กุ้ยหลิน flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6450

กุ้ยหลิน

หนานฉาง

05-13/ 10:00(Depart)

05-13/ 11:35(Arrival)

05-13/ 11:40(Depart)

05-13/ 13:13(Arrival)

05-13/ 11:58(Depart)

05-13/ 13:13(Arrival)

arrive

9C8502

กุ้ยหลิน

หนิงโป

05-13/ 13:50(Depart)

05-13/ 16:00(Arrival)

05-13/ 16:30(Depart)

05-13/ 18:29(Arrival)

--

--

delay

9C6136

กุ้ยหลิน

Shanghaipudong

05-13/ 22:35(Depart)

05-14/ 01:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8628

กุ้ยหลิน

ฉือเจียจวง

05-13/ 21:25(Depart)

05-13/ 23:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6168

กุ้ยหลิน

จี่หนาน

05-13/ 18:30(Depart)

05-13/ 21:00(Arrival)

05-13/ 19:41(Depart)

05-13/ 22:12(Arrival)

--

--

delay

9C8706

กุ้ยหลิน

เจียหยาง

05-13/ 13:40(Depart)

05-13/ 15:05(Arrival)

05-13/ 15:20(Depart)

05-13/ 16:45(Arrival)

--

--

delay

9C6449

หนานฉาง

กุ้ยหลิน

05-13/ 07:15(Depart)

05-13/ 09:00(Arrival)

05-13/ 09:10(Depart)

05-13/ 10:54(Arrival)

05-13/ 09:26(Depart)

05-13/ 10:53(Arrival)

arrive

9C8501

หนิงโป

กุ้ยหลิน

05-13/ 10:50(Depart)

05-13/ 13:05(Arrival)

05-13/ 13:30(Depart)

05-13/ 16:03(Arrival)

05-13/ 13:58(Depart)

--

take off

9C6167

จี่หนาน

กุ้ยหลิน

05-13/ 10:20(Depart)

05-13/ 12:55(Arrival)

05-13/ 12:00(Depart)

05-13/ 15:08(Arrival)

05-13/ 12:32(Depart)

--

take off

9C8627

ฉือเจียจวง

กุ้ยหลิน

05-13/ 18:00(Depart)

05-13/ 20:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6135

Shanghaipudong

กุ้ยหลิน

05-13/ 19:05(Depart)

05-13/ 21:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8705

เจียหยาง

กุ้ยหลิน

05-13/ 15:50(Depart)

05-13/ 17:20(Arrival)

05-13/ 17:33(Depart)

05-13/ 19:06(Arrival)

--

--

delay

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.