นันยาง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8711

นันยาง

หลานโจว

05-13/ 13:05(Depart)

05-13/ 14:55(Arrival)

05-13/ 13:20(Depart)

05-13/ 14:53(Arrival)

05-13/ 13:29(Depart)

--

take off

9C6568

นันยาง

Shanghaipudong

05-13/ 11:45(Depart)

05-13/ 13:50(Arrival)

--

05-13/ 13:22(Arrival)

05-13/ 12:00(Depart)

05-13/ 13:22(Arrival)

arrive

9C8712

นันยาง

เซี่ยเหมิน

05-13/ 18:45(Depart)

05-13/ 20:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8711

เซี่ยเหมิน

นันยาง

05-13/ 10:10(Depart)

05-13/ 12:20(Arrival)

05-13/ 10:40(Depart)

05-13/ 12:37(Arrival)

05-13/ 10:57(Depart)

05-13/ 12:40(Arrival)

arrive

9C8712

หลานโจว

นันยาง

05-13/ 16:00(Depart)

05-13/ 17:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6567

Shanghaipudong

นันยาง

05-13/ 08:50(Depart)

05-13/ 11:00(Arrival)

--

05-13/ 10:54(Arrival)

05-13/ 09:12(Depart)

05-13/ 10:54(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.