กุ้ยหยาง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6102

กุ้ยหยาง

ก่วางหยวน

10-21/ 21:05(Depart)

10-21/ 22:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8886

กุ้ยหยาง

เซี่ยงไฮ้

10-21/ 21:00(Depart)

10-21/ 23:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8702

กุ้ยหยาง

หนิงโป

10-21/ 14:10(Depart)

10-21/ 16:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8970

กุ้ยหยาง

หยางโจว (ไถโจว)

10-21/ 20:50(Depart)

10-21/ 23:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6101

ก่วางหยวน

กุ้ยหยาง

10-21/ 18:35(Depart)

10-21/ 20:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8969

หยางโจว (ไถโจว)

กุ้ยหยาง

10-21/ 16:25(Depart)

10-21/ 19:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8885

เซี่ยงไฮ้

กุ้ยหยาง

10-21/ 17:10(Depart)

10-21/ 19:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8701

หนิงโป

กุ้ยหยาง

10-21/ 10:40(Depart)

10-21/ 13:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.