ฉางโจว flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6173

ฉางโจว

เจียหยาง

06-15/ 10:00(Depart)

06-15/ 12:10(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6174

ฉางโจว

เสิ่นหยาง

06-15/ 13:40(Depart)

06-15/ 15:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6362

ฉางโจว

หลานโจว

06-15/ 11:20(Depart)

06-15/ 14:10(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6738

ฉางโจว

อันคัง

06-15/ 11:50(Depart)

06-15/ 14:15(Arrival)

--

06-15/ 13:47(Arrival)

06-15/ 11:59(Depart)

06-15/ 13:47(Arrival)

arrive

9C6174

เจียหยาง

ฉางโจว

06-15/ 10:45(Depart)

06-15/ 12:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6173

เสิ่นหยาง

ฉางโจว

06-15/ 06:35(Depart)

06-15/ 09:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6737

อันคัง

ฉางโจว

06-15/ 09:10(Depart)

06-15/ 11:05(Arrival)

--

06-15/ 10:42(Arrival)

06-15/ 09:10(Depart)

06-15/ 10:43(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.