ฉางโจว flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6362

ฉางโจว

หลานโจว

03-01/ 15:15(Depart)

03-01/ 18:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6173

ฉางโจว

เจียหยาง

03-01/ 13:20(Depart)

03-01/ 15:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6174

ฉางโจว

เสิ่นหยาง

03-01/ 19:40(Depart)

03-01/ 22:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6361

หลานโจว

ฉางโจว

03-01/ 12:00(Depart)

03-01/ 14:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6174

เจียหยาง

ฉางโจว

03-01/ 16:50(Depart)

03-01/ 18:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6173

เสิ่นหยาง

ฉางโจว

03-01/ 10:05(Depart)

03-01/ 12:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.