ฉือเจียจวง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6319

ฉือเจียจวง

เฉวียนโจว

06-16/ 14:25(Depart)

06-16/ 17:10(Arrival)

06-16/ 16:00(Depart)

06-16/ 18:39(Arrival)

06-16/ 16:02(Depart)

06-16/ 18:39(Arrival)

arrive

9C8985

ฉือเจียจวง

เฉิงตู

06-16/ 07:15(Depart)

06-16/ 09:50(Arrival)

--

06-16/ 09:43(Arrival)

06-16/ 07:34(Depart)

06-16/ 09:43(Arrival)

arrive

9C8973

ฉือเจียจวง

ฮาร์บิน

06-16/ 20:05(Depart)

06-16/ 22:15(Arrival)

06-16/ 21:00(Depart)

06-16/ 23:16(Arrival)

06-16/ 21:29(Depart)

--

take off

9C8665

ฉือเจียจวง

หวายอัน

06-16/ 14:00(Depart)

06-16/ 15:25(Arrival)

--

06-16/ 15:10(Arrival)

06-16/ 14:01(Depart)

06-16/ 15:10(Arrival)

arrive

9C8585

ฉือเจียจวง

ฮูฮอต

06-16/ 18:35(Depart)

06-16/ 19:50(Arrival)

--

06-16/ 19:43(Arrival)

06-16/ 18:43(Depart)

06-16/ 19:43(Arrival)

arrive

9C8899

ฉือเจียจวง

กว่างโจว

06-16/ 17:00(Depart)

06-16/ 19:55(Arrival)

06-16/ 17:00(Depart)

06-16/ 19:33(Arrival)

06-16/ 17:04(Depart)

06-16/ 19:32(Arrival)

arrive

9C8576

ฉือเจียจวง

เสิ่นหยาง

06-16/ 09:55(Depart)

06-16/ 11:40(Arrival)

--

06-16/ 11:26(Arrival)

06-16/ 09:54(Depart)

06-16/ 11:22(Arrival)

arrive

9C8617

ฉือเจียจวง

เปาโถว

06-16/ 12:20(Depart)

06-16/ 13:50(Arrival)

--

06-16/ 13:33(Arrival)

06-16/ 12:22(Depart)

06-16/ 13:33(Arrival)

arrive

9C8783

ฉือเจียจวง

จางเจียโข่ว

06-16/ 08:10(Depart)

06-16/ 09:20(Arrival)

--

06-16/ 08:38(Arrival)

06-16/ 08:04(Depart)

06-16/ 08:40(Arrival)

arrive

9C6267

ฉือเจียจวง

จางเจียโข่ว

06-16/ 12:00(Depart)

06-16/ 13:10(Arrival)

--

06-16/ 12:39(Arrival)

06-16/ 12:02(Depart)

06-16/ 12:39(Arrival)

arrive

9C6471

ฉือเจียจวง

ฉางชุน

06-16/ 07:30(Depart)

06-16/ 09:35(Arrival)

--

06-16/ 09:20(Arrival)

06-16/ 07:32(Depart)

06-16/ 09:20(Arrival)

arrive

9C8661

ฉือเจียจวง

ฉางชุน

06-16/ 16:40(Depart)

06-16/ 19:00(Arrival)

--

06-16/ 18:25(Arrival)

06-16/ 16:40(Depart)

06-16/ 18:25(Arrival)

arrive

9C6417

ฉือเจียจวง

ต้าเหลียน

06-16/ 16:50(Depart)

06-16/ 18:25(Arrival)

--

06-16/ 18:18(Arrival)

06-16/ 17:11(Depart)

06-16/ 18:17(Arrival)

arrive

9C8797

ฉือเจียจวง

เหอเฝย์

06-16/ 07:00(Depart)

06-16/ 08:40(Arrival)

06-16/ 07:30(Depart)

06-16/ 09:03(Arrival)

06-16/ 07:44(Depart)

06-16/ 09:03(Arrival)

arrive

9C8825

ฉือเจียจวง

หนิงโป

06-16/ 17:55(Depart)

06-16/ 20:10(Arrival)

--

06-16/ 19:51(Arrival)

06-16/ 18:00(Depart)

06-16/ 19:52(Arrival)

arrive

9C8993

ฉือเจียจวง

ฉงชิ่ง

06-16/ 19:10(Depart)

06-16/ 21:35(Arrival)

--

06-16/ 21:19(Arrival)

06-16/ 19:10(Depart)

06-16/ 21:17(Arrival)

arrive

9C8937

ฉือเจียจวง

คุนหมิง

06-16/ 10:30(Depart)

06-16/ 13:40(Arrival)

--

06-16/ 13:34(Arrival)

06-16/ 10:52(Depart)

06-16/ 13:34(Arrival)

arrive

9C8719

ฉือเจียจวง

หลานโจว

06-16/ 14:25(Depart)

06-16/ 16:30(Arrival)

--

06-16/ 16:21(Arrival)

06-16/ 14:37(Depart)

06-16/ 16:20(Arrival)

arrive

9C6268

ฉือเจียจวง

เซี่ยงไฮ้

06-16/ 16:00(Depart)

06-16/ 18:05(Arrival)

--

06-16/ 17:34(Arrival)

06-16/ 15:57(Depart)

06-16/ 17:33(Arrival)

arrive

9C8766

ฉือเจียจวง

เซี่ยงไฮ้

06-16/ 21:35(Depart)

06-16/ 23:30(Arrival)

--

06-16/ 23:28(Arrival)

06-16/ 21:48(Depart)

--

take off

9C6399

ฉือเจียจวง

หนานฉาง

06-16/ 13:00(Depart)

06-16/ 14:55(Arrival)

--

06-16/ 14:57(Arrival)

06-16/ 13:10(Depart)

06-16/ 14:57(Arrival)

arrive

9C8627

ฉือเจียจวง

กุ้ยหลิน

06-16/ 08:00(Depart)

06-16/ 10:50(Arrival)

06-16/ 09:30(Depart)

06-16/ 12:25(Arrival)

06-16/ 09:58(Depart)

06-16/ 12:24(Arrival)

arrive

9C8603

ฉือเจียจวง

เมียนหยาง

06-16/ 18:45(Depart)

06-16/ 21:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6201

ฉือเจียจวง

ยินฉวน

06-16/ 08:10(Depart)

06-16/ 09:50(Arrival)

--

06-16/ 09:27(Arrival)

06-16/ 08:02(Depart)

06-16/ 09:27(Arrival)

arrive

9C8555

ฉือเจียจวง

หางโจว

06-16/ 07:30(Depart)

06-16/ 09:25(Arrival)

06-16/ 07:55(Depart)

06-16/ 10:30(Arrival)

06-16/ 08:06(Depart)

06-16/ 10:31(Arrival)

alternate

9C8975

ฉือเจียจวง

เซี่ยเหมิน

06-16/ 06:55(Depart)

06-16/ 09:35(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6555

ฉือเจียจวง

หนานจิง

06-16/ 18:05(Depart)

06-16/ 19:45(Arrival)

--

06-16/ 20:00(Arrival)

06-16/ 18:32(Depart)

06-16/ 19:55(Arrival)

arrive

9C8785

ฉือเจียจวง

เหยียนเฉิน

06-16/ 07:50(Depart)

06-16/ 09:25(Arrival)

--

06-16/ 09:11(Arrival)

06-16/ 07:54(Depart)

06-16/ 09:12(Arrival)

arrive

9C6101

ฉือเจียจวง

ก่วางหยวน

06-16/ 16:30(Depart)

06-16/ 19:05(Arrival)

06-16/ 16:45(Depart)

06-16/ 19:24(Arrival)

06-16/ 17:01(Depart)

06-16/ 19:24(Arrival)

arrive

9C8666

หวายอัน

ฉือเจียจวง

06-16/ 20:50(Depart)

06-16/ 22:20(Arrival)

--

06-16/ 21:56(Arrival)

06-16/ 20:46(Depart)

06-16/ 21:56(Arrival)

arrive

9C6267

เซี่ยงไฮ้

ฉือเจียจวง

06-16/ 08:45(Depart)

06-16/ 10:55(Arrival)

--

06-16/ 10:31(Arrival)

06-16/ 08:51(Depart)

06-16/ 10:30(Arrival)

arrive

9C8765

เซี่ยงไฮ้

ฉือเจียจวง

06-16/ 14:50(Depart)

06-16/ 16:55(Arrival)

--

06-16/ 16:59(Arrival)

06-16/ 15:17(Depart)

06-16/ 16:59(Arrival)

arrive

9C6255

เซี่ยงไฮ้

ฉือเจียจวง

06-16/ 21:00(Depart)

06-16/ 23:05(Arrival)

06-16/ 23:15(Depart)

06-17/ 01:20(Arrival)

--

--

delay

9C6418

ต้าเหลียน

ฉือเจียจวง

06-16/ 19:20(Depart)

06-16/ 20:45(Arrival)

--

06-16/ 20:24(Arrival)

06-16/ 19:17(Depart)

06-16/ 20:26(Arrival)

arrive

9C6320

เฉวียนโจว

ฉือเจียจวง

06-16/ 10:20(Depart)

06-16/ 13:00(Arrival)

06-16/ 12:00(Depart)

06-16/ 14:43(Arrival)

06-16/ 12:13(Depart)

06-16/ 14:43(Arrival)

arrive

9C8986

เฉิงตู

ฉือเจียจวง

06-16/ 20:50(Depart)

06-16/ 22:55(Arrival)

--

06-16/ 22:45(Arrival)

06-16/ 20:51(Depart)

--

take off

9C8900

กว่างโจว

ฉือเจียจวง

06-16/ 17:50(Depart)

06-16/ 20:50(Arrival)

06-16/ 21:00(Depart)

06-16/ 23:13(Arrival)

06-16/ 20:54(Depart)

--

take off

9C8575

เสิ่นหยาง

ฉือเจียจวง

06-16/ 07:00(Depart)

06-16/ 09:05(Arrival)

--

06-16/ 08:44(Arrival)

06-16/ 07:15(Depart)

06-16/ 08:44(Arrival)

arrive

9C6472

ฉางชุน

ฉือเจียจวง

06-16/ 10:25(Depart)

06-16/ 12:30(Arrival)

--

06-16/ 12:24(Arrival)

06-16/ 10:37(Depart)

06-16/ 12:25(Arrival)

arrive

9C8662

ฉางชุน

ฉือเจียจวง

06-16/ 12:40(Depart)

06-16/ 15:00(Arrival)

--

06-16/ 14:34(Arrival)

06-16/ 12:42(Depart)

06-16/ 14:35(Arrival)

arrive

9C6102

ก่วางหยวน

ฉือเจียจวง

06-16/ 22:05(Depart)

06-16/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8784

จางเจียโข่ว

ฉือเจียจวง

06-16/ 10:05(Depart)

06-16/ 11:15(Arrival)

--

06-16/ 11:37(Arrival)

06-16/ 10:57(Depart)

06-16/ 11:36(Arrival)

arrive

9C6268

จางเจียโข่ว

ฉือเจียจวง

06-16/ 14:00(Depart)

06-16/ 15:10(Arrival)

--

06-16/ 14:31(Arrival)

06-16/ 13:55(Depart)

06-16/ 14:31(Arrival)

arrive

9C8618

เปาโถว

ฉือเจียจวง

06-16/ 14:35(Depart)

06-16/ 15:55(Arrival)

--

06-16/ 15:34(Arrival)

06-16/ 14:34(Depart)

06-16/ 15:34(Arrival)

arrive

9C8586

ฮูฮอต

ฉือเจียจวง

06-16/ 20:40(Depart)

06-16/ 21:50(Arrival)

--

06-16/ 21:40(Arrival)

06-16/ 20:39(Depart)

06-16/ 21:35(Arrival)

arrive

9C8798

เหอเฝย์

ฉือเจียจวง

06-16/ 16:10(Depart)

06-16/ 17:55(Arrival)

--

06-16/ 17:38(Arrival)

06-16/ 16:12(Depart)

06-16/ 17:39(Arrival)

arrive

9C8826

หนิงโป

ฉือเจียจวง

06-16/ 21:05(Depart)

06-16/ 23:20(Arrival)

--

06-16/ 22:53(Arrival)

06-16/ 21:03(Depart)

--

take off

9C8974

ฮาร์บิน

ฉือเจียจวง

06-16/ 23:15(Depart)

06-17/ 01:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8720

หลานโจว

ฉือเจียจวง

06-16/ 17:20(Depart)

06-16/ 19:15(Arrival)

--

06-16/ 18:57(Arrival)

06-16/ 17:28(Depart)

06-16/ 18:56(Arrival)

arrive

9C8938

คุนหมิง

ฉือเจียจวง

06-16/ 14:45(Depart)

06-16/ 17:45(Arrival)

--

06-16/ 17:32(Arrival)

06-16/ 14:59(Depart)

06-16/ 17:35(Arrival)

arrive

9C8556

หางโจว

ฉือเจียจวง

06-16/ 10:40(Depart)

06-16/ 13:00(Arrival)

06-16/ 13:45(Depart)

06-16/ 15:59(Arrival)

06-16/ 14:09(Depart)

06-16/ 15:59(Arrival)

arrive

9C8994

ฉงชิ่ง

ฉือเจียจวง

06-16/ 22:40(Depart)

06-17/ 00:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8604

เมียนหยาง

ฉือเจียจวง

06-16/ 21:45(Depart)

06-16/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8628

กุ้ยหลิน

ฉือเจียจวง

06-16/ 11:35(Depart)

06-16/ 14:00(Arrival)

06-16/ 13:20(Depart)

06-16/ 15:45(Arrival)

06-16/ 13:35(Depart)

06-16/ 15:46(Arrival)

arrive

9C6400

หนานฉาง

ฉือเจียจวง

06-16/ 15:55(Depart)

06-16/ 18:00(Arrival)

--

06-16/ 17:47(Arrival)

06-16/ 16:02(Depart)

06-16/ 17:50(Arrival)

arrive

9C6202

ยินฉวน

ฉือเจียจวง

06-16/ 10:40(Depart)

06-16/ 12:10(Arrival)

--

06-16/ 12:13(Arrival)

06-16/ 10:59(Depart)

06-16/ 12:15(Arrival)

arrive

9C6556

หนานจิง

ฉือเจียจวง

06-16/ 20:50(Depart)

06-16/ 22:35(Arrival)

--

06-16/ 22:26(Arrival)

06-16/ 21:07(Depart)

--

take off

9C8976

เซี่ยเหมิน

ฉือเจียจวง

06-16/ 10:50(Depart)

06-16/ 13:35(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8786

เหยียนเฉิน

ฉือเจียจวง

06-16/ 15:40(Depart)

06-16/ 17:15(Arrival)

06-16/ 16:10(Depart)

06-16/ 17:28(Arrival)

06-16/ 16:13(Depart)

06-16/ 17:28(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.