หลานโจว flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8528

หลานโจว

จุนอี้

09-28/ 20:00(Depart)

09-28/ 22:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C7125

หลานโจว

อี๋หนิง

09-28/ 09:00(Depart)

09-28/ 12:40(Arrival)

09-28/ 10:00(Depart)

09-28/ 13:37(Arrival)

09-28/ 10:12(Depart)

--

take off

9C6669

หลานโจว

อี๋หนิง

09-28/ 15:45(Depart)

09-28/ 20:00(Arrival)

09-28/ 15:45(Depart)

09-28/ 20:00(Arrival)

--

--

plan

9C7371

หลานโจว

อุรุมชี

09-28/ 11:05(Depart)

09-28/ 13:55(Arrival)

09-28/ 13:30(Depart)

09-28/ 16:10(Arrival)

--

--

delay

9C8858

หลานโจว

หวายอัน

09-28/ 07:45(Depart)

09-28/ 10:05(Arrival)

--

09-28/ 10:13(Arrival)

09-28/ 07:51(Depart)

09-28/ 10:17(Arrival)

arrive

9C6533

หลานโจว

ชิ่งหยาง

09-28/ 08:30(Depart)

09-28/ 09:25(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C7388

หลานโจว

ต้าเหลียน

09-28/ 13:20(Depart)

09-28/ 16:05(Arrival)

09-28/ 13:20(Depart)

09-28/ 16:05(Arrival)

--

--

plan

9C6451

หลานโจว

ฉือเหอจื่อ

09-28/ 11:45(Depart)

09-28/ 14:55(Arrival)

09-28/ 12:00(Depart)

09-28/ 15:02(Arrival)

09-28/ 11:57(Depart)

--

take off

9C6858

หลานโจว

ฉางชุน

09-28/ 16:55(Depart)

09-28/ 20:35(Arrival)

09-28/ 16:55(Depart)

09-28/ 20:35(Arrival)

--

--

plan

9C6788

หลานโจว

ฉือเจียจวง

09-28/ 08:00(Depart)

09-28/ 09:55(Arrival)

--

09-28/ 09:32(Arrival)

09-28/ 07:49(Depart)

09-28/ 09:39(Arrival)

arrive

9C6488

หลานโจว

Shanghaipudong

09-28/ 07:15(Depart)

09-28/ 09:55(Arrival)

--

09-28/ 09:53(Arrival)

09-28/ 07:12(Depart)

09-28/ 10:11(Arrival)

arrive

9C8848

หลานโจว

Shanghaipudong

09-28/ 15:00(Depart)

09-28/ 18:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6452

หลานโจว

Shanghaipudong

09-28/ 20:50(Depart)

09-28/ 23:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C7109

หลานโจว

เคอลาหม่าอี้

09-28/ 18:25(Depart)

09-28/ 21:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6137

หลานโจว

ตวนหวง

09-28/ 14:25(Depart)

09-28/ 16:05(Arrival)

09-28/ 14:25(Depart)

09-28/ 16:05(Arrival)

--

--

plan

9C6185

หลานโจว

ตวนหวง

09-28/ 18:00(Depart)

09-28/ 19:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8650

หลานโจว

หนานฉาง

09-28/ 18:30(Depart)

09-28/ 21:05(Arrival)

09-28/ 18:30(Depart)

09-28/ 21:05(Arrival)

--

--

plan

9C6187

หลานโจว

หนานจิง

09-28/ 07:20(Depart)

09-28/ 09:50(Arrival)

--

09-28/ 09:36(Arrival)

09-28/ 07:14(Depart)

09-28/ 09:41(Arrival)

arrive

9C7395

หลานโจว

อักซู

09-28/ 10:25(Depart)

09-28/ 14:15(Arrival)

--

09-28/ 13:49(Arrival)

09-28/ 10:16(Depart)

--

take off

9C6541

หลานโจว

ฝูโจว

09-28/ 07:50(Depart)

09-28/ 10:40(Arrival)

--

09-28/ 10:56(Arrival)

09-28/ 07:42(Depart)

09-28/ 11:01(Arrival)

arrive

9C7620

หลานโจว

จี่หนาน

09-28/ 18:30(Depart)

09-28/ 20:55(Arrival)

09-28/ 18:30(Depart)

09-28/ 20:55(Arrival)

--

--

plan

9C7087

หลานโจว

หางโจว

09-28/ 07:00(Depart)

09-28/ 09:50(Arrival)

--

09-28/ 09:37(Arrival)

09-28/ 06:45(Depart)

--

take off

9C6545

หลานโจว

หางโจว

09-28/ 15:00(Depart)

09-28/ 17:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6305

หลานโจว

เทียนจิน

09-28/ 07:25(Depart)

09-28/ 09:40(Arrival)

--

09-28/ 09:22(Arrival)

09-28/ 07:21(Depart)

--

take off

9C6845

หลานโจว

คาชิ

09-28/ 09:10(Depart)

09-28/ 13:10(Arrival)

--

09-28/ 13:08(Arrival)

09-28/ 09:02(Depart)

--

take off

9C6789

หลานโจว

คาชิ

09-28/ 16:05(Depart)

09-28/ 20:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C7396

หลานโจว

กว่างโจว

09-28/ 21:55(Depart)

09-29/ 01:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6138

หลานโจว

เซี่ยงไฮ้

09-28/ 19:35(Depart)

09-28/ 22:35(Arrival)

09-28/ 19:35(Depart)

09-28/ 22:35(Arrival)

--

--

plan

9C8554

หลานโจว

เสิ่นหยาง

09-28/ 13:00(Depart)

09-28/ 15:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C7372

หลานโจว

หยางโจว (ไถโจว)

09-28/ 19:00(Depart)

09-28/ 21:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6677

หลานโจว

อัลไต

09-28/ 11:55(Depart)

09-28/ 15:05(Arrival)

09-28/ 13:00(Depart)

09-28/ 16:00(Arrival)

--

--

delay

9C6671

หลานโจว

หนิงโป

09-28/ 16:20(Depart)

09-28/ 19:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6133

หลานโจว

เหอเฝย์

09-28/ 07:40(Depart)

09-28/ 09:50(Arrival)

--

09-28/ 10:14(Arrival)

09-28/ 08:03(Depart)

09-28/ 10:19(Arrival)

arrive

9C8712

หลานโจว

นันยาง

09-28/ 16:05(Depart)

09-28/ 17:50(Arrival)

09-28/ 16:05(Depart)

09-28/ 17:50(Arrival)

--

--

plan

9C6678

หลานโจว

Chengdutianfu

09-28/ 20:10(Depart)

09-28/ 21:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C7597

หลานโจว

แฮนโจง

09-28/ 14:05(Depart)

09-28/ 15:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C7518

หลานโจว

Beijingdaxing

09-28/ 09:05(Depart)

09-28/ 11:20(Arrival)

--

09-28/ 11:04(Arrival)

09-28/ 08:59(Depart)

09-28/ 11:13(Arrival)

arrive

9C6375

หลานโจว

เจียยี่กวน

09-28/ 15:55(Depart)

09-28/ 17:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8857

หวายอัน

หลานโจว

09-28/ 14:55(Depart)

09-28/ 17:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C7371

หยางโจว (ไถโจว)

หลานโจว

09-28/ 07:25(Depart)

09-28/ 10:15(Arrival)

--

09-28/ 10:10(Arrival)

09-28/ 07:27(Depart)

09-28/ 10:14(Arrival)

arrive

9C8553

เสิ่นหยาง

หลานโจว

09-28/ 07:50(Depart)

09-28/ 11:15(Arrival)

--

09-28/ 11:16(Arrival)

09-28/ 07:39(Depart)

09-28/ 11:21(Arrival)

arrive

9C7088

หางโจว

หลานโจว

09-28/ 10:55(Depart)

09-28/ 14:00(Arrival)

--

09-28/ 14:03(Arrival)

09-28/ 11:15(Depart)

--

take off

9C6546

หางโจว

หลานโจว

09-28/ 18:55(Depart)

09-28/ 22:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6451

Shanghaipudong

หลานโจว

09-28/ 07:30(Depart)

09-28/ 10:55(Arrival)

--

09-28/ 10:46(Arrival)

09-28/ 07:24(Depart)

09-28/ 10:51(Arrival)

arrive

9C8847

Shanghaipudong

หลานโจว

09-28/ 13:40(Depart)

09-28/ 16:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6487

Shanghaipudong

หลานโจว

09-28/ 20:10(Depart)

09-28/ 23:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8527

จุนอี้

หลานโจว

09-28/ 09:30(Depart)

09-28/ 11:40(Arrival)

--

09-28/ 11:30(Arrival)

09-28/ 09:31(Depart)

09-28/ 11:36(Arrival)

arrive

9C7126

อี๋หนิง

หลานโจว

09-28/ 14:40(Depart)

09-28/ 18:00(Arrival)

09-28/ 14:40(Depart)

09-28/ 18:00(Arrival)

--

--

plan

9C6670

อี๋หนิง

หลานโจว

09-28/ 20:50(Depart)

09-29/ 00:20(Arrival)

09-28/ 20:50(Depart)

09-29/ 00:20(Arrival)

--

--

plan

9C7619

จี่หนาน

หลานโจว

09-28/ 10:40(Depart)

09-28/ 12:55(Arrival)

--

09-28/ 13:21(Arrival)

09-28/ 10:53(Depart)

--

take off

9C6138

ตวนหวง

หลานโจว

09-28/ 16:50(Depart)

09-28/ 18:40(Arrival)

09-28/ 16:50(Depart)

09-28/ 18:40(Arrival)

--

--

plan

9C6186

ตวนหวง

หลานโจว

09-28/ 20:30(Depart)

09-28/ 22:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8649

หนานฉาง

หลานโจว

09-28/ 15:10(Depart)

09-28/ 17:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C7395

กว่างโจว

หลานโจว

09-28/ 06:25(Depart)

09-28/ 09:35(Arrival)

--

09-28/ 09:11(Arrival)

09-28/ 06:19(Depart)

09-28/ 09:15(Arrival)

arrive

9C7110

เคอลาหม่าอี้

หลานโจว

09-28/ 22:10(Depart)

09-29/ 01:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6452

ฉือเหอจื่อ

หลานโจว

09-28/ 17:20(Depart)

09-28/ 19:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6857

ฉางชุน

หลานโจว

09-28/ 10:30(Depart)

09-28/ 13:55(Arrival)

--

09-28/ 13:58(Arrival)

09-28/ 10:19(Depart)

--

take off

9C6787

ฉือเจียจวง

หลานโจว

09-28/ 19:00(Depart)

09-28/ 20:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6188

หนานจิง

หลานโจว

09-28/ 10:50(Depart)

09-28/ 13:40(Arrival)

--

09-28/ 13:17(Arrival)

09-28/ 10:48(Depart)

--

take off

9C6542

ฝูโจว

หลานโจว

09-28/ 11:30(Depart)

09-28/ 15:15(Arrival)

09-28/ 12:45(Depart)

09-28/ 16:10(Arrival)

--

--

delay

9C8711

นันยาง

หลานโจว

09-28/ 13:25(Depart)

09-28/ 15:15(Arrival)

09-28/ 13:25(Depart)

09-28/ 15:15(Arrival)

--

--

plan

9C7387

ต้าเหลียน

หลานโจว

09-28/ 16:55(Depart)

09-28/ 20:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6306

เทียนจิน

หลานโจว

09-28/ 10:40(Depart)

09-28/ 13:15(Arrival)

--

09-28/ 12:51(Arrival)

09-28/ 10:25(Depart)

--

take off

9C6846

คาชิ

หลานโจว

09-28/ 14:10(Depart)

09-28/ 17:30(Arrival)

09-28/ 14:10(Depart)

09-28/ 17:30(Arrival)

--

--

plan

9C6790

คาชิ

หลานโจว

09-28/ 20:55(Depart)

09-29/ 00:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6137

เซี่ยงไฮ้

หลานโจว

09-28/ 10:25(Depart)

09-28/ 13:35(Arrival)

--

09-28/ 13:18(Arrival)

09-28/ 10:17(Depart)

--

take off

9C7396

อักซู

หลานโจว

09-28/ 17:15(Depart)

09-28/ 20:55(Arrival)

09-28/ 17:15(Depart)

09-28/ 20:55(Arrival)

--

--

plan

9C6677

Chengdutianfu

หลานโจว

09-28/ 08:55(Depart)

09-28/ 10:35(Arrival)

--

09-28/ 10:16(Arrival)

09-28/ 08:49(Depart)

--

take off

9C7506

กรุงเทพ ดอนเมือง

หลานโจว

09-28/ 17:50(Depart)

09-28/ 23:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6134

เหอเฝย์

หลานโจว

09-28/ 10:50(Depart)

09-28/ 13:30(Arrival)

09-28/ 11:10(Depart)

09-28/ 13:11(Arrival)

09-28/ 10:53(Depart)

--

take off

9C6672

หนิงโป

หลานโจว

09-28/ 20:10(Depart)

09-28/ 23:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6678

อัลไต

หลานโจว

09-28/ 16:20(Depart)

09-28/ 19:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6376

เจียยี่กวน

หลานโจว

09-28/ 18:45(Depart)

09-28/ 20:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C7372

อุรุมชี

หลานโจว

09-28/ 14:55(Depart)

09-28/ 18:00(Arrival)

09-28/ 15:50(Depart)

09-28/ 18:27(Arrival)

--

--

delay

9C7598

แฮนโจง

หลานโจว

09-28/ 22:05(Depart)

09-28/ 23:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C7517

Beijingdaxing

หลานโจว

09-28/ 12:25(Depart)

09-28/ 15:00(Arrival)

--

--

09-28/ 12:23(Depart)

--

take off

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.