กว่างโจว flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6155

กว่างโจว

ฉือเจียจวง

12-03/ 06:20(Depart)

12-03/ 09:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8899

กว่างโจว

ฉือเจียจวง

12-03/ 16:45(Depart)

12-03/ 19:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8930

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 06:45(Depart)

12-03/ 09:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8836

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 11:05(Depart)

12-03/ 13:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8856

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 17:55(Depart)

12-03/ 20:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8932

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

12-03/ 21:35(Depart)

12-03/ 23:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6231

กว่างโจว

หลานโจว

12-03/ 06:05(Depart)

12-03/ 09:35(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6686

กว่างโจว

Shanghaipudong

12-03/ 06:15(Depart)

12-03/ 08:45(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6526

กว่างโจว

Shanghaipudong

12-03/ 11:40(Depart)

12-03/ 13:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6501

กว่างโจว

เมียนหยาง

12-03/ 17:00(Depart)

12-03/ 19:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6156

ฉือเจียจวง

กว่างโจว

12-03/ 11:00(Depart)

12-03/ 14:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8900

ฉือเจียจวง

กว่างโจว

12-03/ 12:40(Depart)

12-03/ 15:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8835

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

12-03/ 07:25(Depart)

12-03/ 09:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8855

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

12-03/ 14:20(Depart)

12-03/ 16:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8931

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

12-03/ 18:00(Depart)

12-03/ 20:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8929

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

12-03/ 22:00(Depart)

12-04/ 00:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6232

หลานโจว

กว่างโจว

12-03/ 22:25(Depart)

12-04/ 01:30(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6525

Shanghaipudong

กว่างโจว

12-03/ 07:55(Depart)

12-03/ 10:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6685

Shanghaipudong

กว่างโจว

12-03/ 22:55(Depart)

12-04/ 01:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6502

เมียนหยาง

กว่างโจว

12-03/ 22:35(Depart)

12-04/ 00:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.