เจียหยาง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8693

เจียหยาง

เหอเฝย์

01-22/ 13:35(Depart)

01-22/ 15:20(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8611

เจียหยาง

จ้านเจียง

01-22/ 07:30(Depart)

01-22/ 09:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6565

เจียหยาง

จ้านเจียง

01-22/ 10:50(Depart)

01-22/ 12:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6460

เจียหยาง

xianjichang

01-22/ 15:05(Depart)

01-22/ 18:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8705

เจียหยาง

กุ้ยหลิน

01-22/ 16:10(Depart)

01-22/ 17:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6224

เจียหยาง

Shanghaipudong

01-22/ 07:00(Depart)

01-22/ 08:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6500

เจียหยาง

โจวชาน

01-22/ 20:00(Depart)

01-22/ 21:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6174

เจียหยาง

ฉางโจว

01-22/ 16:50(Depart)

01-22/ 18:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6629

เจียหยาง

ซันหมิง

01-22/ 08:15(Depart)

01-22/ 09:20(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8649

เจียหยาง

หนานฉาง

01-22/ 11:50(Depart)

01-22/ 13:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8633

เจียหยาง

หนานจิง

01-22/ 19:10(Depart)

01-22/ 21:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8958

เจียหยาง

เซี่ยงไฮ้

01-22/ 09:55(Depart)

01-22/ 11:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8537

เจียหยาง

หางโจว

01-22/ 07:00(Depart)

01-22/ 08:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6233

เจียหยาง

หนานทง

01-22/ 12:45(Depart)

01-22/ 14:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8612

จ้านเจียง

เจียหยาง

01-22/ 09:45(Depart)

01-22/ 11:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6566

จ้านเจียง

เจียหยาง

01-22/ 13:05(Depart)

01-22/ 14:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6223

Shanghaipudong

เจียหยาง

01-22/ 21:05(Depart)

01-22/ 23:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6499

โจวชาน

เจียหยาง

01-22/ 17:15(Depart)

01-22/ 19:15(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8706

กุ้ยหลิน

เจียหยาง

01-22/ 13:40(Depart)

01-22/ 15:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6630

ซันหมิง

เจียหยาง

01-22/ 16:30(Depart)

01-22/ 17:45(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6173

ฉางโจว

เจียหยาง

01-22/ 13:20(Depart)

01-22/ 15:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8957

เซี่ยงไฮ้

เจียหยาง

01-22/ 06:50(Depart)

01-22/ 09:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8634

หนานจิง

เจียหยาง

01-22/ 09:10(Depart)

01-22/ 11:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8694

เหอเฝย์

เจียหยาง

01-22/ 22:35(Depart)

01-23/ 00:25(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8538

หางโจว

เจียหยาง

01-22/ 10:50(Depart)

01-22/ 12:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8650

หนานฉาง

เจียหยาง

01-22/ 21:05(Depart)

01-22/ 22:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6234

หนานทง

เจียหยาง

01-22/ 20:25(Depart)

01-22/ 22:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6459

xianjichang

เจียหยาง

01-22/ 07:05(Depart)

01-22/ 10:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.