กว่างโจว flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8930

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

09-28/ 06:45(Depart)

09-28/ 09:20(Arrival)

--

09-28/ 08:42(Arrival)

09-28/ 06:40(Depart)

09-28/ 08:48(Arrival)

arrive

9C8836

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

09-28/ 10:45(Depart)

09-28/ 13:05(Arrival)

--

09-28/ 12:45(Arrival)

09-28/ 10:37(Depart)

--

take off

9C8856

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

09-28/ 16:50(Depart)

09-28/ 19:05(Arrival)

09-28/ 16:50(Depart)

09-28/ 19:05(Arrival)

--

--

plan

9C6720

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

09-28/ 19:05(Depart)

09-28/ 21:30(Arrival)

09-28/ 19:05(Depart)

09-28/ 21:30(Arrival)

--

--

plan

9C8932

กว่างโจว

เซี่ยงไฮ้

09-28/ 21:10(Depart)

09-28/ 23:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8899

กว่างโจว

ฉือเจียจวง

09-28/ 06:20(Depart)

09-28/ 09:10(Arrival)

--

09-28/ 08:54(Arrival)

09-28/ 06:15(Depart)

09-28/ 09:02(Arrival)

arrive

9C7395

กว่างโจว

หลานโจว

09-28/ 06:25(Depart)

09-28/ 09:35(Arrival)

--

09-28/ 09:11(Arrival)

09-28/ 06:19(Depart)

09-28/ 09:15(Arrival)

arrive

9C7419

กว่างโจว

กรุงเทพ ดอนเมือง

09-28/ 05:50(Depart)

09-28/ 07:35(Arrival)

--

09-28/ 07:10(Arrival)

09-28/ 05:34(Depart)

09-28/ 07:17(Arrival)

arrive

9C8900

ฉือเจียจวง

กว่างโจว

09-28/ 21:55(Depart)

09-29/ 01:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8835

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

09-28/ 07:15(Depart)

09-28/ 09:35(Arrival)

--

09-28/ 09:10(Arrival)

09-28/ 07:09(Depart)

09-28/ 09:20(Arrival)

arrive

9C8855

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

09-28/ 12:55(Depart)

09-28/ 15:10(Arrival)

09-28/ 12:55(Depart)

09-28/ 15:10(Arrival)

--

--

plan

9C6719

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

09-28/ 14:25(Depart)

09-28/ 16:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8931

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

09-28/ 17:35(Depart)

09-28/ 20:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8929

เซี่ยงไฮ้

กว่างโจว

09-28/ 22:40(Depart)

09-29/ 01:05(Arrival)

09-28/ 22:40(Depart)

09-29/ 01:05(Arrival)

--

--

plan

9C7420

กรุงเทพ ดอนเมือง

กว่างโจว

09-28/ 21:40(Depart)

09-29/ 01:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C7396

หลานโจว

กว่างโจว

09-28/ 21:55(Depart)

09-29/ 01:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.