หลานโจว flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8650

หลานโจว

หนานฉาง

12-04/ 18:55(Depart)

12-04/ 21:15(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6789

หลานโจว

คาชิ

12-04/ 15:50(Depart)

12-04/ 19:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6231

หลานโจว

ตวนหวง

12-04/ 10:25(Depart)

12-04/ 12:10(Arrival)

--

12-04/ 11:41(Arrival)

12-04/ 10:18(Depart)

12-04/ 11:41(Arrival)

arrive

9C6137

หลานโจว

ตวนหวง

12-04/ 14:45(Depart)

12-04/ 16:30(Arrival)

--

12-04/ 16:15(Arrival)

12-04/ 14:52(Depart)

--

take off

9C6185

หลานโจว

ตวนหวง

12-04/ 17:05(Depart)

12-04/ 18:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8528

หลานโจว

จุนอี้

12-04/ 20:20(Depart)

12-04/ 22:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6541

หลานโจว

ฝูโจว

12-04/ 07:35(Depart)

12-04/ 10:35(Arrival)

--

12-04/ 10:21(Arrival)

12-04/ 07:38(Depart)

12-04/ 10:22(Arrival)

arrive

9C6327

หลานโจว

เคอลาหม่าอี้

12-04/ 11:20(Depart)

12-04/ 14:35(Arrival)

--

12-04/ 13:58(Arrival)

12-04/ 11:14(Depart)

12-04/ 13:58(Arrival)

arrive

9C6138

หลานโจว

เซี่ยงไฮ้

12-04/ 20:00(Depart)

12-04/ 22:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6328

หลานโจว

หนิงโป

12-04/ 20:35(Depart)

12-04/ 23:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8554

หลานโจว

เสิ่นหยาง

12-04/ 07:10(Depart)

12-04/ 10:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6232

หลานโจว

กว่างโจว

12-04/ 22:25(Depart)

12-05/ 01:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6736

หลานโจว

ชิ่งหยาง

12-04/ 17:45(Depart)

12-04/ 18:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6533

หลานโจว

ชิ่งหยาง

12-04/ 18:25(Depart)

12-04/ 19:25(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6579

หลานโจว

หนานทง

12-04/ 18:10(Depart)

12-04/ 20:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6133

หลานโจว

เหอเฝย์

12-04/ 07:25(Depart)

12-04/ 09:35(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6361

หลานโจว

ฉางโจว

12-04/ 07:55(Depart)

12-04/ 10:30(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6387

หลานโจว

ลั่วหยาง

12-04/ 14:15(Depart)

12-04/ 15:45(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6187

หลานโจว

หนานจิง

12-04/ 16:20(Depart)

12-04/ 18:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6545

หลานโจว

หางโจว

12-04/ 16:10(Depart)

12-04/ 18:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6305

หลานโจว

เทียนจิน

12-04/ 07:30(Depart)

12-04/ 09:40(Arrival)

--

12-04/ 09:49(Arrival)

12-04/ 07:44(Depart)

12-04/ 09:50(Arrival)

arrive

9C8720

หลานโจว

ฉือเจียจวง

12-04/ 22:05(Depart)

12-04/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6209

หลานโจว

ไป่ไห่

12-04/ 08:05(Depart)

12-04/ 11:10(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6452

หลานโจว

Shanghaipudong

12-04/ 17:55(Depart)

12-04/ 20:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6451

หลานโจว

ฉือเหอจื่อ

12-04/ 10:40(Depart)

12-04/ 13:35(Arrival)

--

12-04/ 13:21(Arrival)

12-04/ 10:35(Depart)

12-04/ 13:22(Arrival)

arrive

9C8858

หลานโจว

หวายอัน

12-04/ 07:35(Depart)

12-04/ 10:00(Arrival)

--

12-04/ 09:40(Arrival)

12-04/ 07:26(Depart)

12-04/ 09:40(Arrival)

arrive

9C8514

หลานโจว

หยางโจว (ไถโจว)

12-04/ 12:25(Depart)

12-04/ 15:10(Arrival)

--

12-04/ 14:42(Arrival)

12-04/ 12:26(Depart)

12-04/ 14:39(Arrival)

arrive

9C6121

หลานโจว

เยียนไถ

12-04/ 15:20(Depart)

12-04/ 18:05(Arrival)

--

12-04/ 17:38(Arrival)

12-04/ 15:21(Depart)

--

take off

9C8712

หลานโจว

นันยาง

12-04/ 15:50(Depart)

12-04/ 17:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6161

หลานโจว

เฉวียนโจว

12-04/ 15:50(Depart)

12-04/ 19:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6368

หลานโจว

อุรุมชี

12-04/ 13:55(Depart)

12-04/ 16:45(Arrival)

--

12-04/ 16:51(Arrival)

12-04/ 14:22(Depart)

--

take off

9C6811

หลานโจว

ซีนโจว

12-04/ 15:20(Depart)

12-04/ 16:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8649

หนานฉาง

หลานโจว

12-04/ 15:25(Depart)

12-04/ 17:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6790

คาชิ

หลานโจว

12-04/ 20:35(Depart)

12-04/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8553

เสิ่นหยาง

หลานโจว

12-04/ 10:55(Depart)

12-04/ 14:30(Arrival)

--

12-04/ 13:47(Arrival)

12-04/ 10:50(Depart)

12-04/ 13:47(Arrival)

arrive

9C6137

เซี่ยงไฮ้

หลานโจว

12-04/ 10:45(Depart)

12-04/ 13:55(Arrival)

--

12-04/ 13:56(Arrival)

12-04/ 11:01(Depart)

12-04/ 13:56(Arrival)

arrive

9C6542

ฝูโจว

หลานโจว

12-04/ 11:25(Depart)

12-04/ 15:15(Arrival)

--

12-04/ 15:08(Arrival)

12-04/ 11:42(Depart)

12-04/ 15:08(Arrival)

arrive

9C6186

ตวนหวง

หลานโจว

12-04/ 13:00(Depart)

12-04/ 14:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6138

ตวนหวง

หลานโจว

12-04/ 17:15(Depart)

12-04/ 19:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6232

ตวนหวง

หลานโจว

12-04/ 19:50(Depart)

12-04/ 21:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6327

หนิงโป

หลานโจว

12-04/ 06:40(Depart)

12-04/ 10:25(Arrival)

--

12-04/ 09:42(Arrival)

12-04/ 06:37(Depart)

12-04/ 09:42(Arrival)

arrive

9C6328

เคอลาหม่าอี้

หลานโจว

12-04/ 16:45(Depart)

12-04/ 19:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6231

กว่างโจว

หลานโจว

12-04/ 06:05(Depart)

12-04/ 09:35(Arrival)

--

12-04/ 09:11(Arrival)

12-04/ 06:15(Depart)

12-04/ 09:11(Arrival)

arrive

9C8527

จุนอี้

หลานโจว

12-04/ 09:25(Depart)

12-04/ 11:25(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6735

ชิ่งหยาง

หลานโจว

12-04/ 16:00(Depart)

12-04/ 16:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6134

เหอเฝย์

หลานโจว

12-04/ 10:30(Depart)

12-04/ 13:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8513

หยางโจว (ไถโจว)

หลานโจว

12-04/ 16:10(Depart)

12-04/ 19:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6580

หนานทง

หลานโจว

12-04/ 21:35(Depart)

12-05/ 00:35(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6362

ฉางโจว

หลานโจว

12-04/ 12:30(Depart)

12-04/ 15:30(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6306

เทียนจิน

หลานโจว

12-04/ 10:45(Depart)

12-04/ 13:25(Arrival)

--

12-04/ 12:51(Arrival)

12-04/ 10:52(Depart)

12-04/ 12:51(Arrival)

arrive

9C6188

หนานจิง

หลานโจว

12-04/ 19:50(Depart)

12-04/ 22:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6388

ลั่วหยาง

หลานโจว

12-04/ 22:15(Depart)

12-05/ 00:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8719

ฉือเจียจวง

หลานโจว

12-04/ 17:15(Depart)

12-04/ 19:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6546

หางโจว

หลานโจว

12-04/ 20:05(Depart)

12-04/ 23:20(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6452

ฉือเหอจื่อ

หลานโจว

12-04/ 14:20(Depart)

12-04/ 17:05(Arrival)

--

12-04/ 16:44(Arrival)

12-04/ 14:21(Depart)

--

take off

9C6451

Shanghaipudong

หลานโจว

12-04/ 06:25(Depart)

12-04/ 09:50(Arrival)

--

12-04/ 09:25(Arrival)

12-04/ 06:30(Depart)

12-04/ 09:25(Arrival)

arrive

9C8857

หวายอัน

หลานโจว

12-04/ 14:50(Depart)

12-04/ 17:35(Arrival)

--

12-04/ 17:24(Arrival)

12-04/ 14:56(Depart)

--

take off

9C6210

ไป่ไห่

หลานโจว

12-04/ 12:00(Depart)

12-04/ 15:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6122

เยียนไถ

หลานโจว

12-04/ 19:10(Depart)

12-04/ 22:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8711

นันยาง

หลานโจว

12-04/ 13:00(Depart)

12-04/ 15:00(Arrival)

--

12-04/ 14:42(Arrival)

12-04/ 13:09(Depart)

12-04/ 14:42(Arrival)

arrive

9C6162

เฉวียนโจว

หลานโจว

12-04/ 19:45(Depart)

12-04/ 23:20(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6812

ซีนโจว

หลานโจว

12-04/ 22:20(Depart)

12-05/ 00:20(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6367

อุรุมชี

หลานโจว

12-04/ 17:45(Depart)

12-04/ 20:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.