เจียหยาง flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8693

เจียหยาง

เหอเฝย์

04-11/ 08:00(Depart)

04-11/ 09:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6359

เจียหยาง

หางโจว

04-11/ 07:00(Depart)

04-11/ 08:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8537

เจียหยาง

หางโจว

04-11/ 13:00(Depart)

04-11/ 14:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8611

เจียหยาง

จ้านเจียง

04-11/ 15:55(Depart)

04-11/ 17:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6849

เจียหยาง

จ้านเจียง

04-11/ 18:40(Depart)

04-11/ 20:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6747

เจียหยาง

หวายอัน

04-11/ 12:35(Depart)

04-11/ 14:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6116

เจียหยาง

หยางโจว (ไถโจว)

04-11/ 09:15(Depart)

04-11/ 11:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6174

เจียหยาง

ฉางโจว

04-11/ 10:45(Depart)

04-11/ 12:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6371

เจียหยาง

โจวชาน

04-11/ 16:20(Depart)

04-11/ 18:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8649

เจียหยาง

หนานฉาง

04-11/ 12:50(Depart)

04-11/ 14:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8633

เจียหยาง

หนานจิง

04-11/ 19:05(Depart)

04-11/ 21:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6233

เจียหยาง

หนานทง

04-11/ 12:45(Depart)

04-11/ 14:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6224

เจียหยาง

Shanghaipudong

04-11/ 19:45(Depart)

04-11/ 22:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6629

เจียหยาง

ซันหมิง

04-11/ 08:00(Depart)

04-11/ 09:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8958

เจียหยาง

เซี่ยงไฮ้

04-11/ 09:55(Depart)

04-11/ 11:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8705

เจียหยาง

กุ้ยหลิน

04-11/ 15:50(Depart)

04-11/ 17:20(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8612

จ้านเจียง

เจียหยาง

04-11/ 13:45(Depart)

04-11/ 15:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6850

จ้านเจียง

เจียหยาง

04-11/ 20:50(Depart)

04-11/ 22:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6360

หางโจว

เจียหยาง

04-11/ 09:55(Depart)

04-11/ 11:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8538

หางโจว

เจียหยาง

04-11/ 16:00(Depart)

04-11/ 17:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8694

เหอเฝย์

เจียหยาง

04-11/ 17:05(Depart)

04-11/ 19:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6748

หวายอัน

เจียหยาง

04-11/ 21:40(Depart)

04-11/ 23:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6173

ฉางโจว

เจียหยาง

04-11/ 10:00(Depart)

04-11/ 12:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6115

หยางโจว (ไถโจว)

เจียหยาง

04-11/ 20:55(Depart)

04-11/ 23:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6630

ซันหมิง

เจียหยาง

04-11/ 17:00(Depart)

04-11/ 18:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6223

Shanghaipudong

เจียหยาง

04-11/ 20:55(Depart)

04-11/ 23:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6234

หนานทง

เจียหยาง

04-11/ 20:30(Depart)

04-11/ 22:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8634

หนานจิง

เจียหยาง

04-11/ 10:00(Depart)

04-11/ 12:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8650

หนานฉาง

เจียหยาง

04-11/ 22:10(Depart)

04-11/ 23:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6372

โจวชาน

เจียหยาง

04-11/ 13:40(Depart)

04-11/ 15:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8957

เซี่ยงไฮ้

เจียหยาง

04-11/ 06:35(Depart)

04-11/ 08:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8706

กุ้ยหลิน

เจียหยาง

04-11/ 13:40(Depart)

04-11/ 15:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.