หนิงโป flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8703

หนิงโป

ชิงเต่า

09-21/ 18:45(Depart)

09-21/ 20:25(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8545

หนิงโป

ฉางชุน

09-21/ 15:35(Depart)

09-21/ 18:30(Arrival)

--

09-21/ 18:24(Arrival)

09-21/ 15:51(Depart)

09-21/ 18:24(Arrival)

arrive

9C8605

หนิงโป

คุนหมิง

09-21/ 14:00(Depart)

09-21/ 16:55(Arrival)

--

09-21/ 16:50(Arrival)

09-21/ 14:16(Depart)

09-21/ 16:49(Arrival)

arrive

9C8683

หนิงโป

ฮาร์บิน

09-21/ 17:20(Depart)

09-21/ 20:20(Arrival)

--

09-21/ 20:09(Arrival)

09-21/ 17:29(Depart)

09-21/ 20:09(Arrival)

arrive

9C6363

หนิงโป

หลานโจว

09-21/ 08:10(Depart)

09-21/ 11:25(Arrival)

09-21/ 09:30(Depart)

09-21/ 12:13(Arrival)

09-21/ 09:23(Depart)

09-21/ 12:13(Arrival)

arrive

9C8696

หนิงโป

เสิ่นหยาง

09-21/ 11:30(Depart)

09-21/ 14:00(Arrival)

--

09-21/ 13:54(Arrival)

09-21/ 11:46(Depart)

09-21/ 13:54(Arrival)

arrive

9C6417

หนิงโป

กุ้ยหลิน

09-21/ 20:45(Depart)

09-21/ 22:50(Arrival)

09-21/ 21:00(Depart)

09-21/ 23:12(Arrival)

09-21/ 21:12(Depart)

09-21/ 23:12(Arrival)

arrive

9C8907

หนิงโป

เมียนหยาง

09-21/ 08:00(Depart)

09-21/ 10:55(Arrival)

--

09-21/ 10:54(Arrival)

09-21/ 08:19(Depart)

09-21/ 10:54(Arrival)

arrive

9C6415

หนิงโป

เมียนหยาง

09-21/ 18:55(Depart)

09-21/ 21:50(Arrival)

09-21/ 19:50(Depart)

09-21/ 22:14(Arrival)

09-21/ 19:45(Depart)

09-21/ 22:20(Arrival)

arrive

9C8701

หนิงโป

กุ้ยหยาง

09-21/ 10:40(Depart)

09-21/ 13:10(Arrival)

09-21/ 10:55(Depart)

09-21/ 13:12(Arrival)

09-21/ 11:03(Depart)

09-21/ 13:12(Arrival)

arrive

9C8826

หนิงโป

ฉือเจียจวง

09-21/ 21:05(Depart)

09-21/ 23:15(Arrival)

--

09-21/ 23:31(Arrival)

09-21/ 21:29(Depart)

09-21/ 23:32(Arrival)

arrive

9C8519

หนิงโป

เทียนจิน

09-21/ 07:30(Depart)

09-21/ 09:40(Arrival)

--

09-21/ 09:23(Arrival)

09-21/ 07:31(Depart)

09-21/ 09:23(Arrival)

arrive

9C8598

หนิงโป

เจียหยาง

09-21/ 08:00(Depart)

09-21/ 09:45(Arrival)

--

09-21/ 09:27(Arrival)

09-21/ 07:59(Depart)

09-21/ 09:27(Arrival)

arrive

9C8857

หนิงโป

หวายอัน

09-21/ 12:55(Depart)

09-21/ 14:10(Arrival)

--

09-21/ 14:06(Arrival)

09-21/ 13:06(Depart)

09-21/ 14:05(Arrival)

arrive

9C8639

หนิงโป

เหยียนเฉิน

09-21/ 07:35(Depart)

09-21/ 08:55(Arrival)

--

09-21/ 09:23(Arrival)

09-21/ 07:55(Depart)

09-21/ 09:23(Arrival)

arrive

9C6289

หนิงโป

ลั่วหยาง

09-21/ 08:05(Depart)

09-21/ 10:10(Arrival)

--

09-21/ 10:09(Arrival)

09-21/ 08:14(Depart)

09-21/ 10:08(Arrival)

arrive

9C6164

หนิงโป

เฉิงตู

09-21/ 16:35(Depart)

09-21/ 19:35(Arrival)

--

09-21/ 19:36(Arrival)

09-21/ 16:49(Depart)

09-21/ 19:36(Arrival)

arrive

9C8597

เจียหยาง

หนิงโป

09-21/ 08:10(Depart)

09-21/ 09:50(Arrival)

--

09-21/ 10:08(Arrival)

09-21/ 08:34(Depart)

09-21/ 10:08(Arrival)

arrive

9C8546

ฉางชุน

หนิงโป

09-21/ 20:00(Depart)

09-21/ 22:50(Arrival)

--

09-21/ 22:33(Arrival)

09-21/ 20:08(Depart)

09-21/ 22:33(Arrival)

arrive

9C8606

คุนหมิง

หนิงโป

09-21/ 18:45(Depart)

09-21/ 21:35(Arrival)

--

09-21/ 21:23(Arrival)

09-21/ 18:56(Depart)

09-21/ 21:24(Arrival)

arrive

9C8908

เมียนหยาง

หนิงโป

09-21/ 11:40(Depart)

09-21/ 14:25(Arrival)

09-21/ 12:00(Depart)

09-21/ 14:49(Arrival)

09-21/ 12:25(Depart)

09-21/ 14:51(Arrival)

arrive

9C6416

เมียนหยาง

หนิงโป

09-21/ 22:35(Depart)

09-22/ 01:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8684

ฮาร์บิน

หนิงโป

09-21/ 21:30(Depart)

09-22/ 00:25(Arrival)

--

09-22/ 00:09(Arrival)

09-21/ 21:25(Depart)

--

take off

9C8825

ฉือเจียจวง

หนิงโป

09-21/ 18:00(Depart)

09-21/ 20:15(Arrival)

--

09-21/ 20:28(Arrival)

09-21/ 18:20(Depart)

09-21/ 20:28(Arrival)

arrive

9C6364

หลานโจว

หนิงโป

09-21/ 17:00(Depart)

09-21/ 19:55(Arrival)

09-21/ 17:12(Depart)

09-21/ 20:10(Arrival)

09-21/ 17:35(Depart)

09-21/ 20:10(Arrival)

arrive

9C8695

เสิ่นหยาง

หนิงโป

09-21/ 07:55(Depart)

09-21/ 10:40(Arrival)

--

09-21/ 10:15(Arrival)

09-21/ 07:59(Depart)

09-21/ 10:15(Arrival)

arrive

9C6418

กุ้ยหลิน

หนิงโป

09-21/ 23:35(Depart)

09-22/ 01:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8702

กุ้ยหยาง

หนิงโป

09-21/ 14:10(Depart)

09-21/ 16:30(Arrival)

--

09-21/ 16:17(Arrival)

09-21/ 14:18(Depart)

09-21/ 16:18(Arrival)

arrive

9C8520

เทียนจิน

หนิงโป

09-21/ 10:40(Depart)

09-21/ 13:00(Arrival)

--

09-21/ 12:29(Arrival)

09-21/ 10:42(Depart)

09-21/ 12:29(Arrival)

arrive

9C8704

ชิงเต่า

หนิงโป

09-21/ 22:05(Depart)

09-21/ 23:45(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8640

เหยียนเฉิน

หนิงโป

09-21/ 16:35(Depart)

09-21/ 17:55(Arrival)

09-21/ 17:10(Depart)

09-21/ 18:51(Arrival)

09-21/ 17:44(Depart)

09-21/ 18:51(Arrival)

arrive

9C6290

ลั่วหยาง

หนิงโป

09-21/ 22:40(Depart)

09-22/ 00:35(Arrival)

09-21/ 23:00(Depart)

09-22/ 00:39(Arrival)

09-21/ 22:59(Depart)

--

take off

9C8858

หวายอัน

หนิงโป

09-21/ 10:50(Depart)

09-21/ 12:05(Arrival)

--

09-21/ 12:03(Arrival)

09-21/ 10:56(Depart)

09-21/ 12:03(Arrival)

arrive

9C6163

เฉิงตู

หนิงโป

09-21/ 09:40(Depart)

09-21/ 12:35(Arrival)

--

09-21/ 12:32(Arrival)

09-21/ 09:59(Depart)

09-21/ 12:33(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.