ไท่หยวน flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6995

ไท่หยวน

หนานฉาง

09-28/ 22:20(Depart)

09-29/ 00:20(Arrival)

09-28/ 22:20(Depart)

09-29/ 00:20(Arrival)

--

--

plan

9C8734

ไท่หยวน

Shanghaipudong

09-28/ 17:55(Depart)

09-28/ 20:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8834

ไท่หยวน

หยางโจว (ไถโจว)

09-28/ 17:55(Depart)

09-28/ 20:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6996

หนานฉาง

ไท่หยวน

09-28/ 19:10(Depart)

09-28/ 21:15(Arrival)

09-28/ 19:10(Depart)

09-28/ 21:15(Arrival)

--

--

plan

9C8733

Shanghaipudong

ไท่หยวน

09-28/ 14:25(Depart)

09-28/ 16:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8833

หยางโจว (ไถโจว)

ไท่หยวน

09-28/ 14:45(Depart)

09-28/ 16:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.