เทียนจิน flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C9905

เทียนจิน

หนิงโป

09-30/ 00:35(Depart)

09-30/ 02:30(Arrival)

09-30/ 01:30(Depart)

09-30/ 03:12(Arrival)

09-30/ 01:38(Depart)

09-30/ 03:11(Arrival)

arrive

9C8520

เทียนจิน

หนิงโป

09-30/ 10:40(Depart)

09-30/ 13:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8989

เทียนจิน

หยางโจว (ไถโจว)

09-30/ 19:35(Depart)

09-30/ 21:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8510

เทียนจิน

เหยียนเฉิน

09-30/ 19:45(Depart)

09-30/ 21:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8814

เทียนจิน

Shanghaipudong

09-30/ 14:05(Depart)

09-30/ 16:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8519

หนิงโป

เทียนจิน

09-30/ 07:30(Depart)

09-30/ 09:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8990

หยางโจว (ไถโจว)

เทียนจิน

09-30/ 16:20(Depart)

09-30/ 18:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8509

เหยียนเฉิน

เทียนจิน

09-30/ 16:25(Depart)

09-30/ 18:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8813

Shanghaipudong

เทียนจิน

09-30/ 09:45(Depart)

09-30/ 12:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.