ฉางโจว flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6738

ฉางโจว

อันคัง

12-03/ 12:25(Depart)

12-03/ 14:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6174

ฉางโจว

เสิ่นหยาง

12-03/ 21:45(Depart)

12-04/ 00:10(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6173

ฉางโจว

เจียหยาง

12-03/ 10:00(Depart)

12-03/ 12:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6737

อันคัง

ฉางโจว

12-03/ 09:10(Depart)

12-03/ 11:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6174

เจียหยาง

ฉางโจว

12-03/ 18:55(Depart)

12-03/ 21:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6173

เสิ่นหยาง

ฉางโจว

12-03/ 06:40(Depart)

12-03/ 09:15(Arrival)

--

--

--

--

cancel

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.