เสิ่นหยาง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C7377

เสิ่นหยาง

ชิงเต่า

09-28/ 06:40(Depart)

09-28/ 08:20(Arrival)

--

09-28/ 08:02(Arrival)

09-28/ 06:29(Depart)

09-28/ 08:07(Arrival)

arrive

9C6551

เสิ่นหยาง

หยางโจว (ไถโจว)

09-28/ 07:35(Depart)

09-28/ 10:00(Arrival)

--

09-28/ 09:28(Arrival)

09-28/ 07:31(Depart)

09-28/ 09:33(Arrival)

arrive

9C8553

เสิ่นหยาง

หลานโจว

09-28/ 07:50(Depart)

09-28/ 11:15(Arrival)

--

09-28/ 11:16(Arrival)

09-28/ 07:39(Depart)

09-28/ 11:21(Arrival)

arrive

9C8831

เสิ่นหยาง

xianjichang

09-28/ 06:45(Depart)

09-28/ 09:45(Arrival)

--

09-28/ 10:02(Arrival)

09-28/ 06:37(Depart)

09-28/ 10:09(Arrival)

arrive

9C6797

เสิ่นหยาง

xianjichang

09-28/ 21:00(Depart)

09-28/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6173

เสิ่นหยาง

ฉางโจว

09-28/ 06:50(Depart)

09-28/ 09:00(Arrival)

--

09-28/ 08:58(Arrival)

09-28/ 06:51(Depart)

--

take off

9C8743

เสิ่นหยาง

เวยไห่

09-28/ 14:55(Depart)

09-28/ 16:25(Arrival)

09-28/ 14:55(Depart)

09-28/ 16:25(Arrival)

--

--

plan

9C8840

เสิ่นหยาง

Shanghaipudong

09-28/ 10:00(Depart)

09-28/ 12:40(Arrival)

--

09-28/ 12:08(Arrival)

09-28/ 09:45(Depart)

--

take off

9C6760

เสิ่นหยาง

Shanghaipudong

09-28/ 10:00(Depart)

09-28/ 12:40(Arrival)

--

09-28/ 12:08(Arrival)

09-28/ 09:45(Depart)

--

take off

9C8850

เสิ่นหยาง

Shanghaipudong

09-28/ 17:50(Depart)

09-28/ 20:35(Arrival)

09-28/ 17:50(Depart)

09-28/ 20:35(Arrival)

--

--

plan

9C8600

เสิ่นหยาง

จางเจียโข่ว

09-28/ 19:55(Depart)

09-28/ 21:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C7449

เสิ่นหยาง

หวู่ห

09-28/ 06:50(Depart)

09-28/ 09:30(Arrival)

--

09-28/ 09:31(Arrival)

09-28/ 06:43(Depart)

09-28/ 09:35(Arrival)

arrive

9C6907

เสิ่นหยาง

เหอเฝย์

09-28/ 11:30(Depart)

09-28/ 14:10(Arrival)

--

--

09-28/ 11:34(Depart)

--

take off

9C8637

เสิ่นหยาง

หนิงโป

09-28/ 07:20(Depart)

09-28/ 09:50(Arrival)

--

09-28/ 09:44(Arrival)

09-28/ 07:15(Depart)

--

take off

9C6329

เสิ่นหยาง

dabanjichang

09-28/ 12:15(Depart)

09-28/ 16:00(Arrival)

09-28/ 12:15(Depart)

09-28/ 16:00(Arrival)

--

--

plan

9C8925

เสิ่นหยาง

ลั่วหยาง

09-28/ 15:00(Depart)

09-28/ 17:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8923

เสิ่นหยาง

หนานฉาง

09-28/ 06:50(Depart)

09-28/ 10:15(Arrival)

--

09-28/ 09:41(Arrival)

09-28/ 06:46(Depart)

09-28/ 09:49(Arrival)

arrive

9C8920

เสิ่นหยาง

หางโจว

09-28/ 16:55(Depart)

09-28/ 19:35(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8638

หนิงโป

เสิ่นหยาง

09-28/ 11:00(Depart)

09-28/ 13:30(Arrival)

--

09-28/ 13:26(Arrival)

09-28/ 11:03(Depart)

--

take off

9C6552

หยางโจว (ไถโจว)

เสิ่นหยาง

09-28/ 22:40(Depart)

09-29/ 00:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6174

ฉางโจว

เสิ่นหยาง

09-28/ 22:15(Depart)

09-29/ 00:20(Arrival)

09-28/ 22:15(Depart)

09-29/ 00:20(Arrival)

--

--

plan

9C7378

ชิงเต่า

เสิ่นหยาง

09-28/ 09:20(Depart)

09-28/ 10:50(Arrival)

--

09-28/ 10:57(Arrival)

09-28/ 09:17(Depart)

09-28/ 11:03(Arrival)

arrive

9C8744

เวยไห่

เสิ่นหยาง

09-28/ 22:15(Depart)

09-28/ 23:25(Arrival)

09-28/ 22:15(Depart)

09-28/ 23:25(Arrival)

--

--

plan

9C6759

Shanghaipudong

เสิ่นหยาง

09-28/ 06:35(Depart)

09-28/ 09:10(Arrival)

--

09-28/ 08:35(Arrival)

09-28/ 06:30(Depart)

09-28/ 08:41(Arrival)

arrive

9C8839

Shanghaipudong

เสิ่นหยาง

09-28/ 06:35(Depart)

09-28/ 09:10(Arrival)

--

09-28/ 08:35(Arrival)

09-28/ 06:30(Depart)

09-28/ 08:41(Arrival)

arrive

9C8849

Shanghaipudong

เสิ่นหยาง

09-28/ 14:20(Depart)

09-28/ 16:50(Arrival)

09-28/ 14:20(Depart)

09-28/ 16:50(Arrival)

--

--

plan

9C8832

xianjichang

เสิ่นหยาง

09-28/ 06:25(Depart)

09-28/ 09:20(Arrival)

--

09-28/ 09:02(Arrival)

09-28/ 06:19(Depart)

09-28/ 08:47(Arrival)

arrive

9C6798

xianjichang

เสิ่นหยาง

09-28/ 10:50(Depart)

09-28/ 13:30(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C7450

หวู่ห

เสิ่นหยาง

09-28/ 20:10(Depart)

09-28/ 22:45(Arrival)

09-28/ 20:10(Depart)

09-28/ 22:45(Arrival)

--

--

plan

9C6908

เหอเฝย์

เสิ่นหยาง

09-28/ 21:35(Depart)

09-28/ 23:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8926

ลั่วหยาง

เสิ่นหยาง

09-28/ 23:20(Depart)

09-29/ 01:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6330

dabanjichang

เสิ่นหยาง

09-28/ 17:00(Depart)

09-28/ 19:00(Arrival)

09-28/ 17:00(Depart)

09-28/ 19:00(Arrival)

--

--

plan

9C8554

หลานโจว

เสิ่นหยาง

09-28/ 13:00(Depart)

09-28/ 15:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8919

หางโจว

เสิ่นหยาง

09-28/ 21:10(Depart)

09-28/ 23:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8924

หนานฉาง

เสิ่นหยาง

09-28/ 18:00(Depart)

09-28/ 20:50(Arrival)

09-28/ 18:00(Depart)

09-28/ 20:50(Arrival)

--

--

plan

9C8599

จางเจียโข่ว

เสิ่นหยาง

09-28/ 17:25(Depart)

09-28/ 19:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.