หยางโจว (ไถโจว) flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8763

หยางโจว (ไถโจว)

ฝูโจว

09-26/ 15:05(Depart)

09-26/ 16:50(Arrival)

--

09-26/ 16:27(Arrival)

09-26/ 14:49(Depart)

09-26/ 16:32(Arrival)

arrive

9C8969

หยางโจว (ไถโจว)

กุ้ยหยาง

09-26/ 07:35(Depart)

09-26/ 10:20(Arrival)

09-26/ 08:05(Depart)

09-26/ 10:26(Arrival)

09-26/ 08:03(Depart)

--

take off

9C8729

หยางโจว (ไถโจว)

คุนหมิง

09-26/ 14:00(Depart)

09-26/ 17:15(Arrival)

--

09-26/ 17:31(Arrival)

09-26/ 14:38(Depart)

09-26/ 17:39(Arrival)

arrive

9C6552

หยางโจว (ไถโจว)

เสิ่นหยาง

09-26/ 22:40(Depart)

09-27/ 00:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C7371

หยางโจว (ไถโจว)

หลานโจว

09-26/ 07:25(Depart)

09-26/ 10:15(Arrival)

--

09-26/ 10:16(Arrival)

09-26/ 07:24(Depart)

--

take off

9C6551

หยางโจว (ไถโจว)

จูไห่

09-26/ 10:45(Depart)

09-26/ 13:15(Arrival)

--

09-26/ 13:08(Arrival)

09-26/ 10:46(Depart)

--

take off

9C6778

หยางโจว (ไถโจว)

ต้าเหลียน

09-26/ 16:50(Depart)

09-26/ 18:20(Arrival)

09-26/ 20:15(Depart)

09-26/ 22:00(Arrival)

09-26/ 20:31(Depart)

--

take off

9C6777

หยางโจว (ไถโจว)

หนานหนิง

09-26/ 09:20(Depart)

09-26/ 12:25(Arrival)

09-26/ 09:45(Depart)

09-26/ 12:44(Arrival)

09-26/ 10:03(Depart)

09-26/ 12:55(Arrival)

arrive

9C8943

หยางโจว (ไถโจว)

ฮาร์บิน

09-26/ 15:55(Depart)

09-26/ 18:30(Arrival)

--

09-26/ 18:15(Arrival)

09-26/ 15:56(Depart)

--

take off

9C6273

หยางโจว (ไถโจว)

ยินฉวน

09-26/ 09:00(Depart)

09-26/ 11:45(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6195

หยางโจว (ไถโจว)

ฉงชิ่ง

09-26/ 06:40(Depart)

09-26/ 08:55(Arrival)

--

09-26/ 08:42(Arrival)

09-26/ 06:29(Depart)

09-26/ 08:51(Arrival)

arrive

9C7251

หยางโจว (ไถโจว)

เซี่ยเหมิน

09-26/ 13:35(Depart)

09-26/ 15:35(Arrival)

--

09-26/ 15:21(Arrival)

09-26/ 13:40(Depart)

09-26/ 15:26(Arrival)

arrive

9C6552

จูไห่

หยางโจว (ไถโจว)

09-26/ 19:35(Depart)

09-26/ 21:55(Arrival)

--

09-26/ 21:37(Arrival)

09-26/ 19:23(Depart)

--

take off

9C8730

คุนหมิง

หยางโจว (ไถโจว)

09-26/ 18:20(Depart)

09-26/ 21:15(Arrival)

--

09-26/ 21:15(Arrival)

09-26/ 18:25(Depart)

09-26/ 21:19(Arrival)

arrive

9C6551

เสิ่นหยาง

หยางโจว (ไถโจว)

09-26/ 07:35(Depart)

09-26/ 10:00(Arrival)

--

09-26/ 09:45(Arrival)

09-26/ 07:33(Depart)

09-26/ 09:55(Arrival)

arrive

9C8764

ฝูโจว

หยางโจว (ไถโจว)

09-26/ 12:45(Depart)

09-26/ 14:20(Arrival)

--

09-26/ 14:11(Arrival)

09-26/ 12:34(Depart)

09-26/ 14:12(Arrival)

arrive

9C8970

กุ้ยหยาง

หยางโจว (ไถโจว)

09-26/ 11:20(Depart)

09-26/ 13:50(Arrival)

09-26/ 11:40(Depart)

09-26/ 13:54(Arrival)

09-26/ 11:28(Depart)

09-26/ 13:58(Arrival)

arrive

9C6777

ต้าเหลียน

หยางโจว (ไถโจว)

09-26/ 06:40(Depart)

09-26/ 08:30(Arrival)

--

09-26/ 08:17(Arrival)

09-26/ 06:46(Depart)

09-26/ 08:13(Arrival)

arrive

9C6778

หนานหนิง

หยางโจว (ไถโจว)

09-26/ 13:30(Depart)

09-26/ 16:05(Arrival)

09-26/ 17:00(Depart)

09-26/ 19:41(Arrival)

09-26/ 17:02(Depart)

09-26/ 19:45(Arrival)

arrive

9C7252

เซี่ยเหมิน

หยางโจว (ไถโจว)

09-26/ 16:35(Depart)

09-26/ 18:35(Arrival)

--

09-26/ 18:27(Arrival)

09-26/ 16:24(Depart)

09-26/ 18:29(Arrival)

arrive

9C7372

หลานโจว

หยางโจว (ไถโจว)

09-26/ 19:00(Depart)

09-26/ 21:30(Arrival)

--

09-26/ 21:33(Arrival)

09-26/ 18:51(Depart)

--

take off

9C6274

ยินฉวน

หยางโจว (ไถโจว)

09-26/ 12:35(Depart)

09-26/ 15:10(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8944

ฮาร์บิน

หยางโจว (ไถโจว)

09-26/ 19:50(Depart)

09-26/ 22:40(Arrival)

--

09-26/ 22:15(Arrival)

09-26/ 19:24(Depart)

--

take off

9C6196

ฉงชิ่ง

หยางโจว (ไถโจว)

09-26/ 11:00(Depart)

09-26/ 13:15(Arrival)

--

09-26/ 13:26(Arrival)

09-26/ 11:21(Depart)

--

take off

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.