กว่างโจว or เซี่ยงไฮ้ flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8542

กว่างโจว

Shanghaipudong

03-04/ 06:15(Depart)

03-04/ 08:45(Arrival)

--

03-04/ 08:24(Arrival)

03-04/ 06:47(Depart)

03-04/ 08:26(Arrival)

arrive

9C8930

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

03-04/ 06:45(Depart)

03-04/ 09:00(Arrival)

--

03-04/ 08:40(Arrival)

03-04/ 07:09(Depart)

03-04/ 08:41(Arrival)

arrive

9C8836

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

03-04/ 11:05(Depart)

03-04/ 13:20(Arrival)

--

03-04/ 13:16(Arrival)

03-04/ 11:40(Depart)

03-04/ 13:17(Arrival)

arrive

9C6526

กว่างโจว

Shanghaipudong

03-04/ 11:40(Depart)

03-04/ 14:00(Arrival)

--

03-04/ 14:15(Arrival)

03-04/ 12:33(Depart)

03-04/ 14:15(Arrival)

arrive

9C8856

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

03-04/ 17:55(Depart)

03-04/ 20:10(Arrival)

03-04/ 18:50(Depart)

03-04/ 20:36(Arrival)

03-04/ 19:01(Depart)

03-04/ 20:36(Arrival)

arrive

9C8932

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

03-04/ 21:30(Depart)

03-04/ 23:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.