เซินเจิ้น flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8671

เซินเจิ้น

หวายอัน

10-22/ 06:20(Depart)

10-22/ 08:55(Arrival)

--

10-22/ 08:43(Arrival)

10-22/ 06:37(Depart)

10-22/ 08:43(Arrival)

arrive

9C6419

เซินเจิ้น

หนานจิง

10-22/ 06:15(Depart)

10-22/ 08:35(Arrival)

--

10-22/ 08:24(Arrival)

10-22/ 06:31(Depart)

10-22/ 08:24(Arrival)

arrive

9C8956

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

10-22/ 07:15(Depart)

10-22/ 09:30(Arrival)

--

10-22/ 09:22(Arrival)

10-22/ 07:36(Depart)

10-22/ 09:22(Arrival)

arrive

9C8918

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

10-22/ 10:05(Depart)

10-22/ 12:20(Arrival)

--

10-22/ 12:08(Arrival)

10-22/ 10:22(Depart)

10-22/ 12:08(Arrival)

arrive

9C8882

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

10-22/ 14:05(Depart)

10-22/ 16:30(Arrival)

--

10-22/ 15:58(Arrival)

10-22/ 14:19(Depart)

10-22/ 15:58(Arrival)

arrive

9C8776

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

10-22/ 18:20(Depart)

10-22/ 20:55(Arrival)

10-22/ 18:20(Depart)

10-22/ 20:35(Arrival)

--

--

delay

9C8950

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

10-22/ 20:15(Depart)

10-22/ 22:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6287

เซินเจิ้น

เซ่าหยาง

10-22/ 06:45(Depart)

10-22/ 08:15(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8613

เซินเจิ้น

ฉงชิ่ง

10-22/ 06:30(Depart)

10-22/ 08:35(Arrival)

--

10-22/ 08:44(Arrival)

10-22/ 06:46(Depart)

10-22/ 08:45(Arrival)

arrive

9C6635

เซินเจิ้น

Boao Airport

10-22/ 18:50(Depart)

10-22/ 20:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8655

เซินเจิ้น

หนานฉาง

10-22/ 05:50(Depart)

10-22/ 07:25(Arrival)

10-22/ 05:50(Depart)

10-22/ 07:11(Arrival)

10-22/ 05:57(Depart)

10-22/ 07:11(Arrival)

arrive

9C8753

เซินเจิ้น

xianjichang

10-22/ 06:25(Depart)

10-22/ 09:05(Arrival)

--

10-22/ 08:51(Arrival)

10-22/ 06:39(Depart)

10-22/ 08:51(Arrival)

arrive

9C8509

เซินเจิ้น

เหยียนเฉิน

10-22/ 12:55(Depart)

10-22/ 15:30(Arrival)

--

10-22/ 15:07(Arrival)

10-22/ 13:07(Depart)

10-22/ 15:10(Arrival)

arrive

9C6281

เซินเจิ้น

เย่วหยาง

10-22/ 14:40(Depart)

10-22/ 16:15(Arrival)

--

10-22/ 16:17(Arrival)

10-22/ 15:00(Depart)

10-22/ 16:17(Arrival)

arrive

9C6420

หนานจิง

เซินเจิ้น

10-22/ 23:00(Depart)

10-23/ 01:35(Arrival)

10-22/ 23:00(Depart)

10-23/ 01:35(Arrival)

--

--

delay

9C8917

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

10-22/ 06:30(Depart)

10-22/ 08:55(Arrival)

--

10-22/ 08:40(Arrival)

10-22/ 06:41(Depart)

10-22/ 08:41(Arrival)

arrive

9C8881

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

10-22/ 10:35(Depart)

10-22/ 13:00(Arrival)

--

10-22/ 12:53(Arrival)

10-22/ 10:50(Depart)

10-22/ 12:53(Arrival)

arrive

9C8775

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

10-22/ 14:15(Depart)

10-22/ 16:45(Arrival)

--

10-22/ 16:42(Arrival)

10-22/ 14:23(Depart)

10-22/ 16:43(Arrival)

arrive

9C8949

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

10-22/ 16:40(Depart)

10-22/ 19:00(Arrival)

--

10-22/ 19:03(Arrival)

10-22/ 16:59(Depart)

--

take off

9C8955

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

10-22/ 22:10(Depart)

10-23/ 00:45(Arrival)

10-22/ 22:10(Depart)

10-23/ 00:35(Arrival)

--

--

delay

9C8672

หวายอัน

เซินเจิ้น

10-22/ 14:40(Depart)

10-22/ 17:15(Arrival)

--

10-22/ 17:12(Arrival)

10-22/ 14:55(Depart)

10-22/ 17:13(Arrival)

arrive

9C6288

เซ่าหยาง

เซินเจิ้น

10-22/ 23:55(Depart)

10-23/ 01:25(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8614

ฉงชิ่ง

เซินเจิ้น

10-22/ 09:40(Depart)

10-22/ 11:50(Arrival)

--

10-22/ 11:28(Arrival)

10-22/ 09:51(Depart)

10-22/ 11:28(Arrival)

arrive

9C6282

เย่วหยาง

เซินเจิ้น

10-22/ 23:00(Depart)

10-23/ 00:55(Arrival)

10-22/ 23:00(Depart)

10-23/ 00:55(Arrival)

--

--

delay

9C8656

หนานฉาง

เซินเจิ้น

10-23/ 00:20(Depart)

10-23/ 02:00(Arrival)

10-23/ 00:20(Depart)

10-23/ 02:00(Arrival)

--

--

delay

9C8754

xianjichang

เซินเจิ้น

10-22/ 10:55(Depart)

10-22/ 13:35(Arrival)

--

10-22/ 13:42(Arrival)

10-22/ 11:14(Depart)

10-22/ 13:42(Arrival)

arrive

9C8510

เหยียนเฉิน

เซินเจิ้น

10-22/ 22:30(Depart)

10-23/ 01:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6636

Boao Airport

เซินเจิ้น

10-22/ 22:35(Depart)

10-23/ 00:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.