กว่างโจว flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6501

กว่างโจว

เมียนหยาง

05-18/ 17:50(Depart)

05-18/ 20:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8900

กว่างโจว

ฉือเจียจวง

05-18/ 17:50(Depart)

05-18/ 20:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8679

กว่างโจว

ฉือเจียจวง

05-18/ 06:30(Depart)

05-18/ 09:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8856

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

05-18/ 16:10(Depart)

05-18/ 18:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8932

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

05-18/ 21:10(Depart)

05-18/ 23:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8930

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

05-18/ 06:45(Depart)

05-18/ 09:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8836

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

05-18/ 10:45(Depart)

05-18/ 13:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6686

กว่างโจว

Shanghaipudong

05-18/ 06:05(Depart)

05-18/ 08:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8680

ฉือเจียจวง

กว่างโจว

05-18/ 10:55(Depart)

05-18/ 14:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8899

ฉือเจียจวง

กว่างโจว

05-18/ 13:45(Depart)

05-18/ 16:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6502

เมียนหยาง

กว่างโจว

05-18/ 22:50(Depart)

05-19/ 01:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8835

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

05-18/ 07:15(Depart)

05-18/ 09:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8855

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

05-18/ 12:45(Depart)

05-18/ 15:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8931

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

05-18/ 17:35(Depart)

05-18/ 20:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8929

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

05-18/ 22:05(Depart)

05-19/ 00:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6685

Shanghaipudong

กว่างโจว

05-18/ 23:05(Depart)

05-19/ 01:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.