หนานหนิง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8644

หนานหนิง

ฉือเจียจวง

12-09/ 17:05(Depart)

12-09/ 20:05(Arrival)

--

12-09/ 19:33(Arrival)

12-09/ 17:02(Depart)

12-09/ 19:33(Arrival)

arrive

9C8670

หนานหนิง

หนิงโป

12-09/ 12:30(Depart)

12-09/ 15:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8912

หนานหนิง

Shanghaipudong

12-09/ 12:40(Depart)

12-09/ 15:10(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6778

หนานหนิง

หยางโจว (ไถโจว)

12-09/ 19:10(Depart)

12-09/ 21:35(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8643

ฉือเจียจวง

หนานหนิง

12-09/ 13:05(Depart)

12-09/ 16:10(Arrival)

--

12-09/ 15:54(Arrival)

12-09/ 13:05(Depart)

12-09/ 15:54(Arrival)

arrive

9C8911

Shanghaipudong

หนานหนิง

12-09/ 08:05(Depart)

12-09/ 11:35(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8669

หนิงโป

หนานหนิง

12-09/ 08:35(Depart)

12-09/ 11:30(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6777

หยางโจว (ไถโจว)

หนานหนิง

12-09/ 15:10(Depart)

12-09/ 18:15(Arrival)

--

--

--

--

cancel

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.