หลานโจว flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6363

หลานโจว

เจียยี่กวน

02-28/ 15:50(Depart)

02-28/ 17:25(Arrival)

--

02-28/ 17:17(Arrival)

02-28/ 16:06(Depart)

02-28/ 17:17(Arrival)

arrive

9C6680

หลานโจว

Shanghaipudong

02-28/ 08:00(Depart)

02-28/ 10:50(Arrival)

--

02-28/ 10:11(Arrival)

02-28/ 07:57(Depart)

02-28/ 10:11(Arrival)

arrive

9C6346

หลานโจว

Shanghaipudong

02-28/ 20:55(Depart)

02-28/ 23:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6231

หลานโจว

ตวนหวง

02-28/ 13:10(Depart)

02-28/ 15:00(Arrival)

--

02-28/ 14:55(Arrival)

02-28/ 13:34(Depart)

02-28/ 14:55(Arrival)

arrive

9C8795

หลานโจว

ตวนหวง

02-28/ 14:45(Depart)

02-28/ 16:25(Arrival)

--

02-28/ 16:40(Arrival)

02-28/ 15:20(Depart)

02-28/ 16:40(Arrival)

arrive

9C6232

หลานโจว

กว่างโจว

02-28/ 21:50(Depart)

03-01/ 01:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8514

หลานโจว

หยางโจว (ไถโจว)

02-28/ 12:35(Depart)

02-28/ 15:15(Arrival)

--

02-28/ 15:32(Arrival)

02-28/ 13:11(Depart)

02-28/ 15:33(Arrival)

arrive

9C8554

หลานโจว

เสิ่นหยาง

02-28/ 13:55(Depart)

02-28/ 16:45(Arrival)

--

02-28/ 16:55(Arrival)

02-28/ 14:36(Depart)

02-28/ 16:56(Arrival)

arrive

9C6125

หลานโจว

เวินโจว

02-28/ 18:25(Depart)

02-28/ 21:20(Arrival)

--

02-28/ 21:21(Arrival)

02-28/ 18:40(Depart)

--

take off

9C6364

หลานโจว

หนิงโป

02-28/ 20:25(Depart)

02-28/ 23:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6109

หลานโจว

หนานจิง

02-28/ 08:30(Depart)

02-28/ 11:05(Arrival)

--

02-28/ 10:34(Arrival)

02-28/ 08:29(Depart)

02-28/ 10:34(Arrival)

arrive

9C6187

หลานโจว

หนานจิง

02-28/ 16:10(Depart)

02-28/ 18:45(Arrival)

--

02-28/ 18:23(Arrival)

02-28/ 16:18(Depart)

02-28/ 18:22(Arrival)

arrive

9C6361

หลานโจว

ฉางโจว

02-28/ 12:00(Depart)

02-28/ 14:30(Arrival)

--

02-28/ 14:47(Arrival)

02-28/ 12:30(Depart)

02-28/ 14:47(Arrival)

arrive

9C6541

หลานโจว

ฝูโจว

02-28/ 07:35(Depart)

02-28/ 10:40(Arrival)

--

02-28/ 10:12(Arrival)

02-28/ 07:41(Depart)

02-28/ 10:12(Arrival)

arrive

9C6133

หลานโจว

เหอเฝย์

02-28/ 07:25(Depart)

02-28/ 09:45(Arrival)

--

02-28/ 09:18(Arrival)

02-28/ 07:30(Depart)

02-28/ 09:19(Arrival)

arrive

9C6169

หลานโจว

เหอเฝย์

02-28/ 17:10(Depart)

02-28/ 19:20(Arrival)

--

02-28/ 18:47(Arrival)

02-28/ 17:03(Depart)

02-28/ 18:47(Arrival)

arrive

9C6744

หลานโจว

เซี่ยเหมิน

02-28/ 20:55(Depart)

03-01/ 00:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8720

หลานโจว

ฉือเจียจวง

02-28/ 21:45(Depart)

02-28/ 23:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6175

หลานโจว

หางโจว

02-28/ 09:20(Depart)

02-28/ 12:05(Arrival)

02-28/ 15:15(Depart)

02-28/ 17:47(Arrival)

02-28/ 15:24(Depart)

02-28/ 17:47(Arrival)

arrive

9C6545

หลานโจว

หางโจว

02-28/ 16:15(Depart)

02-28/ 18:55(Arrival)

--

02-28/ 19:04(Arrival)

02-28/ 16:33(Depart)

--

take off

9C6368

หลานโจว

อุรุมชี

02-28/ 18:05(Depart)

02-28/ 21:05(Arrival)

--

02-28/ 20:56(Arrival)

02-28/ 18:24(Depart)

--

take off

9C8858

หลานโจว

หวายอัน

02-28/ 07:25(Depart)

02-28/ 10:00(Arrival)

--

02-28/ 09:52(Arrival)

02-28/ 07:44(Depart)

02-28/ 09:53(Arrival)

arrive

9C8650

หลานโจว

หนานฉาง

02-28/ 17:55(Depart)

02-28/ 20:15(Arrival)

--

02-28/ 19:43(Arrival)

02-28/ 17:50(Depart)

--

take off

9C6315

หลานโจว

กุ้ยหลิน

02-28/ 08:45(Depart)

02-28/ 11:10(Arrival)

--

02-28/ 10:59(Arrival)

02-28/ 08:43(Depart)

02-28/ 10:59(Arrival)

arrive

9C6553

หลานโจว

จี่หนาน

02-28/ 13:55(Depart)

02-28/ 16:10(Arrival)

--

02-28/ 16:14(Arrival)

02-28/ 14:14(Depart)

02-28/ 16:11(Arrival)

arrive

9C6161

หลานโจว

เฉวียนโจว

02-28/ 15:50(Depart)

02-28/ 19:00(Arrival)

--

02-28/ 19:07(Arrival)

02-28/ 16:25(Depart)

--

take off

9C6533

หลานโจว

ชิ่งหยาง

02-28/ 14:15(Depart)

02-28/ 15:15(Arrival)

--

02-28/ 15:51(Arrival)

02-28/ 15:08(Depart)

02-28/ 15:51(Arrival)

arrive

9C6305

หลานโจว

เทียนจิน

02-28/ 07:40(Depart)

02-28/ 09:55(Arrival)

--

02-28/ 09:47(Arrival)

02-28/ 07:47(Depart)

02-28/ 09:47(Arrival)

arrive

9C6209

หลานโจว

ไป่ไห่

02-28/ 16:30(Depart)

02-28/ 19:20(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6288

หลานโจว

เซ่าหยาง

02-28/ 20:20(Depart)

02-28/ 22:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8796

หลานโจว

เซี่ยงไฮ้

02-28/ 20:00(Depart)

02-28/ 22:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6345

หลานโจว

คาชิ

02-28/ 11:45(Depart)

02-28/ 15:50(Arrival)

02-28/ 12:20(Depart)

02-28/ 16:16(Arrival)

02-28/ 12:42(Depart)

02-28/ 16:16(Arrival)

arrive

9C6732

หลานโจว

เซินเจิ้น

02-28/ 19:05(Depart)

02-28/ 22:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6345

Shanghaipudong

หลานโจว

02-28/ 07:15(Depart)

02-28/ 10:45(Arrival)

--

02-28/ 10:35(Arrival)

02-28/ 07:25(Depart)

02-28/ 10:35(Arrival)

arrive

9C6679

Shanghaipudong

หลานโจว

02-28/ 20:55(Depart)

03-01/ 00:20(Arrival)

02-28/ 21:30(Depart)

03-01/ 00:50(Arrival)

--

--

delay

9C6231

กว่างโจว

หลานโจว

02-28/ 09:05(Depart)

02-28/ 12:20(Arrival)

--

02-28/ 11:59(Arrival)

02-28/ 09:11(Depart)

02-28/ 11:59(Arrival)

arrive

9C8553

เสิ่นหยาง

หลานโจว

02-28/ 17:35(Depart)

02-28/ 20:55(Arrival)

--

02-28/ 21:06(Arrival)

02-28/ 18:02(Depart)

--

take off

9C8796

ตวนหวง

หลานโจว

02-28/ 17:20(Depart)

02-28/ 19:00(Arrival)

--

02-28/ 18:57(Arrival)

02-28/ 17:27(Depart)

--

take off

9C6232

ตวนหวง

หลานโจว

02-28/ 18:55(Depart)

02-28/ 20:50(Arrival)

--

02-28/ 20:14(Arrival)

02-28/ 18:52(Depart)

--

take off

9C8857

หวายอัน

หลานโจว

02-28/ 14:55(Depart)

02-28/ 17:35(Arrival)

--

02-28/ 17:43(Arrival)

02-28/ 15:15(Depart)

02-28/ 17:42(Arrival)

arrive

9C6743

เซี่ยเหมิน

หลานโจว

02-28/ 09:00(Depart)

02-28/ 12:25(Arrival)

--

02-28/ 12:28(Arrival)

02-28/ 09:24(Depart)

02-28/ 12:28(Arrival)

arrive

9C6110

หนานจิง

หลานโจว

02-28/ 12:05(Depart)

02-28/ 15:00(Arrival)

--

02-28/ 14:55(Arrival)

02-28/ 12:26(Depart)

02-28/ 14:55(Arrival)

arrive

9C6188

หนานจิง

หลานโจว

02-28/ 19:50(Depart)

02-28/ 22:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6363

หนิงโป

หลานโจว

02-28/ 11:05(Depart)

02-28/ 15:00(Arrival)

02-28/ 11:50(Depart)

02-28/ 15:00(Arrival)

02-28/ 11:49(Depart)

02-28/ 14:59(Arrival)

arrive

9C6364

เจียยี่กวน

หลานโจว

02-28/ 18:10(Depart)

02-28/ 19:35(Arrival)

--

02-28/ 19:15(Arrival)

02-28/ 18:05(Depart)

--

take off

9C6176

หางโจว

หลานโจว

02-28/ 13:10(Depart)

02-28/ 16:20(Arrival)

02-28/ 18:35(Depart)

02-28/ 21:41(Arrival)

--

--

delay

9C6546

หางโจว

หลานโจว

02-28/ 20:05(Depart)

02-28/ 23:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6134

เหอเฝย์

หลานโจว

02-28/ 10:35(Depart)

02-28/ 13:05(Arrival)

--

02-28/ 13:05(Arrival)

02-28/ 10:33(Depart)

02-28/ 13:05(Arrival)

arrive

9C6170

เหอเฝย์

หลานโจว

02-28/ 21:00(Depart)

02-28/ 23:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6542

ฝูโจว

หลานโจว

02-28/ 11:30(Depart)

02-28/ 15:10(Arrival)

--

02-28/ 15:06(Arrival)

02-28/ 11:48(Depart)

02-28/ 15:10(Arrival)

arrive

9C6362

ฉางโจว

หลานโจว

02-28/ 15:15(Depart)

02-28/ 18:15(Arrival)

02-28/ 15:40(Depart)

02-28/ 18:13(Arrival)

02-28/ 15:47(Depart)

02-28/ 18:13(Arrival)

arrive

9C6126

เวินโจว

หลานโจว

02-28/ 22:10(Depart)

03-01/ 01:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6367

อุรุมชี

หลานโจว

02-28/ 22:05(Depart)

03-01/ 00:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8719

ฉือเจียจวง

หลานโจว

02-28/ 20:25(Depart)

02-28/ 22:35(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6554

จี่หนาน

หลานโจว

02-28/ 17:00(Depart)

02-28/ 19:30(Arrival)

--

02-28/ 19:22(Arrival)

02-28/ 17:08(Depart)

--

take off

9C8649

หนานฉาง

หลานโจว

02-28/ 14:25(Depart)

02-28/ 17:05(Arrival)

--

02-28/ 16:39(Arrival)

02-28/ 14:21(Depart)

02-28/ 16:39(Arrival)

arrive

9C6316

กุ้ยหลิน

หลานโจว

02-28/ 11:55(Depart)

02-28/ 14:30(Arrival)

--

02-28/ 14:12(Arrival)

02-28/ 12:03(Depart)

02-28/ 14:12(Arrival)

arrive

9C8513

หยางโจว (ไถโจว)

หลานโจว

02-28/ 16:10(Depart)

02-28/ 19:20(Arrival)

--

02-28/ 19:05(Arrival)

02-28/ 16:24(Depart)

--

take off

9C6162

เฉวียนโจว

หลานโจว

02-28/ 12:05(Depart)

02-28/ 15:40(Arrival)

--

02-28/ 15:33(Arrival)

02-28/ 12:13(Depart)

02-28/ 15:34(Arrival)

arrive

9C6534

ชิ่งหยาง

หลานโจว

02-28/ 16:00(Depart)

02-28/ 17:00(Arrival)

02-28/ 16:50(Depart)

02-28/ 17:28(Arrival)

02-28/ 16:47(Depart)

02-28/ 17:28(Arrival)

arrive

9C6346

คาชิ

หลานโจว

02-28/ 16:35(Depart)

02-28/ 20:05(Arrival)

02-28/ 17:15(Depart)

02-28/ 20:32(Arrival)

02-28/ 17:22(Depart)

--

take off

9C6210

ไป่ไห่

หลานโจว

02-28/ 20:05(Depart)

02-28/ 23:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6287

เซ่าหยาง

หลานโจว

02-28/ 09:00(Depart)

02-28/ 11:25(Arrival)

--

02-28/ 11:35(Arrival)

02-28/ 09:16(Depart)

02-28/ 11:36(Arrival)

arrive

9C8795

เซี่ยงไฮ้

หลานโจว

02-28/ 10:45(Depart)

02-28/ 13:55(Arrival)

--

02-28/ 13:57(Arrival)

02-28/ 10:58(Depart)

02-28/ 13:58(Arrival)

arrive

9C6306

เทียนจิน

หลานโจว

02-28/ 10:55(Depart)

02-28/ 13:25(Arrival)

--

02-28/ 13:36(Arrival)

02-28/ 11:07(Depart)

02-28/ 13:36(Arrival)

arrive

9C6731

เซินเจิ้น

หลานโจว

02-28/ 07:45(Depart)

02-28/ 11:10(Arrival)

--

02-28/ 10:46(Arrival)

02-28/ 07:53(Depart)

02-28/ 10:46(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.