หางโจว flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8919

หางโจว

เสิ่นหยาง

01-18/ 10:50(Depart)

01-18/ 13:25(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8556

หางโจว

ฉือเจียจวง

01-18/ 13:10(Depart)

01-18/ 15:20(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8654

หางโจว

ฉือเจียจวง

01-18/ 20:05(Depart)

01-18/ 22:30(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6546

หางโจว

หลานโจว

01-18/ 20:05(Depart)

01-18/ 23:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6550

หางโจว

xianjichang

01-18/ 23:05(Depart)

01-19/ 01:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8538

หางโจว

เจียหยาง

01-18/ 10:50(Depart)

01-18/ 12:50(Arrival)

--

01-18/ 12:25(Arrival)

01-18/ 10:47(Depart)

01-18/ 12:25(Arrival)

arrive

9C8555

ฉือเจียจวง

หางโจว

01-18/ 09:55(Depart)

01-18/ 12:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8653

ฉือเจียจวง

หางโจว

01-18/ 17:05(Depart)

01-18/ 19:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8920

เสิ่นหยาง

หางโจว

01-18/ 07:00(Depart)

01-18/ 09:45(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6545

หลานโจว

หางโจว

01-18/ 16:15(Depart)

01-18/ 18:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6549

xianjichang

หางโจว

01-18/ 19:40(Depart)

01-18/ 22:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8537

เจียหยาง

หางโจว

01-18/ 07:00(Depart)

01-18/ 08:50(Arrival)

--

01-18/ 08:38(Arrival)

01-18/ 07:13(Depart)

01-18/ 08:38(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.