กุ้ยหยาง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6506

กุ้ยหยาง

ฉือเจียจวง

09-28/ 22:15(Depart)

09-29/ 00:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6740

กุ้ยหยาง

หนิงโป

09-28/ 22:15(Depart)

09-29/ 00:50(Arrival)

09-28/ 22:15(Depart)

09-29/ 00:50(Arrival)

--

--

plan

9C8970

กุ้ยหยาง

หยางโจว (ไถโจว)

09-28/ 11:20(Depart)

09-28/ 13:50(Arrival)

--

09-28/ 13:48(Arrival)

09-28/ 11:26(Depart)

--

take off

9C8886

กุ้ยหยาง

เซี่ยงไฮ้

09-28/ 20:55(Depart)

09-28/ 23:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6258

กุ้ยหยาง

Shanghaipudong

09-28/ 08:15(Depart)

09-28/ 10:55(Arrival)

--

09-28/ 10:45(Arrival)

09-28/ 08:08(Depart)

09-28/ 11:06(Arrival)

arrive

9C8969

หยางโจว (ไถโจว)

กุ้ยหยาง

09-28/ 07:35(Depart)

09-28/ 10:20(Arrival)

--

09-28/ 09:52(Arrival)

09-28/ 07:35(Depart)

09-28/ 09:58(Arrival)

arrive

9C6505

ฉือเจียจวง

กุ้ยหยาง

09-28/ 18:30(Depart)

09-28/ 21:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6739

หนิงโป

กุ้ยหยาง

09-28/ 18:25(Depart)

09-28/ 21:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8885

เซี่ยงไฮ้

กุ้ยหยาง

09-28/ 17:20(Depart)

09-28/ 19:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6257

Shanghaipudong

กุ้ยหยาง

09-28/ 20:15(Depart)

09-28/ 23:00(Arrival)

09-28/ 20:15(Depart)

09-28/ 23:00(Arrival)

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.