เมียนหยาง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6502

เมียนหยาง

กว่างโจว

04-11/ 22:50(Depart)

04-12/ 01:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8902

เมียนหยาง

Shanghaipudong

04-11/ 19:50(Depart)

04-11/ 22:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8908

เมียนหยาง

หนิงโป

04-11/ 11:40(Depart)

04-11/ 14:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6532

เมียนหยาง

เซี่ยงไฮ้

04-11/ 10:15(Depart)

04-11/ 12:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8604

เมียนหยาง

ฉือเจียจวง

04-11/ 21:45(Depart)

04-11/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8518

เมียนหยาง

หยางโจว (ไถโจว)

04-11/ 17:40(Depart)

04-11/ 20:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6501

กว่างโจว

เมียนหยาง

04-11/ 17:50(Depart)

04-11/ 20:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8901

Shanghaipudong

เมียนหยาง

04-11/ 15:45(Depart)

04-11/ 18:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8517

หยางโจว (ไถโจว)

เมียนหยาง

04-11/ 14:20(Depart)

04-11/ 16:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8603

ฉือเจียจวง

เมียนหยาง

04-11/ 18:45(Depart)

04-11/ 20:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6531

เซี่ยงไฮ้

เมียนหยาง

04-11/ 06:40(Depart)

04-11/ 09:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8907

หนิงโป

เมียนหยาง

04-11/ 08:00(Depart)

04-11/ 10:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.