หางโจว flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8538

หางโจว

เจียหยาง

07-29/ 16:00(Depart)

07-29/ 17:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6546

หางโจว

หลานโจว

07-29/ 18:55(Depart)

07-29/ 22:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8919

หางโจว

เสิ่นหยาง

07-29/ 21:10(Depart)

07-29/ 23:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8556

หางโจว

ฉือเจียจวง

07-29/ 10:40(Depart)

07-29/ 13:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8537

เจียหยาง

หางโจว

07-29/ 13:00(Depart)

07-29/ 14:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6545

หลานโจว

หางโจว

07-29/ 15:00(Depart)

07-29/ 17:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8920

เสิ่นหยาง

หางโจว

07-29/ 16:50(Depart)

07-29/ 19:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8555

ฉือเจียจวง

หางโจว

07-29/ 07:40(Depart)

07-29/ 09:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.