หยางโจว (ไถโจว) flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8833

หยางโจว (ไถโจว)

ไท่หยวน

03-02/ 16:55(Depart)

03-02/ 18:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6427

หยางโจว (ไถโจว)

ยู่หลิน

03-02/ 09:10(Depart)

03-02/ 11:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6273

หยางโจว (ไถโจว)

ยินฉวน

03-02/ 09:00(Depart)

03-02/ 11:50(Arrival)

--

03-02/ 12:02(Arrival)

03-02/ 09:15(Depart)

--

take off

9C6195

หยางโจว (ไถโจว)

ฉงชิ่ง

03-02/ 09:15(Depart)

03-02/ 11:55(Arrival)

--

03-02/ 11:54(Arrival)

03-02/ 09:33(Depart)

--

take off

9C8729

หยางโจว (ไถโจว)

คุนหมิง

03-02/ 15:30(Depart)

03-02/ 18:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8969

หยางโจว (ไถโจว)

กุ้ยหยาง

03-02/ 16:45(Depart)

03-02/ 19:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8763

หยางโจว (ไถโจว)

ฝูโจว

03-02/ 15:30(Depart)

03-02/ 17:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8713

หยางโจว (ไถโจว)

ต้าเหลียน

03-02/ 17:25(Depart)

03-02/ 19:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6183

หยางโจว (ไถโจว)

หนานหนิง

03-02/ 08:55(Depart)

03-02/ 12:00(Arrival)

--

03-02/ 11:43(Arrival)

03-02/ 08:59(Depart)

--

take off

9C8990

หยางโจว (ไถโจว)

เทียนจิน

03-02/ 09:00(Depart)

03-02/ 10:50(Arrival)

--

03-02/ 10:36(Arrival)

03-02/ 09:06(Depart)

--

take off

9C8513

หยางโจว (ไถโจว)

หลานโจว

03-02/ 16:10(Depart)

03-02/ 19:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8725

หยางโจว (ไถโจว)

เซี่ยเหมิน

03-02/ 07:00(Depart)

03-02/ 08:55(Arrival)

--

03-02/ 08:51(Arrival)

03-02/ 07:15(Depart)

03-02/ 08:51(Arrival)

arrive

9C8517

หยางโจว (ไถโจว)

เมียนหยาง

03-02/ 17:55(Depart)

03-02/ 21:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8657

หยางโจว (ไถโจว)

ฉือเจียจวง

03-02/ 07:05(Depart)

03-02/ 08:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6428

ยู่หลิน

หยางโจว (ไถโจว)

03-02/ 12:25(Depart)

03-02/ 14:45(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6196

ฉงชิ่ง

หยางโจว (ไถโจว)

03-02/ 13:00(Depart)

03-02/ 15:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8834

ไท่หยวน

หยางโจว (ไถโจว)

03-02/ 20:00(Depart)

03-02/ 22:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6274

ยินฉวน

หยางโจว (ไถโจว)

03-02/ 12:45(Depart)

03-02/ 15:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8514

หลานโจว

หยางโจว (ไถโจว)

03-02/ 12:35(Depart)

03-02/ 15:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8764

ฝูโจว

หยางโจว (ไถโจว)

03-02/ 12:30(Depart)

03-02/ 14:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8989

เทียนจิน

หยางโจว (ไถโจว)

03-02/ 11:50(Depart)

03-02/ 13:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8970

กุ้ยหยาง

หยางโจว (ไถโจว)

03-02/ 21:25(Depart)

03-02/ 23:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8730

คุนหมิง

หยางโจว (ไถโจว)

03-02/ 20:20(Depart)

03-02/ 23:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8714

ต้าเหลียน

หยางโจว (ไถโจว)

03-02/ 19:50(Depart)

03-02/ 21:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6184

หนานหนิง

หยางโจว (ไถโจว)

03-02/ 12:50(Depart)

03-02/ 15:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8726

เซี่ยเหมิน

หยางโจว (ไถโจว)

03-02/ 22:15(Depart)

03-03/ 00:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8518

เมียนหยาง

หยางโจว (ไถโจว)

03-02/ 21:45(Depart)

03-03/ 00:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8658

ฉือเจียจวง

หยางโจว (ไถโจว)

03-02/ 19:25(Depart)

03-02/ 21:15(Arrival)

--

--

--

--

cancel

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.