หลานโจว flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6161

หลานโจว

เฉวียนโจว

10-01/ 08:20(Depart)

10-01/ 11:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6121

หลานโจว

เยียนไถ

10-01/ 16:35(Depart)

10-01/ 19:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6133

หลานโจว

เหอเฝย์

10-01/ 07:30(Depart)

10-01/ 09:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6347

หลานโจว

เหอเฝย์

10-01/ 15:20(Depart)

10-01/ 17:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8650

หลานโจว

หนานฉาง

10-01/ 14:30(Depart)

10-01/ 16:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6328

หลานโจว

หนิงโป

10-01/ 21:00(Depart)

10-01/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6488

หลานโจว

Shanghaipudong

10-01/ 09:00(Depart)

10-01/ 12:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6138

หลานโจว

Shanghaipudong

10-01/ 19:55(Depart)

10-01/ 22:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6452

หลานโจว

Shanghaipudong

10-01/ 20:05(Depart)

10-01/ 22:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8735

หลานโจว

ชิ่งหยาง

10-01/ 14:35(Depart)

10-01/ 15:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6451

หลานโจว

ฉือเหอจื่อ

10-01/ 12:25(Depart)

10-01/ 15:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6520

หลานโจว

เสิ่นหยาง

10-01/ 21:50(Depart)

10-02/ 00:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6368

หลานโจว

อุรุมชี

10-01/ 18:10(Depart)

10-01/ 21:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6327

หลานโจว

เคอลาหม่าอี้

10-01/ 11:45(Depart)

10-01/ 14:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6469

หลานโจว

หนานจิง

10-01/ 07:15(Depart)

10-01/ 09:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6187

หลานโจว

หนานจิง

10-01/ 14:15(Depart)

10-01/ 16:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8720

หลานโจว

ฉือเจียจวง

10-01/ 21:35(Depart)

10-01/ 23:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8858

หลานโจว

หวายอัน

10-01/ 07:45(Depart)

10-01/ 10:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8712

หลานโจว

นันยาง

10-01/ 16:15(Depart)

10-01/ 17:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8847

หลานโจว

ตวนหวง

10-01/ 11:10(Depart)

10-01/ 13:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6137

หลานโจว

ตวนหวง

10-01/ 14:25(Depart)

10-01/ 16:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8528

หลานโจว

จุนอี้

10-01/ 20:15(Depart)

10-01/ 22:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8848

หลานโจว

เซี่ยงไฮ้

10-01/ 16:45(Depart)

10-01/ 19:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6293

หลานโจว

หางโจว

10-01/ 07:10(Depart)

10-01/ 09:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8514

หลานโจว

หยางโจว (ไถโจว)

10-01/ 12:15(Depart)

10-01/ 14:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6315

หลานโจว

กุ้ยหลิน

10-01/ 18:40(Depart)

10-01/ 21:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6305

หลานโจว

เทียนจิน

10-01/ 07:25(Depart)

10-01/ 09:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6541

หลานโจว

ฝูโจว

10-01/ 15:00(Depart)

10-01/ 17:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6325

หลานโจว

เจิ้งโจว

10-01/ 09:20(Depart)

10-01/ 11:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6125

หลานโจว

เวินโจว

10-01/ 13:45(Depart)

10-01/ 16:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6162

เฉวียนโจว

หลานโจว

10-01/ 12:15(Depart)

10-01/ 15:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6122

เยียนไถ

หลานโจว

10-01/ 20:45(Depart)

10-01/ 23:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6134

เหอเฝย์

หลานโจว

10-01/ 10:30(Depart)

10-01/ 12:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6348

เหอเฝย์

หลานโจว

10-01/ 18:30(Depart)

10-01/ 21:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6294

หางโจว

หลานโจว

10-01/ 11:00(Depart)

10-01/ 14:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8649

หนานฉาง

หลานโจว

10-01/ 11:10(Depart)

10-01/ 13:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6327

หนิงโป

หลานโจว

10-01/ 07:40(Depart)

10-01/ 10:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6451

Shanghaipudong

หลานโจว

10-01/ 08:00(Depart)

10-01/ 11:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6137

Shanghaipudong

หลานโจว

10-01/ 10:15(Depart)

10-01/ 13:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6487

Shanghaipudong

หลานโจว

10-01/ 21:15(Depart)

10-02/ 00:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8736

ชิ่งหยาง

หลานโจว

10-01/ 16:15(Depart)

10-01/ 17:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6452

ฉือเหอจื่อ

หลานโจว

10-01/ 16:40(Depart)

10-01/ 19:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6367

อุรุมชี

หลานโจว

10-01/ 22:05(Depart)

10-02/ 00:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6519

เสิ่นหยาง

หลานโจว

10-01/ 21:30(Depart)

10-02/ 00:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6126

เวินโจว

หลานโจว

10-01/ 17:35(Depart)

10-01/ 21:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6328

เคอลาหม่าอี้

หลานโจว

10-01/ 17:10(Depart)

10-01/ 20:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6470

หนานจิง

หลานโจว

10-01/ 10:45(Depart)

10-01/ 13:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6188

หนานจิง

หลานโจว

10-01/ 17:50(Depart)

10-01/ 20:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8719

ฉือเจียจวง

หลานโจว

10-01/ 18:30(Depart)

10-01/ 20:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8513

หยางโจว (ไถโจว)

หลานโจว

10-01/ 16:00(Depart)

10-01/ 18:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8711

นันยาง

หลานโจว

10-01/ 13:00(Depart)

10-01/ 14:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8848

ตวนหวง

หลานโจว

10-01/ 14:00(Depart)

10-01/ 15:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6138

ตวนหวง

หลานโจว

10-01/ 16:50(Depart)

10-01/ 18:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8527

จุนอี้

หลานโจว

10-01/ 09:20(Depart)

10-01/ 11:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8847

เซี่ยงไฮ้

หลานโจว

10-01/ 07:00(Depart)

10-01/ 10:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8857

หวายอัน

หลานโจว

10-01/ 15:05(Depart)

10-01/ 17:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6316

กุ้ยหลิน

หลานโจว

10-01/ 21:55(Depart)

10-02/ 00:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6326

เจิ้งโจว

หลานโจว

10-01/ 12:20(Depart)

10-01/ 14:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6306

เทียนจิน

หลานโจว

10-01/ 10:40(Depart)

10-01/ 13:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6542

ฝูโจว

หลานโจว

10-01/ 18:55(Depart)

10-01/ 22:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.