ฉือเจียจวง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8900

ฉือเจียจวง

กว่างโจว

09-28/ 21:55(Depart)

09-29/ 01:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6871

ฉือเจียจวง

เจียหยาง

09-28/ 12:55(Depart)

09-28/ 15:55(Arrival)

--

--

09-28/ 12:50(Depart)

--

take off

9C8825

ฉือเจียจวง

หนิงโป

09-28/ 13:30(Depart)

09-28/ 15:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8627

ฉือเจียจวง

กุ้ยหลิน

09-28/ 15:20(Depart)

09-28/ 18:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8603

ฉือเจียจวง

เมียนหยาง

09-28/ 09:55(Depart)

09-28/ 12:10(Arrival)

--

09-28/ 11:56(Arrival)

09-28/ 09:45(Depart)

09-28/ 12:00(Arrival)

arrive

9C6505

ฉือเจียจวง

กุ้ยหยาง

09-28/ 18:30(Depart)

09-28/ 21:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8785

ฉือเจียจวง

เหยียนเฉิน

09-28/ 08:15(Depart)

09-28/ 09:55(Arrival)

--

09-28/ 09:38(Arrival)

09-28/ 08:04(Depart)

09-28/ 09:41(Arrival)

arrive

9C8937

ฉือเจียจวง

คุนหมิง

09-28/ 10:35(Depart)

09-28/ 13:50(Arrival)

--

09-28/ 13:32(Arrival)

09-28/ 10:19(Depart)

--

take off

9C6540

ฉือเจียจวง

เซินเจิ้น

09-28/ 22:55(Depart)

09-29/ 01:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8643

ฉือเจียจวง

หนานหนิง

09-28/ 07:00(Depart)

09-28/ 10:10(Arrival)

--

09-28/ 09:42(Arrival)

09-28/ 06:47(Depart)

--

take off

9C7099

ฉือเจียจวง

ซีหนิง

09-28/ 09:40(Depart)

09-28/ 11:55(Arrival)

--

09-28/ 11:44(Arrival)

09-28/ 09:38(Depart)

09-28/ 11:48(Arrival)

arrive

9C6860

ฉือเจียจวง

ต้าเหลียน

09-28/ 18:10(Depart)

09-28/ 19:40(Arrival)

09-28/ 18:10(Depart)

09-28/ 19:40(Arrival)

--

--

plan

9C7069

ฉือเจียจวง

ฮูฮอต

09-28/ 20:00(Depart)

09-28/ 21:15(Arrival)

09-28/ 20:00(Depart)

09-28/ 21:15(Arrival)

--

--

plan

9C6859

ฉือเจียจวง

ไป่ไห่

09-28/ 09:15(Depart)

09-28/ 12:50(Arrival)

--

09-28/ 12:07(Arrival)

09-28/ 09:19(Depart)

09-28/ 12:17(Arrival)

arrive

9C8993

ฉือเจียจวง

ฉงชิ่ง

09-28/ 19:00(Depart)

09-28/ 21:35(Arrival)

09-28/ 19:00(Depart)

09-28/ 21:35(Arrival)

--

--

plan

9C8673

ฉือเจียจวง

ฮาร์บิน

09-28/ 07:50(Depart)

09-28/ 09:55(Arrival)

--

09-28/ 09:47(Arrival)

09-28/ 07:45(Depart)

09-28/ 09:51(Arrival)

arrive

9C8555

ฉือเจียจวง

หางโจว

09-28/ 14:30(Depart)

09-28/ 16:40(Arrival)

09-28/ 14:30(Depart)

09-28/ 16:40(Arrival)

--

--

plan

9C6539

ฉือเจียจวง

ทงเหลียว

09-28/ 17:55(Depart)

09-28/ 19:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6256

ฉือเจียจวง

เซี่ยงไฮ้

09-28/ 07:15(Depart)

09-28/ 09:15(Arrival)

--

09-28/ 08:58(Arrival)

09-28/ 07:06(Depart)

09-28/ 09:03(Arrival)

arrive

9C6398

ฉือเจียจวง

เซี่ยงไฮ้

09-28/ 16:05(Depart)

09-28/ 18:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6201

ฉือเจียจวง

ยินฉวน

09-28/ 08:40(Depart)

09-28/ 10:20(Arrival)

--

09-28/ 10:15(Arrival)

09-28/ 08:35(Depart)

09-28/ 10:20(Arrival)

arrive

9C6787

ฉือเจียจวง

หลานโจว

09-28/ 19:00(Depart)

09-28/ 20:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6319

ฉือเจียจวง

เฉวียนโจว

09-28/ 10:30(Depart)

09-28/ 13:15(Arrival)

--

09-28/ 12:59(Arrival)

09-28/ 10:20(Depart)

--

take off

9C7161

ฉือเจียจวง

หวู่ห

09-28/ 14:45(Depart)

09-28/ 16:40(Arrival)

09-28/ 14:45(Depart)

09-28/ 16:40(Arrival)

--

--

plan

9C8975

ฉือเจียจวง

เซี่ยเหมิน

09-28/ 07:05(Depart)

09-28/ 09:50(Arrival)

--

09-28/ 09:34(Arrival)

09-28/ 06:56(Depart)

09-28/ 09:41(Arrival)

arrive

9C7179

ฉือเจียจวง

Chengdutianfu

09-28/ 16:30(Depart)

09-28/ 19:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8661

ฉือเจียจวง

ฉางชุน

09-28/ 16:50(Depart)

09-28/ 19:05(Arrival)

09-28/ 16:50(Depart)

09-28/ 19:05(Arrival)

--

--

plan

9C8786

เหยียนเฉิน

ฉือเจียจวง

09-28/ 16:10(Depart)

09-28/ 17:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6859

ต้าเหลียน

ฉือเจียจวง

09-28/ 06:55(Depart)

09-28/ 08:25(Arrival)

--

09-28/ 08:17(Arrival)

09-28/ 06:50(Depart)

09-28/ 08:22(Arrival)

arrive

9C8604

เมียนหยาง

ฉือเจียจวง

09-28/ 13:00(Depart)

09-28/ 15:15(Arrival)

09-28/ 13:00(Depart)

09-28/ 15:15(Arrival)

--

--

plan

9C8938

คุนหมิง

ฉือเจียจวง

09-28/ 14:55(Depart)

09-28/ 18:00(Arrival)

09-28/ 14:55(Depart)

09-28/ 18:00(Arrival)

--

--

plan

9C6506

กุ้ยหยาง

ฉือเจียจวง

09-28/ 22:15(Depart)

09-29/ 00:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8826

หนิงโป

ฉือเจียจวง

09-28/ 16:30(Depart)

09-28/ 18:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C7070

ฮูฮอต

ฉือเจียจวง

09-28/ 22:05(Depart)

09-28/ 23:20(Arrival)

09-28/ 22:05(Depart)

09-28/ 23:20(Arrival)

--

--

plan

9C8628

กุ้ยหลิน

ฉือเจียจวง

09-28/ 18:45(Depart)

09-28/ 21:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8976

เซี่ยเหมิน

ฉือเจียจวง

09-28/ 10:50(Depart)

09-28/ 13:40(Arrival)

--

09-28/ 13:16(Arrival)

09-28/ 10:47(Depart)

--

take off

9C6788

หลานโจว

ฉือเจียจวง

09-28/ 08:00(Depart)

09-28/ 09:55(Arrival)

--

09-28/ 09:32(Arrival)

09-28/ 07:49(Depart)

09-28/ 09:39(Arrival)

arrive

9C8674

ฮาร์บิน

ฉือเจียจวง

09-28/ 10:55(Depart)

09-28/ 13:15(Arrival)

--

09-28/ 13:21(Arrival)

09-28/ 10:54(Depart)

--

take off

9C7100

ซีหนิง

ฉือเจียจวง

09-28/ 13:35(Depart)

09-28/ 15:35(Arrival)

09-28/ 13:35(Depart)

09-28/ 15:35(Arrival)

--

--

plan

9C8899

กว่างโจว

ฉือเจียจวง

09-28/ 06:20(Depart)

09-28/ 09:10(Arrival)

--

09-28/ 08:54(Arrival)

09-28/ 06:15(Depart)

09-28/ 09:02(Arrival)

arrive

9C6872

เจียหยาง

ฉือเจียจวง

09-28/ 20:55(Depart)

09-28/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6540

ทงเหลียว

ฉือเจียจวง

09-28/ 20:20(Depart)

09-28/ 22:05(Arrival)

09-28/ 20:20(Depart)

09-28/ 22:05(Arrival)

--

--

plan

9C6539

เซินเจิ้น

ฉือเจียจวง

09-28/ 14:15(Depart)

09-28/ 17:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8644

หนานหนิง

ฉือเจียจวง

09-28/ 11:00(Depart)

09-28/ 13:55(Arrival)

--

09-28/ 13:52(Arrival)

09-28/ 10:55(Depart)

--

take off

9C6202

ยินฉวน

ฉือเจียจวง

09-28/ 11:10(Depart)

09-28/ 12:40(Arrival)

--

09-28/ 12:32(Arrival)

09-28/ 11:09(Depart)

--

take off

9C6397

เซี่ยงไฮ้

ฉือเจียจวง

09-28/ 10:20(Depart)

09-28/ 12:25(Arrival)

--

09-28/ 12:18(Arrival)

09-28/ 10:10(Depart)

09-28/ 12:23(Arrival)

arrive

9C8994

ฉงชิ่ง

ฉือเจียจวง

09-28/ 22:40(Depart)

09-29/ 00:50(Arrival)

09-28/ 22:40(Depart)

09-29/ 00:50(Arrival)

--

--

plan

9C8662

ฉางชุน

ฉือเจียจวง

09-28/ 12:50(Depart)

09-28/ 14:55(Arrival)

--

09-28/ 14:52(Arrival)

09-28/ 12:38(Depart)

--

take off

9C6860

ไป่ไห่

ฉือเจียจวง

09-28/ 13:50(Depart)

09-28/ 17:00(Arrival)

09-28/ 13:50(Depart)

09-28/ 17:00(Arrival)

--

--

plan

9C6320

เฉวียนโจว

ฉือเจียจวง

09-28/ 14:25(Depart)

09-28/ 17:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C7162

หวู่ห

ฉือเจียจวง

09-28/ 22:20(Depart)

09-29/ 00:25(Arrival)

09-28/ 22:20(Depart)

09-29/ 00:25(Arrival)

--

--

plan

9C8556

หางโจว

ฉือเจียจวง

09-28/ 17:45(Depart)

09-28/ 19:50(Arrival)

09-28/ 17:45(Depart)

09-28/ 19:50(Arrival)

--

--

plan

9C7180

Chengdutianfu

ฉือเจียจวง

09-28/ 12:05(Depart)

09-28/ 14:15(Arrival)

--

09-28/ 14:21(Arrival)

09-28/ 12:08(Depart)

--

take off

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.