หนิงโป flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8638

หนิงโป

เสิ่นหยาง

09-28/ 11:00(Depart)

09-28/ 13:30(Arrival)

--

09-28/ 13:31(Arrival)

09-28/ 11:03(Depart)

--

take off

9C6365

หนิงโป

เจียหยาง

09-28/ 09:40(Depart)

09-28/ 11:25(Arrival)

--

09-28/ 11:15(Arrival)

09-28/ 09:35(Depart)

09-28/ 11:21(Arrival)

arrive

9C8519

หนิงโป

เทียนจิน

09-28/ 17:50(Depart)

09-28/ 20:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6291

หนิงโป

เจิ้งโจว

09-28/ 09:40(Depart)

09-28/ 11:50(Arrival)

--

09-28/ 11:24(Arrival)

09-28/ 09:35(Depart)

09-28/ 11:31(Arrival)

arrive

9C8826

หนิงโป

ฉือเจียจวง

09-28/ 16:30(Depart)

09-28/ 18:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8683

หนิงโป

ฮาร์บิน

09-28/ 17:10(Depart)

09-28/ 20:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6351

หนิงโป

ฮูฮอต

09-28/ 08:40(Depart)

09-28/ 11:45(Arrival)

--

09-28/ 11:32(Arrival)

09-28/ 08:43(Depart)

09-28/ 11:38(Arrival)

arrive

9C8501

หนิงโป

กุ้ยหลิน

09-28/ 10:45(Depart)

09-28/ 13:10(Arrival)

--

09-28/ 12:53(Arrival)

09-28/ 10:49(Depart)

--

take off

9C6366

หนิงโป

ต้าเหลียน

09-28/ 14:35(Depart)

09-28/ 16:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6314

หนิงโป

ฉางชุน

09-28/ 07:05(Depart)

09-28/ 09:50(Arrival)

--

09-28/ 09:29(Arrival)

09-28/ 06:56(Depart)

09-28/ 09:34(Arrival)

arrive

9C8546

หนิงโป

ฉางชุน

09-28/ 15:35(Depart)

09-28/ 18:30(Arrival)

09-28/ 15:35(Depart)

09-28/ 18:30(Arrival)

--

--

plan

9C8752

หนิงโป

จิ่นกางซาน

09-28/ 10:40(Depart)

09-28/ 12:20(Arrival)

--

09-28/ 12:05(Arrival)

09-28/ 10:34(Depart)

--

take off

9C8669

หนิงโป

หนานหนิง

09-28/ 20:30(Depart)

09-28/ 23:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8857

หนิงโป

หวายอัน

09-28/ 12:55(Depart)

09-28/ 14:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6739

หนิงโป

กุ้ยหยาง

09-28/ 18:25(Depart)

09-28/ 21:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C7431

หนิงโป

กรุงเทพ ดอนเมือง

09-28/ 10:50(Depart)

09-28/ 14:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8907

หนิงโป

เมียนหยาง

09-28/ 08:40(Depart)

09-28/ 11:25(Arrival)

--

09-28/ 11:36(Arrival)

09-28/ 08:56(Depart)

--

take off

9C6415

หนิงโป

เมียนหยาง

09-28/ 16:10(Depart)

09-28/ 19:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C7315

หนิงโป

ฟุกุโอกะ

09-28/ 14:10(Depart)

09-28/ 17:00(Arrival)

09-28/ 14:10(Depart)

09-28/ 17:00(Arrival)

--

--

plan

9C8605

หนิงโป

คุนหมิง

09-28/ 16:20(Depart)

09-28/ 19:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8625

หนิงโป

เกาะเชจู

09-28/ 18:45(Depart)

09-28/ 21:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6672

หนิงโป

หลานโจว

09-28/ 20:10(Depart)

09-28/ 23:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6336

หนิงโป

xianjichang

09-28/ 12:05(Depart)

09-28/ 14:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6164

หนิงโป

Chengdutianfu

09-28/ 11:35(Depart)

09-28/ 14:25(Arrival)

--

09-28/ 14:14(Arrival)

09-28/ 11:30(Depart)

--

take off

9C8825

ฉือเจียจวง

หนิงโป

09-28/ 13:30(Depart)

09-28/ 15:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8606

คุนหมิง

หนิงโป

09-28/ 20:30(Depart)

09-28/ 23:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6366

เจียหยาง

หนิงโป

09-28/ 12:10(Depart)

09-28/ 13:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8520

เทียนจิน

หนิงโป

09-28/ 21:15(Depart)

09-28/ 23:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8858

หวายอัน

หนิงโป

09-28/ 10:50(Depart)

09-28/ 12:05(Arrival)

--

09-28/ 12:10(Arrival)

09-28/ 10:53(Depart)

--

take off

9C6335

xianjichang

หนิงโป

09-28/ 16:25(Depart)

09-28/ 19:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8908

เมียนหยาง

หนิงโป

09-28/ 12:10(Depart)

09-28/ 14:45(Arrival)

09-28/ 12:10(Depart)

09-28/ 14:45(Arrival)

--

--

plan

9C6416

เมียนหยาง

หนิงโป

09-28/ 19:50(Depart)

09-28/ 22:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6352

ฮูฮอต

หนิงโป

09-28/ 12:35(Depart)

09-28/ 15:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6740

กุ้ยหยาง

หนิงโป

09-28/ 22:15(Depart)

09-29/ 00:50(Arrival)

09-28/ 22:15(Depart)

09-29/ 00:50(Arrival)

--

--

plan

9C8751

จิ่นกางซาน

หนิงโป

09-28/ 18:40(Depart)

09-28/ 20:15(Arrival)

09-28/ 18:40(Depart)

09-28/ 20:15(Arrival)

--

--

plan

9C8670

หนานหนิง

หนิงโป

09-28/ 14:00(Depart)

09-28/ 16:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8626

เกาะเชจู

หนิงโป

09-28/ 22:35(Depart)

09-28/ 22:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8502

กุ้ยหลิน

หนิงโป

09-28/ 13:55(Depart)

09-28/ 16:05(Arrival)

09-28/ 13:55(Depart)

09-28/ 16:05(Arrival)

--

--

plan

9C6292

เจิ้งโจว

หนิงโป

09-28/ 12:55(Depart)

09-28/ 14:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6313

ฉางชุน

หนิงโป

09-28/ 10:45(Depart)

09-28/ 13:50(Arrival)

--

09-28/ 13:21(Arrival)

09-28/ 10:39(Depart)

--

take off

9C8545

ฉางชุน

หนิงโป

09-28/ 19:20(Depart)

09-28/ 22:10(Arrival)

09-28/ 19:20(Depart)

09-28/ 22:10(Arrival)

--

--

plan

9C8684

ฮาร์บิน

หนิงโป

09-28/ 21:15(Depart)

09-29/ 00:30(Arrival)

09-28/ 21:15(Depart)

09-29/ 00:20(Arrival)

--

--

plan

9C6365

ต้าเหลียน

หนิงโป

09-28/ 06:55(Depart)

09-28/ 08:50(Arrival)

--

09-28/ 08:46(Arrival)

09-28/ 06:54(Depart)

09-28/ 08:52(Arrival)

arrive

9C7316

ฟุกุโอกะ

หนิงโป

09-28/ 18:00(Depart)

09-28/ 19:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8637

เสิ่นหยาง

หนิงโป

09-28/ 07:20(Depart)

09-28/ 09:50(Arrival)

--

09-28/ 09:44(Arrival)

09-28/ 07:15(Depart)

--

take off

9C6671

หลานโจว

หนิงโป

09-28/ 16:20(Depart)

09-28/ 19:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6163

Chengdutianfu

หนิงโป

09-28/ 08:00(Depart)

09-28/ 10:45(Arrival)

--

09-28/ 10:45(Arrival)

09-28/ 08:00(Depart)

--

take off

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.