เมียนหยาง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8908

เมียนหยาง

หนิงโป

10-26/ 21:50(Depart)

10-27/ 00:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8604

เมียนหยาง

ฉือเจียจวง

10-26/ 19:40(Depart)

10-26/ 21:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8902

เมียนหยาง

Shanghaipudong

10-26/ 21:45(Depart)

10-27/ 00:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8907

หนิงโป

เมียนหยาง

10-26/ 17:50(Depart)

10-26/ 21:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8901

Shanghaipudong

เมียนหยาง

10-26/ 16:50(Depart)

10-26/ 20:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8603

ฉือเจียจวง

เมียนหยาง

10-26/ 16:30(Depart)

10-26/ 18:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.