หนิงโป flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8826

หนิงโป

ฉือเจียจวง

03-02/ 15:35(Depart)

03-02/ 17:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8682

หนิงโป

ฉือเจียจวง

03-02/ 20:55(Depart)

03-02/ 23:15(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6291

หนิงโป

เจิ้งโจว

03-02/ 07:30(Depart)

03-02/ 09:40(Arrival)

--

03-02/ 09:37(Arrival)

03-02/ 07:52(Depart)

--

take off

9C8519

หนิงโป

เทียนจิน

03-02/ 17:35(Depart)

03-02/ 19:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8752

หนิงโป

จิ่นกางซาน

03-02/ 10:55(Depart)

03-02/ 12:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8638

หนิงโป

เสิ่นหยาง

03-02/ 07:05(Depart)

03-02/ 09:40(Arrival)

--

03-02/ 09:25(Arrival)

03-02/ 07:04(Depart)

03-02/ 09:26(Arrival)

arrive

9C8696

หนิงโป

เสิ่นหยาง

03-02/ 10:05(Depart)

03-02/ 12:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6336

หนิงโป

xianjichang

03-02/ 07:10(Depart)

03-02/ 10:00(Arrival)

--

03-02/ 09:40(Arrival)

03-02/ 07:10(Depart)

--

take off

9C6490

หนิงโป

xianjichang

03-02/ 13:25(Depart)

03-02/ 16:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8639

หนิงโป

เหยียนเฉิน

03-02/ 07:40(Depart)

03-02/ 09:00(Arrival)

--

03-02/ 09:09(Arrival)

03-02/ 08:00(Depart)

03-02/ 09:11(Arrival)

arrive

9C6327

หนิงโป

หลานโจว

03-02/ 06:30(Depart)

03-02/ 10:05(Arrival)

--

03-02/ 09:37(Arrival)

03-02/ 06:30(Depart)

--

take off

9C6245

หนิงโป

กุ้ยหยาง

03-02/ 07:10(Depart)

03-02/ 10:05(Arrival)

--

03-02/ 10:31(Arrival)

03-02/ 07:54(Depart)

--

take off

9C8701

หนิงโป

กุ้ยหยาง

03-02/ 14:50(Depart)

03-02/ 17:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8545

หนิงโป

ฉางชุน

03-02/ 15:50(Depart)

03-02/ 18:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6164

หนิงโป

เฉิงตู

03-02/ 16:30(Depart)

03-02/ 19:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8857

หนิงโป

หวายอัน

03-02/ 12:50(Depart)

03-02/ 14:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6289

หนิงโป

ลั่วหยาง

03-02/ 07:00(Depart)

03-02/ 09:10(Arrival)

03-02/ 08:10(Depart)

03-02/ 10:16(Arrival)

03-02/ 08:15(Depart)

--

take off

9C8773

หนิงโป

ต้าเหลียน

03-02/ 07:30(Depart)

03-02/ 09:45(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8501

หนิงโป

กุ้ยหลิน

03-02/ 14:50(Depart)

03-02/ 17:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8669

หนิงโป

หนานหนิง

03-02/ 08:25(Depart)

03-02/ 11:30(Arrival)

--

03-02/ 11:35(Arrival)

03-02/ 09:02(Depart)

--

take off

9C8907

หนิงโป

เมียนหยาง

03-02/ 18:55(Depart)

03-02/ 22:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8557

หนิงโป

จ้านเจียง

03-02/ 14:10(Depart)

03-02/ 16:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6292

เจิ้งโจว

หนิงโป

03-02/ 10:40(Depart)

03-02/ 12:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8751

จิ่นกางซาน

หนิงโป

03-02/ 19:20(Depart)

03-02/ 20:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8640

เหยียนเฉิน

หนิงโป

03-02/ 16:40(Depart)

03-02/ 17:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8858

หวายอัน

หนิงโป

03-02/ 10:45(Depart)

03-02/ 11:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6246

กุ้ยหยาง

หนิงโป

03-02/ 11:15(Depart)

03-02/ 13:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8702

กุ้ยหยาง

หนิงโป

03-02/ 18:35(Depart)

03-02/ 20:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8546

ฉางชุน

หนิงโป

03-02/ 19:35(Depart)

03-02/ 22:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8520

เทียนจิน

หนิงโป

03-02/ 20:55(Depart)

03-02/ 23:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6489

xianjichang

หนิงโป

03-02/ 10:05(Depart)

03-02/ 12:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6335

xianjichang

หนิงโป

03-02/ 23:05(Depart)

03-03/ 01:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8695

เสิ่นหยาง

หนิงโป

03-02/ 06:40(Depart)

03-02/ 09:15(Arrival)

--

03-02/ 08:59(Arrival)

03-02/ 06:38(Depart)

03-02/ 09:00(Arrival)

arrive

9C8637

เสิ่นหยาง

หนิงโป

03-02/ 10:30(Depart)

03-02/ 13:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6328

หลานโจว

หนิงโป

03-02/ 20:00(Depart)

03-02/ 23:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6163

เฉิงตู

หนิงโป

03-02/ 10:35(Depart)

03-02/ 13:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6290

ลั่วหยาง

หนิงโป

03-02/ 19:50(Depart)

03-02/ 21:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8502

กุ้ยหลิน

หนิงโป

03-02/ 18:05(Depart)

03-02/ 20:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8681

ฉือเจียจวง

หนิงโป

03-02/ 08:00(Depart)

03-02/ 10:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8825

ฉือเจียจวง

หนิงโป

03-02/ 12:35(Depart)

03-02/ 14:45(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8670

หนานหนิง

หนิงโป

03-02/ 12:30(Depart)

03-02/ 15:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8558

จ้านเจียง

หนิงโป

03-02/ 11:45(Depart)

03-02/ 14:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8908

เมียนหยาง

หนิงโป

03-02/ 22:50(Depart)

03-03/ 01:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8774

ต้าเหลียน

หนิงโป

03-02/ 10:45(Depart)

03-02/ 12:45(Arrival)

--

--

--

--

cancel

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.