ฉือเจียจวง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8937

ฉือเจียจวง

คุนหมิง

01-20/ 08:30(Depart)

01-20/ 11:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8617

ฉือเจียจวง

เปาโถว

01-20/ 20:05(Depart)

01-20/ 21:30(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6471

ฉือเจียจวง

ฉางชุน

01-20/ 07:40(Depart)

01-20/ 09:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8661

ฉือเจียจวง

ฉางชุน

01-20/ 15:55(Depart)

01-20/ 18:15(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6637

ฉือเจียจวง

จางเจียโข่ว

01-20/ 08:20(Depart)

01-20/ 09:30(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6267

ฉือเจียจวง

จางเจียโข่ว

01-20/ 10:55(Depart)

01-20/ 12:15(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8783

ฉือเจียจวง

จางเจียโข่ว

01-20/ 16:10(Depart)

01-20/ 17:20(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6268

ฉือเจียจวง

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 15:55(Depart)

01-20/ 17:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8766

ฉือเจียจวง

เซี่ยงไฮ้

01-20/ 18:10(Depart)

01-20/ 20:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6101

ฉือเจียจวง

ก่วางหยวน

01-20/ 14:00(Depart)

01-20/ 16:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8585

ฉือเจียจวง

ฮูฮอต

01-20/ 11:20(Depart)

01-20/ 12:45(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8555

ฉือเจียจวง

หางโจว

01-20/ 09:55(Depart)

01-20/ 12:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8653

ฉือเจียจวง

หางโจว

01-20/ 17:05(Depart)

01-20/ 19:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8975

ฉือเจียจวง

เซี่ยเหมิน

01-20/ 07:00(Depart)

01-20/ 09:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8719

ฉือเจียจวง

หลานโจว

01-20/ 20:25(Depart)

01-20/ 22:35(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8681

ฉือเจียจวง

หนิงโป

01-20/ 08:00(Depart)

01-20/ 10:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8825

ฉือเจียจวง

หนิงโป

01-20/ 12:35(Depart)

01-20/ 14:45(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8660

ฉือเจียจวง

เสิ่นหยาง

01-20/ 19:50(Depart)

01-20/ 21:45(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8985

ฉือเจียจวง

เฉิงตู

01-20/ 07:10(Depart)

01-20/ 09:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6539

ฉือเจียจวง

ทงเหลียว

01-20/ 12:10(Depart)

01-20/ 13:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6540

ฉือเจียจวง

เซินเจิ้น

01-20/ 18:50(Depart)

01-20/ 22:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6201

ฉือเจียจวง

ยินฉวน

01-20/ 07:40(Depart)

01-20/ 09:30(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8643

ฉือเจียจวง

หนานหนิง

01-20/ 15:55(Depart)

01-20/ 19:10(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8899

ฉือเจียจวง

กว่างโจว

01-20/ 12:40(Depart)

01-20/ 15:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8680

ฉือเจียจวง

กว่างโจว

01-20/ 22:50(Depart)

01-21/ 01:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8665

ฉือเจียจวง

หวายอัน

01-20/ 14:40(Depart)

01-20/ 16:15(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6319

ฉือเจียจวง

เฉวียนโจว

01-20/ 15:55(Depart)

01-20/ 19:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8993

ฉือเจียจวง

ฉงชิ่ง

01-20/ 18:40(Depart)

01-20/ 21:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8603

ฉือเจียจวง

เมียนหยาง

01-20/ 16:30(Depart)

01-20/ 18:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8673

ฉือเจียจวง

ฮาร์บิน

01-20/ 06:45(Depart)

01-20/ 08:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8785

ฉือเจียจวง

เหยียนเฉิน

01-20/ 08:00(Depart)

01-20/ 09:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8826

หนิงโป

ฉือเจียจวง

01-20/ 15:35(Depart)

01-20/ 17:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8682

หนิงโป

ฉือเจียจวง

01-20/ 21:35(Depart)

01-20/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8618

เปาโถว

ฉือเจียจวง

01-20/ 22:15(Depart)

01-20/ 23:35(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6472

ฉางชุน

ฉือเจียจวง

01-20/ 10:40(Depart)

01-20/ 12:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8662

ฉางชุน

ฉือเจียจวง

01-20/ 12:35(Depart)

01-20/ 14:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6267

เซี่ยงไฮ้

ฉือเจียจวง

01-20/ 07:50(Depart)

01-20/ 10:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8765

เซี่ยงไฮ้

ฉือเจียจวง

01-20/ 12:50(Depart)

01-20/ 14:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6255

เซี่ยงไฮ้

ฉือเจียจวง

01-20/ 21:10(Depart)

01-20/ 23:20(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6638

จางเจียโข่ว

ฉือเจียจวง

01-20/ 10:40(Depart)

01-20/ 11:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6268

จางเจียโข่ว

ฉือเจียจวง

01-20/ 14:00(Depart)

01-20/ 15:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8938

คุนหมิง

ฉือเจียจวง

01-20/ 13:25(Depart)

01-20/ 16:15(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6102

ก่วางหยวน

ฉือเจียจวง

01-20/ 21:35(Depart)

01-20/ 23:25(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8586

ฮูฮอต

ฉือเจียจวง

01-20/ 14:00(Depart)

01-20/ 15:25(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8720

หลานโจว

ฉือเจียจวง

01-20/ 21:45(Depart)

01-20/ 23:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8976

เซี่ยเหมิน

ฉือเจียจวง

01-20/ 10:50(Depart)

01-20/ 13:45(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8659

เสิ่นหยาง

ฉือเจียจวง

01-20/ 07:35(Depart)

01-20/ 09:30(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6320

เฉวียนโจว

ฉือเจียจวง

01-20/ 12:05(Depart)

01-20/ 14:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8986

เฉิงตู

ฉือเจียจวง

01-20/ 09:25(Depart)

01-20/ 11:45(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6539

เซินเจิ้น

ฉือเจียจวง

01-20/ 07:45(Depart)

01-20/ 10:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6202

ยินฉวน

ฉือเจียจวง

01-20/ 10:15(Depart)

01-20/ 11:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8679

กว่างโจว

ฉือเจียจวง

01-20/ 06:20(Depart)

01-20/ 09:10(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8900

กว่างโจว

ฉือเจียจวง

01-20/ 16:45(Depart)

01-20/ 19:35(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8556

หางโจว

ฉือเจียจวง

01-20/ 13:10(Depart)

01-20/ 15:20(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8654

หางโจว

ฉือเจียจวง

01-20/ 20:05(Depart)

01-20/ 22:30(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8644

หนานหนิง

ฉือเจียจวง

01-20/ 20:10(Depart)

01-20/ 23:10(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8666

หวายอัน

ฉือเจียจวง

01-20/ 21:50(Depart)

01-20/ 23:25(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8604

เมียนหยาง

ฉือเจียจวง

01-20/ 19:40(Depart)

01-20/ 21:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8994

ฉงชิ่ง

ฉือเจียจวง

01-20/ 22:10(Depart)

01-21/ 00:25(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8786

เหยียนเฉิน

ฉือเจียจวง

01-20/ 15:45(Depart)

01-20/ 17:20(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8674

ฮาร์บิน

ฉือเจียจวง

01-20/ 21:35(Depart)

01-20/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.