เซี่ยเหมิน flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8727

เซี่ยเหมิน

ฉางชุน

04-16/ 10:10(Depart)

04-16/ 13:50(Arrival)

04-16/ 10:50(Depart)

04-16/ 14:21(Arrival)

04-16/ 10:57(Depart)

04-16/ 14:15(Arrival)

arrive

9C8692

เซี่ยเหมิน

หันตัน

04-16/ 20:15(Depart)

04-16/ 22:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C6492

เซี่ยเหมิน

Shanghaipudong

04-16/ 22:55(Depart)

04-17/ 00:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8816

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

04-16/ 09:50(Depart)

04-16/ 11:40(Arrival)

--

04-16/ 11:18(Arrival)

04-16/ 09:59(Depart)

04-16/ 11:18(Arrival)

arrive

9C8838

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

04-16/ 14:55(Depart)

04-16/ 16:45(Arrival)

--

04-16/ 16:24(Arrival)

04-16/ 15:12(Depart)

04-16/ 16:24(Arrival)

arrive

9C8808

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

04-16/ 16:25(Depart)

04-16/ 18:15(Arrival)

--

04-16/ 18:05(Arrival)

04-16/ 16:55(Depart)

04-16/ 18:05(Arrival)

arrive

9C8804

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

04-16/ 21:55(Depart)

04-16/ 23:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8726

เซี่ยเหมิน

หยางโจว (ไถโจว)

04-16/ 22:10(Depart)

04-17/ 00:15(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8976

เซี่ยเหมิน

ฉือเจียจวง

04-16/ 10:50(Depart)

04-16/ 13:35(Arrival)

--

04-16/ 13:27(Arrival)

04-16/ 11:05(Depart)

04-16/ 13:27(Arrival)

arrive

9C8691

หันตัน

เซี่ยเหมิน

04-16/ 16:35(Depart)

04-16/ 19:10(Arrival)

--

04-16/ 18:52(Arrival)

04-16/ 16:33(Depart)

04-16/ 18:55(Arrival)

arrive

9C8815

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

04-16/ 07:20(Depart)

04-16/ 09:10(Arrival)

--

04-16/ 09:01(Arrival)

04-16/ 07:30(Depart)

04-16/ 09:01(Arrival)

arrive

9C8837

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

04-16/ 11:55(Depart)

04-16/ 13:45(Arrival)

--

04-16/ 13:36(Arrival)

04-16/ 12:08(Depart)

04-16/ 13:34(Arrival)

arrive

9C8807

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

04-16/ 13:25(Depart)

04-16/ 15:25(Arrival)

04-16/ 13:55(Depart)

04-16/ 15:37(Arrival)

04-16/ 14:11(Depart)

04-16/ 15:37(Arrival)

arrive

9C8803

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

04-16/ 19:15(Depart)

04-16/ 21:10(Arrival)

--

04-16/ 20:53(Arrival)

04-16/ 19:29(Depart)

--

take off

9C6491

Shanghaipudong

เซี่ยเหมิน

04-16/ 19:50(Depart)

04-16/ 21:55(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8728

ฉางชุน

เซี่ยเหมิน

04-16/ 15:10(Depart)

04-16/ 19:00(Arrival)

--

04-16/ 19:09(Arrival)

04-16/ 15:20(Depart)

04-16/ 19:10(Arrival)

arrive

9C8975

ฉือเจียจวง

เซี่ยเหมิน

04-16/ 07:10(Depart)

04-16/ 09:50(Arrival)

--

04-16/ 09:35(Arrival)

04-16/ 07:06(Depart)

04-16/ 09:34(Arrival)

arrive

9C8725

หยางโจว (ไถโจว)

เซี่ยเหมิน

04-16/ 06:55(Depart)

04-16/ 08:50(Arrival)

--

04-16/ 08:29(Arrival)

04-16/ 06:54(Depart)

04-16/ 08:30(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.