กว่างโจว flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6231

กว่างโจว

หลานโจว

02-28/ 09:05(Depart)

02-28/ 12:20(Arrival)

--

02-28/ 11:59(Arrival)

02-28/ 09:11(Depart)

02-28/ 11:59(Arrival)

arrive

9C6501

กว่างโจว

เมียนหยาง

02-28/ 06:20(Depart)

02-28/ 09:00(Arrival)

--

02-28/ 08:50(Arrival)

02-28/ 06:47(Depart)

02-28/ 08:50(Arrival)

arrive

9C8542

กว่างโจว

Shanghaipudong

02-28/ 06:15(Depart)

02-28/ 08:45(Arrival)

--

02-28/ 08:31(Arrival)

02-28/ 06:53(Depart)

02-28/ 08:31(Arrival)

arrive

9C6526

กว่างโจว

Shanghaipudong

02-28/ 11:40(Depart)

02-28/ 14:00(Arrival)

--

02-28/ 13:54(Arrival)

02-28/ 12:04(Depart)

02-28/ 13:55(Arrival)

arrive

9C8930

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

02-28/ 06:45(Depart)

02-28/ 09:00(Arrival)

--

02-28/ 08:41(Arrival)

02-28/ 07:05(Depart)

02-28/ 08:41(Arrival)

arrive

9C8836

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

02-28/ 11:05(Depart)

02-28/ 13:20(Arrival)

02-28/ 11:40(Depart)

02-28/ 13:10(Arrival)

02-28/ 11:35(Depart)

02-28/ 13:11(Arrival)

arrive

9C6720

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

02-28/ 16:45(Depart)

02-28/ 19:00(Arrival)

--

02-28/ 18:39(Arrival)

02-28/ 16:53(Depart)

--

take off

9C8856

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

02-28/ 17:55(Depart)

02-28/ 20:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8932

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

02-28/ 21:30(Depart)

02-28/ 23:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6331

กว่างโจว

หวายอัน

02-28/ 16:55(Depart)

02-28/ 19:30(Arrival)

--

02-28/ 19:08(Arrival)

02-28/ 17:08(Depart)

--

take off

9C6155

กว่างโจว

ฉือเจียจวง

02-28/ 06:20(Depart)

02-28/ 09:10(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8900

กว่างโจว

ฉือเจียจวง

02-28/ 16:45(Depart)

02-28/ 19:35(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6525

Shanghaipudong

กว่างโจว

02-28/ 07:55(Depart)

02-28/ 10:35(Arrival)

--

02-28/ 10:00(Arrival)

02-28/ 08:04(Depart)

02-28/ 10:00(Arrival)

arrive

9C8541

Shanghaipudong

กว่างโจว

02-28/ 22:55(Depart)

03-01/ 01:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6232

หลานโจว

กว่างโจว

02-28/ 21:50(Depart)

03-01/ 01:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8835

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

02-28/ 07:25(Depart)

02-28/ 10:00(Arrival)

--

02-28/ 09:22(Arrival)

02-28/ 07:31(Depart)

02-28/ 09:23(Arrival)

arrive

9C6719

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

02-28/ 12:50(Depart)

02-28/ 15:40(Arrival)

--

02-28/ 14:48(Arrival)

02-28/ 12:55(Depart)

02-28/ 14:50(Arrival)

arrive

9C8855

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

02-28/ 14:20(Depart)

02-28/ 16:50(Arrival)

--

02-28/ 16:26(Arrival)

02-28/ 14:29(Depart)

02-28/ 16:26(Arrival)

arrive

9C8931

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

02-28/ 18:00(Depart)

02-28/ 20:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8929

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

02-28/ 22:00(Depart)

03-01/ 00:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6502

เมียนหยาง

กว่างโจว

02-28/ 11:40(Depart)

02-28/ 14:00(Arrival)

--

02-28/ 14:01(Arrival)

02-28/ 12:00(Depart)

02-28/ 14:02(Arrival)

arrive

9C6156

ฉือเจียจวง

กว่างโจว

02-28/ 11:00(Depart)

02-28/ 14:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8899

ฉือเจียจวง

กว่างโจว

02-28/ 12:40(Depart)

02-28/ 15:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6332

หวายอัน

กว่างโจว

02-28/ 22:10(Depart)

03-01/ 01:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.