เจียหยาง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6261

เจียหยาง

หนานจิง

09-21/ 08:00(Depart)

09-21/ 09:55(Arrival)

--

09-21/ 09:58(Arrival)

09-21/ 08:14(Depart)

09-21/ 09:58(Arrival)

arrive

9C8633

เจียหยาง

หนานจิง

09-21/ 18:35(Depart)

09-21/ 20:35(Arrival)

--

09-21/ 20:21(Arrival)

09-21/ 18:43(Depart)

09-21/ 20:21(Arrival)

arrive

9C8597

เจียหยาง

หนิงโป

09-21/ 08:10(Depart)

09-21/ 09:50(Arrival)

--

09-21/ 10:08(Arrival)

09-21/ 08:34(Depart)

09-21/ 10:08(Arrival)

arrive

9C8611

เจียหยาง

จ้านเจียง

09-21/ 20:30(Depart)

09-21/ 21:50(Arrival)

--

09-21/ 21:53(Arrival)

09-21/ 20:42(Depart)

09-21/ 21:53(Arrival)

arrive

9C6174

เจียหยาง

ฉางโจว

09-21/ 10:45(Depart)

09-21/ 12:55(Arrival)

09-21/ 12:40(Depart)

09-21/ 14:14(Arrival)

09-21/ 12:30(Depart)

09-21/ 14:14(Arrival)

arrive

9C6116

เจียหยาง

หยางโจว (ไถโจว)

09-21/ 20:55(Depart)

09-21/ 22:55(Arrival)

--

09-21/ 22:44(Arrival)

09-21/ 20:59(Depart)

--

take off

9C6525

เจียหยาง

หนานฉาง

09-21/ 08:40(Depart)

09-21/ 10:30(Arrival)

--

09-21/ 10:22(Arrival)

09-21/ 08:49(Depart)

09-21/ 10:22(Arrival)

arrive

9C8958

เจียหยาง

เซี่ยงไฮ้

09-21/ 09:55(Depart)

09-21/ 11:50(Arrival)

--

09-21/ 11:42(Arrival)

09-21/ 10:10(Depart)

09-21/ 11:41(Arrival)

arrive

9C6224

เจียหยาง

เซี่ยงไฮ้

09-21/ 16:55(Depart)

09-21/ 18:50(Arrival)

--

09-21/ 18:38(Arrival)

09-21/ 17:02(Depart)

09-21/ 18:38(Arrival)

arrive

9C8705

เจียหยาง

กุ้ยหลิน

09-21/ 15:50(Depart)

09-21/ 17:20(Arrival)

--

09-21/ 17:19(Arrival)

09-21/ 16:02(Depart)

09-21/ 17:19(Arrival)

arrive

9C6233

เจียหยาง

หนานทง

09-21/ 08:00(Depart)

09-21/ 10:05(Arrival)

--

09-21/ 09:49(Arrival)

09-21/ 08:08(Depart)

09-21/ 09:49(Arrival)

arrive

9C6359

เจียหยาง

หางโจว

09-21/ 07:00(Depart)

09-21/ 08:50(Arrival)

--

09-21/ 08:39(Arrival)

09-21/ 07:02(Depart)

09-21/ 08:37(Arrival)

arrive

9C8537

เจียหยาง

หางโจว

09-21/ 13:05(Depart)

09-21/ 14:50(Arrival)

--

09-21/ 14:53(Arrival)

09-21/ 13:22(Depart)

09-21/ 14:53(Arrival)

arrive

9C8693

เจียหยาง

เหอเฝย์

09-21/ 12:40(Depart)

09-21/ 14:40(Arrival)

--

09-21/ 14:36(Arrival)

09-21/ 12:58(Depart)

09-21/ 14:38(Arrival)

arrive

9C6460

เจียหยาง

xianjichang

09-21/ 11:55(Depart)

09-21/ 14:55(Arrival)

09-21/ 12:30(Depart)

09-21/ 15:33(Arrival)

09-21/ 12:38(Depart)

09-21/ 14:39(Arrival)

arrive

9C6431

เจียหยาง

หนานหนิง

09-21/ 07:05(Depart)

09-21/ 08:50(Arrival)

--

09-21/ 08:34(Arrival)

09-21/ 07:06(Depart)

09-21/ 08:36(Arrival)

arrive

9C6407

เจียหยาง

หวู่ฮั่น

09-21/ 18:40(Depart)

09-21/ 20:35(Arrival)

--

09-21/ 20:30(Arrival)

09-21/ 18:53(Depart)

09-21/ 20:31(Arrival)

arrive

9C6115

หยางโจว (ไถโจว)

เจียหยาง

09-21/ 14:05(Depart)

09-21/ 16:10(Arrival)

--

09-21/ 15:57(Arrival)

09-21/ 14:11(Depart)

09-21/ 15:57(Arrival)

arrive

9C8694

เหอเฝย์

เจียหยาง

09-21/ 21:40(Depart)

09-21/ 23:35(Arrival)

--

09-21/ 23:26(Arrival)

09-21/ 21:50(Depart)

--

take off

9C8957

เซี่ยงไฮ้

เจียหยาง

09-21/ 06:35(Depart)

09-21/ 08:45(Arrival)

--

09-21/ 08:11(Arrival)

09-21/ 06:33(Depart)

09-21/ 08:11(Arrival)

arrive

9C6223

เซี่ยงไฮ้

เจียหยาง

09-21/ 19:55(Depart)

09-21/ 21:55(Arrival)

09-21/ 22:20(Depart)

09-22/ 00:20(Arrival)

--

--

delay

9C8612

จ้านเจียง

เจียหยาง

09-21/ 22:35(Depart)

09-21/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6173

ฉางโจว

เจียหยาง

09-21/ 10:15(Depart)

09-21/ 12:20(Arrival)

--

09-21/ 12:28(Arrival)

09-21/ 10:44(Depart)

09-21/ 12:28(Arrival)

arrive

9C6262

หนานจิง

เจียหยาง

09-21/ 18:00(Depart)

09-21/ 19:55(Arrival)

--

09-21/ 20:07(Arrival)

09-21/ 18:19(Depart)

09-21/ 20:07(Arrival)

arrive

9C8634

หนานจิง

เจียหยาง

09-21/ 21:35(Depart)

09-21/ 23:35(Arrival)

--

09-21/ 23:09(Arrival)

09-21/ 21:30(Depart)

--

take off

9C6234

หนานทง

เจียหยาง

09-21/ 15:40(Depart)

09-21/ 17:50(Arrival)

--

09-21/ 17:43(Arrival)

09-21/ 15:55(Depart)

09-21/ 17:44(Arrival)

arrive

9C8598

หนิงโป

เจียหยาง

09-21/ 08:00(Depart)

09-21/ 09:45(Arrival)

--

09-21/ 09:27(Arrival)

09-21/ 07:59(Depart)

09-21/ 09:27(Arrival)

arrive

9C6360

หางโจว

เจียหยาง

09-21/ 09:55(Depart)

09-21/ 11:50(Arrival)

--

09-21/ 12:03(Arrival)

09-21/ 10:30(Depart)

09-21/ 12:03(Arrival)

arrive

9C8538

หางโจว

เจียหยาง

09-21/ 15:55(Depart)

09-21/ 17:50(Arrival)

09-21/ 16:20(Depart)

09-21/ 17:56(Arrival)

09-21/ 16:27(Depart)

09-21/ 17:56(Arrival)

arrive

9C6526

หนานฉาง

เจียหยาง

09-21/ 18:10(Depart)

09-21/ 19:45(Arrival)

--

09-21/ 19:46(Arrival)

09-21/ 18:21(Depart)

09-21/ 19:46(Arrival)

arrive

9C8706

กุ้ยหลิน

เจียหยาง

09-21/ 13:40(Depart)

09-21/ 15:05(Arrival)

--

09-21/ 14:53(Arrival)

09-21/ 13:42(Depart)

09-21/ 14:53(Arrival)

arrive

9C6432

หนานหนิง

เจียหยาง

09-21/ 09:40(Depart)

09-21/ 11:10(Arrival)

--

09-21/ 10:54(Arrival)

09-21/ 09:37(Depart)

09-21/ 10:54(Arrival)

arrive

9C6408

หวู่ฮั่น

เจียหยาง

09-21/ 22:00(Depart)

09-21/ 23:50(Arrival)

--

09-21/ 23:36(Arrival)

09-21/ 22:00(Depart)

--

take off

9C6459

xianjichang

เจียหยาง

09-21/ 16:50(Depart)

09-21/ 20:00(Arrival)

--

09-21/ 20:02(Arrival)

09-21/ 17:22(Depart)

09-21/ 20:02(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.