กุ้ยหลิน flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8706

กุ้ยหลิน

เจียหยาง

12-04/ 09:15(Depart)

12-04/ 10:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6878

กุ้ยหลิน

หนานฉาง

12-04/ 15:40(Depart)

12-04/ 17:25(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8628

กุ้ยหลิน

ฉือเจียจวง

12-04/ 13:35(Depart)

12-04/ 16:10(Arrival)

--

12-04/ 15:56(Arrival)

12-04/ 13:35(Depart)

12-04/ 15:56(Arrival)

arrive

9C8705

เจียหยาง

กุ้ยหลิน

12-04/ 07:00(Depart)

12-04/ 08:30(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6877

หนานฉาง

กุ้ยหลิน

12-04/ 11:00(Depart)

12-04/ 12:25(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8627

ฉือเจียจวง

กุ้ยหลิน

12-04/ 09:55(Depart)

12-04/ 12:50(Arrival)

--

12-04/ 12:22(Arrival)

12-04/ 10:03(Depart)

12-04/ 12:22(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.