เจียหยาง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6871

เจียหยาง

จ้านเจียง

09-28/ 16:40(Depart)

09-28/ 18:00(Arrival)

09-28/ 16:40(Depart)

09-28/ 18:00(Arrival)

--

--

plan

9C6224

เจียหยาง

Shanghaipudong

09-28/ 21:35(Depart)

09-28/ 23:45(Arrival)

09-28/ 21:35(Depart)

09-28/ 23:45(Arrival)

--

--

plan

9C6174

เจียหยาง

ฉางโจว

09-28/ 19:35(Depart)

09-28/ 21:30(Arrival)

09-28/ 19:35(Depart)

09-28/ 21:30(Arrival)

--

--

plan

9C6366

เจียหยาง

หนิงโป

09-28/ 12:10(Depart)

09-28/ 13:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8958

เจียหยาง

เซี่ยงไฮ้

09-28/ 10:15(Depart)

09-28/ 12:10(Arrival)

--

09-28/ 12:01(Arrival)

09-28/ 10:16(Depart)

--

take off

9C6689

เจียหยาง

Boao Airport

09-28/ 14:55(Depart)

09-28/ 16:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6359

เจียหยาง

หางโจว

09-28/ 07:15(Depart)

09-28/ 09:05(Arrival)

--

09-28/ 08:45(Arrival)

09-28/ 07:05(Depart)

--

take off

9C6269

เจียหยาง

หยางโจว (ไถโจว)

09-28/ 09:45(Depart)

09-28/ 11:40(Arrival)

--

09-28/ 11:40(Arrival)

09-28/ 09:39(Depart)

--

take off

9C8693

เจียหยาง

เหอเฝย์

09-28/ 08:00(Depart)

09-28/ 09:55(Arrival)

--

09-28/ 09:42(Arrival)

09-28/ 07:49(Depart)

09-28/ 09:47(Arrival)

arrive

9C6872

เจียหยาง

ฉือเจียจวง

09-28/ 20:55(Depart)

09-28/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8649

เจียหยาง

หนานฉาง

09-28/ 12:35(Depart)

09-28/ 14:20(Arrival)

09-28/ 12:35(Depart)

09-28/ 14:20(Arrival)

--

--

plan

9C8633

เจียหยาง

หนานจิง

09-28/ 17:45(Depart)

09-28/ 19:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6233

เจียหยาง

หนานทง

09-28/ 07:05(Depart)

09-28/ 09:10(Arrival)

--

09-28/ 09:02(Arrival)

09-28/ 06:50(Depart)

09-28/ 08:48(Arrival)

arrive

9C6193

เจียหยาง

กรุงเทพ ดอนเมือง

09-28/ 13:30(Depart)

09-28/ 15:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6460

เจียหยาง

xianjichang

09-28/ 20:35(Depart)

09-28/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6173

ฉางโจว

เจียหยาง

09-28/ 09:45(Depart)

09-28/ 11:50(Arrival)

--

09-28/ 11:44(Arrival)

09-28/ 09:43(Depart)

--

take off

9C6871

ฉือเจียจวง

เจียหยาง

09-28/ 12:55(Depart)

09-28/ 15:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6223

Shanghaipudong

เจียหยาง

09-28/ 21:10(Depart)

09-28/ 23:25(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6365

หนิงโป

เจียหยาง

09-28/ 09:40(Depart)

09-28/ 11:25(Arrival)

--

09-28/ 11:15(Arrival)

09-28/ 09:35(Depart)

--

take off

9C8957

เซี่ยงไฮ้

เจียหยาง

09-28/ 07:30(Depart)

09-28/ 09:30(Arrival)

--

09-28/ 09:32(Arrival)

09-28/ 07:26(Depart)

--

take off

9C6690

Boao Airport

เจียหยาง

09-28/ 17:25(Depart)

09-28/ 19:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6360

หางโจว

เจียหยาง

09-28/ 10:10(Depart)

09-28/ 12:00(Arrival)

--

09-28/ 11:54(Arrival)

09-28/ 10:06(Depart)

--

take off

9C6270

หยางโจว (ไถโจว)

เจียหยาง

09-28/ 20:20(Depart)

09-28/ 22:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6234

หนานทง

เจียหยาง

09-28/ 14:40(Depart)

09-28/ 17:00(Arrival)

09-28/ 14:40(Depart)

09-28/ 17:00(Arrival)

--

--

plan

9C6872

จ้านเจียง

เจียหยาง

09-28/ 18:45(Depart)

09-28/ 20:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8634

หนานจิง

เจียหยาง

09-28/ 20:45(Depart)

09-28/ 22:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8650

หนานฉาง

เจียหยาง

09-28/ 21:55(Depart)

09-28/ 23:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6194

กรุงเทพ ดอนเมือง

เจียหยาง

09-28/ 16:45(Depart)

09-28/ 20:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6459

xianjichang

เจียหยาง

09-28/ 11:05(Depart)

09-28/ 14:05(Arrival)

09-28/ 11:05(Depart)

09-28/ 14:05(Arrival)

--

--

plan

9C8694

เหอเฝย์

เจียหยาง

09-28/ 17:00(Depart)

09-28/ 18:50(Arrival)

09-28/ 17:00(Depart)

09-28/ 18:50(Arrival)

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.