หนานฉาง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8924

หนานฉาง

เสิ่นหยาง

05-14/ 20:50(Depart)

05-14/ 23:50(Arrival)

05-15/ 00:30(Depart)

05-15/ 03:30(Arrival)

--

--

delay

9C8923

หนานฉาง

จ้านเจียง

05-14/ 11:00(Depart)

05-14/ 13:00(Arrival)

05-14/ 14:00(Depart)

05-14/ 15:49(Arrival)

05-14/ 14:08(Depart)

05-14/ 15:50(Arrival)

arrive

9C6768

หนานฉาง

เหยียนเฉิน

05-14/ 07:10(Depart)

05-14/ 08:40(Arrival)

--

05-14/ 08:12(Arrival)

05-14/ 07:07(Depart)

05-14/ 08:12(Arrival)

arrive

9C6835

หนานฉาง

จูไห่

05-14/ 07:15(Depart)

05-14/ 09:05(Arrival)

--

05-14/ 08:35(Arrival)

05-14/ 07:13(Depart)

05-14/ 08:35(Arrival)

arrive

9C6400

หนานฉาง

ฉือเจียจวง

05-14/ 15:55(Depart)

05-14/ 18:00(Arrival)

05-14/ 17:40(Depart)

05-14/ 19:58(Arrival)

05-14/ 18:16(Depart)

05-14/ 19:58(Arrival)

arrive

9C8650

หนานฉาง

เจียหยาง

05-14/ 22:10(Depart)

05-14/ 23:50(Arrival)

05-15/ 01:25(Depart)

05-15/ 02:57(Arrival)

--

--

delay

9C6478

หนานฉาง

Shanghaipudong

05-14/ 08:10(Depart)

05-14/ 09:55(Arrival)

--

05-14/ 10:07(Arrival)

05-14/ 08:47(Depart)

05-14/ 10:07(Arrival)

arrive

9C6600

หนานฉาง

หยางโจว (ไถโจว)

05-14/ 20:50(Depart)

05-14/ 22:20(Arrival)

05-14/ 22:25(Depart)

05-14/ 23:44(Arrival)

--

--

delay

9C6695

หนานฉาง

ยินฉวน

05-14/ 12:25(Depart)

05-14/ 14:55(Arrival)

--

05-14/ 14:30(Arrival)

05-14/ 12:26(Depart)

05-14/ 14:30(Arrival)

arrive

9C6421

หนานฉาง

ลูโจว

05-14/ 18:45(Depart)

05-14/ 21:10(Arrival)

05-14/ 23:00(Depart)

05-15/ 01:14(Arrival)

--

--

delay

9C8649

หนานฉาง

หลานโจว

05-14/ 15:25(Depart)

05-14/ 17:55(Arrival)

05-14/ 17:15(Depart)

05-14/ 19:37(Arrival)

05-14/ 17:25(Depart)

05-14/ 19:37(Arrival)

arrive

9C6599

หนานฉาง

ไป่ไห่

05-14/ 15:00(Depart)

05-14/ 17:10(Arrival)

--

05-14/ 17:18(Arrival)

05-14/ 15:18(Depart)

05-14/ 17:19(Arrival)

arrive

9C8656

หนานฉาง

เซินเจิ้น

05-14/ 23:50(Depart)

05-15/ 01:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8655

หนานฉาง

ฉางชุน

05-14/ 08:25(Depart)

05-14/ 11:15(Arrival)

--

05-14/ 11:43(Arrival)

05-14/ 08:57(Depart)

05-14/ 11:38(Arrival)

arrive

9C8923

เสิ่นหยาง

หนานฉาง

05-14/ 06:50(Depart)

05-14/ 10:10(Arrival)

--

05-14/ 10:04(Arrival)

05-14/ 07:24(Depart)

05-14/ 10:04(Arrival)

arrive

9C8924

จ้านเจียง

หนานฉาง

05-14/ 18:05(Depart)

05-14/ 19:55(Arrival)

05-14/ 21:10(Depart)

05-14/ 23:05(Arrival)

--

--

delay

9C6836

จูไห่

หนานฉาง

05-14/ 10:00(Depart)

05-14/ 11:35(Arrival)

--

05-14/ 11:28(Arrival)

05-14/ 10:05(Depart)

05-14/ 11:28(Arrival)

arrive

9C6767

เหยียนเฉิน

หนานฉาง

05-14/ 23:30(Depart)

05-15/ 00:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8650

หลานโจว

หนานฉาง

05-14/ 18:50(Depart)

05-14/ 21:10(Arrival)

05-14/ 22:30(Depart)

05-15/ 00:50(Arrival)

--

--

delay

9C6600

ไป่ไห่

หนานฉาง

05-14/ 18:00(Depart)

05-14/ 20:00(Arrival)

05-14/ 20:00(Depart)

05-14/ 21:50(Arrival)

05-14/ 19:47(Depart)

05-14/ 21:53(Arrival)

arrive

9C6696

ยินฉวน

หนานฉาง

05-14/ 15:45(Depart)

05-14/ 17:55(Arrival)

05-14/ 20:00(Depart)

05-14/ 22:17(Arrival)

05-14/ 20:03(Depart)

--

take off

9C6422

ลูโจว

หนานฉาง

05-14/ 21:55(Depart)

05-14/ 23:55(Arrival)

05-15/ 01:49(Depart)

05-15/ 03:48(Arrival)

--

--

delay

9C6477

Shanghaipudong

หนานฉาง

05-14/ 21:15(Depart)

05-14/ 23:00(Arrival)

05-15/ 00:15(Depart)

05-15/ 01:55(Arrival)

--

--

delay

9C8656

ฉางชุน

หนานฉาง

05-14/ 20:05(Depart)

05-14/ 23:00(Arrival)

--

05-14/ 23:14(Arrival)

05-14/ 20:27(Depart)

--

take off

9C6599

หยางโจว (ไถโจว)

หนานฉาง

05-14/ 12:40(Depart)

05-14/ 14:10(Arrival)

--

05-14/ 13:43(Arrival)

05-14/ 12:37(Depart)

05-14/ 13:43(Arrival)

arrive

9C8649

เจียหยาง

หนานฉาง

05-14/ 12:55(Depart)

05-14/ 14:35(Arrival)

--

05-14/ 14:40(Arrival)

05-14/ 13:05(Depart)

05-14/ 14:40(Arrival)

arrive

9C8655

เซินเจิ้น

หนานฉาง

05-14/ 06:00(Depart)

05-14/ 07:35(Arrival)

--

05-14/ 07:36(Arrival)

05-14/ 06:22(Depart)

05-14/ 07:36(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.