ฉือเจียจวง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8627

ฉือเจียจวง

กุ้ยหลิน

09-29/ 08:20(Depart)

09-29/ 11:00(Arrival)

--

09-29/ 10:57(Arrival)

09-29/ 08:40(Depart)

09-29/ 10:57(Arrival)

arrive

9C8879

ฉือเจียจวง

ต้าเหลียน

09-29/ 08:40(Depart)

09-29/ 10:05(Arrival)

--

09-29/ 10:00(Arrival)

09-29/ 08:53(Depart)

09-29/ 10:00(Arrival)

arrive

9C6505

ฉือเจียจวง

กุ้ยหยาง

09-29/ 18:15(Depart)

09-29/ 21:00(Arrival)

--

09-29/ 20:46(Arrival)

09-29/ 18:24(Depart)

--

take off

9C6201

ฉือเจียจวง

ยินฉวน

09-29/ 08:00(Depart)

09-29/ 09:40(Arrival)

--

09-29/ 09:39(Arrival)

09-29/ 08:20(Depart)

09-29/ 09:40(Arrival)

arrive

9C8673

ฉือเจียจวง

ฮาร์บิน

09-29/ 18:45(Depart)

09-29/ 20:55(Arrival)

--

09-29/ 20:47(Arrival)

09-29/ 18:51(Depart)

--

take off

9C8603

ฉือเจียจวง

เมียนหยาง

09-29/ 08:40(Depart)

09-29/ 11:00(Arrival)

--

09-29/ 10:44(Arrival)

09-29/ 08:51(Depart)

09-29/ 10:44(Arrival)

arrive

9C6319

ฉือเจียจวง

เฉวียนโจว

09-29/ 17:00(Depart)

09-29/ 19:45(Arrival)

--

09-29/ 19:42(Arrival)

09-29/ 17:14(Depart)

--

take off

9C8585

ฉือเจียจวง

ฮูฮอต

09-29/ 08:30(Depart)

09-29/ 09:45(Arrival)

--

09-29/ 09:31(Arrival)

09-29/ 08:33(Depart)

09-29/ 09:31(Arrival)

arrive

9C8825

ฉือเจียจวง

หนิงโป

09-29/ 18:00(Depart)

09-29/ 20:10(Arrival)

--

09-29/ 20:05(Arrival)

09-29/ 18:20(Depart)

--

take off

9C8796

ฉือเจียจวง

Shanghaipudong

09-29/ 21:05(Depart)

09-29/ 23:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8576

ฉือเจียจวง

เสิ่นหยาง

09-29/ 10:10(Depart)

09-29/ 11:50(Arrival)

--

09-29/ 12:01(Arrival)

09-29/ 10:32(Depart)

09-29/ 12:02(Arrival)

arrive

9C8993

ฉือเจียจวง

ฉงชิ่ง

09-29/ 19:30(Depart)

09-29/ 22:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8975

ฉือเจียจวง

เซี่ยเหมิน

09-29/ 07:10(Depart)

09-29/ 09:50(Arrival)

--

09-29/ 09:39(Arrival)

09-29/ 07:15(Depart)

09-29/ 09:39(Arrival)

arrive

9C8985

ฉือเจียจวง

เฉิงตู

09-29/ 07:15(Depart)

09-29/ 09:50(Arrival)

--

09-29/ 09:36(Arrival)

09-29/ 07:19(Depart)

09-29/ 09:35(Arrival)

arrive

9C8643

ฉือเจียจวง

หนานหนิง

09-29/ 14:30(Depart)

09-29/ 17:45(Arrival)

--

09-29/ 17:26(Arrival)

09-29/ 14:47(Depart)

09-29/ 17:26(Arrival)

arrive

9C8899

ฉือเจียจวง

กว่างโจว

09-29/ 13:45(Depart)

09-29/ 16:45(Arrival)

--

09-29/ 16:14(Arrival)

09-29/ 13:54(Depart)

09-29/ 16:15(Arrival)

arrive

9C8555

ฉือเจียจวง

หางโจว

09-29/ 07:40(Depart)

09-29/ 09:35(Arrival)

--

09-29/ 09:35(Arrival)

09-29/ 07:59(Depart)

09-29/ 09:36(Arrival)

arrive

9C8653

ฉือเจียจวง

หางโจว

09-29/ 15:15(Depart)

09-29/ 17:20(Arrival)

--

09-29/ 17:11(Arrival)

09-29/ 15:29(Depart)

09-29/ 17:11(Arrival)

arrive

9C8719

ฉือเจียจวง

หลานโจว

09-29/ 18:30(Depart)

09-29/ 20:45(Arrival)

--

09-29/ 20:08(Arrival)

09-29/ 18:31(Depart)

--

take off

9C6405

ฉือเจียจวง

เซินเจิ้น

09-29/ 18:50(Depart)

09-29/ 21:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8785

ฉือเจียจวง

เหยียนเฉิน

09-29/ 08:00(Depart)

09-29/ 09:35(Arrival)

--

09-29/ 09:45(Arrival)

09-29/ 08:25(Depart)

09-29/ 09:45(Arrival)

arrive

9C8661

ฉือเจียจวง

ฉางชุน

09-29/ 17:00(Depart)

09-29/ 19:10(Arrival)

--

09-29/ 18:55(Arrival)

09-29/ 17:11(Depart)

09-29/ 18:57(Arrival)

arrive

9C6256

ฉือเจียจวง

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 06:15(Depart)

09-29/ 08:15(Arrival)

--

09-29/ 07:52(Arrival)

09-29/ 06:21(Depart)

09-29/ 07:51(Arrival)

arrive

9C8904

ฉือเจียจวง

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 16:00(Depart)

09-29/ 18:00(Arrival)

--

09-29/ 17:46(Arrival)

09-29/ 16:04(Depart)

09-29/ 17:46(Arrival)

arrive

9C8766

ฉือเจียจวง

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 21:35(Depart)

09-29/ 23:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8658

ฉือเจียจวง

หยางโจว (ไถโจว)

09-29/ 19:25(Depart)

09-29/ 21:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8657

ฉือเจียจวง

อุรุมชี

09-29/ 09:55(Depart)

09-29/ 13:55(Arrival)

--

09-29/ 13:57(Arrival)

09-29/ 10:01(Depart)

09-29/ 13:57(Arrival)

arrive

9C8937

ฉือเจียจวง

คุนหมิง

09-29/ 10:30(Depart)

09-29/ 13:30(Arrival)

--

09-29/ 13:11(Arrival)

09-29/ 10:36(Depart)

09-29/ 13:12(Arrival)

arrive

9C8797

ฉือเจียจวง

เหอเฝย์

09-29/ 07:00(Depart)

09-29/ 08:40(Arrival)

--

09-29/ 08:20(Arrival)

09-29/ 07:01(Depart)

09-29/ 08:20(Arrival)

arrive

9C8617

ฉือเจียจวง

เปาโถว

09-29/ 13:40(Depart)

09-29/ 15:10(Arrival)

--

09-29/ 14:53(Arrival)

09-29/ 13:52(Depart)

09-29/ 14:54(Arrival)

arrive

9C8903

ฉือเจียจวง

เฉิงเต๋อ

09-29/ 10:40(Depart)

09-29/ 11:50(Arrival)

--

09-29/ 11:56(Arrival)

09-29/ 11:00(Depart)

09-29/ 11:55(Arrival)

arrive

9C8783

ฉือเจียจวง

จางเจียโข่ว

09-29/ 12:45(Depart)

09-29/ 14:00(Arrival)

--

09-29/ 14:00(Arrival)

09-29/ 13:20(Depart)

09-29/ 13:59(Arrival)

arrive

9C8994

ฉงชิ่ง

ฉือเจียจวง

09-29/ 23:05(Depart)

09-30/ 01:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8628

กุ้ยหลิน

ฉือเจียจวง

09-29/ 12:00(Depart)

09-29/ 14:25(Arrival)

--

09-29/ 14:24(Arrival)

09-29/ 12:09(Depart)

09-29/ 14:26(Arrival)

arrive

9C6506

กุ้ยหยาง

ฉือเจียจวง

09-29/ 22:10(Depart)

09-30/ 00:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6202

ยินฉวน

ฉือเจียจวง

09-29/ 10:30(Depart)

09-29/ 11:55(Arrival)

--

09-29/ 11:58(Arrival)

09-29/ 10:42(Depart)

09-29/ 12:00(Arrival)

arrive

9C8674

ฮาร์บิน

ฉือเจียจวง

09-29/ 21:55(Depart)

09-30/ 00:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8604

เมียนหยาง

ฉือเจียจวง

09-29/ 11:50(Depart)

09-29/ 14:15(Arrival)

09-29/ 13:15(Depart)

09-29/ 15:17(Arrival)

09-29/ 13:28(Depart)

09-29/ 15:17(Arrival)

arrive

9C6320

เฉวียนโจว

ฉือเจียจวง

09-29/ 20:30(Depart)

09-29/ 23:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8880

ต้าเหลียน

ฉือเจียจวง

09-29/ 10:55(Depart)

09-29/ 12:30(Arrival)

--

09-29/ 12:15(Arrival)

09-29/ 11:02(Depart)

09-29/ 12:14(Arrival)

arrive

9C8586

ฮูฮอต

ฉือเจียจวง

09-29/ 19:10(Depart)

09-29/ 20:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8795

Shanghaipudong

ฉือเจียจวง

09-29/ 18:05(Depart)

09-29/ 20:15(Arrival)

09-29/ 18:45(Depart)

09-29/ 20:55(Arrival)

--

--

delay

9C8575

เสิ่นหยาง

ฉือเจียจวง

09-29/ 07:25(Depart)

09-29/ 09:20(Arrival)

--

09-29/ 09:06(Arrival)

09-29/ 07:31(Depart)

09-29/ 09:06(Arrival)

arrive

9C8826

หนิงโป

ฉือเจียจวง

09-29/ 21:05(Depart)

09-29/ 23:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8976

เซี่ยเหมิน

ฉือเจียจวง

09-29/ 10:50(Depart)

09-29/ 13:35(Arrival)

--

09-29/ 13:30(Arrival)

09-29/ 11:12(Depart)

09-29/ 13:30(Arrival)

arrive

9C8644

หนานหนิง

ฉือเจียจวง

09-29/ 18:35(Depart)

09-29/ 21:30(Arrival)

--

09-29/ 21:26(Arrival)

09-29/ 18:36(Depart)

--

take off

9C8658

อุรุมชี

ฉือเจียจวง

09-29/ 14:55(Depart)

09-29/ 18:35(Arrival)

09-29/ 15:30(Depart)

09-29/ 18:46(Arrival)

09-29/ 15:43(Depart)

09-29/ 18:48(Arrival)

arrive

9C8903

เซี่ยงไฮ้

ฉือเจียจวง

09-29/ 07:45(Depart)

09-29/ 09:50(Arrival)

--

09-29/ 09:43(Arrival)

09-29/ 08:00(Depart)

09-29/ 09:43(Arrival)

arrive

9C8765

เซี่ยงไฮ้

ฉือเจียจวง

09-29/ 15:05(Depart)

09-29/ 17:05(Arrival)

--

09-29/ 16:58(Arrival)

09-29/ 15:19(Depart)

09-29/ 16:58(Arrival)

arrive

9C8720

หลานโจว

ฉือเจียจวง

09-29/ 21:35(Depart)

09-29/ 23:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8556

หางโจว

ฉือเจียจวง

09-29/ 10:40(Depart)

09-29/ 12:50(Arrival)

--

09-29/ 12:37(Arrival)

09-29/ 10:53(Depart)

09-29/ 12:37(Arrival)

arrive

9C8654

หางโจว

ฉือเจียจวง

09-29/ 18:55(Depart)

09-29/ 21:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8904

เฉิงเต๋อ

ฉือเจียจวง

09-29/ 14:05(Depart)

09-29/ 15:10(Arrival)

--

09-29/ 15:04(Arrival)

09-29/ 14:13(Depart)

09-29/ 15:04(Arrival)

arrive

9C8786

เหยียนเฉิน

ฉือเจียจวง

09-29/ 15:40(Depart)

09-29/ 17:15(Arrival)

09-29/ 16:00(Depart)

09-29/ 17:26(Arrival)

09-29/ 16:08(Depart)

09-29/ 17:27(Arrival)

arrive

9C8784

จางเจียโข่ว

ฉือเจียจวง

09-29/ 15:00(Depart)

09-29/ 16:10(Arrival)

--

09-29/ 15:35(Arrival)

09-29/ 14:56(Depart)

09-29/ 15:36(Arrival)

arrive

9C8986

เฉิงตู

ฉือเจียจวง

09-29/ 20:50(Depart)

09-29/ 23:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8798

เหอเฝย์

ฉือเจียจวง

09-29/ 16:40(Depart)

09-29/ 18:20(Arrival)

--

09-29/ 18:08(Arrival)

09-29/ 16:48(Depart)

09-29/ 18:07(Arrival)

arrive

9C8662

ฉางชุน

ฉือเจียจวง

09-29/ 12:15(Depart)

09-29/ 14:20(Arrival)

--

09-29/ 14:14(Arrival)

09-29/ 12:27(Depart)

09-29/ 14:15(Arrival)

arrive

9C8657

หยางโจว (ไถโจว)

ฉือเจียจวง

09-29/ 07:15(Depart)

09-29/ 09:00(Arrival)

--

09-29/ 08:47(Arrival)

09-29/ 07:23(Depart)

09-29/ 08:47(Arrival)

arrive

9C8900

กว่างโจว

ฉือเจียจวง

09-29/ 17:50(Depart)

09-29/ 20:45(Arrival)

--

09-29/ 20:34(Arrival)

09-29/ 18:06(Depart)

--

take off

9C8618

เปาโถว

ฉือเจียจวง

09-29/ 15:55(Depart)

09-29/ 17:15(Arrival)

--

09-29/ 17:04(Arrival)

09-29/ 15:58(Depart)

09-29/ 17:01(Arrival)

arrive

9C8906

เซินเจิ้น

ฉือเจียจวง

09-29/ 06:00(Depart)

09-29/ 08:50(Arrival)

--

09-29/ 08:44(Arrival)

09-29/ 06:18(Depart)

09-29/ 08:44(Arrival)

arrive

9C8938

คุนหมิง

ฉือเจียจวง

09-29/ 14:35(Depart)

09-29/ 17:40(Arrival)

--

09-29/ 17:23(Arrival)

09-29/ 14:49(Depart)

09-29/ 17:24(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.