เสิ่นหยาง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8920

เสิ่นหยาง

หางโจว

09-21/ 16:55(Depart)

09-21/ 19:30(Arrival)

--

09-21/ 20:01(Arrival)

09-21/ 17:41(Depart)

09-21/ 20:01(Arrival)

arrive

9C6176

เสิ่นหยาง

Shanghaipudong

09-21/ 07:40(Depart)

09-21/ 10:25(Arrival)

--

09-21/ 09:39(Arrival)

09-21/ 07:39(Depart)

09-21/ 09:36(Arrival)

arrive

9C8840

เสิ่นหยาง

Shanghaipudong

09-21/ 10:15(Depart)

09-21/ 12:50(Arrival)

--

09-21/ 12:28(Arrival)

09-21/ 10:26(Depart)

09-21/ 12:29(Arrival)

arrive

9C8850

เสิ่นหยาง

Shanghaipudong

09-21/ 18:30(Depart)

09-21/ 21:05(Arrival)

--

09-21/ 21:01(Arrival)

09-21/ 19:06(Depart)

09-21/ 21:01(Arrival)

arrive

9C8691

เสิ่นหยาง

หันตัน

09-21/ 13:20(Depart)

09-21/ 15:45(Arrival)

--

09-21/ 15:21(Arrival)

09-21/ 13:35(Depart)

09-21/ 15:21(Arrival)

arrive

9C6173

เสิ่นหยาง

ฉางโจว

09-21/ 07:15(Depart)

09-21/ 09:30(Arrival)

--

09-21/ 09:28(Arrival)

09-21/ 07:34(Depart)

09-21/ 09:28(Arrival)

arrive

9C8749

เสิ่นหยาง

จูไห่

09-21/ 07:15(Depart)

09-21/ 11:25(Arrival)

--

09-21/ 10:55(Arrival)

09-21/ 07:13(Depart)

09-21/ 10:55(Arrival)

arrive

9C8743

เสิ่นหยาง

เวยไห่

09-21/ 14:50(Depart)

09-21/ 16:15(Arrival)

--

09-21/ 16:11(Arrival)

09-21/ 15:07(Depart)

09-21/ 16:11(Arrival)

arrive

9C8695

เสิ่นหยาง

หนิงโป

09-21/ 07:55(Depart)

09-21/ 10:40(Arrival)

--

09-21/ 10:15(Arrival)

09-21/ 07:59(Depart)

09-21/ 10:15(Arrival)

arrive

9C8575

เสิ่นหยาง

ฉือเจียจวง

09-21/ 07:25(Depart)

09-21/ 09:20(Arrival)

--

09-21/ 08:53(Arrival)

09-21/ 07:20(Depart)

09-21/ 08:53(Arrival)

arrive

9C8553

เสิ่นหยาง

หลานโจว

09-21/ 17:45(Depart)

09-21/ 20:45(Arrival)

--

09-21/ 21:30(Arrival)

09-21/ 18:29(Depart)

09-21/ 21:31(Arrival)

arrive

9C6519

เสิ่นหยาง

หลานโจว

09-21/ 21:30(Depart)

09-22/ 00:40(Arrival)

--

09-22/ 00:38(Arrival)

09-21/ 21:39(Depart)

--

take off

9C6167

เสิ่นหยาง

จี่หนาน

09-21/ 07:30(Depart)

09-21/ 09:15(Arrival)

--

09-21/ 08:55(Arrival)

09-21/ 07:28(Depart)

09-21/ 08:55(Arrival)

arrive

9C8925

เสิ่นหยาง

ลั่วหยาง

09-21/ 14:10(Depart)

09-21/ 16:55(Arrival)

--

09-21/ 16:29(Arrival)

09-21/ 14:22(Depart)

09-21/ 16:30(Arrival)

arrive

9C8831

เสิ่นหยาง

xianjichang

09-21/ 06:45(Depart)

09-21/ 09:45(Arrival)

--

09-21/ 09:30(Arrival)

09-21/ 06:40(Depart)

09-21/ 09:29(Arrival)

arrive

9C8750

จูไห่

เสิ่นหยาง

09-21/ 12:15(Depart)

09-21/ 15:50(Arrival)

--

09-21/ 15:36(Arrival)

09-21/ 12:12(Depart)

09-21/ 15:36(Arrival)

arrive

9C8919

หางโจว

เสิ่นหยาง

09-21/ 21:10(Depart)

09-21/ 23:55(Arrival)

--

09-21/ 23:40(Arrival)

09-21/ 21:33(Depart)

--

take off

9C8839

Shanghaipudong

เสิ่นหยาง

09-21/ 07:00(Depart)

09-21/ 09:20(Arrival)

--

09-21/ 09:05(Arrival)

09-21/ 07:12(Depart)

09-21/ 09:06(Arrival)

arrive

9C8849

Shanghaipudong

เสิ่นหยาง

09-21/ 14:50(Depart)

09-21/ 17:30(Arrival)

--

09-21/ 17:32(Arrival)

09-21/ 15:18(Depart)

09-21/ 17:32(Arrival)

arrive

9C6175

Shanghaipudong

เสิ่นหยาง

09-21/ 22:00(Depart)

09-22/ 00:40(Arrival)

--

09-22/ 00:04(Arrival)

09-21/ 22:07(Depart)

--

take off

9C6174

ฉางโจว

เสิ่นหยาง

09-21/ 13:40(Depart)

09-21/ 15:50(Arrival)

09-21/ 15:10(Depart)

09-21/ 17:08(Arrival)

09-21/ 15:19(Depart)

09-21/ 17:07(Arrival)

arrive

9C8692

หันตัน

เสิ่นหยาง

09-21/ 23:25(Depart)

09-22/ 01:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8696

หนิงโป

เสิ่นหยาง

09-21/ 11:30(Depart)

09-21/ 14:00(Arrival)

--

09-21/ 13:54(Arrival)

09-21/ 11:46(Depart)

09-21/ 13:54(Arrival)

arrive

9C8554

หลานโจว

เสิ่นหยาง

09-21/ 14:15(Depart)

09-21/ 16:55(Arrival)

--

09-21/ 17:15(Arrival)

09-21/ 14:53(Depart)

09-21/ 17:15(Arrival)

arrive

9C6520

หลานโจว

เสิ่นหยาง

09-21/ 21:50(Depart)

09-22/ 00:45(Arrival)

09-21/ 22:05(Depart)

09-22/ 00:51(Arrival)

09-21/ 22:31(Depart)

--

take off

9C8576

ฉือเจียจวง

เสิ่นหยาง

09-21/ 10:10(Depart)

09-21/ 11:50(Arrival)

--

09-21/ 11:29(Arrival)

09-21/ 10:10(Depart)

09-21/ 11:29(Arrival)

arrive

9C6168

จี่หนาน

เสิ่นหยาง

09-21/ 22:15(Depart)

09-21/ 23:55(Arrival)

--

09-21/ 23:35(Arrival)

09-21/ 22:12(Depart)

--

take off

9C8926

ลั่วหยาง

เสิ่นหยาง

09-21/ 22:50(Depart)

09-22/ 00:55(Arrival)

--

09-22/ 00:40(Arrival)

09-21/ 22:52(Depart)

--

take off

9C8744

เวยไห่

เสิ่นหยาง

09-21/ 22:10(Depart)

09-21/ 23:25(Arrival)

--

09-21/ 22:56(Arrival)

09-21/ 22:07(Depart)

09-21/ 22:56(Arrival)

arrive

9C8832

xianjichang

เสิ่นหยาง

09-21/ 10:10(Depart)

09-21/ 12:40(Arrival)

--

09-21/ 13:08(Arrival)

09-21/ 10:59(Depart)

09-21/ 13:08(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.