กุ้ยหยาง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8886

กุ้ยหยาง

เซี่ยงไฮ้

04-16/ 20:55(Depart)

04-16/ 23:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8970

กุ้ยหยาง

หยางโจว (ไถโจว)

04-16/ 20:20(Depart)

04-16/ 22:45(Arrival)

04-16/ 21:38(Depart)

04-17/ 00:00(Arrival)

--

--

delay

9C6770

กุ้ยหยาง

หยางโจว (ไถโจว)

04-16/ 22:00(Depart)

04-17/ 00:15(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8794

กุ้ยหยาง

หนิงโป

04-16/ 22:25(Depart)

04-17/ 00:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6102

กุ้ยหยาง

ก่วางหยวน

04-16/ 20:05(Depart)

04-16/ 21:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8793

หนิงโป

กุ้ยหยาง

04-16/ 18:45(Depart)

04-16/ 21:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8885

เซี่ยงไฮ้

กุ้ยหยาง

04-16/ 17:10(Depart)

04-16/ 19:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8969

หยางโจว (ไถโจว)

กุ้ยหยาง

04-16/ 16:25(Depart)

04-16/ 19:20(Arrival)

04-16/ 18:15(Depart)

04-16/ 21:03(Arrival)

--

--

delay

9C6769

หยางโจว (ไถโจว)

กุ้ยหยาง

04-16/ 16:25(Depart)

04-16/ 19:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6101

ก่วางหยวน

กุ้ยหยาง

04-16/ 17:35(Depart)

04-16/ 19:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.