หนานฉาง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8655

หนานฉาง

ฉางชุน

03-02/ 08:45(Depart)

03-02/ 11:40(Arrival)

--

03-02/ 11:46(Arrival)

03-02/ 09:06(Depart)

--

take off

9C6478

หนานฉาง

Shanghaipudong

03-02/ 23:15(Depart)

03-03/ 00:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6400

หนานฉาง

ฉือเจียจวง

03-02/ 16:55(Depart)

03-02/ 19:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8656

หนานฉาง

เซินเจิ้น

03-02/ 23:30(Depart)

03-03/ 01:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8924

หนานฉาง

เสิ่นหยาง

03-02/ 21:30(Depart)

03-03/ 00:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8923

หนานฉาง

จ้านเจียง

03-02/ 12:00(Depart)

03-02/ 14:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8649

หนานฉาง

หลานโจว

03-02/ 11:00(Depart)

03-02/ 13:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8650

หนานฉาง

เจียหยาง

03-02/ 18:05(Depart)

03-02/ 19:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8924

จ้านเจียง

หนานฉาง

03-02/ 18:50(Depart)

03-02/ 20:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8923

เสิ่นหยาง

หนานฉาง

03-02/ 07:10(Depart)

03-02/ 11:00(Arrival)

--

03-02/ 10:09(Arrival)

03-02/ 07:16(Depart)

03-02/ 10:09(Arrival)

arrive

9C6399

ฉือเจียจวง

หนานฉาง

03-02/ 14:00(Depart)

03-02/ 16:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6477

Shanghaipudong

หนานฉาง

03-02/ 20:30(Depart)

03-02/ 22:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8649

เจียหยาง

หนานฉาง

03-02/ 08:25(Depart)

03-02/ 10:10(Arrival)

--

03-02/ 10:02(Arrival)

03-02/ 08:32(Depart)

03-02/ 10:02(Arrival)

arrive

9C8650

หลานโจว

หนานฉาง

03-02/ 14:55(Depart)

03-02/ 17:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8655

เซินเจิ้น

หนานฉาง

03-02/ 06:25(Depart)

03-02/ 07:55(Arrival)

--

03-02/ 07:52(Arrival)

03-02/ 06:43(Depart)

03-02/ 07:52(Arrival)

arrive

9C8656

ฉางชุน

หนานฉาง

03-02/ 19:20(Depart)

03-02/ 22:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.