หางโจว flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6360

หางโจว

เจียหยาง

10-16/ 09:55(Depart)

10-16/ 11:50(Arrival)

--

10-16/ 11:32(Arrival)

10-16/ 10:02(Depart)

--

take off

9C8538

หางโจว

เจียหยาง

10-16/ 16:00(Depart)

10-16/ 17:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6546

หางโจว

หลานโจว

10-16/ 18:55(Depart)

10-16/ 22:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8919

หางโจว

เสิ่นหยาง

10-16/ 21:10(Depart)

10-16/ 23:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8556

หางโจว

ฉือเจียจวง

10-16/ 10:40(Depart)

10-16/ 13:00(Arrival)

--

10-16/ 12:38(Arrival)

10-16/ 10:53(Depart)

--

take off

9C6359

เจียหยาง

หางโจว

10-16/ 07:00(Depart)

10-16/ 08:50(Arrival)

--

10-16/ 08:31(Arrival)

10-16/ 07:01(Depart)

10-16/ 08:31(Arrival)

arrive

9C8537

เจียหยาง

หางโจว

10-16/ 13:00(Depart)

10-16/ 14:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6545

หลานโจว

หางโจว

10-16/ 15:00(Depart)

10-16/ 17:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8920

เสิ่นหยาง

หางโจว

10-16/ 16:50(Depart)

10-16/ 19:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8555

ฉือเจียจวง

หางโจว

10-16/ 07:40(Depart)

10-16/ 09:35(Arrival)

--

10-16/ 09:34(Arrival)

10-16/ 07:43(Depart)

10-16/ 09:35(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.