หนิงโป flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6164

หนิงโป

เฉิงตู

05-14/ 16:35(Depart)

05-14/ 19:35(Arrival)

05-14/ 19:00(Depart)

05-14/ 22:17(Arrival)

05-14/ 19:14(Depart)

--

take off

9C8773

หนิงโป

ต้าเหลียน

05-14/ 07:20(Depart)

05-14/ 09:20(Arrival)

--

05-14/ 08:59(Arrival)

05-14/ 07:19(Depart)

05-14/ 08:59(Arrival)

arrive

9C6336

หนิงโป

xianjichang

05-14/ 11:40(Depart)

05-14/ 14:25(Arrival)

--

05-14/ 14:30(Arrival)

05-14/ 12:12(Depart)

05-14/ 14:30(Arrival)

arrive

9C8631

หนิงโป

จูไห่

05-14/ 19:45(Depart)

05-14/ 21:55(Arrival)

05-14/ 21:30(Depart)

05-14/ 23:48(Arrival)

--

--

delay

9C8793

หนิงโป

กุ้ยหยาง

05-14/ 18:50(Depart)

05-14/ 21:20(Arrival)

05-14/ 21:25(Depart)

05-15/ 00:05(Arrival)

--

--

delay

9C8696

หนิงโป

เสิ่นหยาง

05-14/ 11:30(Depart)

05-14/ 14:00(Arrival)

--

05-14/ 14:10(Arrival)

05-14/ 11:57(Depart)

05-14/ 14:10(Arrival)

arrive

9C8557

หนิงโป

จ้านเจียง

05-14/ 17:10(Depart)

05-14/ 19:40(Arrival)

05-14/ 18:30(Depart)

05-14/ 21:24(Arrival)

05-14/ 18:55(Depart)

--

take off

9C8501

หนิงโป

กุ้ยหลิน

05-14/ 10:50(Depart)

05-14/ 13:05(Arrival)

--

05-14/ 13:10(Arrival)

05-14/ 11:08(Depart)

05-14/ 13:11(Arrival)

arrive

9C8826

หนิงโป

ฉือเจียจวง

05-14/ 21:05(Depart)

05-14/ 23:20(Arrival)

05-14/ 22:20(Depart)

05-15/ 00:40(Arrival)

--

--

delay

9C8545

หนิงโป

ฉางชุน

05-14/ 15:35(Depart)

05-14/ 18:25(Arrival)

--

05-14/ 18:29(Arrival)

05-14/ 16:02(Depart)

05-14/ 18:29(Arrival)

arrive

9C6289

หนิงโป

ลั่วหยาง

05-14/ 08:05(Depart)

05-14/ 10:10(Arrival)

--

05-14/ 10:11(Arrival)

05-14/ 08:19(Depart)

05-14/ 10:11(Arrival)

arrive

9C6363

หนิงโป

หลานโจว

05-14/ 07:30(Depart)

05-14/ 10:50(Arrival)

--

05-14/ 10:22(Arrival)

05-14/ 07:34(Depart)

05-14/ 10:22(Arrival)

arrive

9C8907

หนิงโป

เมียนหยาง

05-14/ 08:00(Depart)

05-14/ 10:55(Arrival)

--

05-14/ 10:50(Arrival)

05-14/ 08:13(Depart)

05-14/ 10:50(Arrival)

arrive

9C8598

หนิงโป

เจียหยาง

05-14/ 08:10(Depart)

05-14/ 09:55(Arrival)

--

05-14/ 09:44(Arrival)

05-14/ 08:11(Depart)

05-14/ 09:44(Arrival)

arrive

9C8605

หนิงโป

คุนหมิง

05-14/ 13:00(Depart)

05-14/ 15:50(Arrival)

05-14/ 14:35(Depart)

05-14/ 17:44(Arrival)

05-14/ 14:49(Depart)

05-14/ 17:49(Arrival)

arrive

9C8683

หนิงโป

ฮาร์บิน

05-14/ 17:20(Depart)

05-14/ 20:20(Arrival)

05-14/ 22:11(Depart)

05-15/ 01:18(Arrival)

--

--

delay

9C8639

หนิงโป

เหยียนเฉิน

05-14/ 07:35(Depart)

05-14/ 08:55(Arrival)

--

05-14/ 08:38(Arrival)

05-14/ 07:37(Depart)

05-14/ 08:36(Arrival)

arrive

9C8857

หนิงโป

หวายอัน

05-14/ 12:55(Depart)

05-14/ 14:10(Arrival)

--

05-14/ 14:08(Arrival)

05-14/ 13:07(Depart)

05-14/ 14:08(Arrival)

arrive

9C6291

หนิงโป

เจิ้งโจว

05-14/ 09:40(Depart)

05-14/ 11:45(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8597

เจียหยาง

หนิงโป

05-14/ 09:10(Depart)

05-14/ 10:50(Arrival)

--

05-14/ 10:40(Arrival)

05-14/ 09:12(Depart)

05-14/ 10:41(Arrival)

arrive

9C8774

ต้าเหลียน

หนิงโป

05-14/ 10:10(Depart)

05-14/ 12:10(Arrival)

--

05-14/ 12:18(Arrival)

05-14/ 10:28(Depart)

05-14/ 12:18(Arrival)

arrive

9C6163

เฉิงตู

หนิงโป

05-14/ 09:40(Depart)

05-14/ 12:35(Arrival)

--

05-14/ 12:15(Arrival)

05-14/ 09:53(Depart)

05-14/ 12:15(Arrival)

arrive

9C8558

จ้านเจียง

หนิงโป

05-14/ 13:50(Depart)

05-14/ 16:20(Arrival)

05-14/ 21:00(Depart)

05-14/ 22:59(Arrival)

05-14/ 20:57(Depart)

--

take off

9C8794

กุ้ยหยาง

หนิงโป

05-14/ 22:25(Depart)

05-15/ 00:40(Arrival)

05-15/ 00:40(Depart)

05-15/ 02:57(Arrival)

--

--

delay

9C8632

จูไห่

หนิงโป

05-14/ 22:45(Depart)

05-15/ 01:00(Arrival)

05-14/ 23:23(Depart)

05-15/ 01:22(Arrival)

--

--

delay

9C8640

เหยียนเฉิน

หนิงโป

05-14/ 16:35(Depart)

05-14/ 17:55(Arrival)

05-14/ 18:10(Depart)

05-14/ 19:24(Arrival)

05-14/ 18:24(Depart)

05-14/ 19:24(Arrival)

arrive

9C8695

เสิ่นหยาง

หนิงโป

05-14/ 07:55(Depart)

05-14/ 10:40(Arrival)

--

05-14/ 10:30(Arrival)

05-14/ 08:27(Depart)

05-14/ 10:30(Arrival)

arrive

9C8502

กุ้ยหลิน

หนิงโป

05-14/ 13:50(Depart)

05-14/ 15:55(Arrival)

--

05-14/ 15:59(Arrival)

05-14/ 14:18(Depart)

05-14/ 16:00(Arrival)

arrive

9C8825

ฉือเจียจวง

หนิงโป

05-14/ 17:55(Depart)

05-14/ 20:10(Arrival)

05-14/ 19:35(Depart)

05-14/ 21:36(Arrival)

05-14/ 19:50(Depart)

--

take off

9C6335

xianjichang

หนิงโป

05-14/ 17:15(Depart)

05-14/ 19:50(Arrival)

05-14/ 21:05(Depart)

05-14/ 23:35(Arrival)

--

--

delay

9C6290

ลั่วหยาง

หนิงโป

05-14/ 22:40(Depart)

05-15/ 00:40(Arrival)

05-14/ 23:50(Depart)

05-15/ 01:49(Arrival)

--

--

delay

9C6364

หลานโจว

หนิงโป

05-14/ 16:10(Depart)

05-14/ 18:55(Arrival)

05-14/ 18:00(Depart)

05-14/ 21:10(Arrival)

05-14/ 18:19(Depart)

--

take off

9C8684

ฮาร์บิน

หนิงโป

05-14/ 21:25(Depart)

05-15/ 00:30(Arrival)

05-15/ 01:53(Depart)

05-15/ 05:08(Arrival)

--

--

delay

9C8546

ฉางชุน

หนิงโป

05-14/ 19:15(Depart)

05-14/ 22:10(Arrival)

--

05-14/ 21:50(Arrival)

05-14/ 19:28(Depart)

--

take off

9C8908

เมียนหยาง

หนิงโป

05-14/ 11:40(Depart)

05-14/ 14:20(Arrival)

--

05-14/ 13:59(Arrival)

05-14/ 11:43(Depart)

05-14/ 14:00(Arrival)

arrive

9C8626

shoueryunchuanjichang

หนิงโป

05-14/ 15:15(Depart)

05-14/ 16:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8606

คุนหมิง

หนิงโป

05-14/ 16:55(Depart)

05-14/ 19:45(Arrival)

05-14/ 18:50(Depart)

05-14/ 21:42(Arrival)

05-14/ 19:08(Depart)

--

take off

9C8858

หวายอัน

หนิงโป

05-14/ 10:50(Depart)

05-14/ 12:05(Arrival)

--

05-14/ 11:58(Arrival)

05-14/ 10:58(Depart)

05-14/ 11:58(Arrival)

arrive

9C6292

เจิ้งโจว

หนิงโป

05-14/ 13:15(Depart)

05-14/ 15:10(Arrival)

--

--

--

--

cancel

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.