เสิ่นหยาง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8840

เสิ่นหยาง

Shanghaipudong

10-28/ 10:00(Depart)

10-28/ 12:45(Arrival)

--

10-28/ 11:52(Arrival)

10-28/ 09:56(Depart)

10-28/ 11:53(Arrival)

arrive

9C8850

เสิ่นหยาง

Shanghaipudong

10-28/ 19:00(Depart)

10-28/ 21:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6627

เสิ่นหยาง

เหอเฝย์

10-28/ 06:45(Depart)

10-28/ 09:35(Arrival)

--

10-28/ 08:50(Arrival)

10-28/ 06:39(Depart)

10-28/ 08:52(Arrival)

arrive

9C6551

เสิ่นหยาง

หยางโจว (ไถโจว)

10-28/ 07:15(Depart)

10-28/ 09:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8695

เสิ่นหยาง

หนิงโป

10-28/ 07:55(Depart)

10-28/ 10:40(Arrival)

--

10-28/ 10:33(Arrival)

10-28/ 08:16(Depart)

10-28/ 10:33(Arrival)

arrive

9C6867

เสิ่นหยาง

หนิงโป

10-28/ 12:15(Depart)

10-28/ 14:50(Arrival)

--

10-28/ 14:44(Arrival)

10-28/ 12:20(Depart)

10-28/ 14:44(Arrival)

arrive

9C6173

เสิ่นหยาง

ฉางโจว

10-28/ 06:35(Depart)

10-28/ 09:00(Arrival)

--

10-28/ 08:30(Arrival)

10-28/ 06:37(Depart)

10-28/ 08:30(Arrival)

arrive

9C8575

เสิ่นหยาง

ฉือเจียจวง

10-28/ 06:55(Depart)

10-28/ 08:50(Arrival)

--

10-28/ 08:18(Arrival)

10-28/ 06:50(Depart)

10-28/ 08:17(Arrival)

arrive

9C8600

เสิ่นหยาง

จางเจียโข่ว

10-28/ 19:55(Depart)

10-28/ 21:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8923

เสิ่นหยาง

หนานฉาง

10-28/ 06:50(Depart)

10-28/ 10:10(Arrival)

--

10-28/ 09:43(Arrival)

10-28/ 06:52(Depart)

10-28/ 09:43(Arrival)

arrive

9C6283

เสิ่นหยาง

ฝูโจว

10-28/ 06:55(Depart)

10-28/ 10:05(Arrival)

--

10-28/ 09:41(Arrival)

10-28/ 06:56(Depart)

10-28/ 09:41(Arrival)

arrive

9C6167

เสิ่นหยาง

จี่หนาน

10-28/ 07:40(Depart)

10-28/ 09:35(Arrival)

--

10-28/ 08:59(Arrival)

10-28/ 07:30(Depart)

10-28/ 08:55(Arrival)

arrive

9C8831

เสิ่นหยาง

xianjichang

10-28/ 06:45(Depart)

10-28/ 09:45(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6692

เสิ่นหยาง

Chengdutianfu

10-28/ 17:35(Depart)

10-28/ 21:40(Arrival)

--

10-28/ 21:32(Arrival)

10-28/ 17:57(Depart)

--

take off

9C8553

เสิ่นหยาง

หลานโจว

10-28/ 17:45(Depart)

10-28/ 20:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8743

เสิ่นหยาง

เวยไห่

10-28/ 14:55(Depart)

10-28/ 16:25(Arrival)

--

10-28/ 16:20(Arrival)

10-28/ 15:05(Depart)

10-28/ 16:23(Arrival)

arrive

9C8920

เสิ่นหยาง

หางโจว

10-28/ 16:50(Depart)

10-28/ 19:35(Arrival)

--

10-28/ 19:13(Arrival)

10-28/ 16:52(Depart)

--

take off

9C8925

เสิ่นหยาง

ลั่วหยาง

10-28/ 15:00(Depart)

10-28/ 17:30(Arrival)

--

10-28/ 17:09(Arrival)

10-28/ 14:55(Depart)

10-28/ 17:09(Arrival)

arrive

9C8595

เสิ่นหยาง

เมียนหยาง

10-28/ 13:30(Depart)

10-28/ 17:10(Arrival)

--

10-28/ 16:48(Arrival)

10-28/ 13:31(Depart)

10-28/ 16:48(Arrival)

arrive

9C6168

จี่หนาน

เสิ่นหยาง

10-28/ 21:50(Depart)

10-28/ 23:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8839

Shanghaipudong

เสิ่นหยาง

10-28/ 06:35(Depart)

10-28/ 09:10(Arrival)

--

10-28/ 08:41(Arrival)

10-28/ 06:52(Depart)

10-28/ 08:41(Arrival)

arrive

9C8849

Shanghaipudong

เสิ่นหยาง

10-28/ 14:50(Depart)

10-28/ 17:30(Arrival)

--

10-28/ 17:17(Arrival)

10-28/ 14:53(Depart)

10-28/ 17:19(Arrival)

arrive

9C8924

หนานฉาง

เสิ่นหยาง

10-28/ 21:00(Depart)

10-29/ 00:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6691

Chengdutianfu

เสิ่นหยาง

10-28/ 08:10(Depart)

10-28/ 11:10(Arrival)

--

10-28/ 10:59(Arrival)

10-28/ 08:13(Depart)

10-28/ 11:00(Arrival)

arrive

9C6628

เหอเฝย์

เสิ่นหยาง

10-28/ 10:25(Depart)

10-28/ 12:55(Arrival)

--

10-28/ 12:44(Arrival)

10-28/ 10:35(Depart)

10-28/ 12:44(Arrival)

arrive

9C6552

หยางโจว (ไถโจว)

เสิ่นหยาง

10-28/ 18:40(Depart)

10-28/ 21:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8696

หนิงโป

เสิ่นหยาง

10-28/ 11:30(Depart)

10-28/ 14:00(Arrival)

--

10-28/ 14:02(Arrival)

10-28/ 11:49(Depart)

10-28/ 14:02(Arrival)

arrive

9C6868

หนิงโป

เสิ่นหยาง

10-28/ 14:20(Depart)

10-28/ 16:45(Arrival)

--

10-28/ 16:57(Arrival)

10-28/ 14:37(Depart)

10-28/ 16:57(Arrival)

arrive

9C8599

จางเจียโข่ว

เสิ่นหยาง

10-28/ 17:25(Depart)

10-28/ 19:05(Arrival)

--

10-28/ 19:13(Arrival)

10-28/ 17:38(Depart)

--

take off

9C8576

ฉือเจียจวง

เสิ่นหยาง

10-28/ 09:55(Depart)

10-28/ 11:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6174

ฉางโจว

เสิ่นหยาง

10-28/ 13:40(Depart)

10-28/ 15:50(Arrival)

--

10-28/ 15:31(Arrival)

10-28/ 13:40(Depart)

10-28/ 15:30(Arrival)

arrive

9C6284

ฝูโจว

เสิ่นหยาง

10-28/ 16:55(Depart)

10-28/ 20:05(Arrival)

--

10-28/ 19:46(Arrival)

10-28/ 16:52(Depart)

--

take off

9C8554

หลานโจว

เสิ่นหยาง

10-28/ 14:05(Depart)

10-28/ 16:45(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8832

xianjichang

เสิ่นหยาง

10-28/ 06:25(Depart)

10-28/ 09:20(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8744

เวยไห่

เสิ่นหยาง

10-28/ 22:15(Depart)

10-28/ 23:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8919

หางโจว

เสิ่นหยาง

10-28/ 21:10(Depart)

10-28/ 23:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8926

ลั่วหยาง

เสิ่นหยาง

10-28/ 23:20(Depart)

10-29/ 01:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8596

เมียนหยาง

เสิ่นหยาง

10-28/ 22:50(Depart)

10-29/ 01:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.