คุนหมิง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8596

คุนหมิง

เมียนหยาง

09-29/ 20:30(Depart)

09-29/ 22:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8954

คุนหมิง

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 12:45(Depart)

09-29/ 16:00(Arrival)

--

09-29/ 15:48(Arrival)

09-29/ 13:11(Depart)

09-29/ 15:48(Arrival)

arrive

9C8730

คุนหมิง

หยางโจว (ไถโจว)

09-29/ 16:55(Depart)

09-29/ 19:50(Arrival)

--

09-29/ 19:42(Arrival)

09-29/ 17:16(Depart)

--

take off

9C6356

คุนหมิง

หวยฮั่ว

09-29/ 17:50(Depart)

09-29/ 19:30(Arrival)

--

09-29/ 19:18(Arrival)

09-29/ 18:12(Depart)

--

take off

9C8830

คุนหมิง

ฉางเต๋อ

09-29/ 19:25(Depart)

09-29/ 21:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8938

คุนหมิง

ฉือเจียจวง

09-29/ 14:35(Depart)

09-29/ 17:40(Arrival)

--

09-29/ 17:23(Arrival)

09-29/ 14:49(Depart)

09-29/ 17:24(Arrival)

arrive

9C8595

เมียนหยาง

คุนหมิง

09-29/ 18:00(Depart)

09-29/ 19:25(Arrival)

--

09-29/ 19:24(Arrival)

09-29/ 18:09(Depart)

--

take off

9C8953

เซี่ยงไฮ้

คุนหมิง

09-29/ 07:55(Depart)

09-29/ 11:25(Arrival)

--

09-29/ 11:05(Arrival)

09-29/ 08:23(Depart)

09-29/ 11:05(Arrival)

arrive

9C8829

ฉางเต๋อ

คุนหมิง

09-29/ 16:20(Depart)

09-29/ 18:20(Arrival)

--

09-29/ 18:04(Arrival)

09-29/ 16:24(Depart)

09-29/ 18:04(Arrival)

arrive

9C6355

หวยฮั่ว

คุนหมิง

09-29/ 15:15(Depart)

09-29/ 16:45(Arrival)

--

09-29/ 16:30(Arrival)

09-29/ 15:18(Depart)

09-29/ 16:30(Arrival)

arrive

9C8937

ฉือเจียจวง

คุนหมิง

09-29/ 10:30(Depart)

09-29/ 13:30(Arrival)

--

09-29/ 13:11(Arrival)

09-29/ 10:36(Depart)

09-29/ 13:12(Arrival)

arrive

9C8729

หยางโจว (ไถโจว)

คุนหมิง

09-29/ 12:55(Depart)

09-29/ 15:50(Arrival)

--

09-29/ 15:48(Arrival)

09-29/ 13:12(Depart)

09-29/ 15:48(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.