เซี่ยเหมิน flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8727

เซี่ยเหมิน

ฉางชุน

09-29/ 10:10(Depart)

09-29/ 13:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6492

เซี่ยเหมิน

Shanghaipudong

09-29/ 23:55(Depart)

09-30/ 01:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8976

เซี่ยเหมิน

ฉือเจียจวง

09-29/ 10:50(Depart)

09-29/ 13:35(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8726

เซี่ยเหมิน

หยางโจว (ไถโจว)

09-29/ 22:10(Depart)

09-30/ 00:15(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8816

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 09:50(Depart)

09-29/ 11:40(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8838

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 14:55(Depart)

09-29/ 16:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8808

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 16:25(Depart)

09-29/ 18:15(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8804

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

09-29/ 21:55(Depart)

09-29/ 23:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8692

เซี่ยเหมิน

หันตัน

09-29/ 20:15(Depart)

09-29/ 22:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C6491

Shanghaipudong

เซี่ยเหมิน

09-29/ 20:55(Depart)

09-29/ 22:55(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8728

ฉางชุน

เซี่ยเหมิน

09-29/ 15:10(Depart)

09-29/ 19:00(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8975

ฉือเจียจวง

เซี่ยเหมิน

09-29/ 07:10(Depart)

09-29/ 09:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8725

หยางโจว (ไถโจว)

เซี่ยเหมิน

09-29/ 06:55(Depart)

09-29/ 08:50(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8815

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

09-29/ 07:20(Depart)

09-29/ 09:10(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8837

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

09-29/ 11:55(Depart)

09-29/ 13:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8807

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

09-29/ 13:25(Depart)

09-29/ 15:25(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8803

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

09-29/ 19:15(Depart)

09-29/ 21:10(Arrival)

--

--

--

--

cancel

9C8691

หันตัน

เซี่ยเหมิน

09-29/ 16:35(Depart)

09-29/ 19:10(Arrival)

--

--

--

--

cancel

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.