กว่างโจว flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6461

กว่างโจว

หลานโจว

09-29/ 17:05(Depart)

09-29/ 20:05(Arrival)

--

09-29/ 20:15(Arrival)

09-29/ 17:30(Depart)

--

take off

9C8930

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 06:45(Depart)

09-29/ 09:10(Arrival)

--

09-29/ 08:46(Arrival)

09-29/ 06:59(Depart)

09-29/ 08:45(Arrival)

arrive

9C8836

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 10:50(Depart)

09-29/ 13:10(Arrival)

--

09-29/ 12:46(Arrival)

09-29/ 11:02(Depart)

09-29/ 12:48(Arrival)

arrive

9C8856

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 16:10(Depart)

09-29/ 18:30(Arrival)

09-29/ 16:50(Depart)

09-29/ 18:59(Arrival)

09-29/ 17:16(Depart)

--

take off

9C8932

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 21:10(Depart)

09-29/ 23:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8900

กว่างโจว

ฉือเจียจวง

09-29/ 17:50(Depart)

09-29/ 20:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8771

กว่างโจว

เมียนหยาง

09-29/ 06:25(Depart)

09-29/ 09:10(Arrival)

--

09-29/ 08:41(Arrival)

09-29/ 06:38(Depart)

09-29/ 08:42(Arrival)

arrive

9C8542

กว่างโจว

Shanghaipudong

09-29/ 06:00(Depart)

09-29/ 08:25(Arrival)

--

09-29/ 08:04(Arrival)

09-29/ 06:21(Depart)

09-29/ 08:04(Arrival)

arrive

9C8899

ฉือเจียจวง

กว่างโจว

09-29/ 13:45(Depart)

09-29/ 16:45(Arrival)

--

09-29/ 16:14(Arrival)

09-29/ 13:54(Depart)

09-29/ 16:15(Arrival)

arrive

9C6462

หลานโจว

กว่างโจว

09-29/ 22:00(Depart)

09-30/ 01:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8835

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

09-29/ 07:15(Depart)

09-29/ 09:40(Arrival)

--

09-29/ 09:13(Arrival)

09-29/ 07:20(Depart)

09-29/ 09:06(Arrival)

arrive

9C8855

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

09-29/ 12:45(Depart)

09-29/ 15:05(Arrival)

--

09-29/ 15:03(Arrival)

09-29/ 13:10(Depart)

09-29/ 15:03(Arrival)

arrive

9C8931

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

09-29/ 17:35(Depart)

09-29/ 20:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8929

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

09-29/ 22:05(Depart)

09-30/ 00:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8772

เมียนหยาง

กว่างโจว

09-29/ 11:20(Depart)

09-29/ 14:00(Arrival)

--

09-29/ 13:51(Arrival)

09-29/ 11:36(Depart)

09-29/ 13:48(Arrival)

arrive

9C8541

Shanghaipudong

กว่างโจว

09-29/ 23:25(Depart)

09-30/ 01:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.