เสิ่นหยาง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6151

เสิ่นหยาง

เฉวียนโจว

05-14/ 15:15(Depart)

05-14/ 18:45(Arrival)

--

05-14/ 18:15(Arrival)

05-14/ 15:21(Depart)

05-14/ 18:15(Arrival)

arrive

9C8923

เสิ่นหยาง

หนานฉาง

05-14/ 06:50(Depart)

05-14/ 10:10(Arrival)

--

05-14/ 10:04(Arrival)

05-14/ 07:24(Depart)

05-14/ 10:04(Arrival)

arrive

9C6627

เสิ่นหยาง

เหอเฝย์

05-14/ 06:45(Depart)

05-14/ 09:35(Arrival)

--

05-14/ 09:15(Arrival)

05-14/ 07:03(Depart)

05-14/ 09:14(Arrival)

arrive

9C8695

เสิ่นหยาง

หนิงโป

05-14/ 07:55(Depart)

05-14/ 10:40(Arrival)

--

05-14/ 10:30(Arrival)

05-14/ 08:27(Depart)

05-14/ 10:30(Arrival)

arrive

9C8691

เสิ่นหยาง

หันตัน

05-14/ 13:15(Depart)

05-14/ 15:45(Arrival)

--

05-14/ 15:22(Arrival)

05-14/ 13:37(Depart)

05-14/ 15:22(Arrival)

arrive

9C8920

เสิ่นหยาง

หางโจว

05-14/ 16:50(Depart)

05-14/ 19:35(Arrival)

--

05-14/ 19:11(Arrival)

05-14/ 17:00(Depart)

05-14/ 19:11(Arrival)

arrive

9C8925

เสิ่นหยาง

ลั่วหยาง

05-14/ 14:10(Depart)

05-14/ 16:55(Arrival)

--

05-14/ 16:31(Arrival)

05-14/ 14:28(Depart)

05-14/ 16:32(Arrival)

arrive

9C6173

เสิ่นหยาง

ฉางโจว

05-14/ 06:35(Depart)

05-14/ 09:00(Arrival)

--

05-14/ 08:31(Arrival)

05-14/ 06:38(Depart)

05-14/ 08:31(Arrival)

arrive

9C8575

เสิ่นหยาง

ฉือเจียจวง

05-14/ 06:55(Depart)

05-14/ 08:50(Arrival)

--

05-14/ 08:33(Arrival)

05-14/ 07:06(Depart)

05-14/ 08:33(Arrival)

arrive

9C6167

เสิ่นหยาง

จี่หนาน

05-14/ 07:20(Depart)

05-14/ 09:15(Arrival)

--

05-14/ 08:57(Arrival)

05-14/ 07:28(Depart)

05-14/ 08:57(Arrival)

arrive

9C8831

เสิ่นหยาง

xianjichang

05-14/ 06:45(Depart)

05-14/ 09:45(Arrival)

--

05-14/ 09:31(Arrival)

05-14/ 06:48(Depart)

05-14/ 09:31(Arrival)

arrive

9C6797

เสิ่นหยาง

xianjichang

05-14/ 22:25(Depart)

05-15/ 01:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8553

เสิ่นหยาง

หลานโจว

05-14/ 17:45(Depart)

05-14/ 20:55(Arrival)

--

05-14/ 20:51(Arrival)

05-14/ 18:10(Depart)

--

take off

9C8743

เสิ่นหยาง

เวยไห่

05-14/ 14:55(Depart)

05-14/ 16:25(Arrival)

05-14/ 15:20(Depart)

05-14/ 16:39(Arrival)

05-14/ 15:42(Depart)

05-14/ 16:40(Arrival)

arrive

9C6283

เสิ่นหยาง

ฝูโจว

05-14/ 06:55(Depart)

05-14/ 10:05(Arrival)

--

05-14/ 09:37(Arrival)

05-14/ 06:57(Depart)

05-14/ 09:37(Arrival)

arrive

9C6551

เสิ่นหยาง

หยางโจว (ไถโจว)

05-14/ 07:15(Depart)

05-14/ 09:40(Arrival)

--

05-14/ 09:09(Arrival)

05-14/ 07:18(Depart)

05-14/ 09:08(Arrival)

arrive

9C6653

เสิ่นหยาง

ยู่หลิน

05-14/ 09:55(Depart)

05-14/ 12:40(Arrival)

--

05-14/ 12:02(Arrival)

05-14/ 09:57(Depart)

05-14/ 12:02(Arrival)

arrive

9C8840

เสิ่นหยาง

Shanghaipudong

05-14/ 10:00(Depart)

05-14/ 12:45(Arrival)

--

05-14/ 12:18(Arrival)

05-14/ 10:05(Depart)

05-14/ 12:17(Arrival)

arrive

9C8850

เสิ่นหยาง

Shanghaipudong

05-14/ 19:00(Depart)

05-14/ 21:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6168

จี่หนาน

เสิ่นหยาง

05-14/ 22:00(Depart)

05-14/ 23:40(Arrival)

05-14/ 23:35(Depart)

05-15/ 01:23(Arrival)

--

--

delay

9C8839

Shanghaipudong

เสิ่นหยาง

05-14/ 06:35(Depart)

05-14/ 09:10(Arrival)

--

05-14/ 08:55(Arrival)

05-14/ 07:01(Depart)

05-14/ 08:55(Arrival)

arrive

9C8849

Shanghaipudong

เสิ่นหยาง

05-14/ 14:50(Depart)

05-14/ 17:25(Arrival)

--

05-14/ 16:50(Arrival)

05-14/ 14:59(Depart)

05-14/ 16:50(Arrival)

arrive

9C8924

หนานฉาง

เสิ่นหยาง

05-14/ 20:50(Depart)

05-14/ 23:50(Arrival)

05-14/ 23:50(Depart)

05-15/ 02:50(Arrival)

--

--

delay

9C6152

เฉวียนโจว

เสิ่นหยาง

05-14/ 19:30(Depart)

05-14/ 22:40(Arrival)

--

05-14/ 22:29(Arrival)

05-14/ 19:36(Depart)

--

take off

9C8696

หนิงโป

เสิ่นหยาง

05-14/ 11:30(Depart)

05-14/ 14:00(Arrival)

--

05-14/ 14:10(Arrival)

05-14/ 11:57(Depart)

05-14/ 14:10(Arrival)

arrive

9C8744

เวยไห่

เสิ่นหยาง

05-14/ 22:15(Depart)

05-14/ 23:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8576

ฉือเจียจวง

เสิ่นหยาง

05-14/ 09:55(Depart)

05-14/ 11:40(Arrival)

--

05-14/ 11:22(Arrival)

05-14/ 09:58(Depart)

05-14/ 11:22(Arrival)

arrive

9C8832

xianjichang

เสิ่นหยาง

05-14/ 06:25(Depart)

05-14/ 09:20(Arrival)

--

05-14/ 08:54(Arrival)

05-14/ 06:34(Depart)

05-14/ 08:52(Arrival)

arrive

9C6798

xianjichang

เสิ่นหยาง

05-14/ 22:50(Depart)

05-15/ 01:30(Arrival)

05-15/ 00:50(Depart)

05-15/ 03:20(Arrival)

--

--

delay

9C8554

หลานโจว

เสิ่นหยาง

05-14/ 14:05(Depart)

05-14/ 16:45(Arrival)

--

05-14/ 16:36(Arrival)

05-14/ 14:04(Depart)

05-14/ 16:36(Arrival)

arrive

9C8919

หางโจว

เสิ่นหยาง

05-14/ 21:10(Depart)

05-14/ 23:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6628

เหอเฝย์

เสิ่นหยาง

05-14/ 10:25(Depart)

05-14/ 12:55(Arrival)

--

05-14/ 12:39(Arrival)

05-14/ 10:32(Depart)

05-14/ 12:39(Arrival)

arrive

9C8692

หันตัน

เสิ่นหยาง

05-14/ 23:35(Depart)

05-15/ 01:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6284

ฝูโจว

เสิ่นหยาง

05-14/ 17:05(Depart)

05-14/ 20:15(Arrival)

--

05-14/ 19:44(Arrival)

05-14/ 17:03(Depart)

05-14/ 19:45(Arrival)

arrive

9C8926

ลั่วหยาง

เสิ่นหยาง

05-14/ 22:50(Depart)

05-15/ 00:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6174

ฉางโจว

เสิ่นหยาง

05-14/ 13:40(Depart)

05-14/ 16:00(Arrival)

--

05-14/ 15:40(Arrival)

05-14/ 13:48(Depart)

05-14/ 15:40(Arrival)

arrive

9C6552

หยางโจว (ไถโจว)

เสิ่นหยาง

05-14/ 18:40(Depart)

05-14/ 21:00(Arrival)

05-14/ 21:30(Depart)

05-14/ 23:35(Arrival)

--

--

delay

9C6654

ยู่หลิน

เสิ่นหยาง

05-14/ 21:55(Depart)

05-15/ 00:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.