เซินเจิ้น flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8509

เซินเจิ้น

เหยียนเฉิน

05-12/ 12:55(Depart)

05-12/ 15:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8956

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

05-12/ 07:15(Depart)

05-12/ 09:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8918

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

05-12/ 10:05(Depart)

05-12/ 12:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8882

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

05-12/ 14:05(Depart)

05-12/ 16:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8776

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

05-12/ 17:50(Depart)

05-12/ 20:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8950

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

05-12/ 20:15(Depart)

05-12/ 22:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6281

เซินเจิ้น

เย่วหยาง

05-12/ 14:40(Depart)

05-12/ 16:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6635

เซินเจิ้น

Boao Airport

05-12/ 18:50(Depart)

05-12/ 20:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6419

เซินเจิ้น

หนานจิง

05-12/ 06:15(Depart)

05-12/ 08:35(Arrival)

--

05-12/ 08:31(Arrival)

05-12/ 06:43(Depart)

--

take off

9C8671

เซินเจิ้น

หวายอัน

05-12/ 06:20(Depart)

05-12/ 08:55(Arrival)

05-12/ 06:55(Depart)

05-12/ 09:27(Arrival)

05-12/ 07:18(Depart)

--

take off

9C6287

เซินเจิ้น

เซ่าหยาง

05-12/ 06:45(Depart)

05-12/ 08:15(Arrival)

--

05-12/ 08:22(Arrival)

05-12/ 07:07(Depart)

--

take off

9C8613

เซินเจิ้น

ฉงชิ่ง

05-12/ 06:30(Depart)

05-12/ 08:35(Arrival)

--

05-12/ 08:47(Arrival)

05-12/ 06:55(Depart)

--

take off

9C8655

เซินเจิ้น

หนานฉาง

05-12/ 06:00(Depart)

05-12/ 07:35(Arrival)

--

05-12/ 07:40(Arrival)

05-12/ 06:31(Depart)

--

take off

9C8753

เซินเจิ้น

xianjichang

05-12/ 06:25(Depart)

05-12/ 09:05(Arrival)

--

05-12/ 08:57(Arrival)

05-12/ 06:37(Depart)

--

take off

9C6636

Boao Airport

เซินเจิ้น

05-12/ 22:35(Depart)

05-13/ 00:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8917

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

05-12/ 06:30(Depart)

05-12/ 08:55(Arrival)

--

05-12/ 08:41(Arrival)

05-12/ 06:42(Depart)

--

take off

9C8881

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

05-12/ 10:25(Depart)

05-12/ 13:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8775

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

05-12/ 14:15(Depart)

05-12/ 16:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8949

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

05-12/ 16:40(Depart)

05-12/ 19:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8955

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

05-12/ 21:40(Depart)

05-13/ 00:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8510

เหยียนเฉิน

เซินเจิ้น

05-12/ 22:30(Depart)

05-13/ 01:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8754

xianjichang

เซินเจิ้น

05-12/ 10:55(Depart)

05-12/ 13:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6420

หนานจิง

เซินเจิ้น

05-12/ 22:20(Depart)

05-13/ 00:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6282

เย่วหยาง

เซินเจิ้น

05-12/ 23:00(Depart)

05-13/ 00:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8614

ฉงชิ่ง

เซินเจิ้น

05-12/ 09:40(Depart)

05-12/ 11:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8672

หวายอัน

เซินเจิ้น

05-12/ 14:40(Depart)

05-12/ 17:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8656

หนานฉาง

เซินเจิ้น

05-12/ 23:50(Depart)

05-13/ 01:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6288

เซ่าหยาง

เซินเจิ้น

05-12/ 23:55(Depart)

05-13/ 01:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.