เซินเจิ้น flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6727

เซินเจิ้น

นันยาง

09-28/ 18:50(Depart)

09-28/ 20:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C7194

เซินเจิ้น

หนานจิง

09-28/ 06:15(Depart)

09-28/ 08:35(Arrival)

--

09-28/ 08:27(Arrival)

09-28/ 06:18(Depart)

09-28/ 08:34(Arrival)

arrive

9C7507

เซินเจิ้น

กรุงเทพ ดอนเมือง

09-28/ 05:55(Depart)

09-28/ 07:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8527

เซินเจิ้น

จุนอี้

09-28/ 06:45(Depart)

09-28/ 08:45(Arrival)

--

09-28/ 08:30(Arrival)

09-28/ 06:41(Depart)

09-28/ 08:34(Arrival)

arrive

9C6539

เซินเจิ้น

ฉือเจียจวง

09-28/ 14:15(Depart)

09-28/ 17:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8956

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

09-28/ 07:15(Depart)

09-28/ 09:30(Arrival)

--

09-28/ 09:18(Arrival)

09-28/ 07:13(Depart)

--

take off

9C8918

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

09-28/ 10:05(Depart)

09-28/ 12:30(Arrival)

--

09-28/ 12:08(Arrival)

09-28/ 09:59(Depart)

--

take off

9C8882

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

09-28/ 14:05(Depart)

09-28/ 16:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8776

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

09-28/ 19:00(Depart)

09-28/ 21:35(Arrival)

09-28/ 19:00(Depart)

09-28/ 21:35(Arrival)

--

--

plan

9C8950

เซินเจิ้น

เซี่ยงไฮ้

09-28/ 21:25(Depart)

09-28/ 23:45(Arrival)

09-28/ 21:25(Depart)

09-28/ 23:45(Arrival)

--

--

plan

9C8671

เซินเจิ้น

หวายอัน

09-28/ 06:20(Depart)

09-28/ 08:55(Arrival)

--

09-28/ 08:35(Arrival)

09-28/ 06:17(Depart)

09-28/ 08:41(Arrival)

arrive

9C6481

เซินเจิ้น

ตงอิ๋ง

09-28/ 06:20(Depart)

09-28/ 09:15(Arrival)

--

09-28/ 09:00(Arrival)

09-28/ 06:11(Depart)

09-28/ 09:05(Arrival)

arrive

9C8753

เซินเจิ้น

xianjichang

09-28/ 06:25(Depart)

09-28/ 09:05(Arrival)

--

09-28/ 08:57(Arrival)

09-28/ 06:18(Depart)

09-28/ 09:03(Arrival)

arrive

9C8613

เซินเจิ้น

ฉงชิ่ง

09-28/ 06:30(Depart)

09-28/ 08:35(Arrival)

--

09-28/ 08:33(Arrival)

09-28/ 06:26(Depart)

09-28/ 08:54(Arrival)

arrive

9C7039

เซินเจิ้น

หวู่ฮั่น

09-28/ 09:55(Depart)

09-28/ 11:50(Arrival)

--

09-28/ 11:37(Arrival)

09-28/ 09:46(Depart)

09-28/ 11:52(Arrival)

arrive

9C8599

เซินเจิ้น

จางเจียโข่ว

09-28/ 12:50(Depart)

09-28/ 16:30(Arrival)

--

--

09-28/ 12:40(Depart)

--

take off

9C8528

จุนอี้

เซินเจิ้น

09-28/ 22:50(Depart)

09-29/ 00:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6728

นันยาง

เซินเจิ้น

09-28/ 22:35(Depart)

09-29/ 01:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6540

ฉือเจียจวง

เซินเจิ้น

09-28/ 22:55(Depart)

09-29/ 01:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8600

จางเจียโข่ว

เซินเจิ้น

09-28/ 22:25(Depart)

09-29/ 01:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8614

ฉงชิ่ง

เซินเจิ้น

09-28/ 09:40(Depart)

09-28/ 11:45(Arrival)

--

09-28/ 11:23(Arrival)

09-28/ 09:28(Depart)

--

take off

9C8672

หวายอัน

เซินเจิ้น

09-28/ 14:25(Depart)

09-28/ 17:15(Arrival)

09-28/ 14:25(Depart)

09-28/ 17:15(Arrival)

--

--

plan

9C8917

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

09-28/ 06:30(Depart)

09-28/ 08:55(Arrival)

--

09-28/ 08:34(Arrival)

09-28/ 06:25(Depart)

09-28/ 08:41(Arrival)

arrive

9C8881

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

09-28/ 10:35(Depart)

09-28/ 13:00(Arrival)

--

09-28/ 12:59(Arrival)

09-28/ 10:23(Depart)

--

take off

9C8775

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

09-28/ 14:15(Depart)

09-28/ 16:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8949

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

09-28/ 16:35(Depart)

09-28/ 19:00(Arrival)

09-28/ 16:35(Depart)

09-28/ 19:00(Arrival)

--

--

plan

9C8955

เซี่ยงไฮ้

เซินเจิ้น

09-28/ 22:40(Depart)

09-29/ 01:15(Arrival)

09-28/ 22:40(Depart)

09-29/ 01:15(Arrival)

--

--

plan

9C7193

หนานจิง

เซินเจิ้น

09-28/ 21:55(Depart)

09-29/ 00:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C7040

หวู่ฮั่น

เซินเจิ้น

09-28/ 20:05(Depart)

09-28/ 22:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8754

xianjichang

เซินเจิ้น

09-28/ 10:10(Depart)

09-28/ 13:10(Arrival)

09-28/ 11:00(Depart)

09-28/ 13:48(Arrival)

09-28/ 10:58(Depart)

--

take off

9C6482

ตงอิ๋ง

เซินเจิ้น

09-28/ 22:30(Depart)

09-29/ 01:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.