เซินเจิ้น flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8956

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

03-01/ 07:30(Depart)

03-01/ 09:40(Arrival)

--

03-01/ 09:26(Arrival)

03-01/ 07:46(Depart)

03-01/ 09:28(Arrival)

arrive

9C8918

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

03-01/ 11:05(Depart)

03-01/ 13:15(Arrival)

--

03-01/ 12:58(Arrival)

03-01/ 11:15(Depart)

--

take off

9C8776

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

03-01/ 13:45(Depart)

03-01/ 15:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8882

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

03-01/ 16:55(Depart)

03-01/ 19:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8950

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

03-01/ 20:45(Depart)

03-01/ 23:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8509

เซินเจิ้น

เหยียนเฉิน

03-01/ 13:30(Depart)

03-01/ 15:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6727

เซินเจิ้น

นันยาง

03-01/ 06:00(Depart)

03-01/ 08:05(Arrival)

--

03-01/ 07:58(Arrival)

03-01/ 06:10(Depart)

03-01/ 07:57(Arrival)

arrive

9C8671

เซินเจิ้น

หวายอัน

03-01/ 06:50(Depart)

03-01/ 09:00(Arrival)

--

03-01/ 09:02(Arrival)

03-01/ 07:06(Depart)

03-01/ 09:02(Arrival)

arrive

9C6539

เซินเจิ้น

ฉือเจียจวง

03-01/ 07:45(Depart)

03-01/ 10:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6287

เซินเจิ้น

เซ่าหยาง

03-01/ 06:45(Depart)

03-01/ 08:15(Arrival)

03-01/ 08:20(Depart)

03-01/ 09:48(Arrival)

03-01/ 08:31(Depart)

03-01/ 09:48(Arrival)

arrive

9C6419

เซินเจิ้น

หนานจิง

03-01/ 06:00(Depart)

03-01/ 08:10(Arrival)

--

03-01/ 08:07(Arrival)

03-01/ 06:14(Depart)

03-01/ 08:05(Arrival)

arrive

9C8613

เซินเจิ้น

ฉงชิ่ง

03-01/ 06:35(Depart)

03-01/ 08:50(Arrival)

--

03-01/ 08:44(Arrival)

03-01/ 06:52(Depart)

03-01/ 08:45(Arrival)

arrive

9C6281

เซินเจิ้น

เย่วหยาง

03-01/ 14:30(Depart)

03-01/ 16:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8655

เซินเจิ้น

หนานฉาง

03-01/ 06:25(Depart)

03-01/ 07:55(Arrival)

--

03-01/ 07:48(Arrival)

03-01/ 06:36(Depart)

03-01/ 07:50(Arrival)

arrive

9C8753

เซินเจิ้น

xianjichang

03-01/ 06:15(Depart)

03-01/ 08:55(Arrival)

--

03-01/ 08:37(Arrival)

03-01/ 06:21(Depart)

03-01/ 08:37(Arrival)

arrive

9C6731

เซินเจิ้น

หลานโจว

03-01/ 07:45(Depart)

03-01/ 11:10(Arrival)

--

03-01/ 10:58(Arrival)

03-01/ 07:59(Depart)

03-01/ 10:58(Arrival)

arrive

9C6635

เซินเจิ้น

Boao Airport

03-01/ 18:50(Depart)

03-01/ 20:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8510

เหยียนเฉิน

เซินเจิ้น

03-01/ 22:25(Depart)

03-02/ 01:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6636

Boao Airport

เซินเจิ้น

03-01/ 22:55(Depart)

03-02/ 00:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8917

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

03-01/ 07:30(Depart)

03-01/ 10:00(Arrival)

--

03-01/ 09:27(Arrival)

03-01/ 07:32(Depart)

03-01/ 09:27(Arrival)

arrive

9C8775

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

03-01/ 09:55(Depart)

03-01/ 12:40(Arrival)

--

03-01/ 12:07(Arrival)

03-01/ 10:04(Depart)

03-01/ 12:03(Arrival)

arrive

9C8881

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

03-01/ 13:20(Depart)

03-01/ 15:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8949

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

03-01/ 17:20(Depart)

03-01/ 19:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8955

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

03-01/ 21:40(Depart)

03-02/ 00:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6728

นันยาง

เซินเจิ้น

03-01/ 23:30(Depart)

03-02/ 01:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8656

หนานฉาง

เซินเจิ้น

03-01/ 23:30(Depart)

03-02/ 01:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6540

ฉือเจียจวง

เซินเจิ้น

03-01/ 18:50(Depart)

03-01/ 22:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6288

เซ่าหยาง

เซินเจิ้น

03-01/ 23:35(Depart)

03-02/ 01:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8614

ฉงชิ่ง

เซินเจิ้น

03-01/ 09:55(Depart)

03-01/ 12:00(Arrival)

03-01/ 10:30(Depart)

03-01/ 12:19(Arrival)

03-01/ 10:34(Depart)

03-01/ 12:18(Arrival)

arrive

9C6282

เย่วหยาง

เซินเจิ้น

03-01/ 22:45(Depart)

03-02/ 00:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6420

หนานจิง

เซินเจิ้น

03-01/ 22:50(Depart)

03-02/ 01:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8672

หวายอัน

เซินเจิ้น

03-01/ 15:00(Depart)

03-01/ 17:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8754

xianjichang

เซินเจิ้น

03-01/ 10:15(Depart)

03-01/ 13:20(Arrival)

--

03-01/ 13:26(Arrival)

03-01/ 10:45(Depart)

--

take off

9C6732

หลานโจว

เซินเจิ้น

03-01/ 19:05(Depart)

03-01/ 22:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.