เมียนหยาง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8908

เมียนหยาง

หนิงโป

12-09/ 21:00(Depart)

12-09/ 23:35(Arrival)

--

12-09/ 23:00(Arrival)

12-09/ 20:49(Depart)

--

take off

9C8902

เมียนหยาง

Shanghaipudong

12-09/ 21:50(Depart)

12-10/ 00:40(Arrival)

--

12-09/ 23:57(Arrival)

12-09/ 21:43(Depart)

--

take off

9C8604

เมียนหยาง

ฉือเจียจวง

12-09/ 21:45(Depart)

12-09/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6726

เมียนหยาง

เสิ่นหยาง

12-09/ 21:00(Depart)

12-09/ 23:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8907

หนิงโป

เมียนหยาง

12-09/ 16:55(Depart)

12-09/ 20:00(Arrival)

--

12-09/ 19:40(Arrival)

12-09/ 16:53(Depart)

12-09/ 19:41(Arrival)

arrive

9C8901

Shanghaipudong

เมียนหยาง

12-09/ 17:15(Depart)

12-09/ 21:00(Arrival)

--

12-09/ 20:33(Arrival)

12-09/ 17:30(Depart)

12-09/ 20:33(Arrival)

arrive

9C8603

ฉือเจียจวง

เมียนหยาง

12-09/ 18:35(Depart)

12-09/ 21:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6725

เสิ่นหยาง

เมียนหยาง

12-09/ 16:00(Depart)

12-09/ 19:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.