หยางโจว (ไถโจว) flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8729

หยางโจว (ไถโจว)

คุนหมิง

10-28/ 12:00(Depart)

10-28/ 15:05(Arrival)

--

10-28/ 14:45(Arrival)

10-28/ 11:55(Depart)

10-28/ 14:45(Arrival)

arrive

9C6115

หยางโจว (ไถโจว)

เจียหยาง

10-28/ 20:45(Depart)

10-28/ 22:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8713

หยางโจว (ไถโจว)

ต้าเหลียน

10-28/ 19:50(Depart)

10-28/ 21:30(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6551

หยางโจว (ไถโจว)

จูไห่

10-28/ 10:30(Depart)

10-28/ 13:15(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8943

หยางโจว (ไถโจว)

ฮาร์บิน

10-28/ 16:10(Depart)

10-28/ 18:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8969

หยางโจว (ไถโจว)

กุ้ยหยาง

10-28/ 07:35(Depart)

10-28/ 10:20(Arrival)

--

10-28/ 10:17(Arrival)

10-28/ 07:50(Depart)

10-28/ 10:17(Arrival)

arrive

9C6552

หยางโจว (ไถโจว)

เสิ่นหยาง

10-28/ 18:40(Depart)

10-28/ 21:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8513

หยางโจว (ไถโจว)

หลานโจว

10-28/ 15:50(Depart)

10-28/ 18:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8833

หยางโจว (ไถโจว)

ไท่หยวน

10-28/ 14:45(Depart)

10-28/ 16:45(Arrival)

--

10-28/ 16:40(Arrival)

10-28/ 14:42(Depart)

10-28/ 16:24(Arrival)

arrive

9C8763

หยางโจว (ไถโจว)

ฝูโจว

10-28/ 13:50(Depart)

10-28/ 15:35(Arrival)

--

10-28/ 15:04(Arrival)

10-28/ 13:47(Depart)

10-28/ 15:04(Arrival)

arrive

9C8725

หยางโจว (ไถโจว)

เซี่ยเหมิน

10-28/ 06:55(Depart)

10-28/ 08:50(Arrival)

--

10-28/ 08:21(Arrival)

10-28/ 06:49(Depart)

10-28/ 08:20(Arrival)

arrive

9C6273

หยางโจว (ไถโจว)

ยินฉวน

10-28/ 08:00(Depart)

10-28/ 10:45(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8657

หยางโจว (ไถโจว)

ฉือเจียจวง

10-28/ 07:15(Depart)

10-28/ 09:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6116

เจียหยาง

หยางโจว (ไถโจว)

10-28/ 09:15(Depart)

10-28/ 11:15(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6552

จูไห่

หยางโจว (ไถโจว)

10-28/ 15:15(Depart)

10-28/ 17:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8834

ไท่หยวน

หยางโจว (ไถโจว)

10-28/ 17:55(Depart)

10-28/ 20:00(Arrival)

--

10-28/ 19:46(Arrival)

10-28/ 18:09(Depart)

10-28/ 19:46(Arrival)

arrive

9C6551

เสิ่นหยาง

หยางโจว (ไถโจว)

10-28/ 07:15(Depart)

10-28/ 09:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8970

กุ้ยหยาง

หยางโจว (ไถโจว)

10-28/ 11:20(Depart)

10-28/ 13:50(Arrival)

--

10-28/ 13:37(Arrival)

10-28/ 11:36(Depart)

10-28/ 13:37(Arrival)

arrive

9C8730

คุนหมิง

หยางโจว (ไถโจว)

10-28/ 16:10(Depart)

10-28/ 19:05(Arrival)

--

10-28/ 18:49(Arrival)

10-28/ 16:29(Depart)

10-28/ 18:50(Arrival)

arrive

9C8944

ฮาร์บิน

หยางโจว (ไถโจว)

10-28/ 19:30(Depart)

10-28/ 22:20(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8514

หลานโจว

หยางโจว (ไถโจว)

10-28/ 12:15(Depart)

10-28/ 14:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8726

เซี่ยเหมิน

หยางโจว (ไถโจว)

10-28/ 22:10(Depart)

10-29/ 00:15(Arrival)

--

10-28/ 23:47(Arrival)

10-28/ 22:12(Depart)

--

take off

9C8764

ฝูโจว

หยางโจว (ไถโจว)

10-28/ 11:20(Depart)

10-28/ 13:00(Arrival)

--

10-28/ 12:40(Arrival)

10-28/ 11:23(Depart)

10-28/ 12:40(Arrival)

arrive

9C8714

ต้าเหลียน

หยางโจว (ไถโจว)

10-28/ 22:20(Depart)

10-29/ 00:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6274

ยินฉวน

หยางโจว (ไถโจว)

10-28/ 11:35(Depart)

10-28/ 14:15(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8658

ฉือเจียจวง

หยางโจว (ไถโจว)

10-28/ 19:30(Depart)

10-28/ 21:15(Arrival)

--

--

--

--

cancel

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.