เมียนหยาง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8604

เมียนหยาง

ฉือเจียจวง

09-28/ 13:00(Depart)

09-28/ 15:15(Arrival)

--

09-28/ 15:08(Arrival)

09-28/ 13:06(Depart)

--

take off

9C8902

เมียนหยาง

Shanghaipudong

09-28/ 10:20(Depart)

09-28/ 13:10(Arrival)

--

09-28/ 13:00(Arrival)

09-28/ 10:16(Depart)

--

take off

9C8908

เมียนหยาง

หนิงโป

09-28/ 12:10(Depart)

09-28/ 14:45(Arrival)

09-28/ 12:45(Depart)

09-28/ 15:30(Arrival)

09-28/ 12:52(Depart)

--

take off

9C6416

เมียนหยาง

หนิงโป

09-28/ 19:50(Depart)

09-28/ 22:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6765

เมียนหยาง

หนานฉาง

09-28/ 10:50(Depart)

09-28/ 12:50(Arrival)

--

09-28/ 13:00(Arrival)

09-28/ 10:55(Depart)

09-28/ 13:06(Arrival)

arrive

9C6532

เมียนหยาง

เซี่ยงไฮ้

09-28/ 18:40(Depart)

09-28/ 21:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8603

ฉือเจียจวง

เมียนหยาง

09-28/ 09:55(Depart)

09-28/ 12:10(Arrival)

--

09-28/ 11:56(Arrival)

09-28/ 09:45(Depart)

09-28/ 12:00(Arrival)

arrive

9C8901

Shanghaipudong

เมียนหยาง

09-28/ 14:50(Depart)

09-28/ 17:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6766

หนานฉาง

เมียนหยาง

09-28/ 07:50(Depart)

09-28/ 10:00(Arrival)

--

09-28/ 09:47(Arrival)

09-28/ 07:42(Depart)

--

take off

9C8907

หนิงโป

เมียนหยาง

09-28/ 08:40(Depart)

09-28/ 11:25(Arrival)

--

09-28/ 11:36(Arrival)

09-28/ 08:56(Depart)

--

take off

9C6415

หนิงโป

เมียนหยาง

09-28/ 16:10(Depart)

09-28/ 19:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6531

เซี่ยงไฮ้

เมียนหยาง

09-28/ 06:40(Depart)

09-28/ 09:35(Arrival)

--

09-28/ 09:20(Arrival)

09-28/ 06:36(Depart)

09-28/ 09:26(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.