หนานจิง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6188

หนานจิง

หลานโจว

05-14/ 10:50(Depart)

05-14/ 13:45(Arrival)

05-14/ 12:00(Depart)

05-14/ 14:20(Arrival)

05-14/ 12:03(Depart)

05-14/ 14:20(Arrival)

arrive

9C8744

หนานจิง

เวยไห่

05-14/ 19:50(Depart)

05-14/ 21:30(Arrival)

05-14/ 20:11(Depart)

05-14/ 21:54(Arrival)

05-14/ 20:38(Depart)

--

take off

9C8634

หนานจิง

เจียหยาง

05-14/ 10:00(Depart)

05-14/ 12:00(Arrival)

--

05-14/ 11:56(Arrival)

05-14/ 10:08(Depart)

05-14/ 11:56(Arrival)

arrive

9C6420

หนานจิง

เซินเจิ้น

05-14/ 22:20(Depart)

05-15/ 00:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6556

หนานจิง

ฉือเจียจวง

05-14/ 20:50(Depart)

05-14/ 22:35(Arrival)

05-14/ 21:30(Depart)

05-14/ 23:15(Arrival)

--

--

delay

9C6187

หลานโจว

หนานจิง

05-14/ 07:20(Depart)

05-14/ 09:50(Arrival)

--

05-14/ 09:38(Arrival)

05-14/ 07:25(Depart)

05-14/ 09:38(Arrival)

arrive

9C8743

เวยไห่

หนานจิง

05-14/ 17:10(Depart)

05-14/ 18:50(Arrival)

05-14/ 18:00(Depart)

05-14/ 19:36(Arrival)

05-14/ 18:20(Depart)

05-14/ 19:34(Arrival)

arrive

9C6419

เซินเจิ้น

หนานจิง

05-14/ 06:15(Depart)

05-14/ 08:35(Arrival)

05-14/ 07:00(Depart)

05-14/ 09:01(Arrival)

05-14/ 07:13(Depart)

05-14/ 09:01(Arrival)

arrive

9C8633

เจียหยาง

หนานจิง

05-14/ 19:05(Depart)

05-14/ 21:15(Arrival)

--

05-14/ 21:04(Arrival)

05-14/ 19:13(Depart)

05-14/ 21:03(Arrival)

arrive

9C6555

ฉือเจียจวง

หนานจิง

05-14/ 18:05(Depart)

05-14/ 19:45(Arrival)

05-14/ 19:00(Depart)

05-14/ 20:47(Arrival)

05-14/ 19:24(Depart)

05-14/ 20:47(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.