ฉือเจียจวง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6471

ฉือเจียจวง

ฉางชุน

12-03/ 07:40(Depart)

12-03/ 09:45(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8661

ฉือเจียจวง

ฉางชุน

12-03/ 16:00(Depart)

12-03/ 18:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8993

ฉือเจียจวง

ฉงชิ่ง

12-03/ 18:40(Depart)

12-03/ 21:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8937

ฉือเจียจวง

คุนหมิง

12-03/ 08:40(Depart)

12-03/ 11:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6319

ฉือเจียจวง

เฉวียนโจว

12-03/ 16:15(Depart)

12-03/ 19:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8643

ฉือเจียจวง

หนานหนิง

12-03/ 13:05(Depart)

12-03/ 16:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8585

ฉือเจียจวง

ฮูฮอต

12-03/ 18:50(Depart)

12-03/ 20:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8797

ฉือเจียจวง

เหอเฝย์

12-03/ 13:30(Depart)

12-03/ 15:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6156

ฉือเจียจวง

กว่างโจว

12-03/ 11:00(Depart)

12-03/ 14:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8900

ฉือเจียจวง

กว่างโจว

12-03/ 12:40(Depart)

12-03/ 15:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6637

ฉือเจียจวง

จางเจียโข่ว

12-03/ 08:30(Depart)

12-03/ 09:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6267

ฉือเจียจวง

จางเจียโข่ว

12-03/ 10:55(Depart)

12-03/ 12:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8783

ฉือเจียจวง

จางเจียโข่ว

12-03/ 16:00(Depart)

12-03/ 17:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8617

ฉือเจียจวง

เปาโถว

12-03/ 12:25(Depart)

12-03/ 13:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8673

ฉือเจียจวง

ฮาร์บิน

12-03/ 06:50(Depart)

12-03/ 08:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8825

ฉือเจียจวง

หนิงโป

12-03/ 12:25(Depart)

12-03/ 14:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6268

ฉือเจียจวง

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 15:55(Depart)

12-03/ 18:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8766

ฉือเจียจวง

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 19:55(Depart)

12-03/ 22:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8985

ฉือเจียจวง

Chengdutianfu

12-03/ 18:50(Depart)

12-03/ 21:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8555

ฉือเจียจวง

หางโจว

12-03/ 09:55(Depart)

12-03/ 12:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8603

ฉือเจียจวง

เมียนหยาง

12-03/ 18:35(Depart)

12-03/ 21:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8975

ฉือเจียจวง

เซี่ยเหมิน

12-03/ 07:00(Depart)

12-03/ 09:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6713

ฉือเจียจวง

เซี่ยเหมิน

12-03/ 17:00(Depart)

12-03/ 19:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8660

ฉือเจียจวง

เสิ่นหยาง

12-03/ 19:50(Depart)

12-03/ 21:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8627

ฉือเจียจวง

กุ้ยหลิน

12-03/ 09:55(Depart)

12-03/ 12:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6859

ฉือเจียจวง

ไป่ไห่

12-03/ 11:20(Depart)

12-03/ 14:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8657

ฉือเจียจวง

อุรุมชี

12-03/ 11:35(Depart)

12-03/ 16:00(Arrival)

12-03/ 11:35(Depart)

12-03/ 16:00(Arrival)

--

--

delay

9C8658

ฉือเจียจวง

หยางโจว (ไถโจว)

12-03/ 19:45(Depart)

12-03/ 21:25(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6271

ฉือเจียจวง

จิ่นกางซาน

12-03/ 07:55(Depart)

12-03/ 10:25(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8665

ฉือเจียจวง

หวายอัน

12-03/ 14:35(Depart)

12-03/ 16:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8659

ฉือเจียจวง

ซานย่า

12-03/ 10:20(Depart)

12-03/ 14:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8719

ฉือเจียจวง

หลานโจว

12-03/ 17:15(Depart)

12-03/ 19:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6860

ฉือเจียจวง

ต้าเหลียน

12-03/ 19:40(Depart)

12-03/ 21:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6555

ฉือเจียจวง

หนานจิง

12-03/ 20:20(Depart)

12-03/ 22:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8785

ฉือเจียจวง

เหยียนเฉิน

12-03/ 08:10(Depart)

12-03/ 09:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6101

ฉือเจียจวง

ก่วางหยวน

12-03/ 14:00(Depart)

12-03/ 16:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6399

ฉือเจียจวง

หนานฉาง

12-03/ 21:00(Depart)

12-03/ 23:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6201

ฉือเจียจวง

ยินฉวน

12-03/ 07:45(Depart)

12-03/ 09:25(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8644

หนานหนิง

ฉือเจียจวง

12-03/ 17:05(Depart)

12-03/ 20:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8798

เหอเฝย์

ฉือเจียจวง

12-03/ 22:35(Depart)

12-04/ 00:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8586

ฮูฮอต

ฉือเจียจวง

12-03/ 21:00(Depart)

12-03/ 22:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6472

ฉางชุน

ฉือเจียจวง

12-03/ 10:35(Depart)

12-03/ 12:45(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8662

ฉางชุน

ฉือเจียจวง

12-03/ 12:45(Depart)

12-03/ 14:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6638

จางเจียโข่ว

ฉือเจียจวง

12-03/ 10:25(Depart)

12-03/ 11:35(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6268

จางเจียโข่ว

ฉือเจียจวง

12-03/ 14:00(Depart)

12-03/ 15:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8784

จางเจียโข่ว

ฉือเจียจวง

12-03/ 17:55(Depart)

12-03/ 19:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6155

กว่างโจว

ฉือเจียจวง

12-03/ 06:20(Depart)

12-03/ 09:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8899

กว่างโจว

ฉือเจียจวง

12-03/ 16:45(Depart)

12-03/ 19:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6267

เซี่ยงไฮ้

ฉือเจียจวง

12-03/ 07:50(Depart)

12-03/ 10:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8765

เซี่ยงไฮ้

ฉือเจียจวง

12-03/ 12:50(Depart)

12-03/ 15:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6255

เซี่ยงไฮ้

ฉือเจียจวง

12-03/ 21:10(Depart)

12-03/ 23:20(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8826

หนิงโป

ฉือเจียจวง

12-03/ 15:35(Depart)

12-03/ 17:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8674

ฮาร์บิน

ฉือเจียจวง

12-03/ 10:00(Depart)

12-03/ 12:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8618

เปาโถว

ฉือเจียจวง

12-03/ 14:35(Depart)

12-03/ 15:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8660

ซานย่า

ฉือเจียจวง

12-03/ 15:10(Depart)

12-03/ 19:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8604

เมียนหยาง

ฉือเจียจวง

12-03/ 21:45(Depart)

12-03/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8994

ฉงชิ่ง

ฉือเจียจวง

12-03/ 22:20(Depart)

12-04/ 00:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6320

เฉวียนโจว

ฉือเจียจวง

12-03/ 09:50(Depart)

12-03/ 12:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8556

หางโจว

ฉือเจียจวง

12-03/ 13:10(Depart)

12-03/ 15:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8986

Chengdutianfu

ฉือเจียจวง

12-03/ 09:15(Depart)

12-03/ 11:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8976

เซี่ยเหมิน

ฉือเจียจวง

12-03/ 10:50(Depart)

12-03/ 13:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6714

เซี่ยเหมิน

ฉือเจียจวง

12-03/ 21:05(Depart)

12-03/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8628

กุ้ยหลิน

ฉือเจียจวง

12-03/ 13:35(Depart)

12-03/ 16:10(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8657

หยางโจว (ไถโจว)

ฉือเจียจวง

12-03/ 07:05(Depart)

12-03/ 08:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8658

อุรุมชี

ฉือเจียจวง

12-03/ 15:05(Depart)

12-03/ 18:55(Arrival)

12-03/ 17:00(Depart)

12-03/ 20:50(Arrival)

--

--

delay

9C6859

ต้าเหลียน

ฉือเจียจวง

12-03/ 09:00(Depart)

12-03/ 10:30(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8666

หวายอัน

ฉือเจียจวง

12-03/ 21:25(Depart)

12-03/ 22:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6272

จิ่นกางซาน

ฉือเจียจวง

12-03/ 15:30(Depart)

12-03/ 17:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8659

เสิ่นหยาง

ฉือเจียจวง

12-03/ 07:35(Depart)

12-03/ 09:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8720

หลานโจว

ฉือเจียจวง

12-03/ 22:05(Depart)

12-03/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6400

หนานฉาง

ฉือเจียจวง

12-03/ 06:55(Depart)

12-03/ 09:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6860

ไป่ไห่

ฉือเจียจวง

12-03/ 15:40(Depart)

12-03/ 18:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6556

หนานจิง

ฉือเจียจวง

12-03/ 23:00(Depart)

12-04/ 00:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8938

คุนหมิง

ฉือเจียจวง

12-03/ 13:25(Depart)

12-03/ 16:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8786

เหยียนเฉิน

ฉือเจียจวง

12-03/ 16:05(Depart)

12-03/ 17:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6202

ยินฉวน

ฉือเจียจวง

12-03/ 10:15(Depart)

12-03/ 11:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6102

ก่วางหยวน

ฉือเจียจวง

12-03/ 21:35(Depart)

12-03/ 23:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.