เซี่ยเหมิน flight status

 Flight No Travel Scheduled Estimate Actual Remarks
9C8976

เซี่ยเหมิน

ฉือเจียจวง

09-28/ 10:50(Depart)

09-28/ 13:40(Arrival)

--

09-28/ 13:16(Arrival)

09-28/ 10:47(Depart)

--

take off

9C7252

เซี่ยเหมิน

หยางโจว (ไถโจว)

09-28/ 16:35(Depart)

09-28/ 18:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C7575

เซี่ยเหมิน

กรุงเทพ ดอนเมือง

09-28/ 22:15(Depart)

09-29/ 00:35(Arrival)

09-28/ 22:15(Depart)

09-29/ 01:15(Arrival)

--

--

plan

9C7162

เซี่ยเหมิน

หวู่ห

09-28/ 20:00(Depart)

09-28/ 21:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8816

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

09-28/ 10:05(Depart)

09-28/ 11:50(Arrival)

--

09-28/ 11:35(Arrival)

09-28/ 09:59(Depart)

09-28/ 11:40(Arrival)

arrive

9C8838

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

09-28/ 14:55(Depart)

09-28/ 16:45(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8804

เซี่ยเหมิน

เซี่ยงไฮ้

09-28/ 21:50(Depart)

09-28/ 23:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8711

เซี่ยเหมิน

นันยาง

09-28/ 09:50(Depart)

09-28/ 12:15(Arrival)

--

09-28/ 11:58(Arrival)

09-28/ 09:52(Depart)

09-28/ 12:02(Arrival)

arrive

9C7161

หวู่ห

เซี่ยเหมิน

09-28/ 17:25(Depart)

09-28/ 19:00(Arrival)

09-28/ 17:25(Depart)

09-28/ 19:00(Arrival)

--

--

plan

9C7576

กรุงเทพ ดอนเมือง

เซี่ยเหมิน

09-28/ 02:15(Depart)

09-28/ 06:35(Arrival)

--

09-28/ 06:09(Arrival)

09-28/ 01:55(Depart)

09-28/ 06:15(Arrival)

arrive

9C8815

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

09-28/ 07:05(Depart)

09-28/ 08:50(Arrival)

--

09-28/ 08:32(Arrival)

09-28/ 06:57(Depart)

09-28/ 08:38(Arrival)

arrive

9C8837

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

09-28/ 11:55(Depart)

09-28/ 13:45(Arrival)

--

09-28/ 13:32(Arrival)

09-28/ 11:49(Depart)

--

take off

9C8803

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยเหมิน

09-28/ 19:05(Depart)

09-28/ 21:00(Arrival)

09-28/ 19:05(Depart)

09-28/ 21:00(Arrival)

--

--

plan

9C8712

นันยาง

เซี่ยเหมิน

09-28/ 18:45(Depart)

09-28/ 20:50(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C7251

หยางโจว (ไถโจว)

เซี่ยเหมิน

09-28/ 13:35(Depart)

09-28/ 15:35(Arrival)

--

--

--

--

plan

9C8975

ฉือเจียจวง

เซี่ยเหมิน

09-28/ 07:05(Depart)

09-28/ 09:50(Arrival)

--

09-28/ 09:34(Arrival)

09-28/ 06:56(Depart)

09-28/ 09:41(Arrival)

arrive

Note: "Scheduled Departure Time" is for reference only and does not inform Check-in closure time.