หนิงโป flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8631

หนิงโป

จูไห่

10-28/ 16:35(Depart)

10-28/ 18:50(Arrival)

--

10-28/ 18:31(Arrival)

10-28/ 16:33(Depart)

10-28/ 18:31(Arrival)

arrive

9C8793

หนิงโป

กุ้ยหยาง

10-28/ 18:45(Depart)

10-28/ 21:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8752

หนิงโป

จิ่นกางซาน

10-28/ 10:40(Depart)

10-28/ 12:20(Arrival)

--

10-28/ 12:24(Arrival)

10-28/ 10:58(Depart)

10-28/ 12:25(Arrival)

arrive

9C8557

หนิงโป

จ้านเจียง

10-28/ 17:15(Depart)

10-28/ 19:45(Arrival)

--

10-28/ 19:33(Arrival)

10-28/ 17:11(Depart)

--

take off

9C8683

หนิงโป

ฮาร์บิน

10-28/ 17:20(Depart)

10-28/ 20:20(Arrival)

--

10-28/ 20:16(Arrival)

10-28/ 17:26(Depart)

--

take off

9C6291

หนิงโป

เจิ้งโจว

10-28/ 09:40(Depart)

10-28/ 11:45(Arrival)

--

10-28/ 11:42(Arrival)

10-28/ 09:55(Depart)

10-28/ 11:42(Arrival)

arrive

9C8857

หนิงโป

หวายอัน

10-28/ 12:55(Depart)

10-28/ 14:10(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8773

หนิงโป

ต้าเหลียน

10-28/ 08:05(Depart)

10-28/ 10:05(Arrival)

10-28/ 08:05(Depart)

10-28/ 09:56(Arrival)

10-28/ 08:01(Depart)

10-28/ 09:46(Arrival)

arrive

9C6336

หนิงโป

xianjichang

10-28/ 11:40(Depart)

10-28/ 14:25(Arrival)

--

10-28/ 14:29(Arrival)

10-28/ 12:07(Depart)

10-28/ 14:29(Arrival)

arrive

9C8519

หนิงโป

เทียนจิน

10-28/ 17:45(Depart)

10-28/ 20:05(Arrival)

--

10-28/ 19:55(Arrival)

10-28/ 17:56(Depart)

--

take off

9C6327

หนิงโป

หลานโจว

10-28/ 07:30(Depart)

10-28/ 10:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8826

หนิงโป

ฉือเจียจวง

10-28/ 21:05(Depart)

10-28/ 23:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8907

หนิงโป

เมียนหยาง

10-28/ 08:30(Depart)

10-28/ 11:25(Arrival)

10-28/ 08:30(Depart)

10-28/ 11:38(Arrival)

10-28/ 08:48(Depart)

10-28/ 11:38(Arrival)

arrive

9C8696

หนิงโป

เสิ่นหยาง

10-28/ 11:30(Depart)

10-28/ 14:00(Arrival)

--

10-28/ 14:02(Arrival)

10-28/ 11:49(Depart)

10-28/ 14:02(Arrival)

arrive

9C6868

หนิงโป

เสิ่นหยาง

10-28/ 14:20(Depart)

10-28/ 16:45(Arrival)

--

10-28/ 16:57(Arrival)

10-28/ 14:37(Depart)

10-28/ 16:57(Arrival)

arrive

9C6164

หนิงโป

Chengdutianfu

10-28/ 12:50(Depart)

10-28/ 15:50(Arrival)

--

10-28/ 16:02(Arrival)

10-28/ 13:04(Depart)

10-28/ 15:49(Arrival)

arrive

9C8639

หนิงโป

เหยียนเฉิน

10-28/ 07:25(Depart)

10-28/ 08:55(Arrival)

--

10-28/ 08:40(Arrival)

10-28/ 07:33(Depart)

10-28/ 08:43(Arrival)

arrive

9C8501

หนิงโป

กุ้ยหลิน

10-28/ 10:50(Depart)

10-28/ 13:05(Arrival)

--

10-28/ 13:18(Arrival)

10-28/ 11:07(Depart)

10-28/ 13:18(Arrival)

arrive

9C6263

หนิงโป

ฉางเต๋อ

10-28/ 13:55(Depart)

10-28/ 16:00(Arrival)

--

10-28/ 15:58(Arrival)

10-28/ 14:09(Depart)

10-28/ 15:58(Arrival)

arrive

9C8545

หนิงโป

ฉางชุน

10-28/ 16:05(Depart)

10-28/ 18:45(Arrival)

--

10-28/ 18:44(Arrival)

10-28/ 16:13(Depart)

--

take off

9C8632

จูไห่

หนิงโป

10-28/ 19:50(Depart)

10-28/ 22:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8794

กุ้ยหยาง

หนิงโป

10-28/ 22:25(Depart)

10-29/ 00:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8774

ต้าเหลียน

หนิงโป

10-28/ 11:55(Depart)

10-28/ 13:55(Arrival)

--

10-28/ 13:54(Arrival)

10-28/ 12:04(Depart)

10-28/ 13:54(Arrival)

arrive

9C8520

เทียนจิน

หนิงโป

10-28/ 21:15(Depart)

10-28/ 23:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8751

จิ่นกางซาน

หนิงโป

10-28/ 18:25(Depart)

10-28/ 19:55(Arrival)

--

10-28/ 19:39(Arrival)

10-28/ 18:27(Depart)

--

take off

9C8858

หวายอัน

หนิงโป

10-28/ 10:50(Depart)

10-28/ 12:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6163

Chengdutianfu

หนิงโป

10-28/ 09:00(Depart)

10-28/ 12:00(Arrival)

10-28/ 09:25(Depart)

10-28/ 12:08(Arrival)

10-28/ 09:45(Depart)

10-28/ 12:08(Arrival)

arrive

9C8640

เหยียนเฉิน

หนิงโป

10-28/ 18:05(Depart)

10-28/ 19:25(Arrival)

--

10-28/ 19:13(Arrival)

10-28/ 18:02(Depart)

--

take off

9C6292

เจิ้งโจว

หนิงโป

10-28/ 13:15(Depart)

10-28/ 15:10(Arrival)

--

10-28/ 15:08(Arrival)

10-28/ 13:32(Depart)

10-28/ 15:08(Arrival)

arrive

9C8695

เสิ่นหยาง

หนิงโป

10-28/ 07:55(Depart)

10-28/ 10:40(Arrival)

--

10-28/ 10:33(Arrival)

10-28/ 08:16(Depart)

10-28/ 10:33(Arrival)

arrive

9C6867

เสิ่นหยาง

หนิงโป

10-28/ 12:15(Depart)

10-28/ 14:50(Arrival)

--

10-28/ 14:44(Arrival)

10-28/ 12:20(Depart)

10-28/ 14:44(Arrival)

arrive

9C6328

หลานโจว

หนิงโป

10-28/ 20:45(Depart)

10-28/ 23:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8684

ฮาร์บิน

หนิงโป

10-28/ 21:25(Depart)

10-29/ 00:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8825

ฉือเจียจวง

หนิงโป

10-28/ 17:55(Depart)

10-28/ 20:10(Arrival)

--

10-28/ 19:53(Arrival)

10-28/ 18:04(Depart)

--

take off

9C8502

กุ้ยหลิน

หนิงโป

10-28/ 13:50(Depart)

10-28/ 16:00(Arrival)

10-28/ 15:50(Depart)

10-28/ 17:32(Arrival)

10-28/ 15:45(Depart)

10-28/ 17:32(Arrival)

arrive

9C8558

จ้านเจียง

หนิงโป

10-28/ 13:50(Depart)

10-28/ 16:20(Arrival)

--

10-28/ 16:04(Arrival)

10-28/ 13:59(Depart)

10-28/ 16:04(Arrival)

arrive

9C6264

ฉางเต๋อ

หนิงโป

10-28/ 21:40(Depart)

10-28/ 23:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8546

ฉางชุน

หนิงโป

10-28/ 19:15(Depart)

10-28/ 22:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6335

xianjichang

หนิงโป

10-28/ 17:15(Depart)

10-28/ 19:50(Arrival)

--

10-28/ 19:22(Arrival)

10-28/ 17:21(Depart)

--

take off

9C8908

เมียนหยาง

หนิงโป

10-28/ 12:25(Depart)

10-28/ 15:05(Arrival)

10-28/ 13:00(Depart)

10-28/ 15:41(Arrival)

10-28/ 13:21(Depart)

10-28/ 15:41(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.