Changzhou to Jieyang(Shantou) flight schedule

Airline Departure Arrival Time Airports Flight No Schedule Planning Time
Changzhou - Jieyang(Shantou)

10:00 (Departure)

12:05 (Arrival)

Changzhou (Departure)

Jieyang(Shantou) (Arrival)

9C6173

T

2021-11-07 (Start)

2021-11-13 (Over)

Changzhou - Jieyang(Shantou)

10:00 (Departure)

12:05 (Arrival)

Changzhou (Departure)

Jieyang(Shantou) (Arrival)

9C6173

S-M-T-W-T-F-S

2021-12-12 (Start)

2022-03-26 (Over)

Changzhou - Jieyang(Shantou)

10:00 (Departure)

12:05 (Arrival)

Changzhou (Departure)

Jieyang(Shantou) (Arrival)

9C6173

S-F

2021-11-14 (Start)

2021-11-20 (Over)

Changzhou - Jieyang(Shantou)

10:00 (Departure)

12:05 (Arrival)

Changzhou (Departure)

Jieyang(Shantou) (Arrival)

9C6173

T

2021-11-07 (Start)

2021-11-13 (Over)

Changzhou - Jieyang(Shantou)

10:00 (Departure)

12:05 (Arrival)

Changzhou (Departure)

Jieyang(Shantou) (Arrival)

9C6173

T-T-S

2021-11-21 (Start)

2021-11-27 (Over)

Changzhou - Jieyang(Shantou)

10:00 (Departure)

12:05 (Arrival)

Changzhou (Departure)

Jieyang(Shantou) (Arrival)

9C6173

S-T-T-S

2021-12-05 (Start)

2021-12-11 (Over)

Changzhou - Jieyang(Shantou)

10:00 (Departure)

12:05 (Arrival)

Changzhou (Departure)

Jieyang(Shantou) (Arrival)

9C6173

S-M-W-F

2021-10-31 (Start)

2021-11-06 (Over)

Changzhou - Jieyang(Shantou)

10:00 (Departure)

12:05 (Arrival)

Changzhou (Departure)

Jieyang(Shantou) (Arrival)

9C6173

M-W-T

2021-11-28 (Start)

2021-12-04 (Over)

Changzhou Flight

more Changzhou flights>

City cheap flights

more special flights>

No data