กุ้ยหลิน flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8706

กุ้ยหลิน

เจียหยาง

02-28/ 13:40(Depart)

02-28/ 15:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6136

กุ้ยหลิน

Shanghaipudong

02-28/ 12:20(Depart)

02-28/ 14:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8502

กุ้ยหลิน

หนิงโป

02-28/ 20:50(Depart)

02-28/ 22:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6316

กุ้ยหลิน

หลานโจว

02-28/ 11:55(Depart)

02-28/ 14:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6168

กุ้ยหลิน

จี่หนาน

02-28/ 18:40(Depart)

02-28/ 21:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6135

Shanghaipudong

กุ้ยหลิน

02-28/ 08:35(Depart)

02-28/ 11:35(Arrival)

--

02-28/ 11:41(Arrival)

02-28/ 09:11(Depart)

--

take off

9C8705

เจียหยาง

กุ้ยหลิน

02-28/ 16:10(Depart)

02-28/ 17:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8501

หนิงโป

กุ้ยหลิน

02-28/ 17:35(Depart)

02-28/ 20:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6315

หลานโจว

กุ้ยหลิน

02-28/ 08:45(Depart)

02-28/ 11:10(Arrival)

--

02-28/ 10:53(Arrival)

02-28/ 08:43(Depart)

--

take off

9C6167

จี่หนาน

กุ้ยหลิน

02-28/ 09:55(Depart)

02-28/ 12:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.