Jieyang(Shantou) to Yangzhou flight schedule

Airline Departure Arrival Time Airports Flight No Schedule Planning Time
Jieyang(Shantou) - Yangzhou

10:30 (Departure)

12:30 (Arrival)

Jieyang(Shantou) (Departure)

Yangzhou (Arrival)

9C6116

T-T-S

2019-12-01 (Start)

2019-12-21 (Over)

Jieyang(Shantou) - Yangzhou

23:15 (Departure)

01:15 (Arrival)

Jieyang(Shantou) (Departure)

Yangzhou (Arrival)

9C6116

S-M-W-F

2019-10-27 (Start)

2019-12-07 (Over)

Jieyang(Shantou) - Yangzhou

23:15 (Departure)

01:15 (Arrival)

Jieyang(Shantou) (Departure)

Yangzhou (Arrival)

9C6116

S-M-W

2019-12-08 (Start)

2019-12-14 (Over)

Jieyang(Shantou) - Yangzhou

23:00 (Departure)

00:55 (Arrival)

Jieyang(Shantou) (Departure)

Yangzhou (Arrival)

9C6116

S-M-W-F

2019-12-15 (Start)

2020-03-28 (Over)

Jieyang(Shantou) - Yangzhou

23:00 (Departure)

00:55 (Arrival)

Jieyang(Shantou) (Departure)

Yangzhou (Arrival)

9C6116

F

2019-12-08 (Start)

2019-12-14 (Over)

City cheap flights

more special flights>

No data