ฉื่อหยาน (ภูเขาอู่ตัง) flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C6504

ฉื่อหยาน (ภูเขาอู่ตัง)

Shanghaipudong

02-27/ 09:40(Depart)

02-27/ 11:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8724

ฉื่อหยาน (ภูเขาอู่ตัง)

Shanghaipudong

02-27/ 20:40(Depart)

02-27/ 22:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6503

Shanghaipudong

ฉื่อหยาน (ภูเขาอู่ตัง)

02-27/ 06:20(Depart)

02-27/ 08:55(Arrival)

--

02-27/ 08:22(Arrival)

02-27/ 06:27(Depart)

02-27/ 08:22(Arrival)

arrive

9C8723

Shanghaipudong

ฉื่อหยาน (ภูเขาอู่ตัง)

02-27/ 17:25(Depart)

02-27/ 19:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.