เซี่ยเหมิน flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8816

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

10-26/ 09:55(Depart)

10-26/ 11:40(Arrival)

--

10-26/ 11:25(Arrival)

10-26/ 10:06(Depart)

10-26/ 11:25(Arrival)

arrive

9C8838

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

10-26/ 15:05(Depart)

10-26/ 17:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8808

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

10-26/ 16:55(Depart)

10-26/ 18:40(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8864

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

10-26/ 21:50(Depart)

10-26/ 23:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8804

เซี่ยเหมิน

Shanghaipudong

10-26/ 21:10(Depart)

10-26/ 23:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8727

เซี่ยเหมิน

ฉางชุน

10-26/ 10:55(Depart)

10-26/ 14:50(Arrival)

--

10-26/ 14:20(Arrival)

10-26/ 10:57(Depart)

10-26/ 14:21(Arrival)

arrive

9C8726

เซี่ยเหมิน

หยางโจว (ไถโจว)

10-26/ 22:15(Depart)

10-27/ 00:10(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8692

เซี่ยเหมิน

หันตัน

10-26/ 20:35(Depart)

10-26/ 23:05(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8976

เซี่ยเหมิน

ฉือเจียจวง

10-26/ 10:50(Depart)

10-26/ 13:45(Arrival)

--

10-26/ 13:45(Arrival)

10-26/ 11:08(Depart)

10-26/ 13:46(Arrival)

arrive

9C8815

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

10-26/ 07:05(Depart)

10-26/ 09:05(Arrival)

--

10-26/ 08:39(Arrival)

10-26/ 07:11(Depart)

10-26/ 08:39(Arrival)

arrive

9C8837

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

10-26/ 11:55(Depart)

10-26/ 14:00(Arrival)

--

10-26/ 13:22(Arrival)

10-26/ 12:03(Depart)

10-26/ 13:22(Arrival)

arrive

9C8807

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

10-26/ 14:05(Depart)

10-26/ 15:55(Arrival)

--

10-26/ 15:54(Arrival)

10-26/ 14:34(Depart)

--

take off

9C8863

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

10-26/ 19:10(Depart)

10-26/ 21:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8975

ฉือเจียจวง

เซี่ยเหมิน

10-26/ 07:00(Depart)

10-26/ 09:50(Arrival)

--

10-26/ 09:17(Arrival)

10-26/ 06:56(Depart)

10-26/ 09:17(Arrival)

arrive

9C8728

ฉางชุน

เซี่ยเหมิน

10-26/ 16:55(Depart)

10-26/ 21:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8725

หยางโจว (ไถโจว)

เซี่ยเหมิน

10-26/ 07:00(Depart)

10-26/ 08:55(Arrival)

--

10-26/ 08:33(Arrival)

10-26/ 07:00(Depart)

10-26/ 08:33(Arrival)

arrive

9C8803

Shanghaipudong

เซี่ยเหมิน

10-26/ 16:50(Depart)

10-26/ 19:00(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8691

หันตัน

เซี่ยเหมิน

10-26/ 17:15(Depart)

10-26/ 19:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.