คุนหมิง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8954

คุนหมิง

เซี่ยงไฮ้

02-28/ 13:15(Depart)

02-28/ 16:00(Arrival)

--

02-28/ 16:05(Arrival)

02-28/ 13:38(Depart)

02-28/ 16:05(Arrival)

arrive

9C6432

คุนหมิง

เซี่ยงไฮ้

02-28/ 13:50(Depart)

02-28/ 17:00(Arrival)

--

02-28/ 16:43(Arrival)

02-28/ 14:16(Depart)

02-28/ 16:43(Arrival)

arrive

9C8830

คุนหมิง

ฉางเต๋อ

02-28/ 18:55(Depart)

02-28/ 20:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8606

คุนหมิง

หนิงโป

02-28/ 16:50(Depart)

02-28/ 19:45(Arrival)

02-28/ 17:30(Depart)

02-28/ 20:04(Arrival)

02-28/ 17:39(Depart)

--

take off

9C8938

คุนหมิง

ฉือเจียจวง

02-28/ 13:25(Depart)

02-28/ 16:15(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6858

คุนหมิง

Shanghaipudong

02-28/ 18:00(Depart)

02-28/ 21:00(Arrival)

--

02-28/ 20:47(Arrival)

02-28/ 18:09(Depart)

--

take off

9C8829

ฉางเต๋อ

คุนหมิง

02-28/ 16:00(Depart)

02-28/ 17:50(Arrival)

--

02-28/ 17:28(Arrival)

02-28/ 15:58(Depart)

02-28/ 17:28(Arrival)

arrive

9C8937

ฉือเจียจวง

คุนหมิง

02-28/ 08:30(Depart)

02-28/ 11:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8605

หนิงโป

คุนหมิง

02-28/ 12:35(Depart)

02-28/ 15:45(Arrival)

02-28/ 13:30(Depart)

02-28/ 16:20(Arrival)

02-28/ 13:37(Depart)

02-28/ 16:20(Arrival)

arrive

9C8953

เซี่ยงไฮ้

คุนหมิง

02-28/ 07:50(Depart)

02-28/ 11:25(Arrival)

--

02-28/ 11:03(Arrival)

02-28/ 08:01(Depart)

02-28/ 11:03(Arrival)

arrive

9C6431

เซี่ยงไฮ้

คุนหมิง

02-28/ 08:10(Depart)

02-28/ 11:55(Arrival)

--

02-28/ 11:27(Arrival)

02-28/ 08:26(Depart)

02-28/ 11:27(Arrival)

arrive

9C6857

Shanghaipudong

คุนหมิง

02-28/ 13:05(Depart)

02-28/ 16:55(Arrival)

--

02-28/ 16:27(Arrival)

02-28/ 13:32(Depart)

02-28/ 16:27(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.