เมียนหยาง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8902

เมียนหยาง

Shanghaipudong

01-27/ 21:15(Depart)

01-28/ 00:15(Arrival)

--

01-27/ 23:18(Arrival)

01-27/ 21:10(Depart)

--

take off

9C8604

เมียนหยาง

ฉือเจียจวง

01-27/ 19:40(Depart)

01-27/ 21:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8908

เมียนหยาง

หนิงโป

01-27/ 21:50(Depart)

01-28/ 00:25(Arrival)

--

01-27/ 23:57(Arrival)

01-27/ 21:49(Depart)

--

take off

9C8907

หนิงโป

เมียนหยาง

01-27/ 17:50(Depart)

01-27/ 21:00(Arrival)

--

01-27/ 20:52(Arrival)

01-27/ 17:55(Depart)

01-27/ 20:52(Arrival)

arrive

9C8901

Shanghaipudong

เมียนหยาง

01-27/ 16:50(Depart)

01-27/ 20:15(Arrival)

--

01-27/ 19:55(Arrival)

01-27/ 16:53(Depart)

01-27/ 19:56(Arrival)

arrive

9C8603

ฉือเจียจวง

เมียนหยาง

01-27/ 16:30(Depart)

01-27/ 18:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.