เจียหยาง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8597

เจียหยาง

หนิงโป

06-16/ 09:10(Depart)

06-16/ 10:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8693

เจียหยาง

เหอเฝย์

06-16/ 08:00(Depart)

06-16/ 09:55(Arrival)

--

06-16/ 09:58(Arrival)

06-16/ 08:14(Depart)

06-16/ 09:58(Arrival)

arrive

9C6116

เจียหยาง

หยางโจว (ไถโจว)

06-16/ 07:05(Depart)

06-16/ 09:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6359

เจียหยาง

หางโจว

06-16/ 07:05(Depart)

06-16/ 08:50(Arrival)

--

06-16/ 08:39(Arrival)

06-16/ 07:10(Depart)

06-16/ 08:39(Arrival)

arrive

9C8537

เจียหยาง

หางโจว

06-16/ 13:00(Depart)

06-16/ 14:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8611

เจียหยาง

จ้านเจียง

06-16/ 15:55(Depart)

06-16/ 17:20(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6849

เจียหยาง

จ้านเจียง

06-16/ 18:40(Depart)

06-16/ 20:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6224

เจียหยาง

Shanghaipudong

06-16/ 19:45(Depart)

06-16/ 22:10(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6527

เจียหยาง

ฮาร์บิน

06-16/ 11:00(Depart)

06-16/ 15:00(Arrival)

--

06-16/ 15:10(Arrival)

06-16/ 11:09(Depart)

06-16/ 15:10(Arrival)

arrive

9C8649

เจียหยาง

หนานฉาง

06-16/ 12:55(Depart)

06-16/ 14:35(Arrival)

06-16/ 15:45(Depart)

06-16/ 16:45(Arrival)

06-16/ 15:24(Depart)

06-16/ 16:44(Arrival)

arrive

9C8705

เจียหยาง

กุ้ยหลิน

06-16/ 15:50(Depart)

06-16/ 17:20(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8633

เจียหยาง

หนานจิง

06-16/ 19:05(Depart)

06-16/ 21:15(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6233

เจียหยาง

หนานทง

06-16/ 12:45(Depart)

06-16/ 14:50(Arrival)

--

06-16/ 14:37(Arrival)

06-16/ 12:55(Depart)

06-16/ 14:44(Arrival)

arrive

9C6174

เจียหยาง

ฉางโจว

06-16/ 10:45(Depart)

06-16/ 12:55(Arrival)

06-16/ 12:30(Depart)

06-16/ 14:19(Arrival)

06-16/ 12:38(Depart)

06-16/ 14:20(Arrival)

arrive

9C6371

เจียหยาง

โจวชาน

06-16/ 16:20(Depart)

06-16/ 18:15(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6629

เจียหยาง

ซันหมิง

06-16/ 08:00(Depart)

06-16/ 09:10(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8958

เจียหยาง

เซี่ยงไฮ้

06-16/ 09:55(Depart)

06-16/ 11:50(Arrival)

06-16/ 11:00(Depart)

06-16/ 12:51(Arrival)

06-16/ 11:21(Depart)

06-16/ 12:53(Arrival)

arrive

9C8538

หางโจว

เจียหยาง

06-16/ 16:00(Depart)

06-16/ 17:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6360

หางโจว

เจียหยาง

06-16/ 16:35(Depart)

06-16/ 18:25(Arrival)

06-16/ 19:00(Depart)

06-16/ 21:15(Arrival)

06-16/ 19:39(Depart)

--

take off

9C8694

เหอเฝย์

เจียหยาง

06-16/ 17:05(Depart)

06-16/ 19:00(Arrival)

06-16/ 20:45(Depart)

06-16/ 22:32(Arrival)

--

--

delay

9C6115

หยางโจว (ไถโจว)

เจียหยาง

06-16/ 20:55(Depart)

06-16/ 23:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6528

ฮาร์บิน

เจียหยาง

06-16/ 20:10(Depart)

06-17/ 00:20(Arrival)

--

06-17/ 00:26(Arrival)

06-16/ 20:34(Depart)

--

take off

9C6173

ฉางโจว

เจียหยาง

06-16/ 10:00(Depart)

06-16/ 12:10(Arrival)

06-16/ 12:45(Depart)

06-16/ 14:39(Arrival)

06-16/ 13:03(Depart)

06-16/ 14:39(Arrival)

arrive

9C8612

จ้านเจียง

เจียหยาง

06-16/ 13:45(Depart)

06-16/ 15:10(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6850

จ้านเจียง

เจียหยาง

06-16/ 20:50(Depart)

06-16/ 22:15(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6234

หนานทง

เจียหยาง

06-16/ 20:30(Depart)

06-16/ 22:50(Arrival)

--

06-16/ 22:24(Arrival)

06-16/ 20:41(Depart)

--

take off

9C8634

หนานจิง

เจียหยาง

06-16/ 10:00(Depart)

06-16/ 12:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8598

หนิงโป

เจียหยาง

06-16/ 08:10(Depart)

06-16/ 09:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8706

กุ้ยหลิน

เจียหยาง

06-16/ 13:40(Depart)

06-16/ 15:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6223

Shanghaipudong

เจียหยาง

06-16/ 20:55(Depart)

06-16/ 23:10(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8650

หนานฉาง

เจียหยาง

06-17/ 01:00(Depart)

06-17/ 02:30(Arrival)

06-17/ 01:00(Depart)

06-17/ 02:30(Arrival)

--

--

delay

9C6372

โจวชาน

เจียหยาง

06-16/ 13:40(Depart)

06-16/ 15:35(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6630

ซันหมิง

เจียหยาง

06-16/ 17:00(Depart)

06-16/ 18:15(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8957

เซี่ยงไฮ้

เจียหยาง

06-16/ 06:35(Depart)

06-16/ 08:45(Arrival)

--

06-16/ 08:35(Arrival)

06-16/ 06:52(Depart)

06-16/ 08:35(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.