หนานจิง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6349

หนานจิง

ยินฉวน

09-22/ 10:55(Depart)

09-22/ 13:30(Arrival)

--

09-22/ 13:41(Arrival)

09-22/ 11:22(Depart)

09-22/ 13:42(Arrival)

arrive

9C6262

หนานจิง

เจียหยาง

09-22/ 18:00(Depart)

09-22/ 19:55(Arrival)

--

09-22/ 20:09(Arrival)

09-22/ 18:05(Depart)

--

take off

9C8634

หนานจิง

เจียหยาง

09-22/ 21:35(Depart)

09-22/ 23:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6470

หนานจิง

หลานโจว

09-22/ 10:45(Depart)

09-22/ 13:25(Arrival)

--

09-22/ 13:51(Arrival)

09-22/ 11:24(Depart)

09-22/ 13:51(Arrival)

arrive

9C6188

หนานจิง

หลานโจว

09-22/ 17:50(Depart)

09-22/ 20:45(Arrival)

--

09-22/ 20:39(Arrival)

09-22/ 18:14(Depart)

--

take off

9C8744

หนานจิง

เวยไห่

09-22/ 19:40(Depart)

09-22/ 21:20(Arrival)

09-22/ 20:20(Depart)

09-22/ 21:50(Arrival)

--

--

delay

9C6261

เจียหยาง

หนานจิง

09-22/ 08:00(Depart)

09-22/ 09:55(Arrival)

--

09-22/ 09:46(Arrival)

09-22/ 08:05(Depart)

09-22/ 09:46(Arrival)

arrive

9C8633

เจียหยาง

หนานจิง

09-22/ 18:35(Depart)

09-22/ 20:35(Arrival)

09-22/ 19:20(Depart)

09-22/ 21:15(Arrival)

--

--

delay

9C6350

ยินฉวน

หนานจิง

09-22/ 14:20(Depart)

09-22/ 16:50(Arrival)

--

09-22/ 16:52(Arrival)

09-22/ 14:45(Depart)

09-22/ 16:53(Arrival)

arrive

9C8743

เวยไห่

หนานจิง

09-22/ 17:00(Depart)

09-22/ 18:40(Arrival)

09-22/ 17:35(Depart)

09-22/ 19:15(Arrival)

--

--

delay

9C6469

หลานโจว

หนานจิง

09-22/ 07:15(Depart)

09-22/ 09:45(Arrival)

--

09-22/ 09:12(Arrival)

09-22/ 07:09(Depart)

09-22/ 09:12(Arrival)

arrive

9C6187

หลานโจว

หนานจิง

09-22/ 14:15(Depart)

09-22/ 16:45(Arrival)

--

09-22/ 16:24(Arrival)

09-22/ 14:22(Depart)

09-22/ 16:25(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.