หางโจว flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6360

หางโจว

เจียหยาง

09-28/ 10:10(Depart)

09-28/ 12:00(Arrival)

--

09-28/ 11:55(Arrival)

09-28/ 10:06(Depart)

09-28/ 11:59(Arrival)

arrive

9C7088

หางโจว

หลานโจว

09-28/ 10:55(Depart)

09-28/ 14:00(Arrival)

--

09-28/ 14:02(Arrival)

09-28/ 11:15(Depart)

--

take off

9C6546

หางโจว

หลานโจว

09-28/ 18:55(Depart)

09-28/ 22:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8919

หางโจว

เสิ่นหยาง

09-28/ 21:10(Depart)

09-28/ 23:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8556

หางโจว

ฉือเจียจวง

09-28/ 17:45(Depart)

09-28/ 19:50(Arrival)

09-28/ 17:45(Depart)

09-28/ 19:50(Arrival)

--

--

plan

9C6359

เจียหยาง

หางโจว

09-28/ 07:15(Depart)

09-28/ 09:05(Arrival)

--

09-28/ 08:45(Arrival)

09-28/ 07:05(Depart)

--

take off

9C8555

ฉือเจียจวง

หางโจว

09-28/ 14:30(Depart)

09-28/ 16:40(Arrival)

09-28/ 14:30(Depart)

09-28/ 16:40(Arrival)

--

--

plan

9C7087

หลานโจว

หางโจว

09-28/ 07:00(Depart)

09-28/ 09:50(Arrival)

--

09-28/ 09:37(Arrival)

09-28/ 06:45(Depart)

--

take off

9C6545

หลานโจว

หางโจว

09-28/ 15:00(Depart)

09-28/ 17:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8920

เสิ่นหยาง

หางโจว

09-28/ 16:55(Depart)

09-28/ 19:35(Arrival)

--

--

--

--

cancel

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.