เหยียนเฉิน flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8640

เหยียนเฉิน

หนิงโป

05-14/ 16:35(Depart)

05-14/ 17:55(Arrival)

05-14/ 18:10(Depart)

05-14/ 19:24(Arrival)

05-14/ 18:24(Depart)

05-14/ 19:24(Arrival)

arrive

9C6768

เหยียนเฉิน

ฮูฮอต

05-14/ 09:25(Depart)

05-14/ 11:45(Arrival)

--

05-14/ 11:46(Arrival)

05-14/ 09:41(Depart)

05-14/ 11:46(Arrival)

arrive

9C8639

เหยียนเฉิน

ยินฉวน

05-14/ 09:40(Depart)

05-14/ 12:30(Arrival)

--

05-14/ 12:24(Arrival)

05-14/ 10:04(Depart)

05-14/ 12:23(Arrival)

arrive

9C8510

เหยียนเฉิน

เซินเจิ้น

05-14/ 22:30(Depart)

05-15/ 01:15(Arrival)

05-14/ 23:23(Depart)

05-15/ 01:53(Arrival)

--

--

delay

9C6767

เหยียนเฉิน

หนานฉาง

05-14/ 23:30(Depart)

05-15/ 00:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8785

เหยียนเฉิน

ฝูโจว

05-14/ 10:20(Depart)

05-14/ 12:10(Arrival)

--

05-14/ 12:14(Arrival)

05-14/ 10:35(Depart)

05-14/ 12:14(Arrival)

arrive

9C8509

เหยียนเฉิน

เทียนจิน

05-14/ 16:25(Depart)

05-14/ 18:15(Arrival)

05-14/ 18:55(Depart)

05-14/ 20:47(Arrival)

05-14/ 19:31(Depart)

05-14/ 20:48(Arrival)

arrive

9C8786

เหยียนเฉิน

ฉือเจียจวง

05-14/ 15:40(Depart)

05-14/ 17:15(Arrival)

--

05-14/ 17:06(Arrival)

05-14/ 15:48(Depart)

05-14/ 17:06(Arrival)

arrive

9C8510

เทียนจิน

เหยียนเฉิน

05-14/ 19:45(Depart)

05-14/ 21:30(Arrival)

05-14/ 21:28(Depart)

05-14/ 23:04(Arrival)

--

--

delay

9C8509

เซินเจิ้น

เหยียนเฉิน

05-14/ 12:55(Depart)

05-14/ 15:30(Arrival)

05-14/ 16:00(Depart)

05-14/ 18:38(Arrival)

05-14/ 16:40(Depart)

05-14/ 18:38(Arrival)

arrive

9C8640

ยินฉวน

เหยียนเฉิน

05-14/ 13:20(Depart)

05-14/ 15:50(Arrival)

05-14/ 14:35(Depart)

05-14/ 17:34(Arrival)

05-14/ 15:12(Depart)

05-14/ 17:35(Arrival)

arrive

9C6768

หนานฉาง

เหยียนเฉิน

05-14/ 07:10(Depart)

05-14/ 08:40(Arrival)

--

05-14/ 08:12(Arrival)

05-14/ 07:07(Depart)

05-14/ 08:12(Arrival)

arrive

9C8786

ฝูโจว

เหยียนเฉิน

05-14/ 13:05(Depart)

05-14/ 14:55(Arrival)

--

05-14/ 14:55(Arrival)

05-14/ 13:19(Depart)

05-14/ 14:54(Arrival)

arrive

9C6767

ฮูฮอต

เหยียนเฉิน

05-14/ 20:20(Depart)

05-14/ 22:45(Arrival)

--

05-14/ 22:48(Arrival)

05-14/ 20:39(Depart)

--

take off

9C8639

หนิงโป

เหยียนเฉิน

05-14/ 07:35(Depart)

05-14/ 08:55(Arrival)

--

05-14/ 08:38(Arrival)

05-14/ 07:37(Depart)

05-14/ 08:36(Arrival)

arrive

9C8785

ฉือเจียจวง

เหยียนเฉิน

05-14/ 08:00(Depart)

05-14/ 09:35(Arrival)

--

05-14/ 09:38(Arrival)

05-14/ 08:17(Depart)

05-14/ 09:38(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.