จี่หนาน flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6899

จี่หนาน

หลิ่วโจว

12-03/ 09:40(Depart)

12-03/ 12:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6900

จี่หนาน

เสิ่นหยาง

12-03/ 22:50(Depart)

12-04/ 00:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6596

จี่หนาน

หนิงโป

12-03/ 22:00(Depart)

12-03/ 23:45(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6282

จี่หนาน

เย่วหยาง

12-03/ 19:35(Depart)

12-03/ 21:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6899

เสิ่นหยาง

จี่หนาน

12-03/ 06:50(Depart)

12-03/ 08:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6900

หลิ่วโจว

จี่หนาน

12-03/ 18:55(Depart)

12-03/ 21:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6595

หนิงโป

จี่หนาน

12-03/ 19:10(Depart)

12-03/ 21:05(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6281

เย่วหยาง

จี่หนาน

12-03/ 16:55(Depart)

12-03/ 18:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.