เหยียนเฉิน flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8510

เหยียนเฉิน

เซินเจิ้น

03-01/ 22:25(Depart)

03-02/ 01:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8640

เหยียนเฉิน

หนิงโป

03-01/ 16:40(Depart)

03-01/ 17:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8509

เหยียนเฉิน

เทียนจิน

03-01/ 16:45(Depart)

03-01/ 18:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8639

เหยียนเฉิน

ยินฉวน

03-01/ 09:45(Depart)

03-01/ 12:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8785

เหยียนเฉิน

ฝูโจว

03-01/ 10:25(Depart)

03-01/ 12:20(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8786

เหยียนเฉิน

ฉือเจียจวง

03-01/ 15:45(Depart)

03-01/ 17:20(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8510

เทียนจิน

เหยียนเฉิน

03-01/ 20:10(Depart)

03-01/ 21:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8639

หนิงโป

เหยียนเฉิน

03-01/ 07:40(Depart)

03-01/ 09:00(Arrival)

--

03-01/ 08:46(Arrival)

03-01/ 07:39(Depart)

03-01/ 08:45(Arrival)

arrive

9C8640

ยินฉวน

เหยียนเฉิน

03-01/ 13:20(Depart)

03-01/ 15:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8509

เซินเจิ้น

เหยียนเฉิน

03-01/ 13:30(Depart)

03-01/ 15:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8785

ฉือเจียจวง

เหยียนเฉิน

03-01/ 08:00(Depart)

03-01/ 09:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8786

ฝูโจว

เหยียนเฉิน

03-01/ 13:10(Depart)

03-01/ 15:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.