หยางโจว (ไถโจว) flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6115

หยางโจว (ไถโจว)

เจียหยาง

07-26/ 20:55(Depart)

07-26/ 23:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6831

หยางโจว (ไถโจว)

ฉางชุน

07-26/ 08:35(Depart)

07-26/ 11:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8763

หยางโจว (ไถโจว)

ฝูโจว

07-26/ 13:50(Depart)

07-26/ 15:35(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8943

หยางโจว (ไถโจว)

ฮาร์บิน

07-26/ 07:10(Depart)

07-26/ 09:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6599

หยางโจว (ไถโจว)

หนานฉาง

07-26/ 12:40(Depart)

07-26/ 14:10(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6273

หยางโจว (ไถโจว)

ยินฉวน

07-26/ 07:25(Depart)

07-26/ 10:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8513

หยางโจว (ไถโจว)

หลานโจว

07-26/ 15:50(Depart)

07-26/ 18:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8969

หยางโจว (ไถโจว)

กุ้ยหยาง

07-26/ 17:05(Depart)

07-26/ 20:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8517

หยางโจว (ไถโจว)

เมียนหยาง

07-26/ 14:20(Depart)

07-26/ 16:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6552

หยางโจว (ไถโจว)

เสิ่นหยาง

07-26/ 18:40(Depart)

07-26/ 21:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6427

หยางโจว (ไถโจว)

ยู่หลิน

07-26/ 16:10(Depart)

07-26/ 18:30(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6551

หยางโจว (ไถโจว)

จูไห่

07-26/ 10:30(Depart)

07-26/ 13:15(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6195

หยางโจว (ไถโจว)

ฉงชิ่ง

07-26/ 07:30(Depart)

07-26/ 09:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8990

หยางโจว (ไถโจว)

เทียนจิน

07-26/ 16:20(Depart)

07-26/ 18:15(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8725

หยางโจว (ไถโจว)

เซี่ยเหมิน

07-26/ 06:55(Depart)

07-26/ 08:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6116

เจียหยาง

หยางโจว (ไถโจว)

07-26/ 09:15(Depart)

07-26/ 11:15(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8764

ฝูโจว

หยางโจว (ไถโจว)

07-26/ 11:20(Depart)

07-26/ 13:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6832

ฉางชุน

หยางโจว (ไถโจว)

07-26/ 12:00(Depart)

07-26/ 14:30(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8944

ฮาร์บิน

หยางโจว (ไถโจว)

07-26/ 10:45(Depart)

07-26/ 13:35(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6274

ยินฉวน

หยางโจว (ไถโจว)

07-26/ 11:00(Depart)

07-26/ 13:35(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6552

จูไห่

หยางโจว (ไถโจว)

07-26/ 15:15(Depart)

07-26/ 17:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6428

ยู่หลิน

หยางโจว (ไถโจว)

07-26/ 19:20(Depart)

07-26/ 21:45(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6551

เสิ่นหยาง

หยางโจว (ไถโจว)

07-26/ 07:15(Depart)

07-26/ 09:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8518

เมียนหยาง

หยางโจว (ไถโจว)

07-26/ 17:40(Depart)

07-26/ 20:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6600

หนานฉาง

หยางโจว (ไถโจว)

07-26/ 20:50(Depart)

07-26/ 22:20(Arrival)

07-26/ 21:20(Depart)

07-26/ 22:40(Arrival)

--

--

delay

9C6196

ฉงชิ่ง

หยางโจว (ไถโจว)

07-26/ 11:00(Depart)

07-26/ 13:15(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8989

เทียนจิน

หยางโจว (ไถโจว)

07-26/ 19:35(Depart)

07-26/ 21:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8514

หลานโจว

หยางโจว (ไถโจว)

07-26/ 12:15(Depart)

07-26/ 14:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8970

กุ้ยหยาง

หยางโจว (ไถโจว)

07-26/ 21:00(Depart)

07-26/ 23:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8726

เซี่ยเหมิน

หยางโจว (ไถโจว)

07-26/ 22:10(Depart)

07-27/ 00:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.