เสิ่นหยาง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6653

เสิ่นหยาง

ยู่หลิน

03-02/ 06:35(Depart)

03-02/ 09:25(Arrival)

--

03-02/ 08:46(Arrival)

03-02/ 06:27(Depart)

03-02/ 08:48(Arrival)

arrive

9C8553

เสิ่นหยาง

หลานโจว

03-02/ 10:55(Depart)

03-02/ 14:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6151

เสิ่นหยาง

เฉวียนโจว

03-02/ 14:55(Depart)

03-02/ 18:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8923

เสิ่นหยาง

หนานฉาง

03-02/ 07:10(Depart)

03-02/ 11:00(Arrival)

--

03-02/ 10:09(Arrival)

03-02/ 07:16(Depart)

--

take off

9C8743

เสิ่นหยาง

เวยไห่

03-02/ 14:25(Depart)

03-02/ 16:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8695

เสิ่นหยาง

หนิงโป

03-02/ 06:40(Depart)

03-02/ 09:15(Arrival)

--

03-02/ 08:59(Arrival)

03-02/ 06:38(Depart)

03-02/ 09:00(Arrival)

arrive

9C8637

เสิ่นหยาง

หนิงโป

03-02/ 10:30(Depart)

03-02/ 13:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6627

เสิ่นหยาง

เหอเฝย์

03-02/ 07:05(Depart)

03-02/ 09:50(Arrival)

--

03-02/ 09:26(Arrival)

03-02/ 06:59(Depart)

--

take off

9C8840

เสิ่นหยาง

Shanghaipudong

03-02/ 10:15(Depart)

03-02/ 12:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8850

เสิ่นหยาง

Shanghaipudong

03-02/ 17:00(Depart)

03-02/ 19:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8659

เสิ่นหยาง

ฉือเจียจวง

03-02/ 07:35(Depart)

03-02/ 09:30(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8595

เสิ่นหยาง

เมียนหยาง

03-02/ 13:25(Depart)

03-02/ 17:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6673

เสิ่นหยาง

เซี่ยเหมิน

03-02/ 20:05(Depart)

03-02/ 23:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6283

เสิ่นหยาง

ฝูโจว

03-02/ 07:55(Depart)

03-02/ 11:30(Arrival)

--

03-02/ 11:00(Arrival)

03-02/ 08:04(Depart)

--

take off

9C6173

เสิ่นหยาง

ฉางโจว

03-02/ 10:05(Depart)

03-02/ 12:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8920

เสิ่นหยาง

หางโจว

03-02/ 07:00(Depart)

03-02/ 09:45(Arrival)

--

03-02/ 09:33(Arrival)

03-02/ 07:10(Depart)

--

take off

9C8583

เสิ่นหยาง

ไป่ไห่

03-02/ 14:20(Depart)

03-02/ 19:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8600

เสิ่นหยาง

จางเจียโข่ว

03-02/ 19:35(Depart)

03-02/ 21:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8831

เสิ่นหยาง

xianjichang

03-02/ 06:30(Depart)

03-02/ 09:40(Arrival)

--

03-02/ 09:22(Arrival)

03-02/ 06:28(Depart)

--

take off

9C8638

หนิงโป

เสิ่นหยาง

03-02/ 07:05(Depart)

03-02/ 09:40(Arrival)

--

03-02/ 09:23(Arrival)

03-02/ 07:04(Depart)

--

take off

9C8696

หนิงโป

เสิ่นหยาง

03-02/ 10:05(Depart)

03-02/ 12:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8744

เวยไห่

เสิ่นหยาง

03-02/ 22:30(Depart)

03-02/ 23:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8839

Shanghaipudong

เสิ่นหยาง

03-02/ 07:05(Depart)

03-02/ 09:25(Arrival)

--

03-02/ 09:20(Arrival)

03-02/ 07:15(Depart)

--

take off

9C8849

Shanghaipudong

เสิ่นหยาง

03-02/ 12:50(Depart)

03-02/ 15:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8554

หลานโจว

เสิ่นหยาง

03-02/ 07:10(Depart)

03-02/ 10:00(Arrival)

--

03-02/ 09:36(Arrival)

03-02/ 07:13(Depart)

--

take off

9C8584

ไป่ไห่

เสิ่นหยาง

03-02/ 20:10(Depart)

03-03/ 00:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6654

ยู่หลิน

เสิ่นหยาง

03-02/ 18:45(Depart)

03-02/ 20:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8924

หนานฉาง

เสิ่นหยาง

03-02/ 21:30(Depart)

03-03/ 00:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6152

เฉวียนโจว

เสิ่นหยาง

03-02/ 19:25(Depart)

03-02/ 22:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6628

เหอเฝย์

เสิ่นหยาง

03-02/ 11:35(Depart)

03-02/ 14:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8660

ฉือเจียจวง

เสิ่นหยาง

03-02/ 19:50(Depart)

03-02/ 21:45(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8596

เมียนหยาง

เสิ่นหยาง

03-02/ 23:00(Depart)

03-03/ 01:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6674

เซี่ยเหมิน

เสิ่นหยาง

03-02/ 13:30(Depart)

03-02/ 16:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6284

ฝูโจว

เสิ่นหยาง

03-02/ 18:00(Depart)

03-02/ 21:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6174

ฉางโจว

เสิ่นหยาง

03-02/ 19:40(Depart)

03-02/ 22:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8919

หางโจว

เสิ่นหยาง

03-02/ 10:50(Depart)

03-02/ 13:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8599

จางเจียโข่ว

เสิ่นหยาง

03-02/ 17:15(Depart)

03-02/ 18:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8832

xianjichang

เสิ่นหยาง

03-02/ 10:45(Depart)

03-02/ 13:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.