คุนหมิง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8938

คุนหมิง

ฉือเจียจวง

09-28/ 14:55(Depart)

09-28/ 18:00(Arrival)

09-28/ 14:55(Depart)

09-28/ 18:00(Arrival)

--

--

plan

9C8606

คุนหมิง

หนิงโป

09-28/ 20:30(Depart)

09-28/ 23:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8730

คุนหมิง

หยางโจว (ไถโจว)

09-28/ 18:50(Depart)

09-28/ 21:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8830

คุนหมิง

ฉางเต๋อ

09-28/ 19:30(Depart)

09-28/ 21:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8954

คุนหมิง

เซี่ยงไฮ้

09-28/ 12:30(Depart)

09-28/ 15:25(Arrival)

--

09-28/ 15:25(Arrival)

09-28/ 12:22(Depart)

--

take off

9C8729

หยางโจว (ไถโจว)

คุนหมิง

09-28/ 14:40(Depart)

09-28/ 17:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8937

ฉือเจียจวง

คุนหมิง

09-28/ 10:35(Depart)

09-28/ 13:50(Arrival)

--

09-28/ 13:24(Arrival)

09-28/ 10:19(Depart)

--

take off

9C8953

เซี่ยงไฮ้

คุนหมิง

09-28/ 07:55(Depart)

09-28/ 11:25(Arrival)

--

09-28/ 11:10(Arrival)

09-28/ 07:50(Depart)

09-28/ 11:13(Arrival)

arrive

9C8605

หนิงโป

คุนหมิง

09-28/ 16:20(Depart)

09-28/ 19:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8829

ฉางเต๋อ

คุนหมิง

09-28/ 16:25(Depart)

09-28/ 18:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.