หยางโจว (ไถโจว) flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6831

หยางโจว (ไถโจว)

ฉางชุน

05-14/ 08:35(Depart)

05-14/ 11:00(Arrival)

--

05-14/ 10:55(Arrival)

05-14/ 08:49(Depart)

05-14/ 10:51(Arrival)

arrive

9C8763

หยางโจว (ไถโจว)

ฝูโจว

05-14/ 13:50(Depart)

05-14/ 15:35(Arrival)

05-14/ 14:20(Depart)

05-14/ 15:43(Arrival)

05-14/ 14:33(Depart)

05-14/ 15:44(Arrival)

arrive

9C6273

หยางโจว (ไถโจว)

ยินฉวน

05-14/ 07:25(Depart)

05-14/ 10:05(Arrival)

--

05-14/ 09:56(Arrival)

05-14/ 07:29(Depart)

05-14/ 09:57(Arrival)

arrive

9C8943

หยางโจว (ไถโจว)

ฮาร์บิน

05-14/ 07:10(Depart)

05-14/ 09:40(Arrival)

--

05-14/ 09:25(Arrival)

05-14/ 07:08(Depart)

05-14/ 09:25(Arrival)

arrive

9C8969

หยางโจว (ไถโจว)

กุ้ยหยาง

05-14/ 17:20(Depart)

05-14/ 20:15(Arrival)

--

05-14/ 20:01(Arrival)

05-14/ 17:45(Depart)

05-14/ 20:01(Arrival)

arrive

9C8517

หยางโจว (ไถโจว)

เมียนหยาง

05-14/ 14:20(Depart)

05-14/ 16:55(Arrival)

--

05-14/ 17:00(Arrival)

05-14/ 14:42(Depart)

05-14/ 17:01(Arrival)

arrive

9C6552

หยางโจว (ไถโจว)

เสิ่นหยาง

05-14/ 18:40(Depart)

05-14/ 21:00(Arrival)

05-14/ 21:30(Depart)

05-14/ 23:30(Arrival)

05-14/ 21:43(Depart)

--

take off

9C6115

หยางโจว (ไถโจว)

เจียหยาง

05-14/ 20:55(Depart)

05-14/ 23:05(Arrival)

05-15/ 00:20(Depart)

05-15/ 02:24(Arrival)

--

--

delay

9C6427

หยางโจว (ไถโจว)

ยู่หลิน

05-14/ 16:10(Depart)

05-14/ 18:30(Arrival)

05-14/ 17:15(Depart)

05-14/ 19:56(Arrival)

05-14/ 17:56(Depart)

05-14/ 19:58(Arrival)

arrive

9C6551

หยางโจว (ไถโจว)

จูไห่

05-14/ 10:30(Depart)

05-14/ 13:15(Arrival)

05-14/ 11:00(Depart)

05-14/ 13:38(Arrival)

05-14/ 11:21(Depart)

05-14/ 13:38(Arrival)

arrive

9C8990

หยางโจว (ไถโจว)

เทียนจิน

05-14/ 16:20(Depart)

05-14/ 18:15(Arrival)

05-14/ 21:55(Depart)

05-14/ 23:41(Arrival)

--

--

delay

9C6195

หยางโจว (ไถโจว)

ฉงชิ่ง

05-14/ 09:50(Depart)

05-14/ 12:20(Arrival)

05-14/ 10:50(Depart)

05-14/ 12:55(Arrival)

05-14/ 10:44(Depart)

05-14/ 12:56(Arrival)

arrive

9C6599

หยางโจว (ไถโจว)

หนานฉาง

05-14/ 12:40(Depart)

05-14/ 14:10(Arrival)

--

05-14/ 13:43(Arrival)

05-14/ 12:37(Depart)

05-14/ 13:43(Arrival)

arrive

9C8764

ฝูโจว

หยางโจว (ไถโจว)

05-14/ 11:20(Depart)

05-14/ 13:00(Arrival)

05-14/ 12:10(Depart)

05-14/ 13:41(Arrival)

05-14/ 12:23(Depart)

05-14/ 13:40(Arrival)

arrive

9C6832

ฉางชุน

หยางโจว (ไถโจว)

05-14/ 12:00(Depart)

05-14/ 14:30(Arrival)

05-14/ 14:30(Depart)

05-14/ 16:46(Arrival)

05-14/ 14:31(Depart)

05-14/ 16:46(Arrival)

arrive

9C6116

เจียหยาง

หยางโจว (ไถโจว)

05-14/ 09:15(Depart)

05-14/ 11:15(Arrival)

--

05-14/ 11:12(Arrival)

05-14/ 09:24(Depart)

05-14/ 11:12(Arrival)

arrive

9C6274

ยินฉวน

หยางโจว (ไถโจว)

05-14/ 11:00(Depart)

05-14/ 13:35(Arrival)

05-14/ 11:30(Depart)

05-14/ 14:13(Arrival)

05-14/ 11:53(Depart)

05-14/ 14:12(Arrival)

arrive

9C8944

ฮาร์บิน

หยางโจว (ไถโจว)

05-14/ 10:45(Depart)

05-14/ 13:35(Arrival)

--

05-14/ 13:27(Arrival)

05-14/ 11:03(Depart)

05-14/ 13:27(Arrival)

arrive

9C6552

จูไห่

หยางโจว (ไถโจว)

05-14/ 15:15(Depart)

05-14/ 17:50(Arrival)

05-14/ 17:30(Depart)

05-14/ 19:57(Arrival)

05-14/ 17:54(Depart)

05-14/ 19:55(Arrival)

arrive

9C6428

ยู่หลิน

หยางโจว (ไถโจว)

05-14/ 19:20(Depart)

05-14/ 21:45(Arrival)

05-14/ 20:40(Depart)

05-14/ 22:59(Arrival)

05-14/ 20:50(Depart)

--

take off

9C6551

เสิ่นหยาง

หยางโจว (ไถโจว)

05-14/ 07:15(Depart)

05-14/ 09:40(Arrival)

--

05-14/ 09:09(Arrival)

05-14/ 07:18(Depart)

05-14/ 09:08(Arrival)

arrive

9C8518

เมียนหยาง

หยางโจว (ไถโจว)

05-14/ 17:40(Depart)

05-14/ 20:10(Arrival)

05-14/ 21:20(Depart)

05-14/ 23:53(Arrival)

05-14/ 21:36(Depart)

--

take off

9C6600

หนานฉาง

หยางโจว (ไถโจว)

05-14/ 20:50(Depart)

05-14/ 22:20(Arrival)

05-14/ 22:25(Depart)

05-14/ 23:44(Arrival)

--

--

delay

9C6196

ฉงชิ่ง

หยางโจว (ไถโจว)

05-14/ 13:25(Depart)

05-14/ 15:30(Arrival)

05-14/ 19:35(Depart)

05-14/ 21:38(Arrival)

05-14/ 19:48(Depart)

05-14/ 21:38(Arrival)

arrive

9C8970

กุ้ยหยาง

หยางโจว (ไถโจว)

05-14/ 21:15(Depart)

05-14/ 23:40(Arrival)

05-14/ 23:30(Depart)

05-15/ 01:50(Arrival)

--

--

delay

9C8726

เซี่ยเหมิน

หยางโจว (ไถโจว)

05-14/ 22:10(Depart)

05-15/ 00:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.