เจียหยาง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8705

เจียหยาง

กุ้ยหลิน

10-23/ 16:05(Depart)

10-23/ 17:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6747

เจียหยาง

หวายอัน

10-23/ 12:35(Depart)

10-23/ 14:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8633

เจียหยาง

หนานจิง

10-23/ 18:50(Depart)

10-23/ 20:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6359

เจียหยาง

หางโจว

10-23/ 07:00(Depart)

10-23/ 08:50(Arrival)

--

10-23/ 08:30(Arrival)

10-23/ 07:04(Depart)

--

take off

9C8537

เจียหยาง

หางโจว

10-23/ 13:00(Depart)

10-23/ 14:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6433

เจียหยาง

กุ้ยหยาง

10-23/ 19:00(Depart)

10-23/ 21:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6872

เจียหยาง

ฉือเจียจวง

10-23/ 22:15(Depart)

10-24/ 00:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8611

เจียหยาง

จ้านเจียง

10-23/ 15:55(Depart)

10-23/ 17:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6871

เจียหยาง

จ้านเจียง

10-23/ 17:55(Depart)

10-23/ 19:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8649

เจียหยาง

หนานฉาง

10-23/ 12:50(Depart)

10-23/ 14:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8693

เจียหยาง

เหอเฝย์

10-23/ 08:00(Depart)

10-23/ 09:55(Arrival)

--

10-23/ 09:43(Arrival)

10-23/ 08:08(Depart)

--

take off

9C6116

เจียหยาง

หยางโจว (ไถโจว)

10-23/ 09:15(Depart)

10-23/ 11:15(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6371

เจียหยาง

โจวชาน

10-23/ 07:10(Depart)

10-23/ 09:10(Arrival)

--

10-23/ 08:50(Arrival)

10-23/ 07:15(Depart)

--

take off

9C6174

เจียหยาง

ฉางโจว

10-23/ 10:45(Depart)

10-23/ 12:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6689

เจียหยาง

Boao Airport

10-23/ 12:40(Depart)

10-23/ 14:30(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6224

เจียหยาง

Shanghaipudong

10-23/ 19:55(Depart)

10-23/ 22:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6233

เจียหยาง

หนานทง

10-23/ 13:15(Depart)

10-23/ 15:20(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6709

เจียหยาง

หวู่ฮั่น

10-23/ 06:50(Depart)

10-23/ 08:40(Arrival)

--

10-23/ 08:32(Arrival)

10-23/ 06:54(Depart)

--

take off

9C8958

เจียหยาง

เซี่ยงไฮ้

10-23/ 09:55(Depart)

10-23/ 11:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8612

จ้านเจียง

เจียหยาง

10-23/ 13:45(Depart)

10-23/ 15:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6872

จ้านเจียง

เจียหยาง

10-23/ 20:05(Depart)

10-23/ 21:30(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6748

หวายอัน

เจียหยาง

10-23/ 21:40(Depart)

10-23/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8706

กุ้ยหลิน

เจียหยาง

10-23/ 13:55(Depart)

10-23/ 15:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6360

หางโจว

เจียหยาง

10-23/ 09:55(Depart)

10-23/ 11:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8538

หางโจว

เจียหยาง

10-23/ 16:00(Depart)

10-23/ 17:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8694

เหอเฝย์

เจียหยาง

10-23/ 17:05(Depart)

10-23/ 19:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6871

ฉือเจียจวง

เจียหยาง

10-23/ 14:20(Depart)

10-23/ 17:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6434

กุ้ยหยาง

เจียหยาง

10-23/ 22:00(Depart)

10-23/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8634

หนานจิง

เจียหยาง

10-23/ 10:00(Depart)

10-23/ 12:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6115

หยางโจว (ไถโจว)

เจียหยาง

10-23/ 20:45(Depart)

10-23/ 22:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8650

หนานฉาง

เจียหยาง

10-23/ 22:10(Depart)

10-23/ 23:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6372

โจวชาน

เจียหยาง

10-23/ 09:55(Depart)

10-23/ 11:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6223

Shanghaipudong

เจียหยาง

10-23/ 20:55(Depart)

10-23/ 23:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6690

Boao Airport

เจียหยาง

10-23/ 15:20(Depart)

10-23/ 17:20(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6173

ฉางโจว

เจียหยาง

10-23/ 10:00(Depart)

10-23/ 12:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6710

หวู่ฮั่น

เจียหยาง

10-23/ 09:40(Depart)

10-23/ 11:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8957

เซี่ยงไฮ้

เจียหยาง

10-23/ 06:35(Depart)

10-23/ 08:45(Arrival)

--

10-23/ 08:30(Arrival)

10-23/ 06:40(Depart)

--

take off

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.