คุนหมิง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8962

คุนหมิง

เฉียนเจียง(ฉงชิ่ง)

05-14/ 19:15(Depart)

05-14/ 21:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8954

คุนหมิง

เซี่ยงไฮ้

05-14/ 12:30(Depart)

05-14/ 15:30(Arrival)

05-14/ 14:50(Depart)

05-14/ 17:16(Arrival)

05-14/ 14:58(Depart)

--

take off

9C8938

คุนหมิง

ฉือเจียจวง

05-14/ 14:45(Depart)

05-14/ 17:45(Arrival)

05-14/ 15:30(Depart)

05-14/ 18:30(Arrival)

--

--

delay

9C8606

คุนหมิง

หนิงโป

05-14/ 16:55(Depart)

05-14/ 19:45(Arrival)

05-14/ 18:20(Depart)

05-14/ 21:08(Arrival)

--

--

delay

9C8937

ฉือเจียจวง

คุนหมิง

05-14/ 10:30(Depart)

05-14/ 13:40(Arrival)

--

05-14/ 13:30(Arrival)

05-14/ 10:44(Depart)

05-14/ 13:30(Arrival)

arrive

9C8953

เซี่ยงไฮ้

คุนหมิง

05-14/ 07:35(Depart)

05-14/ 10:45(Arrival)

--

05-14/ 10:49(Arrival)

05-14/ 07:50(Depart)

05-14/ 10:48(Arrival)

arrive

9C8961

เฉียนเจียง(ฉงชิ่ง)

คุนหมิง

05-14/ 16:15(Depart)

05-14/ 18:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8605

หนิงโป

คุนหมิง

05-14/ 13:00(Depart)

05-14/ 15:50(Arrival)

05-14/ 14:35(Depart)

05-14/ 17:44(Arrival)

05-14/ 14:49(Depart)

--

take off

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.