หางโจว flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6546

หางโจว

หลานโจว

04-13/ 18:55(Depart)

04-13/ 21:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8919

หางโจว

เสิ่นหยาง

04-13/ 21:10(Depart)

04-13/ 23:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8556

หางโจว

ฉือเจียจวง

04-13/ 10:40(Depart)

04-13/ 13:00(Arrival)

--

04-13/ 12:42(Arrival)

04-13/ 10:45(Depart)

04-13/ 12:40(Arrival)

arrive

9C6360

หางโจว

เจียหยาง

04-13/ 09:55(Depart)

04-13/ 11:50(Arrival)

--

04-13/ 11:46(Arrival)

04-13/ 10:16(Depart)

04-13/ 11:46(Arrival)

arrive

9C8538

หางโจว

เจียหยาง

04-13/ 16:00(Depart)

04-13/ 17:55(Arrival)

04-13/ 16:58(Depart)

04-13/ 18:54(Arrival)

--

--

delay

9C8920

เสิ่นหยาง

หางโจว

04-13/ 16:50(Depart)

04-13/ 19:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6545

หลานโจว

หางโจว

04-13/ 15:00(Depart)

04-13/ 17:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6359

เจียหยาง

หางโจว

04-13/ 07:00(Depart)

04-13/ 08:50(Arrival)

--

04-13/ 08:34(Arrival)

04-13/ 07:04(Depart)

04-13/ 08:30(Arrival)

arrive

9C8537

เจียหยาง

หางโจว

04-13/ 13:00(Depart)

04-13/ 14:50(Arrival)

04-13/ 14:35(Depart)

04-13/ 16:23(Arrival)

--

--

delay

9C8555

ฉือเจียจวง

หางโจว

04-13/ 07:40(Depart)

04-13/ 09:35(Arrival)

--

04-13/ 09:21(Arrival)

04-13/ 07:43(Depart)

04-13/ 09:21(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.