เทียนจิน flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8510

เทียนจิน

เหยียนเฉิน

02-28/ 20:10(Depart)

02-28/ 21:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8520

เทียนจิน

หนิงโป

02-28/ 22:00(Depart)

02-28/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8989

เทียนจิน

หยางโจว (ไถโจว)

02-28/ 19:20(Depart)

02-28/ 21:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8814

เทียนจิน

Shanghaipudong

02-28/ 14:05(Depart)

02-28/ 16:25(Arrival)

--

02-28/ 15:59(Arrival)

02-28/ 14:19(Depart)

02-28/ 15:55(Arrival)

arrive

9C8884

เทียนจิน

ซานย่า

02-28/ 15:50(Depart)

02-28/ 19:45(Arrival)

--

02-28/ 19:27(Arrival)

02-28/ 16:01(Depart)

--

take off

9C6306

เทียนจิน

หลานโจว

02-28/ 10:55(Depart)

02-28/ 13:25(Arrival)

--

02-28/ 13:36(Arrival)

02-28/ 11:07(Depart)

02-28/ 13:36(Arrival)

arrive

9C8519

หนิงโป

เทียนจิน

02-28/ 18:30(Depart)

02-28/ 20:45(Arrival)

--

02-28/ 20:54(Arrival)

02-28/ 18:54(Depart)

--

take off

9C8509

เหยียนเฉิน

เทียนจิน

02-28/ 16:45(Depart)

02-28/ 18:30(Arrival)

--

02-28/ 18:00(Arrival)

02-28/ 16:42(Depart)

02-28/ 18:01(Arrival)

arrive

9C8990

หยางโจว (ไถโจว)

เทียนจิน

02-28/ 16:20(Depart)

02-28/ 18:20(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8813

Shanghaipudong

เทียนจิน

02-28/ 10:10(Depart)

02-28/ 12:45(Arrival)

--

02-28/ 12:33(Arrival)

02-28/ 10:43(Depart)

02-28/ 12:33(Arrival)

arrive

9C6305

หลานโจว

เทียนจิน

02-28/ 07:40(Depart)

02-28/ 09:55(Arrival)

--

02-28/ 09:47(Arrival)

02-28/ 07:47(Depart)

02-28/ 09:47(Arrival)

arrive

9C8883

ซานย่า

เทียนจิน

02-28/ 11:00(Depart)

02-28/ 14:50(Arrival)

--

02-28/ 14:49(Arrival)

02-28/ 11:14(Depart)

02-28/ 14:49(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.