หลานโจว flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6533

หลานโจว

ชิ่งหยาง

05-14/ 17:50(Depart)

05-14/ 18:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6345

หลานโจว

คาชิ

05-14/ 11:05(Depart)

05-14/ 15:20(Arrival)

--

05-14/ 14:55(Arrival)

05-14/ 11:24(Depart)

05-14/ 14:55(Arrival)

arrive

9C6789

หลานโจว

คาชิ

05-14/ 16:05(Depart)

05-14/ 20:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8848

หลานโจว

Shanghaipudong

05-14/ 15:00(Depart)

05-14/ 17:55(Arrival)

05-14/ 16:00(Depart)

05-14/ 18:45(Arrival)

--

--

delay

9C6346

หลานโจว

Shanghaipudong

05-14/ 20:50(Depart)

05-14/ 23:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6137

หลานโจว

ตวนหวง

05-14/ 14:15(Depart)

05-14/ 15:55(Arrival)

--

05-14/ 15:47(Arrival)

05-14/ 14:28(Depart)

--

take off

9C6315

หลานโจว

กุ้ยหลิน

05-14/ 18:25(Depart)

05-14/ 21:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6364

หลานโจว

หนิงโป

05-14/ 16:10(Depart)

05-14/ 18:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6187

หลานโจว

หนานจิง

05-14/ 07:20(Depart)

05-14/ 09:50(Arrival)

--

05-14/ 09:38(Arrival)

05-14/ 07:25(Depart)

05-14/ 09:38(Arrival)

arrive

9C6541

หลานโจว

ฝูโจว

05-14/ 07:55(Depart)

05-14/ 10:55(Arrival)

--

05-14/ 11:12(Arrival)

05-14/ 07:58(Depart)

05-14/ 11:13(Arrival)

arrive

9C6545

หลานโจว

หางโจว

05-14/ 15:00(Depart)

05-14/ 17:50(Arrival)

05-14/ 16:00(Depart)

05-14/ 18:50(Arrival)

--

--

delay

9C8554

หลานโจว

เสิ่นหยาง

05-14/ 14:05(Depart)

05-14/ 16:45(Arrival)

--

05-14/ 16:38(Arrival)

05-14/ 14:04(Depart)

--

take off

9C6305

หลานโจว

เทียนจิน

05-14/ 07:25(Depart)

05-14/ 09:40(Arrival)

--

05-14/ 09:26(Arrival)

05-14/ 07:29(Depart)

05-14/ 09:28(Arrival)

arrive

9C8720

หลานโจว

ฉือเจียจวง

05-14/ 17:20(Depart)

05-14/ 19:15(Arrival)

05-14/ 19:31(Depart)

05-14/ 21:25(Arrival)

--

--

delay

9C6288

หลานโจว

เซ่าหยาง

05-14/ 20:15(Depart)

05-14/ 22:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8650

หลานโจว

หนานฉาง

05-14/ 18:50(Depart)

05-14/ 21:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6363

หลานโจว

เจียยี่กวน

05-14/ 11:40(Depart)

05-14/ 13:10(Arrival)

--

05-14/ 13:06(Arrival)

05-14/ 11:52(Depart)

05-14/ 13:06(Arrival)

arrive

9C6125

หลานโจว

เวินโจว

05-14/ 13:50(Depart)

05-14/ 16:45(Arrival)

05-14/ 15:30(Depart)

05-14/ 18:25(Arrival)

--

--

delay

9C6121

หลานโจว

เยียนไถ

05-14/ 16:35(Depart)

05-14/ 19:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6133

หลานโจว

เหอเฝย์

05-14/ 07:30(Depart)

05-14/ 09:35(Arrival)

--

05-14/ 09:25(Arrival)

05-14/ 07:27(Depart)

05-14/ 09:25(Arrival)

arrive

9C6161

หลานโจว

เฉวียนโจว

05-14/ 08:20(Depart)

05-14/ 11:30(Arrival)

--

05-14/ 11:20(Arrival)

05-14/ 08:19(Depart)

05-14/ 11:19(Arrival)

arrive

9C8514

หลานโจว

หยางโจว (ไถโจว)

05-14/ 12:15(Depart)

05-14/ 14:55(Arrival)

05-14/ 14:00(Depart)

05-14/ 16:52(Arrival)

05-14/ 14:24(Depart)

--

take off

9C6138

หลานโจว

เซี่ยงไฮ้

05-14/ 19:20(Depart)

05-14/ 21:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8858

หลานโจว

หวายอัน

05-14/ 07:45(Depart)

05-14/ 10:05(Arrival)

--

05-14/ 10:07(Arrival)

05-14/ 07:55(Depart)

05-14/ 10:08(Arrival)

arrive

9C6361

หลานโจว

ฉางโจว

05-14/ 08:00(Depart)

05-14/ 10:30(Arrival)

--

05-14/ 10:53(Arrival)

05-14/ 08:34(Depart)

05-14/ 10:55(Arrival)

arrive

9C6137

เซี่ยงไฮ้

หลานโจว

05-14/ 10:35(Depart)

05-14/ 13:25(Arrival)

--

05-14/ 13:25(Arrival)

05-14/ 10:48(Depart)

05-14/ 13:25(Arrival)

arrive

9C6346

คาชิ

หลานโจว

05-14/ 16:20(Depart)

05-14/ 20:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6790

คาชิ

หลานโจว

05-14/ 20:55(Depart)

05-15/ 00:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6534

ชิ่งหยาง

หลานโจว

05-14/ 19:30(Depart)

05-14/ 20:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6138

ตวนหวง

หลานโจว

05-14/ 16:40(Depart)

05-14/ 18:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8513

หยางโจว (ไถโจว)

หลานโจว

05-14/ 15:50(Depart)

05-14/ 18:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8719

ฉือเจียจวง

หลานโจว

05-14/ 14:25(Depart)

05-14/ 16:30(Arrival)

05-14/ 16:50(Depart)

05-14/ 18:56(Arrival)

--

--

delay

9C6345

Shanghaipudong

หลานโจว

05-14/ 07:00(Depart)

05-14/ 10:15(Arrival)

--

05-14/ 10:17(Arrival)

05-14/ 07:30(Depart)

05-14/ 10:18(Arrival)

arrive

9C8847

Shanghaipudong

หลานโจว

05-14/ 13:40(Depart)

05-14/ 16:55(Arrival)

--

05-14/ 16:41(Arrival)

05-14/ 13:57(Depart)

--

take off

9C8857

หวายอัน

หลานโจว

05-14/ 14:55(Depart)

05-14/ 17:35(Arrival)

--

05-14/ 17:16(Arrival)

05-14/ 14:59(Depart)

--

take off

9C6306

เทียนจิน

หลานโจว

05-14/ 10:40(Depart)

05-14/ 13:15(Arrival)

--

05-14/ 12:50(Arrival)

05-14/ 10:48(Depart)

05-14/ 12:50(Arrival)

arrive

9C6188

หนานจิง

หลานโจว

05-14/ 10:50(Depart)

05-14/ 13:45(Arrival)

05-14/ 12:00(Depart)

05-14/ 14:20(Arrival)

05-14/ 12:03(Depart)

05-14/ 14:20(Arrival)

arrive

9C6363

หนิงโป

หลานโจว

05-14/ 07:30(Depart)

05-14/ 10:50(Arrival)

--

05-14/ 10:22(Arrival)

05-14/ 07:34(Depart)

05-14/ 10:22(Arrival)

arrive

9C6316

กุ้ยหลิน

หลานโจว

05-14/ 21:45(Depart)

05-15/ 00:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6546

หางโจว

หลานโจว

05-14/ 18:55(Depart)

05-14/ 21:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6542

ฝูโจว

หลานโจว

05-14/ 11:45(Depart)

05-14/ 15:15(Arrival)

05-14/ 12:10(Depart)

05-14/ 15:49(Arrival)

05-14/ 12:47(Depart)

--

take off

9C8553

เสิ่นหยาง

หลานโจว

05-14/ 17:45(Depart)

05-14/ 20:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6126

เวินโจว

หลานโจว

05-14/ 17:35(Depart)

05-14/ 21:10(Arrival)

05-14/ 19:00(Depart)

05-14/ 22:22(Arrival)

--

--

delay

9C6122

เยียนไถ

หลานโจว

05-14/ 20:45(Depart)

05-14/ 23:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6162

เฉวียนโจว

หลานโจว

05-14/ 12:15(Depart)

05-14/ 15:45(Arrival)

--

05-14/ 15:46(Arrival)

05-14/ 12:43(Depart)

--

take off

9C8649

หนานฉาง

หลานโจว

05-14/ 15:25(Depart)

05-14/ 17:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6134

เหอเฝย์

หลานโจว

05-14/ 10:30(Depart)

05-14/ 13:00(Arrival)

05-14/ 10:50(Depart)

05-14/ 13:17(Arrival)

05-14/ 11:11(Depart)

05-14/ 13:18(Arrival)

arrive

9C6364

เจียยี่กวน

หลานโจว

05-14/ 13:55(Depart)

05-14/ 15:20(Arrival)

--

05-14/ 15:10(Arrival)

05-14/ 13:59(Depart)

05-14/ 15:10(Arrival)

arrive

9C6287

เซ่าหยาง

หลานโจว

05-14/ 09:00(Depart)

05-14/ 11:25(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6362

ฉางโจว

หลานโจว

05-14/ 11:20(Depart)

05-14/ 14:10(Arrival)

05-14/ 11:30(Depart)

05-14/ 14:36(Arrival)

05-14/ 12:15(Depart)

05-14/ 14:36(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.