ฉือเจียจวง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6319

ฉือเจียจวง

เฉวียนโจว

04-11/ 14:25(Depart)

04-11/ 17:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8899

ฉือเจียจวง

กว่างโจว

04-11/ 13:45(Depart)

04-11/ 16:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6471

ฉือเจียจวง

ฉางชุน

04-11/ 07:30(Depart)

04-11/ 09:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8661

ฉือเจียจวง

ฉางชุน

04-11/ 17:00(Depart)

04-11/ 19:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6417

ฉือเจียจวง

ต้าเหลียน

04-11/ 16:50(Depart)

04-11/ 18:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8797

ฉือเจียจวง

เหอเฝย์

04-11/ 07:00(Depart)

04-11/ 08:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8665

ฉือเจียจวง

หวายอัน

04-11/ 14:00(Depart)

04-11/ 15:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8783

ฉือเจียจวง

จางเจียโข่ว

04-11/ 08:10(Depart)

04-11/ 09:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6267

ฉือเจียจวง

จางเจียโข่ว

04-11/ 10:40(Depart)

04-11/ 11:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8617

ฉือเจียจวง

เปาโถว

04-11/ 12:20(Depart)

04-11/ 13:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8993

ฉือเจียจวง

ฉงชิ่ง

04-11/ 19:10(Depart)

04-11/ 21:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8937

ฉือเจียจวง

คุนหมิง

04-11/ 10:30(Depart)

04-11/ 13:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8719

ฉือเจียจวง

หลานโจว

04-11/ 14:25(Depart)

04-11/ 16:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8825

ฉือเจียจวง

หนิงโป

04-11/ 17:55(Depart)

04-11/ 20:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6268

ฉือเจียจวง

เซี่ยงไฮ้

04-11/ 16:00(Depart)

04-11/ 18:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8766

ฉือเจียจวง

เซี่ยงไฮ้

04-11/ 21:35(Depart)

04-11/ 23:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8576

ฉือเจียจวง

เสิ่นหยาง

04-11/ 09:55(Depart)

04-11/ 11:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8585

ฉือเจียจวง

ฮูฮอต

04-11/ 18:35(Depart)

04-11/ 19:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6201

ฉือเจียจวง

ยินฉวน

04-11/ 08:10(Depart)

04-11/ 09:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6399

ฉือเจียจวง

หนานฉาง

04-11/ 13:00(Depart)

04-11/ 14:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8627

ฉือเจียจวง

กุ้ยหลิน

04-11/ 08:10(Depart)

04-11/ 10:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8603

ฉือเจียจวง

เมียนหยาง

04-11/ 18:45(Depart)

04-11/ 20:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8985

ฉือเจียจวง

เฉิงตู

04-11/ 07:15(Depart)

04-11/ 09:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8555

ฉือเจียจวง

หางโจว

04-11/ 07:40(Depart)

04-11/ 09:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8975

ฉือเจียจวง

เซี่ยเหมิน

04-11/ 07:10(Depart)

04-11/ 09:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6555

ฉือเจียจวง

หนานจิง

04-11/ 18:05(Depart)

04-11/ 19:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8785

ฉือเจียจวง

เหยียนเฉิน

04-11/ 08:00(Depart)

04-11/ 09:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6101

ฉือเจียจวง

ก่วางหยวน

04-11/ 14:50(Depart)

04-11/ 16:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6320

เฉวียนโจว

ฉือเจียจวง

04-11/ 10:20(Depart)

04-11/ 13:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8666

หวายอัน

ฉือเจียจวง

04-11/ 20:50(Depart)

04-11/ 22:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6418

ต้าเหลียน

ฉือเจียจวง

04-11/ 19:20(Depart)

04-11/ 20:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6472

ฉางชุน

ฉือเจียจวง

04-11/ 10:25(Depart)

04-11/ 12:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8662

ฉางชุน

ฉือเจียจวง

04-11/ 12:40(Depart)

04-11/ 14:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8900

กว่างโจว

ฉือเจียจวง

04-11/ 17:50(Depart)

04-11/ 20:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8784

จางเจียโข่ว

ฉือเจียจวง

04-11/ 10:05(Depart)

04-11/ 11:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6268

จางเจียโข่ว

ฉือเจียจวง

04-11/ 14:00(Depart)

04-11/ 15:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8826

หนิงโป

ฉือเจียจวง

04-11/ 21:05(Depart)

04-11/ 23:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8575

เสิ่นหยาง

ฉือเจียจวง

04-11/ 06:55(Depart)

04-11/ 08:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6267

เซี่ยงไฮ้

ฉือเจียจวง

04-11/ 07:45(Depart)

04-11/ 09:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8765

เซี่ยงไฮ้

ฉือเจียจวง

04-11/ 14:50(Depart)

04-11/ 16:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6255

เซี่ยงไฮ้

ฉือเจียจวง

04-11/ 22:00(Depart)

04-12/ 00:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8720

หลานโจว

ฉือเจียจวง

04-11/ 17:20(Depart)

04-11/ 19:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8938

คุนหมิง

ฉือเจียจวง

04-11/ 14:45(Depart)

04-11/ 17:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8556

หางโจว

ฉือเจียจวง

04-11/ 10:40(Depart)

04-11/ 13:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8798

เหอเฝย์

ฉือเจียจวง

04-11/ 16:10(Depart)

04-11/ 17:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8986

เฉิงตู

ฉือเจียจวง

04-11/ 20:50(Depart)

04-11/ 22:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8994

ฉงชิ่ง

ฉือเจียจวง

04-11/ 22:40(Depart)

04-12/ 00:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8618

เปาโถว

ฉือเจียจวง

04-11/ 14:35(Depart)

04-11/ 15:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8604

เมียนหยาง

ฉือเจียจวง

04-11/ 21:45(Depart)

04-11/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8628

กุ้ยหลิน

ฉือเจียจวง

04-11/ 11:35(Depart)

04-11/ 14:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6400

หนานฉาง

ฉือเจียจวง

04-11/ 15:55(Depart)

04-11/ 18:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6202

ยินฉวน

ฉือเจียจวง

04-11/ 10:40(Depart)

04-11/ 12:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8586

ฮูฮอต

ฉือเจียจวง

04-11/ 20:40(Depart)

04-11/ 21:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6556

หนานจิง

ฉือเจียจวง

04-11/ 20:50(Depart)

04-11/ 22:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8976

เซี่ยเหมิน

ฉือเจียจวง

04-11/ 10:50(Depart)

04-11/ 13:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8786

เหยียนเฉิน

ฉือเจียจวง

04-11/ 15:40(Depart)

04-11/ 17:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6102

ก่วางหยวน

ฉือเจียจวง

04-11/ 22:05(Depart)

04-11/ 23:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.