

plan

9C8924

หนานฉาง

เสิ่นหยาง

09-28/ 18:00(Depart)

09-28/ 20:50(Arrival)

09-28/ 18:00(Depart)

09-28/ 20:50(Arrival)

--

--

plan

9C8923

หนานฉาง

จ้านเจียง

09-28/ 11:15(Depart)

09-28/ 13:15(Arrival)

--

09-28/ 12:55(Arrival)

09-28/ 10:57(Depart)

09-28/ 13:00(Arrival)

arrive

9C6693

ฮาร์บิน

หนานฉาง

09-28/ 12:25(Depart)

09-28/ 15:55(Arrival)

--

09-28/ 15:46(Arrival)

09-28/ 12:09(Depart)

--

take off

9C6995

ไท่หยวน

หนานฉาง

09-28/ 22:20(Depart)

09-29/ 00:20(Arrival)

09-28/ 22:20(Depart)

09-29/ 00:20(Arrival)

--

--

plan

9C6696

ยินฉวน

หนานฉาง

09-28/ 12:05(Depart)

09-28/ 14:40(Arrival)

--

09-28/ 14:31(Arrival)

09-28/ 12:04(Depart)

--

take off

9C6836

จูไห่

หนานฉาง

09-28/ 14:10(Depart)

09-28/ 15:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6765

เมียนหยาง

หนานฉาง

09-28/ 10:50(Depart)

09-28/ 12:50(Arrival)

--

09-28/ 13:00(Arrival)

09-28/ 10:55(Depart)

09-28/ 13:06(Arrival)

arrive

9C8650

หลานโจว

หนานฉาง

09-28/ 18:30(Depart)

09-28/ 21:05(Arrival)

09-28/ 18:30(Depart)

09-28/ 21:05(Arrival)

--

--

plan

9C8649

เจียหยาง

หนานฉาง

09-28/ 12:35(Depart)

09-28/ 14:20(Arrival)

--

09-28/ 14:19(Arrival)

09-28/ 12:41(Depart)

--

take off

9C7202

ชิงเต่า

หนานฉาง

09-28/ 22:05(Depart)

09-28/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C7002

xianjichang

หนานฉาง

09-28/ 23:15(Depart)

09-29/ 01:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6771

ฉางชุน

หนานฉาง

09-28/ 19:45(Depart)

09-28/ 23:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8924

จ้านเจียง

หนานฉาง

09-28/ 15:05(Depart)

09-28/ 16:55(Arrival)

09-28/ 15:05(Depart)

09-28/ 16:55(Arrival)

--

--

plan

9C8923

เสิ่นหยาง

หนานฉาง

09-28/ 06:50(Depart)

09-28/ 10:15(Arrival)

--

09-28/ 09:41(Arrival)

09-28/ 06:46(Depart)

09-28/ 09:49(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.