หนานหนิง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6778

หนานหนิง

หยางโจว (ไถโจว)

09-28/ 13:30(Depart)

09-28/ 16:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8670

หนานหนิง

หนิงโป

09-28/ 14:00(Depart)

09-28/ 16:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8644

หนานหนิง

ฉือเจียจวง

09-28/ 11:00(Depart)

09-28/ 13:55(Arrival)

--

09-28/ 13:50(Arrival)

09-28/ 10:55(Depart)

--

take off

9C8643

ฉือเจียจวง

หนานหนิง

09-28/ 07:00(Depart)

09-28/ 10:10(Arrival)

--

09-28/ 09:42(Arrival)

09-28/ 06:47(Depart)

--

take off

9C8669

หนิงโป

หนานหนิง

09-28/ 20:30(Depart)

09-28/ 23:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6777

หยางโจว (ไถโจว)

หนานหนิง

09-28/ 09:20(Depart)

09-28/ 12:25(Arrival)

--

09-28/ 11:56(Arrival)

09-28/ 09:12(Depart)

--

take off

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.